Tijd voor een nieuwe ARP?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hoewel ik normaliter geen groot aanhanger ben van protest- of one-issuepartijen, denk ik dat het momenteel hoog tijd is voor het oprichten van de nieuwe ARP, de Anti Religieuze Partij. Een partij die in tegenstelling tot ‘de oude ARP‘ als doel heeft het uitbannen van de huidige steeds sterkere religieuze en godsdienstige invloeden op onze samenleving en ons politieke bestel.

Op zich heb ik geen grote problemen met (persoonlijke) geloofsbeleving. Wanneer iemand het nodig acht een hogere macht als God, Allah, Jahweh, Vishnoe, Ra, Zeus, Wodan, Quetzalcoatl, Ometeotl, Manannán mac Lir, het Vliegend Spaghettimonster of één van de naar schatting 28 miljoen andere door de eeuwen heen bedachte goden te aanbidden, dan moet hij of zij dat vooral zelf weten. Wanneer diezelfde persoon dit aanbidden zo belangrijk vind dat hij of zij daarvoor een organisatie met bijbehorend gebouw (tempel, kerk, synagoge, moskee, Jagrti) en handleiding (Bijbel, Koran, Tenach, Smriti, Codex Regius, Ginza Raba of Goeroe Granth Sahib) wenst op te richten dan is dat ook weer geen groot probleem.

Echter, daar stopt het! Of het een religieus persoon moet worden toegestaan om zijn of haar eigen kinderen te hersenspoelen en indoctrineren met de eigen dogmatische waarheden is al uiterst twijfelachtig. Zit er veel verschil in schade tussen een religieuze opvoeding en bepaalde vormen van geestelijke mishandeling? Heeft onderzoek niet uitgewezen dat er een relatie zou kunnen bestaan tussen een religieuze opvoeding en het ontwikkelen van een borderline-stoornis? Of het een religieus persoon moet worden toegestaan de eigen waarheid op te dringen aan anderen is nog twijfelachtiger. Waarom is non-religieuze chantage en bedreiging niet toegestaan en zou dat opeens wel mogen wanneer het om zoiets abstracts en discutabels als ‘god’ of ‘leven na de dood’ gaat.

Ik zou dan ook willen pleiten voor een volledige scheiding van kerk en staat. Een scheiding waarbij religie zoveel mogelijk verbannen wordt uit alle lagen van het bestuur van onze samenleving. Een scheiding waarbij partijen op fundamentalistische basis (wat alle monotheïstische religieuze partijen uiteindelijk zijn) bij voorkeur verboden zouden moeten worden. Een scheiding dus die veel meer dan nu recht doet aan de geest van dit beginsel. Christenen hoeven van mij niet op zondag, Joden niet op zaterdag en Islamieten niet op vrijdag naar de winkel. Er is echter geen enkele reden waarom één van deze groepen zich zou moeten willen bemoeien met het moment waarop ik dat zou willen!

Ook onderwijs en religie is zo’n onzalig huwelijk. Kennis over specifieke religies hoort niet in het onderwijs, thuis indoctrinatie is al erg genoeg, laat staan systemen waarbij kinderen 24 uur per dag in een omgeving verblijven waarbij slechts informatie over één juiste keuze wordt aangeleerd. Hoezo is religie in dit soort omstandigheden een vrije keus! Waarom vinden we het vreemd dat mensen die in zo’n systeem zijn grootgebracht ontsporen?

Aangezien aanpassing van het systeem niet vanzelf zal gaan zijn er in mijn beleving twee methoden waarmee de religieuzen terug in hun hok gesmeten kunnen worden. Methode één is dat wij als niet religieus gebonden, atheïstisch of agnostisch kiezer van onze partijen eisen dat zij absoluut geen enkele concessie aan welke religie dan ook doen wanneer het gaat om principiële zaken op het gebied van gelijkheid op basis van ras – sekse – seksualiteit, onschendbaarheid van lijf en leden, vrijheid van meningsuiting of sociaal/economische vraagstukken. Mocht dat niet lukken, dan lijkt mij de tijd rijp voor een nieuwe ARP. Een partij die zoals in de inleiding al vermeld slechts één doelstelling heeft, namelijk het terugdringen van religie uit het bestuur van de samenleving. Een doelstelling overigens die voor heel wat noodzakelijke en gewenste bestuurlijke en sociale vernieuwing zorg kan dragen.

