Droom. Verdiep. En strijd tegen het Europa van de banken

,

Waarin ZeitGeist-voorman Seth Lievense en companen een dringende oproep doen voor een discussie over de banken in Europa. We moeten weer durven te dromen, daar begint het mee. Bekijk ook hun fraaie video (onderaan) die zijn première heeft op Sargasso.

‘Europa is teveel geweest van diplomaten en politici, maar nu dreigt Europa van bankiers te worden’. Treffender had Alexander Pechtold het niet kunnen formuleren. Alleen linksom of rechtsom lijkt dit Europa van de banken vrij spel te hebben.

De bancaire wereld wordt nog steeds met fluwelen handschoenen behandeld door de overheden en het geld blijft -zij het nu via Brussel stromen naar de financiële wereld. Waar zijn de hervormingsvoorstellen? De scenario’s die alternatieven bieden? En waar zijn de parlementariërs die de fundamentele vragen stellen over ons bancaire proces van geldcreatie welke ons deze schulden brengt?

Europa is ooit begonnen met de intentie oude rivalen tot samenwerking te brengen met vrede in het verschiet. Mettertijd ontwikkelde zich een economische unie met de belofte en verwachting dat een politieke unie onvermijdelijk zou zijn. Deze politieke unie is echter nooit gerealiseerd.

Eenzelfde belofte doet zich nu voor met de monetaire eenwording van Europa. Vanuit de financieel-monetaire wereld wordt politici en volk een noodzaak tot snelle besluitvorming gedicteerd om deze monetaire eenwording te realiseren waarbij slechts zijdelings wordt gepraat over politieke eenwording. Bij monde van Jan Kees de Jager blijkt dat deze financieel-monetaire sector zelfs kan dicteren wat politici zeggen onder -een overigens onware- dreiging van verhoogde rentepercentages.

De tijd voor reflectie en de ruimte voor alternatieven wordt men ontnomen. Een veronderstelde noodzaak tot direct handelen wordt met angst en onwetendheid aangenomen. De Griekse samenleving had er nu echter waarschijnlijk beter voor gestaan als ze meteen van de euro waren afgestapt en IJslands voorbeeld hadden gevolgd in de oplossing van hun schuldenproblematiek. Overgeleverd aan de financiële instanties resteert de Grieken nu enkel de neerwaartse spiraal van schulden, rente en bezuinigingen.

Hard werken

Waarom is dit een neerwaartse spiraal? Ze hebben deze schulden immers zelf gemaakt, dus kunnen ze door hard werken dat geld ook het land weer in krijgen. Dit is een logische en perfect sluitende beredenering, ware het niet dat hij geen rekening houdt met de werking van geldcreatie in ons monetair systeem. Dit geldcreatieproces is geen perfect gesloten systeem en daarom gaat deze perfect sluitende beredenering niet meer op. Een paar alinea’s verdieping:

Geld komt in onze samenleving tot stand via fractioneel bankieren. Van het geld dat jij bij de bank stort hoeft de bank slechts 3% achter te houden als deposito om je geld terug te betalen (solvabiliteitsratio) mocht je het op willen nemen. Van jouw spaargeld kan 97% als lening uitgeschreven worden. Dit geld gaat niet van het originele bedrag af, maar wordt bij deze gecreëerd uit het niets. Van deze geldcreatie kan de persoon aankopen doen die elders weer op een spaarrekening belanden waarmee dit proces herhaald wordt. Deze piramidespel-werking van ons monetair systeem wordt echter problematisch met de toepassing van rente. Een schuld kan nog reële bezittingen ertegenover hebben om zo deze ontstane geldhoeveelheid weer evenwicht toe te brengen en vormt zo een gesloten economie.

Wanneer rente over deze luchtbubbel wordt geheven is dat wederom geldcreatie. De hoeveelheid schuld in verhouding tot de reële economie neemt alsmaar toe. De schuldenlast dwingt in eerste instantie tot een grotere participatie in het verkrijgen van geld (meer werk) om deze schulden af te lossen totdat ook reële bezittingen zelf garant gaan staan voor leningen. De hypotheek thuis of de IMF-lening van Griekenland zijn in dit opzicht gelijk. Aangezien over deze nieuwe leningen (lucht) zelf rente wordt gevraagd zijn steeds meer schulden nodig. Welkom in de kredietcrises.

