1. 2

  Met name het opgeven van ontwikkelings-gelden; een mislukt experiment dat nu maar eens gestopt moet worden om erger te voorkomen, en waarvan de hoogte alleen al bijna de ‘investering’ die JP zegt te doen, benadert.

 2. 3

  -Bekostiging van de AOW, alleen later uitkeren is niet genoeg, iedereen moet AOW premie gaan betalen ook ouderen met een ruim pensioen.
  -Investeringen in Onderwijs
  -Veranderen AWBZ
  -Hypotheekrenteaftrek + overdarchtsbelasting
  -Fiscale maatregelen die bedrijven meer vrijheid geven in het timen van afschrijvingen
  -Flexibelere arbeidsmarkt

 3. 4

  Pakket aan maatregelen naast loonmatiging en vast ook wat extra miljarden investeringen in duurzame energie om de crisis in Nederland te bestrijden heb ik zo even niet chronologisch op het netvlies. Misschien omdat in de media wat ál te veel nadruk lag op het verhogen van de AOW- leeftijd? Dat alleen op lange termijn effecten heeft en dan nog is het koffiedik? Ik bedoel maatregelen die in relatie met Europa kunnen en moéten worden genomen om niet in een depressie terecht te komen. Goed, zover is het nog niet maar helpen protectionistische maatregelen zoals in Frankrijk? In deze zo goed als volledig geglobaliseerde wereld toch de eerste stap naar een catastrofe? Als het eerste land de eigen markt begint te beschermen, zullen anderen zullen volgen.

  Vandaar hè, maatregelen in Europees verband die in ieder geval de crisis verzacht en niet laat doorslaan naar depressie enzo..

  Je hebt in ieder geval niks aan mensen die boos wegbenen uit vergaderingen…

 4. 6

  Eigenlijk mis ik niks in de update van het regeerakkoord. Daar stond ook niks in over hoe je tot een economie komt waar iedereen wat aan heeft.
  Ook nu weinig tot niets daarover. Ik meen dat ook op dit podium genoeg langs is gfekjomen aan posts en comments over de oorzaken en mogelijke stappen naar hervorming van de economie?
  Het kabinet waagt zich daar niet aan. Maar om dat zulks ook niet te verwachten was, kun je zeggen dat er niks gemist wordt in dit crisisakkoord.

 5. 7

  Visie op duurzaamheid. Zag gisteren een interessante docu (1vandaag) over gebouwen die zich verwarmen met zonlicht en die geen kuub gas gebruiken voor verwarming.

  En dan denk je: Ja, wat een goed idee om oude bedrijfsauto’s een slooppremie te geven. Geweldig gevonden. *ugh*

 6. 8

  Tsja, dan toch ook maar de JSF noemen. Kiezen voor de Saab Gripen, en die koop nog een paar jaartjes uitstellen en doorvliegen met de F-16’s. Je bespaart dan:

  – ruim een miljard op de aanschafkosten
  – een leuke som op het aanpassen van vliegvelden en het slopen van woningen (de Gripen maakt niet zoveel herrie)
  – de brandstof- en onderhoudskosten
  – rentewinst op het uitstellen van de aankoop (da’s ook minimaal 200 miljoen per jaar, utgaande van een voorzichtige 4%)

  bijkomend voordeel is dat je eindelijk eens wéét wat je gaat uitgeven. Einde vaporware. En je hebt een toestel wat ook nog een beetje presteert.

 7. 9

  – Fiscaliseren van alles (niet alleen AOW, maar ook bv de ziektekostenheffing die nu alleen over de eerste 30.000 wordt geheven.)
  – Extra geld gebruiken voor verlagen eerste schijf en minimumloon tegelijk (zodat door de lagere belasting de lagere inkomens toch evenveel overhouden.)
  – Verhogen erfrecht en milieuheffingen (voor zover die niet gemakkelijk ontdoken kunnen worden zoals de vliegtax) tegelijk verlagen loonheffing

 8. 11

  Om de economie op gang te brengen: BTW omlaag, inkomstenbelasting voor lagere inkomens omlaag, vermogensbelasting omhoog.

  Om straks de financiën op orde te krijgen: 100% erfbelasting, HRA afschaffen (vervangen door koopsubsidie afhankelijk van inkomen, overdrachtsbelasting kan daarbij ook exit). Defensiebudget 75% omlaag (geen JSF, luchtmacht vervangen door onbemande vliegtuigen, krimp van het leger, verkoop alle tanks en andere offensieve wapens), fiscalisering pensioenen.