Vechten voor haar vrijheid

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

»Bij Imane thuis in Volendam praten de ouders op hun dochter in: “Is dit wel nodig, al dit gedoe erom heen? Trek die hoofddoek nou af. En dan reageert ze van: Pappa, waarom mag ik niet vechten voor mijn vrijheid? Ik ben veertien en ieder kind zit in de puberteit op die leeftijd! Geef mij die kans, ik doe toch niemand kwaad? Ja, dan ga je haar weer gelijk geven.”«

Mooi inkijkje in de keuken van een moslimhuishouden in Nederland anno 2011. In weerwil van wat er steeds gedacht wordt, zeggen deze Marokkaanse ouders openlijk dat ze er bij hun dochter op aandringen die hoofddoek maar achterwege te laten als de school daar zo’n punt van maakt. Is het al dat gedoe wel waard? Dochter op haar beurt blijkt haar standpunt te verdedigen met zeer Nederlandse motieven: ik ben puber. Ik mag toch experimenteren?

Ja, daar zit dan ook wel weer wat in, zegt pa. Het blijkt dat ook aan Marokkaanse eettafels in een opvallend Nederlandse stijl wordt onderhandeld en gediscussieerd. Of dat ook het geval zou zijn wanneer dochter Imane juist lippenstift had willen dragen en naar de disco, zullen we nooit weten. Maar wat wel duidelijk wordt is dat het niet de vader is die zijn dochter een hoofddoek oplegt, maar dat het juist de dochter is die haar vader overtuigt dat hij haar zou moeten steunen bij het uitdrukken van haar vrije keuze.

Daarmee toont Imane de vrijheid om je eigen individuele leven in te richten zoals jij dat zelf wilt heel wat beter begrepen te hebben dan Hero Brinkman, met zijn sensatiebeluste pleidooi voor een hoofddoekjesverbod in het Provinciehuis en de streekbus.

Reacties (81)

#1 Schuur (v/h Aristeranthropos Brynnar)

Laat Imane haar uiterste best doen voor haar vrijheden. Ik steun haar van harte. Nu kan het nog. De antiliberale wind die door Nederland waait onder leiding van de ex-liberale PVVD zal allengs korte metten gaan maken met die vrijheden. Vecht, nu het nog kan.

 • Volgende discussie
#2 gronk

Mooi land he, nederland, waar je vrij bent om datgene te kiezen wat je buren ook kiezen, uit de 23 smaken die de supermarkt je bied.

Maar haal het godverdomme niet in je hoofd om iets anders te kiezen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Olav

Gronk wint. Dit onderwerp is gesloten ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 AdriePVV

Zelfs het Europese hof voor de rechten van de minderheden en asielzoekers respecteert het hoofddoekjesverbod.

=====
Op 10 november oordeelde de zeventienkoppige Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Sahin dat het verbod op het dragen van een hoofddoek door de geneeskunde faculteit van de Universiteit van Istanbul gerechtvaardigd is. Het verbod is volgens het EHRM niet in strijd met de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, noch met het recht op onderwijs. De uitspraak komt sterk overeen met die van vorig jaar in dezelfde zaak door de gewone kamer.
=====

http://www.monitorracisme.nl/content.asp?PID=55&LID=1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 AdriePVV

Het Hof erkent in ieder geval het recht om een neutraal onderwijssysteem te hebben, dat is ook een kwestie van vrijheid,

=====
The Court notes in the instant case that the measure by which the applicant was prohibited, purely in the context of her professional duties, from wearing an Islamic headscarf was not directed at her as a member of the female sex but pursued the legitimate aim of ensuring the neutrality of the State primary-education system. Such a measure could also be applied to a man who, in similar circumstances, wore clothing that clearly identified him as a member of a different faith.
The Court accordingly concludes that there was no discrimination on the ground of sex in the instant case.
It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention and must be rejected in accordance with Article 35 § 4.
=====

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=670930&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 AdriePVV

Het Islamitisch onderwijs vecht al heel lang voor de vrijheid voor niet moslims om ook hoofddoekjes te mogen dragen.

====
Op veel scholen moeten ook de niet-moslimvrouwen een hoofddoek dragen en in sommige gevallen moeten mannen een baard laten staan. Jongens en meisjes krijgen apart les en spelen gescheiden. Tijdens ouderavonden ontvangen leraren de moeders en vaders in aparte ruimten.

Geschrokken en verbitterd hebben zo’n vijftien onderwijzers de afgelopen twee jaar hun verhaal gedaan in de media (vaak anoniem) over het rigide klimaat op de strengste scholen, zoals de Amsterdamse As Siddieq school en de Edese El Inkade
====

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Islam/onderwijs.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

Leuk hoor, Adrie, maar van één hoofddoekje krijgt die school niet ineens een islamitisch karakter.

Verder kan de neutraliteit van het onderwijs hier geen issue zijn, want die school zegt juist dat ze die hoofddoek niet wil omdat ze het katholieke karakter van de school willen bewaren.

Maar die vlieger gaat al evenmin op:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 D. Horowitz

Ik kan meegaan in het standpunt dat een school een verbod op hoofddoeken mag voeren om de neutraliteit van de school strikt te handhaven. Dat recht wordt ook erkend door het Europese Hof. Maar daarbij gaat het wel om neutrale scholen in een streng seculier land, zoals Frankrijk of Turkije. En die scholen verbieden dan ook consequent het dragen van elk religieus symbool – niet alleen islamitische hoofddoeken, maar ook joodse keppels en christelijke kruizen.

Maar dat gaat allemaal niet op voor die school in Volendam. Dat is geen neutrale maar een katholieke school. En het motief voor het daar geldende hoofddoekverbod is niet het handhaven van de neutraliteit, maar het katholieke karakter van de school. Volgens de redenatie van de rector mag een katholieke leerlinge wel een kruisbeeld om haar nek dragen, maar mag een islamitische leerlinge geen hoofddoek dragen, omdat ze daarmee katholieken niet zou respecteren. Respect betekent dat je een ander niet lastig valt of geweld aandoet om diens geloof, maar dat ontneemt iemand nog niet het recht om een ander geloof aan te hangen en daar naar te leven.

Die katholieke school volgt dezelfde redenering als een islamitische school die leerlinges en leraressen verplicht een hoofddoek te dragen, ook als de betrokkenen daar zelf niet in geloven. in beide gevallen is het naar mijn mening discriminatie, en het ene rechtvaardigt het andere niet.

De vader van Imane vertelde in het filmpje dat de school telkens een andere reden aanvoerde om haar te verbieden een hoofddoek te dragen. Dat wijst erop dat het verbod niet ingegeven wordt door een principieel standpunt, maar door willekeur en angst. Ik zie parallelen met die lesbische scholiere uit dat kleine stadje in Missisippi, die met een beroep op de grondwet haar recht bevocht om met haar geliefde naar het schoolbal te gaan. Ik hoop dat Imane haar recht op godsdienstvrijheid ook in Nederland zal krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Peter

Eh, ik dacht #3 iets anders bedoelde. Zal ik het nog even spellen?
G-r-o-n-k w-i-n-t.

Die opmerking daarna kun u zelf toch wel spellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Effe Quoten

Imane wil een vriendje. Ze wil zelfs een baby. “Pappa, waarom mag ik niet vechten voor mijn vrijheid? Ik ben veertien en ieder kind zit in de puberteit op die leeftijd! Geef mij die kans, ik doe toch niemand kwaad? ”

Misschien zichzelf?

Is Pappa wel zo neutraal en onbaatzuchtig?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Spam

Ik ben toch altijd weer positief verrast door de schitterende database met te citeren ‘bewijsmateriaal’ die a3p2v lijkt te hebben aangelegd om ons (naïeve linkse allochtonenknuffelaars) mee te overtuigen dat moslims hele slechte mensen zijn die in dit land niet thuishoren.

Heb je die database alleen voor ons aangelegd A3? Of gebruik je die ook op andere websites? Mogen je medepartijleden ook van je database gebruik maken om te reaguren op de Internets? Is die database benaderbaar via Internet? Zo ja, aan welke criteria moet je voldoen om een login te krijgen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Peter

Ze komt uit Volendam? Dan kan ze vast heel aardig zingen. Kan ze niet, met hoofddoek en al, maar Idols of zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 AdriePVV

@ Spam

Dank je voor het compliment, maar moslims zijn geen slechte mensen, it’s the religion stupid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 DJ

right, exegese[x]
het hunnies interpretatie van hun religie waar jij het niet mee eens bent

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 DJ

+ is, het is …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 HPax

‘En dan reageert ze van: ‘Pappa, waarom mag ik niet vechten voor mijn vrijheid? Ik ben veertien en ieder kind zit in de puberteit op die leeftijd! Geef mij die kans, ik doe toch niemand kwaad?’ Wat ik noem een ‘enfant terrible’, ‘enfant pourri’.

Vechten voor je slavernij. Het kan. Walgelijk, wanstaltend. Maar verder een idioot verhaal, zelfs verbaal correct weergegeven. Wie de AANgeleerdheid ervan niet snel doorziet, is intellectueel incapabel of idem misdadig.

Dat we in modern-NL dit type van discussie weer ‘grand public’ regulier moeten meemaken, is schaamtevol. Het bewijst dat we nog niet zover = modern waren en zijn, als we eerst hadden gedacht.
Ataturk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Rob

Nee, meisje, dat is geen vrijheid. Ik bepaal voor jou wel even wanneer jouw vrije keuzes ook daadwerkelijk vrije keuzes zijn. Je begrijpt het misschien nog niet, maar ik zal je met mijn mantel der alwetendheid opleiden zonder te verstikken.

Aldus HPAX.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Rob

@16 Was jij niet bijzonder Christelijk? Ik bedoel, ik wil best wel een discussie voeren over de onvrijheid van indoctrinatie bij georganiseerde religie, zoals bij deze mevrouw, maar daarvoor lijk jij me dan weer niet ontvankelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AdriePVV

Het verhaal wordt gepresenteerd als een soort islamitische variant op Jeanne d’Arc, maar dan in de polder. Ze doet maar, ik ben wel benieuwd wie er achter deze “vrijheidsstrijd” zit en wie de advocaat betaalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Rob

@19 Het is een welkome afwisseling op al die geluiden dat elke Moslimpoppetje op straat onder het juk van de tirannieke vader moet leven. Dat kennen we al wel. Ik mag hopen dat je ook open staat voor dit verhaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 AdriePVV

# 20

Als het haar eigen initiatief is prima, maar daarover heb ik zo mijn twijfels.

Overigens weet ik uit eigen ervaring dat die meisjes die tegen hun vader in opstand komen wel bestaan.

Ik heb echter meer bewondering voor meisjes die vechten voor de vrijheid om die hoofddoek niet te hoeven dragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Rob

Wat niet binnen het paradigma valt wordt overdreven sceptisch benaderd, maar als een meisje zegt dat deze onderdrukt wordt door papa, zou je jezelf dan ook afvragen wie een dergelijke framing betaalt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 AdriePVV

Hieronder een link naar de uitspraak van de CGB. De kwestie speelt al sinds begin 2010 toen vier leerlingen opeens aangaven een hoofddoekje te willen gaan dragen. De rol van de vader is wat groter dan hier wordt voorgesteld, hij kwam ook met het argument dat er vroeger wel “hoofddoekjes” gedragen mochten worden, dat kan zijn dochter niet echt geweten hebben.
Het betreft een katholieke school en die heeft het recht eisen te stellen.

=====
3.15 Verweerster erkent dat een oud-leerlinge in de periode 2001 tot en met 2004 een hoofddoek heeft gedragen op school. In dit verband hecht verweerster eraan op te merken dat de Nieuwjaarsbrand in café ’t Hemeltje in Volendam op 1 januari 2001, waarbij 178 leerlingen van de school voor voortgezet onderwijs gewond zijn geraakt en zes leerlingen zijn overleden, hierbij een grote rol heeft gespeeld. Als gevolg van de nasleep van de Nieuwjaarsbrand is soepelheid betracht bij het dragen van hoofdbedekkingen, vanwege verminkingen van leerlingen aan het hoofd. Leerlingen die letsel aan het hoofd hadden opgelopen hadden behoefte om dit te bedekken. Noodgedwongen heeft de school in dit verband de schoolregels op een minder strikte wijze gehanteerd. Verweerster benadrukt dat de leerlinge met de hoofddoek in de jaren 2001-2004 deze niet droeg vanwege verwondingen. In de loop van 2005 heeft de school besloten de naleving van de schoolregels weer aan te scherpen. De leerlinge met de hoofddoek was toen al van school.
=====

http://www.cgb.nl/oordelen/oordeel/221530/volledig

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Olav

Adrie”Het betreft een katholieke school en die heeft het recht eisen te stellen.

Een katholieke school is soms het enige dat je hebt in de buurt en dan heeft deze dus ook een openbare functie. En wat mij betreft dus géén recht om religieuze eisen te stellen aan leerlingen.

Aangezien het volkomen inefficient is om overal waar een school moet zijn, zowel een protestantse, een katholieke, een islamitische, een antroposofische en een openbare school te hebben stel ik voor dat de overheid alleen nog de laatste van fondsen voorziet. Dat heeft dan meteen als voordeel dat er geen belastinggeld meer naar onzin vloeit.

Ook op een openbare, a-religieuze school zou de jongedame waar het in dit artikel over gaat overigens gewoon haar hoofddoekje moeten kunnen dragen, want daar doet ze niemand kwaad mee. Sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs doen wel gekkere dingen, waar misschien meer prioriteit aan gegeven zou moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 AdriePVV

# 24

Ook ik ben geen voorstander van bijzondere scholen, maar bijzonder onderwijs heeft nu eenmaal bepaalde rechten gekregen. Afschaffen vind ik prima, idem dito met de strafbaarheid van godslastering. Hieronder een uitgebreide beschouwing over de hoofddoek.

http://www.etiennevermeersch.be/artikels/godsdienst-religie/de-islam-en-de-hoofddoek-belgi%C3%AB-een-bredere-benadering

De discussie ging nu echter even over de rol van de ouders van die vier meisjes.

Nog gekker vind ik bv dat Campina kaas gemaakt schijnt te worden van koeien die “islamitisch” geslacht zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Reinaert

Is dit geroggel over een hoofddoekje nu echt de moeite waard?
Nederlanders vechten straks in Afghanistan, we nemen deel aan een oorlog.
Dat lijkt mij wezenlijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 HPax

@ 26
Het een is het ander, maar als probleem kan het ’t best vanaf hier worden aangepakt. Dat lijkt mij het wezenlijkst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Prediker

#16 @HPax; je hoeft het er niet mee eens te zijn, natuurlijk. Je mag het hartstikke fout vinden dat zo’n meisje een hoofddoek opdoet, en daar je analyses op loslaten dat ze gesocialiseerd is door gewoonten en religieuze tradities die zijn bedacht door mannen met een angst voor vrouwelijke seksualiteit. (Zijn de rest van de kinderen dan gesocialiseerd door MTV en mannen die sexualiteit exploiteren? Zomaar een vraagje).

Zolang je maar wel beseft dat zo’n meisje redeneert vanuit het kader van individuele autonomie, en je realiseert dat zij die ouders over de streep trekt, en niet andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 KB

je bent helemaal niet vrij om te dragen wat je wilt op school of werk. dus stop deze flauwekul discussie, en laat die school gewoon zelf haar kledingregels maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 AdriePVV

@ Prediker

Gek dat er nooit rechtszaken zijn tegen de verplichting om een hoofddoekje te dragen, of werkt die individuele autonomie dan niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Reinaert

@ HPax

Het een is het ander?
De oorlog in Afghanistan = het dragen van een hoofdoekje hier.

Roggel lekker verder.

Je kind zal maar dankzij Groen Rechts/Legergroen en Bruin 1 de oorlog worden ingestuurd om een corrupt regime te faciliteren.

Roggel lekker verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 AdriePVV

# Reinaert

De discussie over de hoofddoek zal wellicht nooit afgelopen zijn, maar inzake die school ziet het er wat mij betreft niet uit als “vechten voor de vrijheid”.

Groen en bruin zijn overigens prima kleuren voor leger camouflage en terwijl jij GL vervloekt voor steun aan de missie, ben ik het weer oneens met het standpunt van de PVV.

Ik ben ook voor de missie, soms moet je kiezen uit twee kwaden. GL toont in ieder geval ruggegraat en het ging overigens ook om een voorstel dat ze zelf ooit hadden ingediend en hier gaat “landsbelang” boven partijbelang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Prediker

@30; AdriePVV; dat is natuurlijk helemaal niet zo gek, aangezien er nauwelijks maatschappelijke instituties of organisaties zijn waar een plicht geldt om een hoofddoekje te dragen.

En waar ze er wel zijn (streng-islamitische scholen bijv.), is van te voren goed duidelijk dat hoofddoekjes verplicht zijn, zodat ouders die zich daarin niet kunnen vinden, hun kind niet op die school doen.

Hypocriet ben je wel, want er zijn al sinds jaar en dag tal van reformatorische scholen waar het dragen van een rok verplicht is, en ik hoor jou ook niet miezemuizen dat dit een bloody shame is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 AdriePVV

# Prediker

Zie o.a. # 6

Het belangrijkste maatschappelijke instituut waar meisjes verplicht een hoofddoek moeten dragen is natuurlijk hun eigen islamitische gezin.

En nee natuurlijk zijn die rechtszaken er niet, want dan moeten die meisjes procederen tegen hun vader/familie. Daarom geloof ik ook niet in die individuele autonomie in dit geval.

Je geeft het zelf ook al aan, de ouders bepalen de schoolkeuze en dan heeft het meisje niets te kiezen. Meisjes van 13 gaan dan echt niet tegen hun ouders in als ze een hoofddoek moeten dragen van school.

Ik ben ook een vader, dus heb mijn kinderen ook kledingvoorschriften gegeven, bijvoorbeeld niet dat hele korte rokje, maar dat is wezenlijk wat anders dan een religievoorschrift.

Die Ataturk had het goed gezien destijds, niks geen religieuze symbolen op school toestaan en een uniform om stands- en welvaart-verschillen zo min mogelijk te laten blijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Prediker

AdriePVV; ik ben op dat voorbeeld van die islamitische scholen reeds in gegaan in #33.

Wat voor die islamitische scholen geldt (er zijn slecht een handjevol strenge islamscholen in ons land), geldt ook voor Reformatorische scholen: daar wordt vrouwen ook verplicht een rok te dragen. Maar daar hoor ik jou niet over.

Dat wekt bij mij toch de indruk, dat xenofobie bij jou en je geestverwanten een flinke rol speelt in je bijzondere afkeer tegen het hoofddoekje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 spees

@34 Je projecteert je eigen wereld op 13-jarige meisjes die een hoofddoek willen dragen. Ten eerste is ‘belangrijkste maatschappelijke instituut waar meisjes verplicht een hoofddoek moeten dragen is natuurlijk hun eigen islamitische gezin’ een westerse gedachte. Wij maken een rigide scheiding tussen prive en publiek, in de islamitische wereld is deze meer verweven.
Volgens een -later toegevoegde- islamitische regel moet een vrouw juist buitenshuis een hoofddoek dragen om andermans begeert te temperen. Net zoals jij liever niet hebt dat je dochter een minirok draagt. Het was eeuwen geleden een veiligheidsmaatregel, nu is het een symbool voor de eigen identiteit. Een geuzenaam in de vorm van een hoofddoek. Sommigen kiezen daarom bewust voor het visueel uitdragen van hun religie, de meesten 13-jarigen dragen eerder een hoofddoek omdat iedereen het doet. Dus een hoofddoek, zwaar opgemaakt gezicht met een strakke spijkerbroek en pumps. Is dat nu de islamisering?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Prediker

“Het belangrijkste maatschappelijke instituut waar meisjes verplicht een hoofddoek moeten dragen is natuurlijk hun eigen islamitische gezin.”

Ook dit is een nonsens-argument. Elk gezin heeft regels. Jij vertelt je kinderen ook op welke leeftijd ze make-up mogen gaan dragen, en hoeveel, en of ze naar de disco mogen, en hoe laat ze dan thuis moeten zijn en of ze mogen roken, etcetera.

‘Ja, maar dat is heel wat anders dan een religie-voorschrift dat door ouders wordt opgedrongen.’ Oké, waarom ga je dan niet tekeer tegen die ouders in de bible belt die hun dochters dwingen om een rok te dragen? Waarom fulmineer je niet tegen ultra-orthodoxe joodse gezinnen waar de vrouw een pruik moet dragen, en de kinderen keppeltjes en krulvlechtjes?

Hoezo is dat dan ‘wezenlijk wat anders’? Dat is net zo goed een religievoorschrift (bidden aan tafel is ook een religievoorschrift: “Bartje bidt niet voor bruine bonen!”)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 AdriePVV

@ 37

Hoe kom je er bij dat ik religieuze dwang in de bible belt of waar dan ook zou goedkeuren.

Het is al erg genoeg dat jonge kinderen een religie opgedrongen krijgen door de schoolkeuze, bv op die katholieke school in Volendam. Vlak bij ons huis stond een leuke katholieke school, maar wij hebben toch gekozen voor die zwarte openbare school voor onze dochters.

# 36

Een minirok verbieden vergelijken met de plicht om een hoofddoekje te dragen is niet alleen volstrekt onjuist, maar doet ook onrecht aan de integriteit van die moslima. Misschien moet je die link in # 25 naar die Belgische filosoof eens volgen of het onderwerp van deze discussie goed lezen. Mijn dochter begint verder geen rechtszaak tegen een school die minirokken zou verbieden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Prediker

@37; wel mijn standpunt correct weergeven AdriePVV. Ik heb nimmer beweerd dat je het goedkeurt.

Wat ik zeg is dat ik je daar niet over hoor. Maar wel steeds over hoofddoekjes, moslims, islam, etcetera.

Meten met twee maten, noem ik dat.

Als je je zo druk maakt over hoofddoekjes en de vrijheid van moslima’s om geen hoofddoek te dragen, dan moet je je ook druk maken over refo-meisjes in de Bible-belt en dat zij geïndoctrineerd en gedwongen worden om een rok te dragen. Maar daar hoor ik je niet over.

Raar wel, want die Reformatorische onderdrukking van de vrouw gaat toch echt al meer dan zestig jaar door. De SGP, die onverkort streeft naar een calvinistische theocratie, is zelfs de oudste politieke partij van het land.

Daar hoor ik jou niet over. Wel steeds over moslims, terwijl die onderling zo verdeeld zijn nog niet eens een subsidieomroep in elkaar kunnen knutselen, laat staan een politieke partij handhaven.

Dus vandaar jouw continue aandacht voor de islamieten? Gokje: xenofobie wellicht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Olav

Spees: Dus een hoofddoek, zwaar opgemaakt gezicht met een strakke spijkerbroek en pumps. Is dat nu de islamisering?

Dergelijke combinaties zie ik ook wel eens. Hedenmiddag werd ik nog professioneel en vakkundig geholpen in een winkel voor huishoudelijke benodigdheden door een goedlachse jongedame mèt hoofddoek en een zeer strak coltruitje boven een wijde maar soepel vallende rok. Ik kan me niet voorstellen dat al te conservatieve imams deze verschijning zouden goedkeuren, maar zij zag zelf blijkbaar geen tegenstelling. Ik ook niet. Heb haar nog vriendelijk bedankt en een goede dag gewenst, en zij mij ook. Van zoiets krijgt een mens toch een goed humeur, maar Wilders-adepten willen er belasting op heffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 stoethaspel

Het wil er bij Prediker (en kennelijk ook anderen) maar niet in dat niet iedere PVV stemmer een verstokt en verkalkte xenofoob is. Zoals het er bij echte xenofoben maar niet inwil dat je niet voor iedere moslim bang hoeft te zijn.

Een hopeloos ingegraven debat is dit aan het worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Prediker

Waar heb ik gezegd dat iedere PVV stemmer een verstokte en verkalkte xenofoob is, stoethaspel?

Ik ben in discussie met AdriePVV over de bijzondere afkeer jegens het hoofddoekje van hem en zijn geestverwanten (ik zeg nergens dat dit iedere PVV-stemmer is), en de argumenten die daarbij worden ingebracht.

Vervolgens werp ik een suggestie op – als een spiegel waar iemand in mag kijken – met de vraag: zou dit er niet een beetje achter zitten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 stoethaspel

Eh. Het is meer een stokpaardje met zijspiegel, komt me zo voor. Deze discussie is niet nieuw. Dus nee, ik heb je dat niet zien zeggen in deze discussie. Maar de herhaalde vraag “xenofoob, wellicht?” heb ik al zo vaak voorbij zien komen dat het me deed verzuchten dat het debat hopeloos is ingegraven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Bookie

Idioot dat mensen achter de uitspraken van het CGB staan die dwars tegen art.1 van de grondwet in gaan. Waarom zijn zij voor discriminatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 KJ

Als artikel 23 en artikel 1 van de grondwet botsen in dit land,
steken alle rechters hun koppen in het zand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Olav

Stoet: dat niet iedere PVV stemmer een verstokt en verkalkte xenofoob is.

Misschien niet, maar waarom zouden ze dan stemmen op een verstokte en verkalkte xenofobe partij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Olav

KJ, artikel 23 is dan ook een verschrikkelijk gedrocht. Onze grondwet is dat eigenlijk in zijn geheel, die hangt van compromissen en “uitzonderingen volgens de wet” aan elkaar. Verder zullen rechters – heel terecht – ook niet op de stoel van de (grond)wetgever willen gaan zitten. Dus die moeten schipperen met wat ze hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Bookie

@47
Een uitspraak dat een hoofddekselverbod wel kan, maar dat je een uitzondering moet maken voor religieuze hoofddeksels is idioot en totaal in strijd met art.1.
Wel zouden ze kunnen uitspreken dat om religieuze redenen een hoofddekselverbod niet kan, maar dat geld dan ook voor mensen die de islam niet aanhangen.
Er is geen reden te bedenken dat het hoofddeksel voor een pubermoslima belangrijker zou zijn dan het hoofddeksel van een puberhiphopper of pubergothic of wat voor puberlevensovertuiging dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 HPax

Over het (niet) voeren van de Islamitische hoofddoek in onze contreien zal niet het laatste woord zijn gezegd, maar waarschijnlijk wel het laatste nieuwe argument. Al lang. Het is nu tijd geworden beslissingen te treffen. De juiste symbool-politiek: niet ver weg in Afghanistan, hier! Frankrijk ging ons voor, daarvóór grootscheeps Ataturk. Denk aan onze vrije vrouwen en trouwe honden. Op mars voor de Vrijheid.

Het onderstaande is als een resumé te lezen.

Fenotypica (huidskleur, kroeshaar en dergelijke collectieve naturalia) verwijzen mensen naar een A. natuurlijke groep (soort). De Islamitische hoofddoek is een cultureel artefact en lijven vrouwen bij een B. culturele groep in. Van A en B onderscheiden we nog C. ethnische groepen waarin de menging van natuur en cultuur als beordelingscriterium meestal buiten be-schouwing blijft.
Bejegening van leden van A op fenotypische grond geeft racisme, idem van B op (o.m) basis van het voeren van een hoofddoek: ethnocentrisme. C is een apart geval. Men pleegt van ethnicisme te spreken wanneer zich tussen volken conflicten voordoen die (politiek!) moeilijk of niet tot racisme of ethnocentrisme te benoemen zijn. Voorbeeld is het Hutu en Tutsi-conflict.
Note Bene: ethnicisme kan een eufemisme zijn.

Ethnocentrisme wordt vaak als racisme behandeld. Wat maakt het nu uit of je racistisch of ethnocentrisch wordt uitgeroeid, is de gemakzuchtige gedachte. Wat deze drogreden verzuimt in rekening te brengen is dat in ethnocentrisme en racisme verschillende reeksen en stadia van gedrag aan een gemeenschappelijke terminale fase vooraf (kunnen) gaan.

De Islamitische hoofddoek op school en in velden en wegen gedragen is het symbool van een groep: de Islam. De Islam is in onze gewesten een gevaarlijke, onintegreerbare massa en een bedreiging voor onze economie en alles wat daarmee samenhangt. Ook is de Islam tegen onze honden.

Wie het met deze stelling niet eens is, gaat in tegen: 1. Flaubert, 2 Hegel, 3 Churchill,

4 Lee Kuan Yew 2011: “I would say today, we can integrate all religions and races except Islam,” he said in “Lee Kuan Yew: Hard Truths to Keep Singapore Going,” a new book con-taining his typically frank views on the city-state and its future.

5 Pakistan’s (ex-)president Pervez Musharaf: ‘Bij de gedachte aan de rol van de moslims in de huidige wereld breekt mijn hart. We zijn ver achtergebleven in de sociale, morele en economische ontwik-keling (…) en hebben geweigerd van anderen te leren. We moeten de barre realiteit onder de ogen zien.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Prediker

HPax; dus Hegel zei al dat de islam in onze gewesten een gevaarlijke, ontegreerbare massa is en een bedreiging voor onze economie en alles wat daarmee samenhangt?

Boek en pagina, alstublieft.

En verder; omdat Flaubert, Hegel en Churchill iets zeggen, is het automatisch waar?

Zo maar wat vragen.

Verder een hoop interessantdoenerig geblaat van jouw kant over fenotypologie en etnicisme, blablabla. “Fenotypica” is niet eens een woord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 stoethaspel

@46

Dat weet ik niet. Maar ik ben dan ook een anarchist en noitoire niet-stemmer. Links, rechts. Just the same old game, om maar eens met een favoriete band van vroeger te spreken.

Overigens ben ik niet bepaald overtuigd van het xenofoob karakter van de PVV, al was het maar omdat de SP in de jaren tachtig al de noodklok luidde over precies dezelfde problematiek.

Stel dat ik niet principieel zou weigeren te stemmen, dan nog zou ik de waslijst PVV-verboden niet kunnen steunen.

@49

Je bent de domineeszoon Imanuël Kant nog vergeten, die in zijn (Zijn?) Kritik der Reine Vernuft het Categorisch Imperatief beschreef dat christenen zo graag aanhalen. Met andere woorden: Hegel doet me niks, Flaubert evenmin en wat Churchill over Lombroso’s ideeën te melden heeft al evenmin. Als altijd is er de simpele tegenvraag: “En wat als ik niet?”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 AdriePVV

@ Prediker

Je hebt me ontmaskerd dus ik moet helaas wel bekennen dat ik een pure, onvervalste, keiharde, orthodoxe Islamofobist in de correcte betekenis van dat woord ben.

Me dunkt dat ik dat niet onder stoelen of banken steek en me dunkt dat er genoeg argumenten zijn om beducht te zijn voor die ideologie.

Zeg nu eens eerlijk, wat doet verder het al dan niet Xenofoob zijn nu af aan onze discussie, dat wordt toch niet als argument gebruikt, dus waarom begin je er dan over. Bovendien vind ik je vraag bijna net zo beledigend als jou te vragen of je zojuist nog je invalide buurvrouw hebt geslagen, nee toch ?

De Islam is echter wel zo “Xenofoob” dat alle niet moslims en hun religie als “minderwaardig” worden beschouwd. Moslims zelf willen i.h.a. niet eens hier begraven worden, laat staan zich mengen met de autochtone bevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Joop

@52.

In de Heidelbergse Cathechismus staat bij zondag weet ik hoeveel iets geschreven over de ‘paapsche mis’. Daarvan zitten veel graag bij de PVV – SGP. En dan noemt de PVV zich nog liberaal. Gewoon nationalistisch. Eigen volk eerst, vond jij dat ook geen normale uitdrukking.

Er zijn net zoveel moslims die meenemen wat jij weer beweert dan grefo’s die dat van hun ‘uitverkoren’ positie meenemen in hun koppie.

En och heden, katholieken, joden enz. hebben eigen begraafplaatsen. En mengen met de autochtone bevolking. Wat is dat voor uitdrukking. Moet dat dan? Assimilatie. Dat is een keuze. Dat jij die niet rechtvaardigd, dat is jouw probleem.

Je bent gewoon uitgeluld, elke keer weer dat moslimbashen. Dat zal zorgen voor meer vermenging met de autochtone bevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Prediker

AdriePVV: “Bovendien vind ik je vraag bijna net zo beledigend als jou te vragen of je zojuist nog je invalide buurvrouw hebt geslagen, nee toch?”

Het verschil is dat zo’n vraag van jou aan mij nergens op zou slaan. Als ik echter voortdurend loop te foeteren over invaliden, en wat ze de Nederlandse samenleving wel kosten, en dat ze problemen veroorzaken (en daar dan zoals jij allemaal artikeltjes bij spam), dan zou je je zomaar kunnen gaan afvragen of ik soms een invalidenfobie heb.

“De Islam is echter wel zo “Xenofoob” dat alle niet moslims en hun religie als “minderwaardig” worden beschouwd.”

Dat is nou leuk, hè: ik ga veel om met moslims, en ik steek mijn ongeloof echt niet onder stoelen of banken, maar ik word altijd heel vriendelijk en beschaafd ontvangen.

Van die minderwaardigheid merk ik dus niet zoveel.

En verder staat de bijbel ook vol onaardige dingen over joden en ongelovigen. Maar gek genoeg hoor ik jou daar niet over. Daar hebben we dat meten met twee maten weer, wat nogmaals onderstreept dat het je alleen om die enge mozzzzlims te doen is.

“Moslims zelf willen i.h.a. niet eens hier begraven worden, laat staan zich mengen met de autochtone bevolking.”

Geen idee wat die twee dingen met elkaar te maken hebben, en wat ik zie is dat moslims zich voortdurend mengen met de autochtone bevolking. Men gaat gewoon naar school, zoekt een baan, blablabla. Vervolgens zijn het autochtonen die moslims afwijzen of ze in hokjes plaatsen. Zoals jij ook doet nu.

En dat van dat begraven is ook onzin. Dat is misschien de eerste of tweede generatie die in het land van herkomst begraven willen worden (maar je hebt al islamitische begraafplaatsen in Nederland). Maar de Marokkanen en Turken die nu opgroeien, voelen zich gewoon Nederlander, en het zijn typetjes zoals jij die hen er steeds aan herinneren dat ze ‘anders’ zijn en er niet bijhoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 AdriePVV

@ Prediker

Leuk he zo’n onterechte associatie.

Er is ook geen direct oorzakelijk verband tussen xenofobie en afkeer van de Islam en zeker niet in mijn persoon.

Een seculiere Turk kan bv best een afkeer hebben van buitenlanders en bang zijn voor het Islamisme, maar dat heeft niets met elkaar te maken.

Ik neem niets terug van mijn “gefoeter” op de islam en op de kosten van de immigratie, maar ik durf er wel wat op te verwedden dat ik meer allochtonen en moslims als vriend heb dan jij.
Ik zeg ook gewoon tegen ze dat ik PVV-er ben en waarom. Ik respecteer wel hun geloof, ik val ze niet persoonlijk aan, zij respecteren mij ook.

Wat er al dan niet in de bijbel staat neemt niet weg wat de leer is uit de Islam t.a.v. niet moslims, die zijn minderwaardig.
Dat jij dat niet merkt betekent niet dat het niet waar is, vraag dat maar eens aan bv de Kopten in Egypte.

Turken en Marokkanen voelen zich i.h.a. eerst thuislander en/of moslim en dan pas Nederlander.
Op voet van gelijkheid met ons mengen, ik bedoel dus huwelijken, is er vrijwel niet bij.

Het zijn typetjes als jij die de problemen steeds onder het vloerkleed willen schuiven, dat tijdperk is voorbij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Joop

Adrie:

Het zijn typetjes zoals jij die de problemen steeds maar overdrijft , dat tijdperk is voorbij.

Je weet niet eens wat je schrijft. Een oude verstokte administrateur die zich heeft laten verjagen uit zijn oude wijk en nu naar rancune streeft.

Adrie weet niet wat propaganda is. Dat bedrijft hij zelf ook door over alles te overdrijven, en zo gauw er iets gebeurt in Egypte ten nadele van de Kopten dan is dat allemaal de schuld van de islam. Gelukkig dat als er in Nederland een meisje moet worden uitgezet dat het wel de schuld is van de Pvv als er nog extra druk op wordt gezet voor extra rechtzaken.

En Adrie is voor assimilatie niet voor integratie. Dat is geen plicht en dat weet hij zelf ook. Dat is zijn probleem en van die andere rechtse leugenaars – want ze spreken in hun voordeel, hun eigen portemonnee, en ze gunnen een ander niets. Dus dan ga je de ander zwartmaken. Zoals die ’typetjes’. En meer verkleinwoordjes. Vernederend. Geen respect hebbend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Prediker

Je geeft geen antwoord op de vraag, Adrie. Vanwaar dat voortdurende meten met twee maten?

En vervolgens gaan we naar een verklaring zoeken voor dat meten met twee maten, en daar heb ik wel een antwoord op. Dat is niet dat jij zo’n briljante intellectueel bent en een diepgaande analyse van de islam hebt gemaakt.

Dat is een kwestie van: wat de boer niet kent dat blieft ‘ie niet. Die angst gold eeuwenlang jegens de Joden. Die angst gold hier jegens katholieken (en daar kon men ook een verhaaltje over loyaliteit aan het Vaticaan aan vastknopen). En nu dus de moslims.

“Op voet van gelijkheid met ons mengen, ik bedoel dus huwelijken, is er vrijwel niet bij.”

O, nou dan lust ik er nog wel een: ik heb een Joodse makker van me eens gevraagd of hij niet een date kon regelen met een bepaald meisje. Nou, dat kon ik dus uit mijn hoofd zetten, want in bepaalde Joodse kringen werd je toch echt alleen in aanmerking genomen als je Joods was.

Als we daar dan jouw criterium op loslaten over wat ‘op voet van gelijkheid’ inhoudt, dan volgt daaruit… ja? En als je die conclusie niet wilt trekken, moet je het ook niet doen voor moslims. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Alsof PVV’ers een Marokkaan of een Turk met open armen zullen ontvangen wanneer hun dochter die aan hen voorstelt als haar nieuwe vriendje. ‘Op voet van gelijkheid’, laat me niet lachen! Kennelijk moet de liefde van één kant komen, maar zo werkt het niet.

Wat types zoals jij maar niet willen beseffen is dat de discriminatie van Turken en Marokkanen teruggaat tot de jaren zeventig en tachtig. Die werden toen al uitgescholden voor kankerturk en wat niet al. En toen kwam 9/11 en had men een stok om mee te slaan: de islam.

Vervolgens doet men al tien jaar lang aan blaming the victim. Wij kotsen de moslims uit, maar dat is hun eigen schuld: hadden ze maar harder moeten assimileren. Wat een misselijke grap.

Maar leg het me nog eens uit, AdriePVV: als alle religies andersdenkenden behandelen als minderwaardig, waarom zou je dan die zes procent moslims eruit lichten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 HPax

@ 57. Prediker doet naar de Bijbel grijpen. Daar lezen wij: ‘Antwoordt een zot niet naar zijn dwaasheid’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 alt. johan

Ik zou zeggen ophouden met die hoofddoek onzin. Als ze met alle geweld een hoofddoekje op wil vliegt ze maar naar Teheran.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Joop

Oh, gut, mensen kunnen het niet laten met overdreven reacties te komen als ze niet hun gelijk kunnen halen:

“dan vliegt ze maar naar Teheran.”

Dan moeten zeker alle christenen die probleempjes met hun regimes hebben naar Nederland komen? We hebben er al een miljoen allochtone christenen in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 AdriePVV

@ Prediker

Niet alle religies behandelen andersdenkenden als minderwaardig en zeker niet op de manier waarop de Islam dat doet. Je hebt het vervolgens over het uitschelden voor kankerturk.

Gunther Walraff heeft er destijds een boek over geschreven, Ik Ali, over die discriminatie uit de jaren 70/80

=====
Schrijver Günter Wallraff en president van de Berlijnse Academie van Kunsten Klaus Staeck, waarschuwen voor valse tolerantie tegenover de islam. Staeck keerde zich tegen een denken ‘waaronder zich vaak lafheid verbergt’. Dat is op langere termijn gevaarlijk.
=====
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1296

=====
”Ik ben voor een hoofddoekverbod op scholen. De hoofddoek is een symbool van de onderdrukking en buitensluiting.”
=====
http://www.amsterdampost.nl/wallraf-hoofddoek-is-symbool-van-onderdrukking/

Bevalt de uitleg van Gunther Wallraf je wel lafaard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Prediker

Leg eens uit waarom ik een lafaard ben, AdriePVV? Omdat ik het niet met je eens ben?

Je blijft maar met hetzelfde truukje komen. Je geeft een argument. Vervolgens weerlegt iemand dat argument, en dan ga je een artikeltje spammen.

Daar zou dan ondubbelzinnig iets uit blijken. Maar er blijkt natuurlijk helemaal niets uit.

Tenzij je serieus meent dat islamisten Volendam aan het overnemen zijn via de hoofddoek.

Ik herinner me een Antwerpse school waar ze een hoofddoekjesverbod hebben ingevoerd omdat een groep orthodox-islamitische meisjes een te groot stempel begon te drukken op het karakter van de school, en ook andere etnisch-Marokkaanse meisjes onder druk zetten om een hoofddoek te dragen. Dat kwam onder meer omdat dit Lyceum een van de weinige scholen was waar men hoofddoeken toestond, zodat alle orthodoxe meisjes van heinde en verre naar die school toe stroomden.

Kijk, dan heb je een aanwijsbaar probleem, en dat er dan maatregelen genomen worden om het open karakter van die school te bewaren, dat vind ik dan verder prima.

Maar zoiets is in Volendam helemaal niet aan de orde.

Verder mag je de christelijke tolerantie tegenover Joden, moslims en ketters in de geschiedenis van Europa nog eens doorlopen.

Of de tolerantie in het Oude Testament tegenover ‘afgodendienaars’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 AdriePVV

@ Prediker

De discussie ging natuurlijk al lang niet meer alleen over die school in Volendam, een casus die jij potsierlijk omschrijft als “Vechten voor haar Vrijheid”.

De discussie is verschoven naar de Islam, haar intolerantie en haar symbool van vrouwenonderdrukking, de hoofddoek.
En passant is de immigratie en het niet integreren van moslims ook bijgeschoven.

We praten daarbij over de Islam en de problemen met die ideologie op dit moment, terwijl jij die ten onrechte wil vergoeilijken via een vergelijking met de misstanden die andere religies hadden in het verleden.

Ik noem je niet eens een lafaard, dat doen Gunther Wallraff en Klaus Staeck al.

Niemand heeft verder gezegd dat de Islam Volendam aan het overnemen is, weer zo’n drogreden van je. Wat mij betreft heb je geen verstand van zaken, dat is bijna erger dan laf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Prediker

Nee, AdriePVV. Jij hebt die discussie verschoven naar de Islam, haar vermeende intolerantie en haar vermeende symbool van vrouwenonderdrukking, de hoofddoek. En en passant heb jij daar ook nog de immigratie en niet-integreren van moslims bijgeschoven.

Dat doen islamofoben als jij namelijk steeds als het gaat over de islam: de discussie verschuiven. Logisch ook, want bovenstaande concrete casus past nu eenmaal niet in het plaatje dat jij graag schetst.

2. De titel van dit topic is ontleend aan wat de hoofdpersoon in deze casus daar zelf over zegt: “Pappa, waarom mag ik niet vechten voor mijn vrijheid?”

3. Verder zit je gewoon te liegen als je zegt dat jij mij geen lafaard noemt.

AdriePVV op 01:18: “Bevalt de uitleg van Gunther Wallraf je wel lafaard.”

4. Mijn argumentatie is: Je probeert iets te bewijzen aan de hand van een nieuw autoriteitsargument (+ spammen artikeltje). Maar dit bewijst niets, “tenzij je serieus meent dat islamisten Volendam aan het overnemen zijn via de hoofddoek.”

En daarmee breng ik het gesprek weer terug bij de concrete casus waar jij het heel behendig van had afgeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 piet

nu ben ik toch wel het hoogtepunt in de kronkelredeneringen van AdriePVV tegengekomen:
@25 Nog gekker vind ik bv dat Campina kaas gemaakt schijnt te worden van koeien die “islamitisch” geslacht zijn.

heel gek inderdaad, sinds wanner wordt melk uit dooie koeien gehaald?

verder was ik nog niet gekomen in de comments, lijkt me dat iemand anders dat ook wel gezien en erop gereageerd heeft, maar ik verslikte me zowat in m’n ontbijtje (ook iets met kaas)

lijkt me boeiend met welk knip&plak citaat A3 nu weer komt om dit te staven…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 AdriePVV

@ Prediker

Uiteraard betrek ik ook de mening van anderen die enig gezag en ervaring hebben bij de discussie en baseer ik me niet louter op mijn eigen mening zoals jij. Uiteraard moet je de casus in een breder perspectief bekijken, het gaat toch niet alleen om een meisje dat zomaar ineens besloten heeft voor haar “vrijheid” te moeten gaan vechten.

– Overigens toen het begon was ze nog maar net dertien, dus blijkbaar hebben de ideologen van de Islam dan goed werk geleverd bij het indoctrineren van dit soort “kindsoldaten” –

Ik gun haar die “strijd” best, maar ik kijk vooral naar de context en ook wat er niet gebeurt als andere meisjes en vrouwen die hoofddoek onder dwang moeten dragen.

Als het alleen om dat meisje ging dan was er geen CGB en jurisprudentie van het Europese Hof aan de orde. Dan moest ze zich gewoon schikken naar de wensen van haar ouders, net zoals als die miljoenen andere jonge meisjes die te horen krijgen dat ze een hoofddoekje moeten dragen. Die hebben geen enkele vrijheid om zelf een religie te kiezen, daarbij vergeleken is de “vrijheidsstrijd” van dit meisje minder dan een bagatel.

Eigenlijk gaat de discussie ook over hoe we hier en in de rest van Europa steeds maar toegeven aan de eisen van een intolerante ideologie.

De door mij aangehaalde “autoriteiten” noemen dat lafheid en daar refereerde ik aan, jij past in dat beeld als een lafaard. Mijn eigen mening is dat je geen verstand van zaken hebt en dat is geen voordeel als je hier stukjes schrijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 AdriePVV

@ Piet

Ik voldoe graag aan je verzoek.

=====
In Nederlandse supermarkten liggen diverse producten die halal zijn, zonder dat het op de verpakking staat. Zelfs een oer-Nederlands product als kaas blijkt in de meeste gevallen volgens de islamitische wetgeving – de sharia – te zijn bereid. Dit blijkt uit een onderzoek van het programma Uitgesproken EO.

Waarom wordt kaas volgens de sharia-leer gemaakt? Dat komt omdat in kaas stremsel – afkomstig uit de maag van de koe – is toegevoegd. Vandaar dat de koe ritueel moet worden geslacht.
=====

http://www.trosradar.nl/nieuws_detail/bericht/oer-nederlandse-kaas-bereid-volgens-sharia//8ab6c4effc8f27babc30ad9231e56eff/?tx_comments_pi1%5Bpage%5D=12

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 piet

@67
ok, dat stremsel. eigenlijk wist ik dat ook wel, maar zoals jij het formuleerde was het net alsof kaas/melk uit dooie koeien komt. Met een klein beetje stremsel kan je een heleboel kaas maken.

Persoonlijk heb ik geen problemen met halal/kosher slachten. Met het doorsnijden van de keel wordt naast een halsslagader ook een zenuw geraakt die het contact pijncentra-hersenen verbreekt. De stuiptrekkingen die dan nog komen worden niet meer bewust meegemaakt.
Bij onze manier van slachten krijgen varkens een electroshock waarna ze vervolgens vaak half verdoofd het kokende water ingaan. De pen die koeien in de hersens geschoten krijgen is er vaak naast wat helemaal gruwelijke gevolgen heeft. kippen mogen op de kop hangend tijden lang hun lot afwachten.

Ik ben een paar keer in Turkije geweest, en als ik dan aankwam werd ter mijner ere een schaap geslacht, de eerste keer viel me dat na zo’n lange reis wel een beetje rauw op de lever, maar eigenlijk ging dat heel ‘lief’.
Eerst moet het dier op z’n gemak gesteld worden, geaaid, er wordt een soort slaapliedje gezongen en dan tsjak. Moet ook, want het verhaal gaat dat vlees van een dier dat gestresst is zuur wordt. En vol zit met stresshormonen die de eter dan ook binnenkrijgt. Dus dat vlees uit onze slachterijen zit vol stress.

Hitler had er ook een handje van om filmpjes te verspreiden met koeien die op de barbaarse koshere wijze geslacht werden, dan werd een koe zowat levend gevild om ‘m leeg te laten bloeden, maar zelfs die barbaarse joden beginnen eerst met dat sneetje in de hals…
o jee een godwin?
(terzijde, maar ik heb een ban bij NuJij omdat ik de gepropageerde kliklijnen vergeleek met stasi-praktijken: dat zou een Godwin zijn…
zelfs bij IlseMedia heeft dom rechts de touwtjes in handen kennelijk. vandaar dat ik nu de sargasso-comments vervuil)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 AdriePVV

@ Piet

Er zijn wel degelijk bezwaren aan te voeren tegen halal slachten maar dat is off topic.
Mij ging het om het steeds en opnieuw voldoen aan de eisen vanuit de Islam en ook nog op een stiekeme manier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 piet

@ A3
zo kan je ook wel beweren dat vegatariërs, joden en moslims stiekem bedrogen worden omdat je er pas na heel goed kleine lettertjes lezen achterkomt dat in de meeste drop en veel andere snoepjes varkensvet (gelatine) verwerkt is.

als fabrikanten aan bepaalde eisen voldoen dan zal dat iets met marktwerking te maken hebben, helemaal des Ruttes dus.

bovendien, waarom heb je het alleen maar over halal, en dan niet over kosher? (wat dat betreft vrijwel gelijk)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 JSK

@piet: Ja, zelfs het combineren van rechts-nationalisme met dierenrechten is niet bijster origineel van Wilders. Leuk weetje: nazi-Duitsland was het eerste land dat het levend koken van kreeften verbood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 piet

@JSK
en gelijk hadden ze! ooit de kreet van een kreeft gehoord?
garnalen gaan trouwens ook levend in het kokende water en dan hoor je heel zachtjes pieperdepiep… ook best zielig.
de beste kreeften komen trouwens van La Hague, (niet ons Den Haag maar die andere in Normandië, bij die mega-kerncentrale), omdat dat spoelwater zo lekker warm is. Dus die rijken vreten zich ongezien de kanker.

Iets minder off-topic:
De PVV komt met de haatzaaierij weg door te wijzen op het ‘gevaar van de islam als politieke stroming’/’doctrine’, waarmee ze zich niet schuldig maakt aan racisme.
Dat er een enge, totalitaire stroming bestaat binnen die Islam, en dat dat heel wat anders is dan de godsdienst op zich, daar wordt overheen gebabbeld.
Ondertussen worden alle xenofoben wel gemobiliseerd, met praatjes als ‘alle immigranten uit moslimlanden zijn niet welkom’, zelfs als dat bijvoorbeeld christenen uit zo’n land zijn – terwijl bijvoorbeeld de invasie in Irak het leven van die christenen in zo’n land vrijwel onmogelijk maakte.
En het zal de meeste PVV-stemmers worst zijn, hun probleem is hetzelfde als het probleem wat ‘WASPs’ hebben met ‘spics’. (VS: white anglo protestants vs hispanics – voor de gemiddelde Sargassoganger ten overvloede, maar er kunnen zomaar wat niet-ingewijden meekijken), maar Geert heeft ze wel gemobiliseerd.
En ondertussen elke dialoog met hervormingsgezinde moslims gesaboteerd, je zou zowat denken dat Geert in loondienst is van de jihadisten. En van Israel.

Een erg hardnekkig gerucht is ook dat dat laatste ‘land’ in het verleden betrokken was bij de vorming van Hamas, om de PLO dwars te zitten, vergelijkbaar met het inschakelen van de VS van het latere AlQuaida vs de Sovjets…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 HPax

@72 Ik geef je dit (nogmaals: ref. mijn ‘comment’ 49) ter overweging:

‘Lee Kuan Yew 2011: “I would say today, we can integrate all religions and races except Islam,” he said in “Lee Kuan Yew: Hard Truths to Keep Singapore Going,” a new book con-taining his typically frank views on the city-state and its future.

Bedenk daarbij dat LKU een maestro is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 JSK

Ja maar piet, dat geluid is toch vanwege de schaal die barst doordat de ingewanden aan de kook raken? ;-) Anyway, ik geloof uberhaupt niet in dierenrechten…

En het zal de meeste PVV-stemmers worst zijn, hun probleem is hetzelfde als het probleem wat ‘WASPs’ hebben met ’spics’. (VS: white anglo protestants vs hispanics – voor de gemiddelde Sargassoganger ten overvloede, maar er kunnen zomaar wat niet-ingewijden meekijken), maar Geert heeft ze wel gemobiliseerd.

Nou ja, dat denk ik dus *niet*. Tenminste in de VS is er een taboe tegen het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar door politici. Rechtse commentatoren doen dat natuurlijk wel, maar zij pakken alle minderheden (zie bijvoorbeeld Limbaugh die een chinees nadoet bij de Daily Show afgelopen week). Paradoxaal is het “equal-opportunity” offenden goed voor de integratiepolitiek: het laat zien aan alle progressieven dat het populistisch rechts niet gaat om levensbeschouwelijke verschillen maar om de macht van de meerderheid.

