Verkiezingen 18 november: Oldambt

,

Op 18 november vinden er in een zestal gemeentes al gemeenteraadsverkiezingen plaats, in verband met herindelingen. GC kijkt vooruit naar de interessantste van deze verkiezingen. Vandaag: Oldambt.

Een gemeente zoals Oldambt, zo kunnen we zonder al te veel moeite stellen, is er nergens in Nederland. In deze fusiegemeente is namelijk het al tamelijke linkse Winschoten samengevoegd met het vuurrode Scheemda en Reiderland. De vraag is dus niet of links gaat winnen bij de verkiezingen, want links wint altíjd in Oost- Groningen. De vraag is vooral wélk links gaat winnen.

Want er is nogal wat drukte op links in de nieuwe gemeente. Niet alleen doen SP, PvdA, en GroenLinks mee, daarnaast zijn er ook nog eens twee flink naar links leunende lokale partijen (Oldambt Aktief en de Partij voor het Noorden), maar ook maar liefst twéé communistische partijen, de NCPN en de VCP. Dat laatste is het gevolg van een jammerlijke broedertwist.

Er zijn twee plaatselijke onderwerpen die mogelijk van grote invloed kunnen zijn op de verkiezingsuitslag. In de eerste plaats is er de vorming van Oldambt zelf. De meeste partijen waren daar voorstander van, maar NCPN en VCP waren fel tegen. En omdat met name in Scheemda en Reiderland lang niet iedereen blij is met de fusie, kon dit de communisten wel eens hun eerste verkiezingswinst in vijftien jaar opleveren. Of niet natuurlijk.

Daarnaast is het het enorme echèc van de Blauwe stad. Dit tamelijk megalomane woningbouwproject had als doel om honderden welvarende westerlingen naar de regio te lokken. Om volstrekt onduidelijke redenen weigeren de randstedelingen vooralsnog en masse naar Oost-Groningen te verhuizen, met als gevolg dat na vier jaar slechts 180 van de in totaal 1480 kavels zijn verkocht. Geestelijk vader was de Groninger gedeputeerde Marc Calon, die de bui al zag hangen en directeur is geworden van woningbouwkoepel Aedes, ongetwijfeld vanwege zijn uitstekende inzichten in de Nederlandse woningmarkt. Zijn exorbitante salaris leverde ons al het nieuwe begrip Calonsocialisme op, maar dat terzijde.

De plaatselijke bevolking is niet erg gecharmeerd van deze gang van zaken, vooral omdat er nogal wat politieke beloftes rond het project zijn geweest. En, toeval of niet, het college van gedeputeerde staten van de Provincie Groningen wil het rapport dat net over het project verschenen is pas ná de verkiezingen openbaar maken, tot woede van de oppositie. Een enkele communist heeft alvast besloten zich er niets van aan te trekken. Laten we hopen dat het hem verkiezingswinst oplevert, want een Oost-Groningen zonder Engel Modderman in de raad, dat is toch ondenkbaar.

Reacties (9)

#1 Bismarck

“Een enkele communist heeft alvast besloten zich er niets van aan te trekken.”

En maar goed ook. Vanwaar überhaupt geheimhouding?

 • Volgende discussie
#2 Peter

“Een enkele communist….”
Gezien het gehalte aldaar valt me dat tegen. Ik had mer iets verwacht als “het comnmunistisch blok heeft alvast besloten…”, etcetera.

Prima initiatief trouwens, deze vooruitblik. Ik neem aan dat het een serie wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eurocraat

@2: ik vrees dat je de grootte van de VCP ietwat overschat…
Het is een korte serie, er staan nog twee anderen klaar, die volgen later deze week.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 BartB

Repsect! Kijk nu al uit naar deel 2.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 eli

Slightly off topic: wie meer wil weten over het Oldambt of gewoon een mooi boek wil lezen: De Graanrepubliek van Frank Westerman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Eurocraat

De voorlopige peilingen lijken op een spectaculaire overwinning van de VCP van Engel Modderman te wijzen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jonas

Blauwstad, de reden voor afscheiding van de NCPN, heeft Modderman geen windeieren gelegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Eurocraat

Uiteindelijke uitslag in zetels:
PvdA 7
CDA 4
VVD 3
SP 3
VCP 2
GroenLinks 2
D66 2
Christenunie 1
Partij voor het Noorden 1
Olsambt Aktief 0
NCPN 0

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Peter

Bedankt voor de service, Eurocraat. Ik neem aan dat je die van Venlo en Zuidplas ook gaat leveren?

 • Vorige discussie