Voorspel de olieprijs

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

We hebben het hier regelmatig over de stijgende olieprijs. Nu de prijs van olie weer daalt, worden we er regelmatig op gewezen dat dit in tegenspraak is met wat wij roepen. Dat is natuurlijk niet zo, want het perspectief is langere termijn. Korte termijn fluctuaties zijn te verwachten. Bovendien, en dat is mijn persoonlijke inschatting, is de huidige hoge prijs niet helemaal toe te schrijven aan spanning in vraag en aanbod.
Maar goed, om te voorkomen dat ik bij iedere fluctuatie opnieuw mijn “inzichten” moet gaan uitleggen, ga ik gewoon de uitdaging aan die in een eerder draadje gegeven werd. Niet mijn eerste keer overigens, dus u bent gewaarschuwd.
Alvorens ik u allen ga betrekken, eerst mijn voorspelling:Dit zijn de onderliggende getallen:
Maand – Olieprijs in Euro’s
Aug-08 – 77 (slotkoers 5 augustus 2008)
Sep-08 – 73
Okt-08 – 75
Nov-08 – 81
Dec-08 – 93
Jan-09 – 84
Feb-09 – 86
Mrt-09 – 95
Apr-09 – 103
Mei-09 – 124
Jun-09 – 139
Jul-09 – 121
Aug-09 – 111
Sep-08 – 109
Okt-09 – 114
Nov-09 – 120
Dec-09 – 127
Jan-10 – 121
Feb-10 – 122

Ik ga bij deze voorspelling uit van de koers in Euro’s aan het einde van dag 5 van iedere maand (of de laatste beursdag daarvoor). Het gaat om Light Crude zoals verhandeld aan de NYM.
Met opzet is gekozen voor de Euro om geen last te hebben van de te verwachten grote variaties in de prijs van de dollar. Let wel, mijn hoogste punt in Euro’s (139) is omgerekend in dollars van vandaag wel $215.
Iedere maand vlak na de 5e zal ik een update van de situatie geven.

Maar dit is natuurlijk nog interessanter als meer mensen deelnemen. Daarom wordt uw inbreng ook zeer op prijs gesteld. Gewoon het rijtje hierboven kopiëren en naar eigen inzicht aanpassen en in de reacties plempen.
Naast de individuele inschattingen maak ik dan een zogenaamde “wisdom of the crowds” middeling. Zien of we collectief beter kunnen schatten dan individueel.

Reacties (35)

#1 Opa-Buiswater

Aug-08 – 77 (slotkoers 5 augustus 2008)
Sep-08 – 77
Okt-08 -77
Nov-08 – 79
Dec-08 – 80
Jan-09 – 84
Feb-09 – 80
Mrt-09 – 70
Apr-09 – 68
Mei-09 – 60
Jun-09 – 55
Jul-09 – 60
Aug-09 – 65
Sep-08 – 55
Okt-09 – 45
Nov-09 – 55
Dec-09 – 45
Jan-10 – 45
Feb-10 – 45

 • Volgende discussie
#2 Tsjech

Vraagje. waarom in euro’s en niet in dollars als het overgrote deel van de berichtgeving in dollars wordt gegeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@2: Omdat de waarde van de dollar wat onvoorspelbaar is. Je kan wel gaan schatten dat de prijs in december 2009 op $200 staat, maar daarmee neem je een tweede onzekerheid mee in je voorspellingen, namelijk de ontwikkeling van de dollarkoers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Gen. Major S. Butler

$ 50, per 01-’09.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@Tsjech: Wat Bismarck zegt. Hoewel een euro ook niet helemaal stabiel is, is hij momenteel wel stabieler dan de dollar. Als je het verloop van de olieprijs in dollars naast dan in euro’s legt, zie je dat sommige pieken niet terugkomen. Die hebben puur te maken met de plots dalende dollarprijs. Op de wereldmarkt gaat men steeds minder uit van de waardevastheid van de dollar.
En omdat het al lastig genoeg is alleen de olieprijsontwikkeling te voorspellen, wilde ik me niet ook nog eens wagen aan de dollarkoers ontwikkeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Tsjech

@3, 5

Check – had ik ook zelf kunnen bedenken. Denk dat ik maar weer eens twee dagen moet gaan slapen zodat ik wat scherper wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 prometeus

@Steeph “Nu de prijs van olie weer daalt, worden we er regelmatig op gewezen dat dit in tegenspraak is met wat wij roepen.”