Hoe meer groepen je kan uitsluiten van de meerderheid, hoe meer macht je als lid van de meerderheid hebt. Het nadeel van Wilders is dat hij te voorzichtig is. Onder zijn logica horen zwarten, molukkers, (oost-europese) joden, homosexuelen en gehandicapten er ook niet bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 stoethaspel

Dat er een enge, totalitaire stroming bestaat binnen die Islam, en dat dat heel wat anders is dan de godsdienst op zich, daar wordt overheen gebabbeld.
Bedoel je “overheen gebabbeld” op ongeveer dezelfde wijze als dat het onderwerp “islam” voor Fortuyn onbespreekbaar was, op straffe van de meest idiote predicaten die je dan kreeg opgeplakt?

Ondertussen worden alle xenofoben wel gemobiliseerd
Deel het eens met ons: Wat te doen met al die xenofoben? Opvoedingskampje wellicht? Of heb je een iets mildere variant van hereducatie in gedachten?

En ondertussen elke dialoog met hervormingsgezinde moslims gesaboteerd
Welke dialoog was dat? Namen, partijen, etc. En hoe precies werd die dialoog gesaboteerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 piet

@stoethaspel
ik zou het niet weten hoe je de xenofoben moet benaderen, ze hebben de reflex om elke kritiek zo te verdraaien dat ze zicn alleen maar gesterkt voelen in hun ‘gelijk’ – zij tegen de ‘linkse’ media. Heeft iets te maken met cognitieve dissonantie. Waar ik met mijn standpunten ook wel last van zal hebben. (dat zeg ik maar omdat dat meestal het standaard antwoord is).

Ik deed wel ’s een poging op NuJij, maar dat heeft me dus een ban opgeleverd (zou me schuldig aan een Godwin gemaakt hebben, de redaktie weet geen verschil tussen Hitler Duitsland en de DDR).
Ooit reaguurde ik ook nog wel ’s op GS, maar dat heb ik opgegeven, van de keuze van onderwerpen word ik al te triest.
Misschien moet ik maar ’s gaan trollen op Maroc.nl, aan die kant is ook heel wat stichtelijk werk te verrichten. Als al die capuchonnetjes zich ontplooien tot verlichte moslims neem je ‘de tegenpartij’ een hoop munitie uit handen…

Hervormingsgezinden wordt vaak verweten dat ze met hun ‘Islam-light’ de wegbereiders zijn van de fundementalisten. Wilders heeft vaak genoeg gezegd dat een ‘goede’ Islam niet bestaat, veegt daarmee alle moslims op dezelfde hoop als de (politieke) islamisten.
namen en rugnummers heb ik niet zo gauw bij de hand, ik heb geen database met citaten zoals A3.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 HPax

@ 76

1 In discussies als de onderhavige duikt niet zelden het begrip ‘xenofoob’ op. Lastig concept. Uit je ‘ik zou het niet weten hoe je de xenofoben moet benaderen’ begrijp ik dat je dat ‘benaderen’ wel zou willen, en kom ik je tegemoet. Met wat info, ingeleid met wat ‘credo’ over X-fobie.

Is pleinfobie een ziekte, xenofobie geldt meestal als verwijt, afkomstig van wie dan wel xenofilist moet zijn. De een ziet in de vreemdeling de vijand, de ander de bondgenoot. Politiek-socialistische groeperingen (partijen) kiezen veelal de 2e optie. Om overduidelijke reden.

Volkenkundig materiaal toont nu aan dat X-fobie en X-filie vaak 2 aspecten van een zaak zijn. Daarvan op de hoogte, is met het begrip X-fobie beter te opereren.

2 Van de primitieve Australiërs berichten anthropologen dat zij vreemde mensen die zij onuitgenodigd op hun terrein aantroffen en faalden tot genoegen van de eigenaars enige graad van verwantschap met hen aan te tonen, soms doodden. En als op de Filippijnen Illongot mannen – in dit soort zaken zijn het geloof ik altijd mannen – door een persoonlijke tragedie worden getroffen, geven zij uitdrukking aan hun leed door op vreemdelingen te jagen en hun hoofd af te snijden. De anthropoloog Rosaldo die ons over deze ‘cultuurtrek’ informeert, acht dit vertoon van uitzinnige woede een eerlijke en bewonderenswaardige zaak.
Bij de Grieken stond de vreemdeling rechtstreeks onder bescherming van de oppergod Zeus Xenion. Of we met dit cultureel historisch gegeven ook een oppositie van de Illongotse houding versus vreemdelingen hebben gevonden, weet ik niet. Want waarom zou een vreemdeling, wellicht niet eens aanhanger van Zeus, zo’n verheven protectie genieten, tenzij die nodig was en ’s vreemdelings lot in Hellas een hachelijke? Inzake vreemdelingenbeleid Antieke samenlevingen met Primitieve – contrasteren is daarom vruchteloos. Traditioneel-Tibet was onder het regime van de Oceanen van Wijsheid, de Dalai Lama’s (Gyalwa Rinpoche) onderworpen aan strenge wetten tegen het helpen van vreemdelingen. In Japan waren ze evenmin verzot op vreemdelingen – de Hollanders op Decima waren absoluut uitzondering – en in Keizerlijk China werden Westerlingen ‘kuai tse’ is (zoiets als) vreemde duivels genoemd.
Vogelvrij en onder hemelse sanctie is de vreemdeling iemand met wie je structureel twee kanten op kunt. En is het de primitieve samenleving gegeven beide zijden als evenwaardige mogelijkheden te demonstreren. ‘Indien’, schrijft Levi-Strauss, ‘onder meer bij de Ifugao op de Filippijnen de meest algemene betekenis van aidu vreemdeling is, en indien de afgeleide betekenissen daarvan 1. aanverwant (geallieerde) en 2. vijand zijn, dan is het volkomen duidelijk dat die laatste twee betekenissen twee onderscheiden modaliteiten zijn van, of exacter twee manieren van kijken zijn naar dezelfde realiteit.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Henk

De christelijke kerk bestaat 632 jaar langer dan de islam.
Hoe lang zijn de rooms katholiek nonnen van hun pinguïn-uniformen af? (veel oudere dragen ze trouwens nog)
Ik zou zeggen vrijheid blijheid; over 50 jaar is moet men voor een hoofdoekje naar het openluchtmuseum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Joop

“Is pleinfobie een ziekte, xenofobie geldt meestal als verwijt, afkomstig van wie dan wel xenofilist moet zijn. De een ziet in de vreemdeling de vijand, de ander de bondgenoot. Politiek-socialistische groeperingen (partijen) kiezen veelal de 2e optie. Om overduidelijke reden.”

Welke overduidelijk reden? Krijgen we weer dat gezwam dat de ‘politiek-socialistische groeperingen’ aan racistisch landverraad doen?

Om maar een bijbeltekst voor jou erbij te zetten – wat staat daar over de vreemdeling – zoek zelf maar op in jouw boekje.

Dat heet beschaving. Wat dat in hemelsnaam met geïsoleerde volkeren te maken heeft mag joost weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Irma

Mijn 3 pubers worden ook onderdrukt. Door hun moeder, ik dus.
Sommige zaken die ze willen zijn namelijk onherroepelijk, zoals tattoos, sommige piercings en van die oorleldingen en dus het onderdrukken waard. Andere zaken groeien uit of het kind in kwestie gaat het vanzelf anders zien, dingen als gothickleding, geschoren hoofden, paars geverfd haar, extreme make-up, etc. het onderdrukken dus niet waard.

Dat de PVV zo’n moeite heeft met een kledingstuk dat in Nederland 50 jaar geleden ook nog gebruikelijk was, in plaats van gewoon te wachten tot ook die fase voorbij is lijkt me niet meer dan een vertraging in het proces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie