Uitgaven aan onderwijs per type

ANALYSE, DATA - Het onderwijs krijgt er als één van de weinige sectoren geld erbij van Rutte II. Daar is al veel over gezegd en geschreven. Maar hoeveel krijgt elke onderwijslaag in Nederland eigenlijk? Reinout van Brakel zocht het uit.

“Hey @onderwysgrafiek of @hminkema , hebben jullie een linkje naar hoeveel NL qua BNP in % aan onderwijslagen uitgeeft, liefst in vergelijk?”

Deze tweet leidde tot een aantal reacties, waarbij de twitteraars de vraagsteller @Denkfiguren wezen op twee goede databases: van de OESO en CBS.

CBS rapporteert het percentage onderwijsuitgaven als % van het bbp, o.a. volgens de definities van OESO. De vraag leek dus beantwoord, maar het bijzinnetje “in vergelijk”, maakt dit toch tot een puzzel.

Want de database van OESO laat wel zien wat de totale uitgaven zijn van onderwijs per laag, maar niet als % van bbp per land. Ik wilde zelf de berekening maken, maar moet dan wel weten welk BBP cijfer ik mag gebruiken uit de OESO database. Dat cijfer komt weer van het CBS, dus daar eerst maar even gekeken.

Omdat ik wil weten hoe CBS de cijfers voor Nederland berekent, probeerde ik de cijfers van CBS te reproduceren. Daarvoor zijn twee tabellen nodig: de tabel met onderwijsuitgaven, en de tabel waarin het BBP is weergegeven. Die laatste tabel bevat nogal wat kolommen, dus het was even zoeken welke men gebruikt om uiteindelijk tot het OESO getal te komen. Uiteindelijk vond ik deze gegevens (gekozen voor “Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd”). Na afronding zijn deze cijfers identiek aan de percentages die CBS laat zien in de tabel met OESO definities.


Nu ik weet welk cijfer men hanteert als basis voor BBP, probeer ik dit zelfde cijfer terug te vinden in de OESO database. Maar daarover morgen meer.

Eerst even de grafiek met bestedingen per onderwijstype, volgens deze zelfde OESO-definitie.

Bron: CBS Statline.

Via Onderwijs in Grafieken.

  1. 1

    Als % BBP zeggen deze cijfers natuurlijk best iets over de prioriteit die het onderwijs heeft.
    De relatie uitgaven-aantal leerlingen/studenten is echter nergens terug te vinden. Als de uitgaven dalen maar het aantal leerlingen ook, is er feitelijk geen sprake van bezuiniging. Als de uitgaven stijgen maar leerlingenaantallen stijgen harder, is er feitelijk wel sprake van bezuiniging.