Reacties (59)

#1 jb

Ruik ik hier geen sterk atheistische vooronderstellingen die gebruikt worden om anti-atheistische opvattingen zoveel mogelijk terug te dringen?

Op zijn minst wordt een strikt neutrale positie verondersteld. Vanuit een strikt neutrale positie (die mijns inziens alleen theoretisch bestaat) bezien, kan dan ook niet het grootbrengen van kinderen met atheistische opvattingen vallen onder het volgende:

Of het een religieus persoon moet worden toegestaan om zijn of haar eigen kinderen te hersenspoelen en indoctrineren met de eigen dogmatische waarheden is al uiterst twijfelachtig. Zit er veel verschil in schade tussen een religieuze opvoeding en bepaalde vormen van geestelijke mishandeling?

Een strikte scheiding van kerk en staat moet niet atheisme tot uitgangspunt maken, maar atheisme als 1 van de mogelijke levensbeschouwingen behandelen.

 • Volgende discussie
#2 zmc

Waanbeelden schijnen heel goed te behandelen te zijn door de moderne psychiatrie. Je gaat toch ook geen Anti Schizofrenie Partij oprichten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Opa

Ik stel voor dat IEDEREEN van 10 jaar of ouder nog dit jaar verplicht wordt de volgende twee boeken te lezen:
The God Delusion – Richard Dawkins
1984 – George Orwell (dit om volstrekt andere maar ook heel aktuele redenen).

En vervolgens kijken hoe de maatschappij zich de komende 5 jaar ontwikkeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@1: Begin tegen kinderen gewoon niet over 1 of meerdere goden. Als ze er zelf 1 (of meer) willen verzinnen is dat prima. Als ze van die god(en) vervolgens geen spruitjes mogen eten, dien je natuurlijk wel genadeloos in te grijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 m44

Vooruit maar met de drie ARPen.

Links, midden en rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JSK

Pfff… wat kinderachtig zeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 de schoonmaakploeg

Ik denk niet dat de Nederlandse politiek gebaat is bij weer een anti-partij, maar ga je gang zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JSK

Dit soort discussies had ik ook in 5 VWO op mijn voormalige kakkerschool. Tezamen met pleidooien voor het slimme mensen stemrecht en ‘verlicht despotisme’. Ik ben blij dat ik die fase ben ontgroeit, kan het iedereen aanraden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 m44

Verder gaat het stuk veel te weinig in op echte issues die voortspruiten uit de politieke filosofie van het BigBrotherTheisme a la CDA en CU.

Privacy, medisch handelen, medisch onderzoek verbieden…

Wie bewijst me dat de nieuwe ARP hier niet in meegaat ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 hemaworstje

woensdag gehaktdag! iemand een balletje met mosterd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 m44

Ik vind dat opa Buiswater hier vaker zou moeten komen. Of in de polletiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 m44

De kakker in je, @8, ben je nog niet kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Ozymandias

DeJa’s uiteenzetting over zijn anti-religieuze partij toont dat zijn politieke overtuiging niet zo veel verschilt van die van politici van religieuze partijen. Hij ziet religie als een schadelijk invloed op de maatschappij die hij wil uitbannen.

Deja is een moraalridder en zedenprediker die vanuit de zichzelf toegerekende superieure inzicht denkt te weten wat er goed en slecht is voor de mens.

Mocht zijn anti-religieuze partij ooit in de regering komen, dan worden we gebombardeerd met nog meer regeltjes die we nu als van het huidige christenkabinet hebben te verduren, met als enige verschil dat de regeltjes dan gelden om religie te beperken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

@12: Klopt.

Een nog één ding over religieuzen en religieuze indoctrinatie. Voor elke gereformeerde jongere waarbij de intolerantie voor andersdenkenden er thuis met de paplepel is ingeschoven, is er een gereformeerde jongere die met de collectebus langs de deuren gaat of schooltjes bouwt in zwart Afrika, heb ik gemerkt. De rabiaat anti-religieuzen, waarvan ik er ook enkelen ken, maakt het niets uit wat je gelooft en met wie je het doet. Sterker nog, je bestaan lijkt hen niks uit te maken, omdat de bevrediging van de eigen (vaak materiële) behoeften hun levensdoel is.

Of de wereld zoveel leuker wordt zonder religieuzen en allemaal DeJa-achtige types, ik betwijfel het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 MvL

Ik heb er op zich geen probleem mee dat mensen geloven. Ernstiger wordt het als ze hun persoonlijkheid laten wijken voor ‘het hogere’, zoals JP de MP, die een tijdje geleden stelde dat ‘hij niet kon functioneren zonder geloof’.

Mieren, wormen, bacterieën, het HIV virus, ze functioneren allemaal uitstekend zonder geloof. Onze minister-president niet. Dat lijkt me, om met zmc te spreken, een typisch geval voor de moderne psychiatrie. Geloof als een kapstok om je bestaansrecht aan op te hangen.

Als dat het centrum van je opvoeding is, dan kan ik me inderdaad wel een borderline syndroom voorstellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Napoleon

Wat een nutteloos stuk tekst weer. Lekker makkelijk scoren tegenover gelovers. Stem dan gewoon op een liberale partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Ketelbinkie

Je kunt geen partijen verbieden alleen omdat ze in sprookjes geloven. Wie ben jij om dat te doen? Iedereen heeft recht om mee te doen aan de politiek, hoe waanzinnig de denkbeelden ook zijn.
Dat gezegd hebbende, moet je vervolgens geen respect tonen in het politieke debat voor hun geloof in sprookjes, iets wat gelovigen zo graag willen. Er dienen geen taboes in het politieke debat te bestaan (zowiezo niet in de publieke ruimte). Komen gelovige politici met irrationele argumenten? Omdat hun god het zo wil? Eisen ze respect voor hun god of profeet? Maak er gehakt van met rationele argumenten! Dat heeft prima gewerkt in de vorige eeuw. Het is fout gegaan toen we immigranten uit moslim landen binnen lieten, toen moest er opeens weer respect voor hun ander opvattingen of geloof getoond worden. Want anders was je intolerant, aan het discrimineren, en bovendien verzon men toen dat alle waarden gelijk zijn, en er geen superieure Westerse waarden bestaan, enzovoorts enzovoorts. Tja, dan sta je inderdaad met je mond vol tanden als iemand een doek om haar hoofd doet omdat een engel dat 1400 jaar geleden een analfabeet heeft ingefluisterd en daar respect voor eist. En vervolgens hebben onze eigen gelovigen dankbaar gebruik gemaakt van deze nieuwe wind, door ook weer respect te eisen. Iedereen mag geloven wat ze willen, maar er hoeft geen respect voor getoond worden, integendeel. En al helemaal niet als ze met eisen komen in de publieke ruimte of politiek! Dat moet het uitgangspunt zijn, niet verbieden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 rene

#1, #13: Die jij-bakken worden erg oud.

Laat simpelweg gegeven zijn dat geen enkele atheïst iemand probeert te verplichten abortus te ondergaan, embryo-selectie toe te passen, homoseksuele relaties te onderhouden of op zondag te gaan winkelen.

Het diepe, fundamentele verschil tussen religieuzen en niet-religieuzen moge daarmee wel duidelijk zijn. Een bepaald niet onaanzienlijk deel van die eersten probeert mij immers wel te verplichten al die dingen NIET te doen.

Nee, echt. Niet alles is even waardevol. Specifiek is vrijheid en tolerantie waardevoller dan repressie en intolerantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Share

Hmm. Kijk naar niet-gelovige kinderen, neem bijvoorbeeld het kroost Tokkie. Dan zie je toch ook vormen van hersenspoelen, indoctrinatie en lamme dogma’s?

Overigens vind ik het verschil tussen geloven en niet-geloven helemaal niet fundamenteel. Als nou iets als los zand in elkaar overwaait.. dan de ontelbare vormen van geloven en godsbeleving.

Laat ik daarvan maken:
“Believers and none-believers; all it takes is an open mind”.
Share

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 rene

@ Share: wel even aangenomen dat je in een land woont waar religieuzen niet voldoende macht hebben om die open mind te verbieden, natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Deckardt

Pak t wat positiever aan, de pro-seculiere partij ofzo.
Ik zie ook een andere manier om het gegeven ‘probleem’ aan te pakken, kijk eens hoe de rokerskerk te werk gaat… niet gezien? check m hier:
http://www.dumpert.nl/mediabase/209281/bdfe96a5/hogepriester_rokerskerk.html

Even de waanzin van kerkelijke instellingen en hun ‘ontheffingen’ die ze in nederland genieten in de schijnwerpers zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Deckardt

To level the playing field:
Tijd voor de kerk van vrijheid, geluk en wijsheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Toerist

Ja! Laten we dat gaan doen! Ik stel voor dat Deja e.e.a financiert en ook er tijd in gaat steken. Ik doe dat namelijk niet. Ik kijk rond en concludeer dat we in West-Europa de facto in een seculiere maatschappij leven, zo snel ben je nog nooit op je wenken bediend..

Maar als jullie fijn kostbare tijd en energie hier in willen steken dan ga vooral je gang. Ik kom jullie over een tijdje wel uitlachen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Toerist

@rene

Ik zou zeggen: trek je poeplap, schuif een bedrag, boek een zaaltje en begin.

Put your money where your mouth is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Gezellig

@23 amen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 JSK

Laat simpelweg gegeven zijn dat geen enkele atheïst iemand probeert te verplichten abortus te ondergaan, embryo-selectie toe te passen, homoseksuele relaties te onderhouden of op zondag te gaan winkelen.

Het diepe, fundamentele verschil tussen religieuzen en niet-religieuzen moge daarmee wel duidelijk zijn.

Ah, en de dwang van strict seculiere regimes zoals die van de Sovjet-Unie, Maoistisch China, of Saddam’s Irak dan? Of dichterbij huis: de atheïsten van de PVV bijvoorbeeld. Gebrek aan religie geeft geen garantie op een leukere samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Toerist

Laten we dit een stapje verder nemen. Aan iedereen die hier zijn weg-met-religie verhaaltje afsteekt de volgende vraag. Hoeveel tijd en hoeveel geld beloven jullie in deze partij te steken? Ik trap af:

Tijd: 0 uur
Geld: €0,-

Laten we eens kijken hoe belangrijk jullie dit nu allemaal echt vinden..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Martijn

@14:
Sterker nog, je bestaan lijkt hen niks uit te maken, omdat de bevrediging van de eigen (vaak materiële) behoeften hun levensdoel is.

Dat lijkt me dan ook weer wat kort door de bocht. Waarbij je bij een religie natuurlijk kunt zeggen dat het leven na de dood (in hemel of hel) een mooie stok achter de deur is om mensen “goed” te laten leven, wil dat nog niet zeggen dat mensen zonder stok die ook niet willen. Alhoewel niet om het hiernamaals, maar om het huidige leven een zin te geven.

Ik ken genoeg mensen die niet gelovig zijn en toch allerlei “goed werk” doen (al dan niet in hun vrije tijd).

Ethiek heeft geen religie nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Toerist

Martijn, wat beloof je bij te dragen aan de hier op te richten ARP?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 InvertedPantsMan

Hoe zeer ik me ook kan vinden in het achterliggende sentiment lijkt een ARP me dus precies het tegenovergestelde van kerk en staat scheiden. Wat een raar plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Toerist

IPM, mag ik dat als “€ 0,- en 0 h.” inboeken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Toerist

Dames en Heren, wij berichten rechtstreeks uit het Zeeuwse Krabbendijke alwaar in een stormachtige oprichtingsvergardering in het zaaltje van café zaal Zeelandia de Anti Religieuze Partij in het leven is geroepen. In een roerend betoon van solidariteit en betrokkenheid die deze reporter niet meer gezien heeft sinds de meidagen van ’68 zijn talloze steunbetuigingen binnengekomen. Vooorzitter Deja mag zich verheugen in een partijkas die inmiddels is gevuld met 0 (NULL) euro, en hordes vrijwilligers zullen zeker 0 (NULL) FTE beschikbaar zijn. Naar aanlei..

*W00T! W000T!!*

Wat is dat?

IT IS THE FAILBOAT! ALL ABOARD!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 InvertedPantsMan

Om privacy redenen wens ik niet in de boeken opgenomen te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hugo

Je moet die mensen juist alle juridische middelen geven om zichzelf te onderdrukken, dan hoeven ze ons er niet meer mee lastig te vallen.

Ben je lid van een kerk/moskee gemeenschap dan voor jouw geen: sex voor het huwelijk, homohuwelijk, euthenasie, abortus, stamceltherapie, vrijheid van meningsuiting.
Ben je lid van de PVV krijg je 24/7 cameratoezicht in eigen huis, mag je geen drugs meer gebruiken en mag de politie alles met je doen.
PvdA’ers mogen snackbars niet meer in, niet meer roken en extra belastingen.
Als CDA’er al het bovenstaande + tour of duty in Afganistan/Irak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 jb

@Opa: wat verwacht je van het verplicht lezen van een boek van een bioloog die zijn boekje ver te buiten gaat en claims maakt die hij (naar eigen normen) niet kan onderbouwen?
Een verplichte cursus wetenschapsfilosofie lijkt me zinvoller.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Martijn

@Toerist/29:

Ik ben niet anti-religieus op persoonlijk vlak. Sterker nog, ik ben ook niet perse anti-religieus als het gaat om de beginselen van een politieke partij.

Waar het mis gaat, is inderdaad als anderen mij gaan vertellen dat ik op zondag niet in de tuin mag werken omdat dat van hun god niet mag.

Dus wat ik bijdraag aan de ARP? Niets denk ik.

Draag ik bij aan de maatschappij? Maar natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Toerist

Martijn, meer dan religie sta ik perplex van de domheid die woest zich heen grijpt, met name bij intelligente mensen. Ik pleit er daarom al jaren voor dat er zeer, zeer strikte selectiecriteria worden toegpast om stemgerechtigd te mogen worden.

Ik hou de stand even bij: 0 euro en 0 uur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Gezellig

@37 volgens mij moeten er eerder “zeer, zeer strikte selectiecriteria worden toegepast om” überhaupt aan verkiezingen mee te doen. Zolang de stemgerechtigden op vaardige mensen kunnen stemmen, lijkt mij er niet zoveel aan de hand.

@35 inderdaad. Van dat boek valt heel weinig te leren (behalve iets over wat die man allemaal vindt van zijn gelovige medemens)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 rene

@JSK:

Gebrek aan religie geeft geen garantie op een leukere samenleving

Zeer zeker doet het dat niet. Het verhoogt alleen de kans erop aanzienlijk.

@Toerist: U vindt het vast niet erg als ik Uw premature do or die getoeter maar simpelweg negeer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Martijn

@37:

Kun je eens een voorbeeldje noemen van deze domheid? En waar wordt deze dan door veroorzaakt volgens jou?

@38:

Maar juist over wat “vaardige mensen” zijn is er nogal wat verschil van mening ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Toerist

De stand staat nog steeds: 0 euro, 0 uur

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 JSK

@Martijn: Ik had het over mijn handvol kennissen die a la Dawkins religie uit de samenleving wil bannen. Het zijn opzich geen superverlichte mensen of iets dergelijks, gewoon dudes die *iets* tegen religie hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Mary Servaes

@Martijn, I see what you did there… Jij probeert mij over te halen tot het UITWISSELEN van die zogenaamde STANDPUNTEN, waar je wel meer over hoort op die niet genoeg geroemde INTARWEBS. Maar ik trap daar niet in! Mooi niet! Meningen, en het vooral het verkondigen ervan, zijn namelijk vreselijk ordinair.

@rene, maar je reageerde daar toch? Dus negeer je me niet! Het enige wat je eigenlijk vrij consequent negeert is DeJa’s oproep tot een partij. En dan vooral de financiele consequenties daarvan!

Heren, Dames: Het bijeengegaarde bedrag is 0 euro, de toegezegde tijd is 0 uur. Dit moet beter kunnen, het is immer VIJF VOOR TWAALF, religiegewijs gesproken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Mary Servaes

Ho! MS == Toerist!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 rene

@ MS: de denkfout die U maakt bestaat eruit te denken dat U enige relevantie bezit. Waarom zou ik of iemand anders me/zich geroepen voelen U te informeren wat ik waar voor over heb en al dan niet reeds doe of niet doe?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 L.Koppenol

Steeds meer mensen blijken stoornissen te krijgen en hebben gelijk borderline, en totaal dit te vergeten:

-dat het geweten altijd terugkeert…..(Kant).

Duizenden kinderen en ook ouderen-omstanders en gedupeerden in ernstige problemen,
terwijl men weet waardoor veelal doch verzwijgt.
Dat kunnen we nu konstateren. In alle lagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Toerist

@rene

Ik zal het je sterker vertellen: Waarom zou U zich überhaupt geroepen voelen wie dan ook te informeren over uw MENING?

@LOL Koppenol

Je moet de titel van je webpagina nog veranderen. Daar staat nu:

Web Page Maker : Make your own web page easy!

Verder lijkt me geen goed idee om te stoppen met medicatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Martijn

@toerist:

Meningen zijn er omdat meningen belangrijk zijn.

Over feiten is iedereen het wel eens, dat zijn tenslote “de feiten”. Het zijn de meningen over die feiten die de discussies op gang houden.

@jsk:

Ach so, tja, “iets” tegen religie hebben, dan heb je het zwaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Toerist

@rene

Ik mag graag de volgende Angel-Saksische wijsheid aanhalen betreffende meningen:

“Opinions are like arseholes; While everybody appears to have one not everybody finds that reason enough to show it to the world.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Toerist

Het zijn de meningen over die feiten die de discussies op gang houden.

Dus die veelgeroemde meningen zijn eigenlijk een soort brandstof of voor discussies? Ik dacht altijd dat alcohol de boosdoener was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Karsa Orlong

Leuker vind ik “Talk is cheap because supply exceeds demand”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Toerist

LOL!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Toerist

Weet je? Met dit soort religie discussies krijg ik altijd het idee alsof iemand een grote demonstratie tegen de Romeinse bezetting wil beginnen. Heel onrechtvaardig allemaal, maar ook heel erg voorbij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Karsa Orlong

@MS Ik ken die foto niet …

apropos protesteren tegen de Romeinse bezetting: “Romanes Eunt Domus”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Toerist

Haha, psies :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Martijn

@Karsa: nice :)

@50/Toerist:
En ja, alcohol is ook een goede. Overigens lijkt me dat ook een prima ontstaansomstandigheid te zijn geweest voor religie :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 L.Koppenol

Mijn titel webpage is prima en de link werkt prima. Berichtje voor de Toerist…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Vroegwakker

Goed artikel! Het is toch ook absurd dat kinderen op een school leren dat een sprookje echt is. Waar was die God of Allah van hen, waar ze over moeten leren, toen bv de holocaust gaande was. Die ARP partij lijkt me een goed idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Raoul

Goed artkel!
Het lijkt me een prima idee!

 • Vorige discussie