Zeker daar voor een “normale” olieprijs 25-30 dollar per vat gerekend wordt en men bij 50-60 al over “crisis” spreekt.

Maar daarnaast: is zo’n plotje voor de komende 1,5jaar wel interessant? Kun je dan niet gewoon volstaan met “volgens mij blijft de olieprijs voorlopig schommelen rond de $100”. Wat volgens mij veel interessanter is, is om te voorspellen of dit over 5-10jaar ook nog zo is. Of zijn er tegen die tijd massale onrusten uitgebroken in China? Of hebben zij tegen die tijd het westen economisch ingehaald en vlakt hun groei af? Of draait het daar nog op volle toeren? Draait de economie in de VS nog of is die helemaal gecrasht? En zo ja: heeft de rest van de wereldeconomie een zachte landing kunnen maken of zitten we allemaal op een houtje te bijten? En hoe zit het met de ‘schurkenstaten’ en twijfelachtige regimes waar we onze olie van krijgen? Zijn we er nog vriendjes mee of hebben ze de kraan dichtgedraaid? Of is Bush z’n masterplan uitgekomen en heerst overal duhmocruhsy en free economy?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@prometeus: Voor alle duidelijkheid, de grafiek is in euro’s. En schommelen rond de 100 euro is nogal iets anders dan schommelen rond de 100 dollar tegenwoordig.
Verder zijn die variaties wel degelijk interessant. Bij een olieprijs tot 70 euro kan de economie het nog aardig opvangen. Bij 90 euro is het al aardig spannend (en gaan mensen rare acties houden vanwege de benzine/dieselprijs). Daarboven is de impact fors en kan tot een economische crisis leiden.
Misschien wel goed om te weten dat de olieprijs in feb 2007 iets van 40 euro was. Verder zijn de meeste modellen van overheden nu gebaseerd op een prijs van max 70 euro tot 2015.

Los daarvan is voorspellen natuurlijk altijd een frivoliteit. En voorspellen over 5 tot 10 jaar is extreem lastig in zo’n complexe wereld als we nu in leven. Kan zijn dat tegen die tijd de investeringen bijvoorbeeld weer wel genoeg ademruimte geven en dat het overschakelen op alternatieven ineens goed op gang is gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Siquo

Siq zegt: langzame stijging tot 95/100 en steeds minder schommelingen, omdat het speculeren meer wordt tegengewerkt om stabiliteit te creeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 prometeus

@8 eerste alinea: Weet ik. Dat het voor de huidige modellen uitmaakt of de olie op $70 of $90 per vat staat, wist ik niet. Ik dacht dat er sowieso geen rekening met alles boven $70 gehouden werd.

Maar die laatste zin is precies wat ik bedoel: moeten we niet de bakens verzetten dan? Jouw model is vooral handig als je op de korte of middellange termijn wilt gaan speculeren met olie (kopen in september, verkopen in juni) maar wat is de conclusie voor de langer termijn? Je probeert hier immers mee peak oil te verdedigen, maar zoals je zelf zegt: Dat is natuurlijk niet zo, want het perspectief is langere termijn. Wat is hier dan interessant aan? Of zou de conclusie juist moeten zijn: ‘de dollar gaat zulke rare dingen doen dat we over 5 jaar in euro’s handelen’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@prometeus: Euro’s, niet dollars.

