1. 1

    Tevens wensen wij alle medewerkers in de zorg veel succes met solliciteren! Dit wordt echt dolle pret voor AIDS-patienten, zwangere vrouwen, mensen met een psychiatrische probleemachtergrond, you name it. Hetzelfde geldt voor eenieder die gaat solliciteren bij ziekteverzekeraars en IT-beheersorganisaties die met de zorg samenwerken: veel succes gewenst!

  2. 6

    De eigen wil van de patient is geen pijler in het zorgproces wat Ab Klink voor ogen heeft. Van het recht op privacy snapt hij eigenlijk niets. Van de gevolgen van ieders medische geheimen die op straat belanden ook niet.

    Tunnelvisie ondanks herhaalde waarschuwingen. Iemand moet daar toch eens een aantekening over maken in zijn dossier.