Quote van de Dag: Recht op Leven

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

“In de zaak-McCann uit 1988 waarbij drie IRA-terroristen door een speciale Britse legereenheid bij hun arrestatie in Gibraltar doorzeefd werden met kogels, oordeelde het hof dat de militairen op basis van de informatie die zij hadden (de terroristen zouden wapens op zich dragen) bij de arrestatie rechtmatig mochten schieten, zelfs met de dood tot gevolg. Vervolgens oordeelde het hof echter wel dat het Verenigd Koninkrijk artikel 2 van het verdrag ? met daarin het recht op leven ? had geschonden, omdat het onder meer ontbroken had aan goede planning en communicatie: de arrestanten bleken ongewapend. Kort gezegd: individuele militairen konden een beroep doen op noodweer, maar de staat kon dat niet.”

“Deze standaardrechtspraak van Straatsburg leidt tot de vraag of de gebreken die het COT in planning, communicatie en organisatie bij de Rotterdamse politie heeft geconstateerd, moeten leiden tot de conclusie dat de Nederlandse staat in het licht van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens het recht op leven heeft geschonden.”

Ombudsman Alex Brenninkmeijer verdedigt zijn standpunt dat de Nederlandse Staat in Hoek van Holland mogelijk mensenrechten heeft geschonden in het NRC van dinsdag.

Reacties (4)

#1 Mark

Als je als leiding je “troops on the ground” verkeerd informeert en voorbereid, dan zijn die niet 100% verantwoordelijk voor hun falen. Dan heeft de leiding grotere schuld.

Wat het precies met mensenrechten te maken heeft is me niet precies duidelijk.

  • Volgende discussie
#2 Mark

Ik kan trouwens de quote niet online vinden, het staat alleen in de krant?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Martijn

@1: Dat is dus dat IRA-arrest van het EHRM: de slechte voorbereiding die leidt tot politiegeweld schendt het recht op leven.

@2: Yep.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Guido

Ik vind dit niet echt vergelijkbaar. De leiding had niet kunnen weten dat de hel los zou breken daar. Schending van de mensenrechten: nee. Slecht optreden/slechte voorbereiding: Ja.

  • Vorige discussie