Mijn punt is dat peakoil wel gaat gebeuren. De grafiek is de aanloop. Zwaartepunt zal ergens in 2010/2011 liggen. Daarna daling in prijs. Maar nooit meer naar het niveau dat we gekend hebben.
Waarom dit voorspellen anders dan om te speculeren? Omdat ik soms heel naïef droom dat er mensen zijn (bijvoorbeeld in de politiek en bedrijfsleven) die eindelijk inzien welke veranderingen ons te wachten staan en daar actie op ondernemen. Nu zwaar sturen op besparingen en alternatieven (eventueel via heftige positieve en negatieve stimuli) maakt je over twee jaar spekkoper (de concurrentiepositie van het land ten opzichte van de landen die niet voorbereid zijn is verbeterd) of op z’n minst zorg je ervoor dat de schade beperkt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Chinaman

In zoverre hebben de Europese landen dus een flinke voorsprong op de Amerikanen.
Je ziet daar trouwens dat mensen flink willen besparen (slechte economie en dure olie). Misschien zakt de prijs wel weer erg veel verder door een afnemende vraag aan de overzijde van de grote plas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Steeph

@mezelf: Ter bevestiging van mijn laatste punt een artikel van McKinsey. Energiebesparing heeft een IRR van 17% (voor insiders):
http://www.mckinseyquarterly.com/Economic_Studies/Productivity_Performance/How_the_world_should_invest_in_energy_efficiency_2165_abstract

@Chinaman: Ik hou ook rekening met die besparingen in de VS. Die zorgen in ieder geval dit najaar voor tempering. Maar de toename van de vraag uit de rest van de wereld compenseert dit net zo hard. Bovendien zal na een tijdje stabiele prijs de aandacht van de mensen weer verslappen en er geen verdere daling te verwachten zijn (tot de volgende piek).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 prometeus

@11 :-) sorry: trap ik er weer in, maar als je de dollar- door eurotekentjes vervangt, veranderert er inhoudelijk niks aan mn punt.

Mijn punt is dat peakoil wel gaat gebeuren. De grafiek is de aanloop. Zwaartepunt zal ergens in 2010/2011 liggen. Daarna daling in prijs. Maar nooit meer naar het niveau dat we gekend hebben.
OK: dus jij stelt dat, doordat je theoretische voorspelling over de komende 1.5jaar overeenkomt met je theorie voor de langer termijn, die laatste waar moet zijn. Dat is wel een beetje extrapolatie van de koude grond. Ik ben geen peak oil scepticus: ik zeg alleen dat je met deze voorspelling je punt niet (noodzakelijkerwijs) ondersteunt.

Voor de rest ben ik het helemaal met je eens. Trouwens semi of topic: wat een leugenachtige aanval op wind energie wordt hier gedaan dan! Rembrandt weet het nog een beetje goed te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Chiel

Eerst daling van de prijs door lagere vraag en verdwijnen van ‘paniek’ om olietekort.
Opleving USA economie eind 2009 zorgt voor extra olievraag in US en China, verhoging van prijzen in 2010 naar structureel niveau van 175 euro.
Aug-08 – 77 (slotkoers 5 augustus 2008)
Sep-08 – 70
Okt-08 – 65
Nov-08 – 60
Dec-08 – 55
Jan-09 – 50
Feb-09 – 50
Mrt-09 – 65
Apr-09 – 70
Mei-09 – 80
Jun-09 – 90
Jul-09 – 90
Aug-09 – 100
Sep-08 – 110
Okt-09 – 125
Nov-09 – 140
Dec-09 – 150
Jan-10 – 155
Feb-10 – 160

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Steeph

Kijk, de PVV wordt ook onrustig ineens: http://ikregeer.nl/document/V070826840

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

@prometeus: Nee ik zeg niet dat het een waar is omdat ik het andere ook waar acht.
Ik zeg dat het in lijn met elkaar is. Mijn verhaal is dus consistent, uitgaande van mijn eigen veronderstellingen.

@Chiel: Dank! Heel andere reeks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 IdeFX

Ik denk dat de dalende US economie wat langer de opbloeiende Chinese economie toch nog wel een jaartje compenseert. Meer rust wellicht op het politieke/midden Oosten toneel, en toch weerstand vanuit allerlei drijvende machten om de westerse economieen niet te veel onder druk te zetten.
Mijn voorspelling is dan ook een stuk vlakker:
Aug-08 77
Sep-08 75
Oct-08 77
Nov-08 80
Dec-08 86
Jan-09 89
Feb-09 95
Mar-09 85
Apr-09 78
May-09 76
Jun-09 72
Jul-09 68
Aug-09 70
Sep-09 72
Oct-09 74
Nov-09 76
Dec-09 78
Jan-10 80
Feb-10 85

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hiram

Aug-08 – 77 (slotkoers 5 augustus 2008)
Sep-08 – 76
Okt-08 – 75
Nov-08 – 76
Dec-08 – 79
Jan-09 – 80
Feb-09 – 82
Mrt-09 – 83
Apr-09 – 83
Mei-09 – 87
Jun-09 – 90
Jul-09 – 91
Aug-09 – 111
Sep-08 – 109
Okt-09 – 114
Nov-09 – 120
Dec-09 – 127
Jan-10 – 121
Feb-10 – 122

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hiram

Hela!
Aug-09 t/m Feb-10 moeten over.

Aug-09 – 93
Sep-08 – 95
Okt-09 – 95
Nov-09 – 96
Dec-09 – 96
Jan-10 – 95
Feb-10 – 96

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Henk Daalder Windparken Wiki

Clingendaal, de afdeling CIEP, heeft een verhaal gemaakt over de olieschaarste in de komende 10 jaar. Maar let even op de bedrijven die die afdeling betalen, dat zijn de grote fossiele bedrijven, zoals BP, Shell en Essent, gasunie en EZ, de coordinator en lobby samenscholingsplaats van fossiel nederland.

Zij komen op een prijs van 200 dollar in 1 jaar. Maar de mensen van Clingendaal kennen het begrip duurzame energie kennelijk nog niet.
Mochten kennelijk ook niet schrijven over het nieuwe Apollo programma in de VS en het plan van Al Gore en Obama om in 10 jaar alle elektriciteit 100% duurzaam op te wekken.
toegegeven, ik heb dit verhaal van108 pagina’s niet helemaal gelezen

Ik denk dat het ze nog wel even zal lukken, in ons land dan, om de duurzame energie buiten de deur te houden.
Wij betalen het liefst veel voor de hoop dat de russen ons op een aardige manier gaan chanteren.
Te dom en te corrupt om te investeren in onafhankelijk makende duurzame opwekking

Mijn schatting van de olieprijs:
Een dip na de presidents verkiezingen in de VS.
Daarna lineair richting 200 dollar, de prijs hieronder is in EUR.

Aug-08 – 77 (slotkoers 5 augustus 2008)
Sep-08 – 76
Okt-08 – 74
Nov-08 – 72
Dec-08 – 70
Jan-09 – 75
Feb-09 – 82
Mrt-09 – 88
Apr-09 – 94
Mei-09 – 100
Jun-09 – 106
Jul-09 – 112
Aug-09 – 118
Sep-08 – 124
Okt-09 – 130
Nov-09 – 136
Dec-09 – 142
Jan-10 – 148
Feb-10 – 154

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 me

Eerst worden we onafhankelijk van olie en
uiteindelijk word olie een schaarste
Aug-08 – 77 (slotkoers 5 augustus 2008)
Sep-08 – 76
Okt-08 – 72
Nov-08 – 65
Dec-08 – 55
Jan-09 – 50
Feb-09 – 40
Mrt-09 – 30
Apr-09 – 20,55
Mei-09 – 12,15
Jun-09 – 10,95
Jul-09 – 10,99
Aug-09 – 9,99
Sep-08 – 9,95
Okt-09 – 9,97
Nov-09 – 4,95
Dec-09 – 50
Jan-10 – 150
Feb-10 – 3000

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie