1. 4

  De fabriek in Fleurus is een producent van radioactieve materialen voor medische toepassingen. Er is radioactief jodium onstnapt, het is niet duidelijk welke isotoop dat is, maar in de geneeskunde worden de isotopen 123, 125 en 131 gebruikt. Met halfwaardetijden van respectievelijk 13 uur, 60 dagen en 8 dagen.

  Niet te vergelijken dus met uranium (235; halfwaardetijd 703 miljoen jaar) of het plutoniumafval van een reactor (mengsel met halfwaardetijden tot 373.000 jaar).

  De vergelijking met een kerncentrale, Bismarck, is daarom overtrokken. De recente lekken in centrales in Frankrijk, waar uranium vrijkwam, zijn veel ernstiger.

 2. 7

  @4: Die halfwaardetijd zegt niet zoveel; een hoge halfwaardetijd betekent een heel laag dosistempo (weinig atomen vervalen per tijdseenheid.) Bovendien speelt het soort straling en de energie daarvan nog een rol.

 3. 8

  @Martijn:
  Het zegt vooral iets over hoelang het gebied besmet blijft. Het bericht vermeldt dat het stralingsniveau onder de normen blijft. Die halfwaardetijden vertellen je vervolgens dat over een jaar het stralingsniveau (in het ongunstigste geval van jodium-125) nog 1/64 is van nu.