Teken de petitie!

Kijk, een petitie! Een petitie waarin wordt opgeroepen om een groep mensen met een volgens mij abjecte mening het recht te ontnemen daarvoor een vereniging op te richten. De vrijheid van meningsuiting geldt uiteraard alleen maar voor mijn eigen mening, of de meningen die door een groot deel van Nederland worden gedeeld. En dat de vereniging wel of niet pleit voor crimineel gedrag, dat doet er uiteraard ook niet toe. Verbieden die club!

Het bovenstaande was uiteraard cynisch, en ik heb het over de petitie tegen de vereniging Martijn, een organisatie die zich inzet voor de acceptatie van “ouderen-kindrelaties”. Veel mensen zijn het met me eens, totdat het duidelijk wordt dat het over die “pedofielenclub” gaat. En dat levert dus inmiddels ruim 40.000 handtekeningen op. Begrijp me goed, ik zal er geen traan om laten als de vereniging Martijn morgen niet meer bestaat,maar een organisatie verbieden zuiver omdat je het niet eens bent met hun mening, hoe abject je die ook mag vinden, is een westerse democratie onwaardig. De vereniging roept immers niet op tot kinderseks, het wil het “ouderen-kindrelaties” bespreekbaar maken, en uiteindelijk het taboe erop opheffen.

Ik ben het deels eens met de doelstellingen van Martijn. Het taboe op die relaties mag wat mij betreft tot in de eeuwigheid een taboe blijven, er kan immers nooit een gelijkwaardige relatie bestaan tussen een volwassene en een kind. Maar pedofilie bespreekbaar maken lijkt me een goed plan. Je kiest er namelijk niet voor om pedofiel te worden, je wordt zo geboren. Een eventueel verbod van de vereniging zal daarom uiteindelijk het tegenovergestelde bereiken. Pedofilie wordt zo nog meer het verdomhoekje in gedrukt, waardoor nog minder pedofielen uitkomen voor hun geaardheid en hulp zoeken. Dat maakt pedofilie onzichtbaarder en leidt uiteindelijk tot meer slachtoffers, hier of in het buitenland.

Dus laten we de vereniging Martijn vooral niet verbieden. Maar laten we ze vooral wél goed in de gaten houden.

  1. 1

    Het onderscheidt tussen pedofielen en pedoseksuelen blijft lastig, zelfs na de Cees B en Wik H verwarring.
    Niet alle pedoseksuelen zijn pedofiel en niet alle pedofielen zijn pedoseksueel. Pedoseksualiteit moet wel strafbaar zijn natuurlijk aangezien het voor een overgroot aandeel van de kinderen traumatisch is.
    Jurisprudentie omtrent de Hells Angels maakt het verbieden van Martijn extra lastig.

  2. 2

    In 2006 is tevergeefs geprobeerd de pedofielenpartij te verbieden. De rechter maakte gehakt van alle kromme argumenten van de advocaat van de actiegroep die dit bepleitte. Iedereen die geslaagd is voor z’n inburgeringsexamen kan uitleggen waarom een verbod op een vereniging met vreemde ideeën niet kan in Nederland. Alleen een vereniging die misdaden begaat is strafbaar.