Ongelijkheid

De verschuiving van geld van de reële economie naar de belanghebbende van dit monetaire systeem creëert op meerdere manieren een ongelijkheid in de wereld die de vrijheid van het individu of de democratische processen van de samenleving ondermijnt. Er is meer schuld in omloop dan dat er reële economie is om deze af te lossen.

Onze sociaal-economische indeling van de maatschappij werkt op basis van deze monetaire regels waarmee we, als gesloten economie, een exponentieel groeiende schuld af hebben te lossen. Dit kan enkel draaiende blijven door onze economie steeds verder uit te breiden en de samenleving steeds meer te monetariseren. Een steeds groter deel van de wereldbevolking en onze leefomgeving wordt zodoende onderhevig aan onze op schuld gebaseerde monetaire economie. Het winstmechanisme dat leidt tot economische groei is het antwoord op het aflossen van deze exponentieel groeiende schulden.

Aangezien ook de overheid onderhevig is aan schulden en de overheid niet meer dan 60% van het Bruto Nationaal Product aan schuld mag hebben zal zij groei van het BNP nastreven om zo rechtsom aan de eigen aflossingen te voldoen of linksom middels investering het publieke goed te waarborgen. Wil onze monetaire economie echter niet geconfronteerd worden met haar fictieve schulden, valt winst alleen te halen buiten de al bestaande economie. Steeds meer mensen zullen langer moeten werken en steeds meer van onze ecologie zal moeten worden benut. De fictieve geldschaarste geeft zo vorm aan reële schaarste. Een zichzelf versterkend proces: hoe schaarser een goed, hoe winstgevender.

Luie Grieken

In de zoektocht naar nieuwe kredieten om onze monetaire economie draaiende te houden ontstond de creditcard golf in de VS, de hypotheekmarkt (sub prime mortgages), de directe steun aan banken en hebben we nu onze Europese constructie. Het was immers moeilijk om voor directe bankensteun nog politiek draagvlak te vinden. Tachtig procent van het geld voor bijvoorbeeld het tweede steunpakket van Griekenland ging naar financiële instanties die via Europees belastinggeld nu van hun waardeloze -overigens zelf opgedrongen- schulden af zijn. Het ging in ieder geval niét naar de ‘luie’ Grieken.

En zo zijn we terug bij Europa: het Europa ‘van mevrouw Lagarde van het IMF en meneer Draghi van de ECB’: het Europa van de banken. De Europese droom van eens is vervlogen en verworden tot het instituut Europa van nu. Samen vormt instituut Europa met het IMF en de ECB de ’trojka’ van Europa.

De problemen van nu zijn niet meer te benaderen als linkse of rechtse problematiek. Dat geldt niet allen bij de problematiek, maar eveneens bij de oplossingen. Bij gebrek aan inzicht vormt zich een ideologische leegte. Het debat wordt verengt tot bezuinigingen, de onmacht van de politiek wordt gevoeld en de kiezer is ontevreden en zweeft.

Fictieve schulden vormen tegenwoordig reële bezuinigingen. De steeds nadrukkelijkere individuele rat race om geld ontneemt het individu ervan zich in vrijheid te ontwikkelen en zijn of haar passies en ambities na te gaan. De vrijheid van het westerse individu is beperkt tot de koopkracht van eenieders geld. En de spelregels voor het creëren van dit goed en de prijs waartegen vallen buiten onze democratische invloed.

Waar de rijkdommen van onze aarde ons middels technologie op lokale en duurzame wijze de vrijheid van een wereld in overvloed kan bieden, vindt onze vooruitgang als mensheid zijn teloorgang in een systeem dat slechts kan overleven op schaarste en monetair-economische groei waarin onze vrijheid is gebonden in schuld. Onze kinderen zullen straks de prijs van iets weten, maar de waarde ervan verleren.

Laten we samen een wereld vormen die de vrijheid van het individu herstelt en zo de tijd en ruimte voor gemeenschapszin weer terugbrengt. Waar ooit wetenschap en technologie ons de vrijheid gaf van handenarbeid geeft ze ons nu de vrijheid van de dienstensector om ons een duurzame toekomst in overvloed achter te laten die zijn besluitvorming doet gelden uit gezag, niet uit de macht van schaarste of verdelingsvraagstukken. Die toekomst vormen we samen. Laten we samen leven weer terug brengen in onze samenleving. Verdiep u en durf te dromen.

Aan dit manifest werkten mee: Eboman (Jeroen Hofs) had het idee een remix te maken waarin hij beelden op creatieve achter elkaar zou plakken. Marcel Borsboom, een stagiaire bij Eboman, is hier voor een schoolproject mee aan de slag gegaan. Over de vorm hadden ze een idee, maar de inhoud was nog een vraag. Via studiegenoot Serhan Meeuwisse, die ik vervolgens ken via de Zeitgeist Beweging, werd inhoud en vorm gekoppeld en is daar deze video uit ontstaan. 

Meer op limpidus.org

Foto flickr cc Chris Devers

Reacties (38)

#1 thallman

De corporatisten bezitten Europa, onder een pro-europese progressieve denkmantel verrijken ze zichzelf.

Partijen die in Nederland ageren tegen de hongerbonusjes van onze bankiers zijn er grote voorstander van om geld naar Griekenland te sturen. Hierdoor kan Griekenland nog meer schulden nemen waarover ze rente moeten betalen. Die rente zorgt voor miljarden winsten bij goldman sachs en co. Nou blijkt het dat die bank ook een paar mannetjes voor de EU heeft werken die ervoor zorgen dat goldman sachs verdient aan de eurocrisis. Er wordt zelfs beweerd door mensen van progressieve snit dat Nederland verdient aan deze diefstal. Dat het juist de rijksten van Nederland zijn die het meest pro-EU zijn doet blijkbaar geen alarm belletjes rinkelen.

Voor alle regelgeving uit Brussel wordt door multinationals gelobbyt. Producten zoals de gloeilamp die werd verboden zodat de verkoopcijfers van Philips omhoog konden gaan. Fabrikanten van vrachtwagens lobbyden voor een verbod op uitstekende bumpers zodat transport bedrijven gedwongen werden nieuwe vrachtwagens te kopen. En onze politici klagen hier niet over, zelf willen ze namelijk ook een mooi baantje Brussel en ze zijn toch geen populisten!

Wat een lol moeten ze daar op wall street hebben dat ze links Europa zo ver hebben kunnen krijgen dat ze arbeiders laten bloeden voor hun miljarden winsten. En als die arbeider dan klaagt dan is hij een domme populistische Henk of Ingrid.

 • Volgende discussie
#1.1 aynranddebiel - Reactie op #1

Grappig. Ik deel je analyse bijna helemaal, maar als ik het goed begrijp moeten we volgens jou de oplossing bij de PVV zoeken? Dat lijkt me dan weer een hele rare conclusie.

#2 Jos van Dijk

Zie de vijfde belofte van GroenLinks: http://2012.groenlinks.nl/vijf-beloftes

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Johan Zijlstra - Reactie op #2

Meneer van Dijk, ik wil u er wel toch even op wijze dat GroenLinks op haar website niets vermeld over de manier waarop banken aan geldschepping doen en bovendien wil GroenLinks hier ook niets aan veranderen. GroenLinks wil slechts zaken- en systeembanken scheiden en verscherpt Europees toezicht.

Sterker nog, GroenLinks doet het voorkomen alsof banken spaargeld uitlenen van andere rekeninghouders, terwijl banken geld uit het niets creëren als schuld bij leningen (en daarover rente vragen). Het spaargeld van andere rekeninghouders is pas van belang bij de solvabiliteitsratio aan het eind van de dag om te kijken of de vereiste fractie gehaald is.

#2.2 Gert-Jan - Reactie op #2.1

Aan de tafel met vier mannen op het podium in het filmpje, dat is volgens mij Bas Eickhout van Groenlinks die je hele tijd aan het woord ziet.

Hij is één van de weinige met een juiste analyse. En hij heeft een behoorlijke positie binnen Groenlinks.

#3 Mies ter Ize

Hoe wil je de strijd tegen het Europa van de banken voeren? Met blabla?

“Laten we samen een wereld vormen die de vrijheid van het individu herstelt en zo de tijd en ruimte voor gemeenschapszin weer terugbrengt.
(…)
Verdiep u en durf te dromen”

Droom rustig verder jongens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Henk - Reactie op #3

Met mensen zoals jou, blijft het dromen ja

#4 Wouter Drucker

Wat ga je doen, behalve de door de zeitgeist beweging voorgestelde lange termijn strategie van het afschaffen van geld?
Als je het antwoord weet, voeg je bij een van de kleinere partijen buiten de gevestigde orde en je gooit hoge ogen. Probleem is dat niemand deze materie goed genoeg begrijpt om met een antwoord te komen.
Geld drukken onder nationaal gezag plaatsen is het beste wat ik heb gehoord. Ook het vragen om meer openheid over de werking van geld vind ik een goeie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Wouter Drucker

Mogelijke maatregelen:
1. Banken voortaan failliet laten gaan.
2. Zorgen dat banken voortaan niet meer ‘to big to fail zijn.’
3. Geld creatie in handen van de overheid.
4. Geen geld meer naar EU (totdat problemen met belangenverstrengeling en democratie zijn opgelost)
5. Meer openheid over de werking van ons geldsysteem (publiek moet op een inzichtelijke manier via staatstelevisie op de hoogte worden gebracht, doel moet zijn dat de gehele volwassen bevolking het geldsysteem begrijpt, dit kan gepeild worden met verplichte enquêtes).

Ik zou iedereen willen aanraden te stoppen met ‘de politiek zus en zo…’, en gewoon het heft in eigen hand te nemen en zelf (part-time) politiek actief te worden. Vooral de nieuwe partijen bieden hier de mogelijkheid toe door middel van internet.

Meepraten op het forum van de Piraten Partij:
https://forum.piratenpartij.nl/viewtopic.php?f=52&t=248&p=1165#p1165

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 weerbarst

“zeitgeist beweging”? gaat het hier werkelijk om die amerikaanse technocraten? move on, psy op

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Jos - Reactie op #6

Duidelijk een gevalletje “ergens een klok horen luiden”

Dit getuigt van weinig tot geen diepgang, en laat dat nu de enige voorwaarde zijn om zinvol op deze uitstekende blog met video te kunnen reageren.

#6.2 weerbarst - Reactie op #6.1

Nee, die lui willen de complete controle staat, dit is een dwaling die tegen mijn anarchistisch libertarische veren in strijkt, als het om de amerikaanse zeitgeist jongens gaat zoals door iemand anders geopperd. Het begon ooit zo goed met de 9/11 films.

#6.3 su - Reactie op #6.2

anarchistisch libertarische

Oxymoron. You can’t steal your cake from the masses and eat it.

#8 jeanclaude

Ik zie een onbegrijpelijk verhaal en onbegrijpelijke reacties.

Dat banken geld creëren is al honderden jaren bekend, het schijnt begonnen te zijn met goudsmeden die goud in bewaring kregen, en er achter kwamen dat dat goud zelden of nooit werd teruggehaald.
Zij gaven dus papieren geld uit, dat had waarde zo lang de goudsmid aanzien genoot, en ze konden veel meer papieren geld maken dan er goud in bewaring was gegeven.
In onze gouden eeuw werd er al vrijwel nooit met goud betaald, dat wil zeggen met het metaal, betaald werd met schuldbrieven, in feite was dat geld.

Dat banken in problemen zijn gekomen heeft maar een paar oorzaken:
– de VS hypotheekzwendel, en de daarmee verbonden derivaten, een kwestie van onvoldoende toezicht, en speculatie, als met de bloembollen in de 17e eeuw
– de euro, die landen met fluteconomieën als Griekenland, Portugal en Spanje de gelegenheid gaf veel meer te lenen dan ze aan konden, vooral voor economisch onrendabele projecten
– de uit de euro ellende voortvloeiende rente van bijna nul, om de economie te stimuleren
– het uit de euro ellende voortvloeiende rigide begrotingsbeleid per land, wat tot hoge werkloosheid leidt, Frankrijk is ook net over de fatale tien procent grens gegaan.

Wellink heeft net gezegd dat als je een monetaire unie hebt er ook een politieke unie moet komen, wat daarvan de prijs is legt hij niet uit.
‘Er is geen weg terug’, aldus Wellink.

Mij lijkt dat er geen weg ‘vooruit’ is, de sociale ellende in Griekenland, Spanje, en Frankrijk, in het laatste land nog in opkomst, kan volgens mij alleen worden bestreden met Keynesiaanse economische politiek per land, en dat kan alleen met een valuta per land.

Eén derde van de Nederlandse ondernemers heeft al door dat een neuro te verkiezen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Inkwith Barubador

De analyse is goed, maar aan het eind wordt het allemaal erg wazig en komen er geen oplossingen. Op de korte termijn moeten schulden kwijtgescholden worden. Dat is de enige manier om de molensteen om de Europese nek kwijt te raken.

Dit is een zeepbeleconomie, een zeepbel van schulden en die zeepbel moet doorgeprikt worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Rottje

“Europa is ooit begonnen met de intentie oude rivalen tot samenwerking te brengen met vrede in het verschiet. Mettertijd ontwikkelde zich een economische unie met de belofte en verwachting dat een politieke unie onvermijdelijk zou zijn. Deze politieke unie is echter nooit gerealiseerd.”

Twee onwaarheden. Een oppervlakkig persoon zou de speech van Schuman lezen en dit gewoon aannemen. Feit is echter, dat de Fransen de EEG aangegaan zijn voor goedkope grondstoffen en onafhankelijkheid van Amerika (lees: geen Marshallhulp). Het was noodzaak, geen idealisme dat tot samenwerking leidde. Dit gegeven zal velen ook moeten laten heroverwegen of de EU wel voor de idealen staat die ze zo openhartig rondstrooit.
Ten tweede was een politieke unie helemaal geen belofte. Er zijn zelfs meerdere momenten in het verleden geweest dat een politieke unie nadrukkelijk werd tegengehouden. Denk alleen maar aan de lege-stoel-crisis.

Maar voor de rest complimenten voor dit artikel, zeer goede analyse en uiteenzetting!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 jeanclaude - Reactie op #10

Het doel van de EU is Duitsland onder de duim te houden.
Churchill en VS diplomaat Kennan, de man die de Marshall hulp uitvond, waren daar heel duidelijk over.
Er lijken me nu twee mogelijkheden: Berlijn wordt de hoofdstad van Europa, of er breekt oorlog uit tussen Parijs en Berlijn, omdat de Fransen, net als de Walen in België, hun ondergeschikte positie niet willen accepteren.

 • Volgende reactie op #10
#10.2 Seth Lievense - Reactie op #10

Bedankt Rottje, weer wat historisch perspectief bijgeleerd. Kzal er me nog eens in gaan verdiepen. Tnx!

 • Vorige reactie op #10
#11 Let

Het is allemaal niet zo heel moeilijk op te lossen, in principe dan. Er is nooit een zinnig argument geweest voor de verzameldrang van geld/bezit, waarmee weinigen extreem succesvol zijn. Ook al hebben ze miljarden, er moeten altijd weer miljarden bij. Gijsjes Nooitgenoeg zijn het en met hun succes in het verzamelen, zijn het ook meteen degenen die alles willen en mogen bepalen, zo lang de verzameling maar groeit.

Moet de één werken en sappelen om tenminste brood op de plank te hebben, zo werken de Gijsjes Nooitgenoeg niet om een miljard broden te kunnen verorberen, maar om hun verzameling maar verder uit te kunnen breiden. Iedereen die ook belangstelling voor de verzameling toont, zoals een belastingdienst, krijgt te maken met een leger van het creme de la creme der huursoldaten op willekeurig welk gebied. Accountant, journalist, en moordenaar laten zich graag inhuren voor deze goedbetaalde klusjes.

De oplossing ligt dus in het tegengaan van de miljardenverzamelingen, die ontnomen dienen te worden. Geef de verzamelaar wat therapie en een startset postzegels ter compensatie. Een paar miljoen voor levenslang dagelijks brood is ook prima. Als de verzamelaars hierdoor het plezier in verzamelen van geld/bezit vergaat, zal de piramideconstructie niet lang meer stand houden. Dat dit niet gebeurd heeft natuurlijk met de voortgefluisterde mythe van het bezit te maken, terwijl andersdenkenden van enige invloed met het genoemde leger te maken krijgen. Eerst vriendelijk, dan dreigend en tenslotte is er de plotselinge hartstilstand en/of het mysterieuze eenzijdige verkeersongeval.

Je zal een behoorlijk rechte rug moeten hebben om de waanzin van de verzamelaars te doorbreken. Toch kijkt men wel heel erg makkelijk weg als deze gedachte te berde gebracht wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Tails - Reactie op #11

“maar, maar, ze zijn de job-creators!”

Nee, ik ben blij iemand te horen die er zo over denkt, ik ben het er he-le-maal mee eens. Het nivelleringsprincipe dat we in Nederland komt al een beetje in de goede buurt in ieder geval.

#12 Let

Uitstekend artikel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Wouter ter Heide.

Niet alleen overheden behandelen de bancaire wereld nog steeds met fluwelen handschoenen, maar dat geldt ook voor de luis in de pels: “De journalistiek”. Wat dat betreft refereer ik graag aan het tv-programma KRO Brandpunt van afgelopen zondag, waarin Sven Kockelmann Nout Wellink aan de tand voelde. In dat interview zei de oud-president van de Nederlandsche Bank dat er centraal leiderschap moet komen in Europa voor het oplossen van de financiële crisis.
Wat Kockelmann ontging, was dat Wellink daarmee in feite pleitte voor een politiek als dienstmaagd van de financiële markten in plaats van het algemeen belang. ‘Hét’ belang dat het financiële belang verre overstijgt. Niet als gewezen bankdirecteur maar wel als vooraanstaand democraat van CDA-huize zette Wellink daarmee zichzelf (en indirect zijn eigen partij) op ondubbelzinnige wijze te kijk.
Maar dat gaat ook op voor al zijn financiële slippendragers, van welke partijpolitieke signatuur dan ook, die persoonlijk welvaren bij de financiële crisis. Het is deze schrijnende realiteit die automatisch ten koste gaat van de ontwikkeling van het democratisch proces, dat nog steeds niet is afgerond. Die broodnodige afronding zal nooit zijn beslag kunnen(!) krijgen zolang bankdirecteuren bepalend blijven voor de te volgen politieke koers. Daarbij geholpen door journalisten die geen oog hebben voor de moedeloos makende implicaties van hun eenzijdige gedachtegoed, in het licht van het democratische ideaal van power to the people.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 jeanclaude

Hier en daar lijkt het gezonde verstand door te breken.

Rutte heeft nu gezegd ‘geen geld meer naar Griekenland’, het IMF en prof Witteveen typeren de Brusselse bezuinigerij als idiotie, en een Franse grootondernemer voorspelt het Franse faillissement als Hollande zo doorgaat: http://fr.finance.yahoo.com/actualites/hollande-%C3%A9lu-ninvestit-france-100500807.html

Maar dwazen als Diederik, Kletstold, en moralist Buma, doen nog steeds alsof het overeind houden van euro en EU een doel op zich is.
Roemer lijkt helaas nog minder dan Jan Kees te overzien wat er gaande is.
Democratie heeft z’n nadelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Freeman

Dit verhaal is slecht een gedeelte van wat er gebeurd.

De ecb krijgt krediet van het imf om euros te maken, net als de fed.
En omdat er geen goudstandard is worden de afsprakenover valutas gemaakt door de bis, bank for international settlements.

Helaas is het een ilusie te denken dat je geld bezit. Dit kan niet, het is eigendom van de bank, zij hebben enkel en alleen de macht deze “goederen” te produceren. Wij lenen dit enkel van de bank middels schuld.

Daarnaast moeten wij die schuld terug betalen met rente; geld wat niet door de bank gemaakt is, en dus niet bestaat. Om dit op te lossen moet er weer geld gecreerd worden en voila de schuld loopt op, de dollar werkt het langst middels dit fractioneel reserve systeem.

Dit kan niet goed gaan en betekend dat de waarde altijd moet dalen.

Dit gebeurt dus ook, de dollar is in de 99 jaar dat deze bestaat 95 % in waarde gedaald.

De euro daarintegen is in 10 jaar al 50 procent in waarde gedaald.

Europa is geen idee, geen munt, geen politieke unie, europa is niks anders dan een landsmassa.

Het idee geld is een paradigma.
Oude kennis, en overbodig geworden door technologische ontwikkeling.

De kern van de monetaire vrije markt is corruptie, en alles behalve vrij.
Zolang winst en de achtervolging van zoveel mogelijk geld de boventoon voert, zijn wij alles behalve intelligent en beschaafd.

Geld is heus de dominerende religie op aarde, en is daarmee ook het extreemst. Als je niet mee doet en niet betaald wordt je mishandeld.

Heb je ooit honger in afrika gezien? Enig idee waarom je niet gillend gek wordt en schreeuwend de straat op rent? Kan je wel compassie voelen met mensen die er niet meer menselijk uitzien door toedoen van de westerse wereld?
Afrika is verkocht aan het imf, economische hitman voert een valuta in in kleine boven laag van de bevolking, bouwt electra netwerken om olie en andere grondstoffen te delven, terwijl het grootste deel van de bevolking dood gaat door gestolen voedsel, en vergiftiging van de industrie en bijproducten.

Shell boort naar olie en als bijproduct aardgas. Het is te duur om te verschepen, en te duur om een gasnet aan te leggen voor de mensen, dus verbranden ze het ter plekke.
Denk daar eens aan als je in de auto stapt.

Multinationals en banken zijn de overheid.
De politieke artijen zijn slechts het gordijn, marionetten.

Miljoenen afganen en irakezen zijn voor niks gestorven, afgeslacht. En nu zit exxon shell bp ect daar. En kunnen andere multinationals helpen het land op te bouwen na een imf gebonden bank te planten, en bam land gewonnen, grondstoffen gewonnen.

Wat de mensheid nodig heeft om al het leven op aarde te laten overleven is een gigantische paradigma verschuiving, stoppen met iets wat niet werkt. En accepteren dat er geen steady state is, maar het natuurlijk opkomen van de realiteit accepteren,

Dit plunderen voor egocentrische doeleinden is een schande voor onze intelligentie, democratie monetaire vrije markten kapitalisme, communisme en elke vorm van politiek zijn hiermee eveneens een belediging van onze intelligentie als soort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 jeanclaude - Reactie op #15

Ik zou toch eens een leerboek economie lezen.
Het boek wat ik noem is oud, maar misschien nog wel te vinden, het is heel duidelijk.
Prof F.J. de Jong, De werking van een volkshuishouding, ergens rond 1960 gepubliceerd.
Helaas strandden nogal wat economie studenten erop, daaruit mag blijken dat abstract denken niet voor iedereen is weggelegd.
Dat zie je dan ook bij onze politici, niet één lijkt te snappen waar het over gaat, met de euro.
Professoren als Sweder van Wijnbergen, en nu ook Witteveen, zijn roependen in de woestijn.

#16 Freeman

Misschien is het interresanter te weten wat realiteit is.
Economie is slechts een niet reeel concept, een paradigma

De film en boek what de bleeb do we know kan je dat inzicht misschien geven.
Economie is een gepasseerd station, en de huidige kennis gaat verder. Economie niet, dat is conservatief, speculatief en niet eens abstract, het is irrelevant omdat het geen onderdeel is van het universum welke beschouwd wordt als 1 organisme.

Daarnaast is economie nog eens een foute illusionaire taalkundige fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 jeanclaude - Reactie op #16

Hoe bedoelt U ?

#16.2 Alexander Israel 'Brief naar de Bank' - Reactie op #16.1

Kijk Freeman begrijpt het en verwoord het nog eens scherp ook nog.

Wij, ik en mijn vrouw Linda, handelen ernaar door onze actie naar de ING bank. Wij betalen al 12 maanden geen hypotheek meer om die exacte reden dat het een illusie is waarin iedereen als slaaf gehouden wordt. De politiek gaat NIETS oplossen, want het kunnen oplossen betekent dat je het grote plaatje kunt zien en ALLES onder de loep neemt.

Een van de vele essentiële feiten is dat alle 176 (!) eerdere systemen gebaseerd op geld zijn geresulteerd in hyperinflatie. Om nog maar heel kort aan te halen dat geld verdeeldheid zaait op een globaal niveau, zo erg dat het Westen – en zéker de VS – absurd over-consumeert en het Oosten verhongerd.

Door wat de ECB nu doet – als laatste noodgreep – is exact dat waar al die andere 176 systemen ook gestand zijn: een hyperinflatie veroorzaken. Die conclusie kun je trekken als je redeneert vanuit het systeem, wat velen doen. Wij zeggen nog wat anders: (gevolg is belachelijke discussies te voorkomen die NERGENS toe leiden, behalve dat heel veel energie te verspillen in het willen halen van je gelijk) het is allemaal een illusie. Net als wat Freeman zegt. Geld bestaat niet, het wordt gecreëerd uit lucht. De ECB kán ONGELIMITEERD GELD creeren en met deze actie krijgen ze de ultieme controle.

Iedere discussie over het systeem an sich en ‘oplossingen’, gedachten of ideeën die direct te linken zijn aan dat systeem, zijn PER DEFINITIE géén oplossingen. Je kúnt NOOIT met dezelfde manier van denken een oplossing bedenken die óók het probleem heeft veroorzaakt. Einstein wist dit ook en dat wist hij niet omdat hij een hoog IQ had. Hij had contact met zijn, met dé natuur.

Voordat je nu commentaar denkt te willen gaan geven op wat we hier zeggen, willen we twee dingen meegeven: 1. Geloof niets van wat wij zeggen en – direct daarmee verbonden 2. doe je eigen onderzoek.

Wij voeren geen strijd, dromen niet, maar handelen naar wat IS.

#17 jeanclaude

Hoeveel er van economie wordt begrepen kun je zien bij http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/15852_draconisch_bezuinigen_is_absurd/
Eén reactie, en die getuigt ook nog van onbegrip.
Je ziet dat ook bij Diederik, die wil de banken laten betalen.
Dat die banken dat doorberekenen aan de klanten, dat heeft Greenpeace nooit begrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 jeanclaude

Kees Jan zag ik gister ook weer wartaal uitslaan.

Hij legde uit dat nu Draghi de euro creatie machine heeft aangezet om de waardeloze staatsobligaties van de schuldenlanden te ‘kopen’ (lees: gewone Europeanen er mee opzadelen) dat dan landen als Italië gedwongen worden orde op zaken te stellen, want, zo deze wakkere automatiseerder, als Draghi niet meer koopt loopt de Italiaanse rente op.

Wat Kees Jan dus zegt is dat Draghi euro’s moet bijmaken tot in het oneindige.
Dat heet in gewone taal inflatie, geldontwaarding.

Waar dat toe leidt kon je in 1924 of zo in Duitsland zien, een volledig ontwrichte economie, en in 1933 nog beter, toen kwam Hitler aan de macht.

En wat doet ons parlement, bij deze waanzin ?; niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Henk

Dit is de beste youtube video die ik ben tegengekomen, die er kan bijdragen aan de bewustwording in Nederland

http://youtu.be/TIynqKIcv5w?t=2m40s

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 jeanclaude - Reactie op #19

Na vier minuten hield ik het voor gezien.

Natuurlijk is het zo dat ondernemers niet van concurrentie houden, dan moeten ze harder werken, dus afspraken, die probeert men te maken.
Tegelijkertijd is het zo dat nog nooit een groep ondernemers langere tijd een monopolie overeind konden houden.

Autofabrikanten en dealers doen alles om concurrentie bij onderhoud te voorkomen, b.v., maar die concurrentie is er wel degelijk.

Printerfabrikanten doen alles om namaak van hun cartridges te voorkomen, maar dat lukt ook niet.

Olie, waar de olielanden het meest bang voor zijn is dat voor hun olie niet is uitverkocht er een alternatief is.
Daarom proberen ze de prijs laag te houden.

Als één iemand op alle punten ongelijk kreeg dan is het Marx.

#19.2 Koortsgoud - Reactie op #19.1

Stel, dat ooit de laagste prijs voor producten behaald is, kunnen we dan nog groeien?
Maar tegen die tijd heerst er waarschijnlijk vrede op aard, dus zal deze vraag overbodig lijken, in een hypothetische wereld, natuurlijk.

Voorlopig hebben we nog te maken met internationaal kapitaal, dat nogal spastisch reageert op elke scheet.

#20 himmelhoch

waar kan ik tekenen?????

We moeten uit de EU en Europa opnieuw opbouwen. Internationaal krachten bundelen zoals Farange, Baudet in eigen land en een nieuwe start maken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 jeanclaude - Reactie op #20

Gewoon terug naar de EEG.
Toen was er geen enkel probleem, en konden we naar de EEG landen exporteren wat we wilden.

#21 Yevgeny Podorkin

…en dus ook geen politici aanstellen met roots in Goldman Sachs *spamfilter*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Rudy

Debt is Money, War is Profit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie