Quote van de Dag: Beledigen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

In plaats van elkaar de ruimte te geven, lopen we met platvoeten door maatschappelijke complexiteit heen. Sinds de oudheid geldt als hoogste bestuurlijke wijsheid dat we de boel bij elkaar moeten houden. Tegenwoordig slaat iedereen er maar een slag naar. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting vinden we het normaal, zelfs wenselijk elkaar de grofste beledigingen naar het hoofd te slingeren en complete bevolkingsgroepen te schofferen. En politici doen daar dapper aan mee.

Hoogleraar politieke filosofie en oud-CDA-senator Henk Woldring vindt dat het wel een tandje minder mag, omdat anders de samenleving het gevaar loopt ernstig ontwricht te worden. Heeft hij daarin gelijk, of is het juist belangrijk om problemen en tegenstellingen scherp te benoemen? Ofwel, is er sprake van platvoeten of lange tenen?

Reacties (50)

#1 Martin Swinkels

Verstandige man, die Woldring. Overigens moet je niet altijd “de boel een beetje bij elkaar houden”. Soms is er even wat opschudding nodig om mensen wakker te schudden. Pim Fortuyn heeft dat gedaan en dat was toen nuttig. Maar die tijd is voorbij. Het punt is gemaakt. Wilders, Verdonk, Jami en een groot deel van de pers zijn bezig de vorige oorlog uit te vechten. De tijd is al lang aangebroken om ons te richten op samenwerking en begrip ten opzichte van de grote groep goedwillende allochtonen. Dat is de nieuwe uitdaging. Debat is daarbij best nuttig. Maar het hoeft niet altijd op het scherpst van de snede en vooral niet altijd op de voorpagina’s. Het is prima als Wilders en Jami in zaaltjes in het land en in hun eigen hoekje van het internet verder razen. Maar we moeten eens stoppen met massaal beledigen en tot vijand bestempelen van bevolkingsgroepen.

 • Volgende discussie
#2 Roy

@1: Ik denk dat je gelijk hebt, er wordt heel veel gegeneraliseerd en er worden veel mensen voor rotte vis uitgemaakt. Ik denk alleen dat een nadeel van een nieuwe periode van matiging is dat er weer sociaal-maatschappelijke problemen blijven liggen en niet opgepikt worden, omdat het politiek incorrect zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kalief

Sinds de oudheid geldt als hoogste bestuurlijke wijsheid dat we de boel bij elkaar moeten houden.
Welnee, meer dat je het land van je buurman moet inpikken.

Ik denk dat het schofferen in de tijd van de verzuiling veel erger was en meer geaccepteerd. Toen was de andere zuil nog een andere stam wiens land je mocht inpikken, jongste dochters mocht stelen en oogst mocht affakkelen.

Wat Woldring niet ziet is dat de politici of andere elite-eenheden niet meer het hoogste en laatste woord krijgen in de media, maar dat jan-lul-met-de-pet-van-de-straat het meest aan het woord is. Die was altijd al grofgebekt maar valt nu meer op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Roy

@3: Ik ben het niet helemaal met je eens. In de verzuiling was het misschien wel gewoonte dat men elkaar voor rotte vis uitmaakte, maar werd dat ongenoegen geuit binnen de eigen zuil. Men kwam simpelweg minder in aanraking met elkaar dan nu het geval is.

Overigens denk ik dat de Nederlandse samenleving weer tendeert naar een “soevereiniteit in eigen kring”-idee, inclusief verzuiling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Dave

Datgene wat Woldring aankaart is volgens mij een erfenis van de jaren 1960 en 1970, toen provocatie en belediging als middel werden ingezet om politiek te bedrijven. Hoewel de opvattingen van iemand als Wilders uiteraard lijnrecht staan tegenover die van destijds, is het middel dat hij gebruikt hetzelfde.

@ Kalief. Misschien moet jij eens een boek lezen over de verzuiling; even je kennis wat opfrissen kan nooit kwaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 TRS

Dus als ik mij door bovenstaande uitspraak geschoffeerd voel omdat ik veel waarde hecht aan het Vrije Woord, dan zou volgens Woldring dit topic beter verwijderd kunnen worden. Zelfs als ik tegen dat verwijderen zou zijn. Tja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 TRS

Wat voor de een een beleding of schoffering is, is voor de ander een scherpe analyse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 TRS

Woldring zegt: “Raadslid Ehsan Jami heeft de Profeet en daarmee de moslims grof beledigd.”

En hier gaat het dus mis:
1. het is generaliserend: was het niet zo dat DE moslim niet bestaat?!
2. Zelfs als alle moslims op dit punt hetzelfde denken, hoeft dat nog niet te betekenen dat alle moslims zich ook beledigd voelen, en al helemaal niet grof beledigd zoals Woldring zegt
3. het is paternalistisch: waarom denkt Woldring te weten wat goed is voor moslims, en waarom denkt hij ze in bescherming te moeten nemen?
4. Zelfs als het een belediging zou zijn, en zelfs als alle moslims zich beledigd zouden voelen, dan nog is dat geen reden om te eisen dat Ehsan Jami zijn mond moet houden. Gaan we bv. ook eisen van moslims dat ze hun mond houden over zaken die voor andere beledigend zijn, zoals hun opvatting over homo’s en ongelovigen? Zou Woldring daar voorstander van zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Roy

Het schijnt mij toe dat er een wereld van verschil zit tussen een analyse en het zonder omzien schreeuwen en schelden om het schreeuwen en schelden.

Soms moet je het schreeuwen ens chelden gewoon laten omdat het onfatsoenlijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 TRS

@Roy

En jij bepaalt zeker wat onfatsoenlijk is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 TRS

Aan alle mensen die het Woldring eens zijn zou ik het volgende willen vragen:

Als een moslim een vrouw geen hand wil geven en die vrouw zich daardoor beledigd voelt, moet de moslim zich dan maar aanpassen en toch handen schudden? Want beledigen mag niet!

Moeten moslims stoppen met beweren dat Allah de schepper van alles is, omdat atheisten zich daardoor beledigd kunnen voelen?

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Roy

@10: nee, ik bepaal niet wat fatsoenlijk is. Dat je dat aanneemt geeft aan dat je er weinig van begrijpt.

Ik neem aan dat je de eerstvolgende haatzaaiende imam, die zegt dat homo’s van de daken gegooid zouden moeten worden, verdedigt? Jij onverschrokken hoeder van het Vrije Woord!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Jay

@11 waar ben je naar op zoek, een soort Universele Regel ofzo? Die bestaan niet, zeker niet voor zoiets ongrijpbaars als ‘fatsoen’.

Dat wil nog niet zeggen dat het een goed idee is om, onder de vlag van ‘vrijheid van meningsuiting’, iedereen te beledigen en voor rotte vis uit te maken. Woldring constateert alleen maar dat dat laatste steeds meer gebeurt, tot in de hoogste politieke kringen, en dat dat een slechte zaak is. En dat ben ik met hem eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 TRS

@12

“@10: nee, ik bepaal niet wat fatsoenlijk is. Dat je dat aanneemt geeft aan dat je er weinig van begrijpt.”

Ik begrijp het net wel, daarom verwijs ik NIET naar het begrip fatsoen zoals jij wel doet. Jij weet blijkbaar wat de universele definitie van fatsoen met bijbehorende normen is die voor iedereen moet gelden.

“Ik neem aan dat je de eerstvolgende haatzaaiende imam, die zegt dat homo’s van de daken gegooid zouden moeten worden, verdedigt? Jij onverschrokken hoeder van het Vrije Woord!”

Nee, want oproepen dat geweld is volgens de wet verboden, en de VVMU geldt alleen binnen de grenzen van de wet. Die wet mag wat mij betreft wel gewijzigd worden de grenzen scherper te trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 TRS

@13

Dat het wel doen van een uitspraak grotere voordelen kan hebben dan het nadeel van de belediging ontgaat je blijkbaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Roy

@14: dat is wel aardig, je hebt kennelijk over het woordje “zou” heengelezen. Jij bepaalt hier dus wat oproepen tot geweld is; ook dat is altijd een semantische kwestie.

Iedereen weet voor zich wel wat fatsoenlijk is. We hebben een paar regels in het land die bepalen wat absoluut niet meer fatsoenlijk is en tussen mensen onderling zijn er ook een heleboel fatsoensregels. Als ik Balkenende zou ontmoeten, zou ik hem niet een klootzak noemen, ook al vind ik dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 TRS

@16

Dus uitspreken tegen je toehoorders dat homo’s van de toren gegooid moeten worden noem jij geen oproep tot geweld? Check.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Roy

@17: voor de tweede keer: zou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 TRS

“Iedereen weet voor zich wel wat fatsoenlijk is. We hebben een paar regels in het land die bepalen wat absoluut niet meer fatsoenlijk is en tussen mensen onderling zijn er ook een heleboel fatsoensregels. Als ik Balkenende zou ontmoeten, zou ik hem niet een klootzak noemen, ook al vind ik dat wel. “

Je illustreert precies wat ik bedoel: ieder bepaalt zijn eigen fatsoen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Roy

@19: communicatie bestaat niet alleen uit het recht voor de spreker om dingen te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Roy

@TRS: volgens mij ben jij alleen voor vrije meningsuiting als het je eigen clubje uitkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 TRS

@20

Ik heb het niet over communicatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 TRS

@21

Dan heb je blijkbaar niet begrepen wat ik bedoel, terwijl het toch niet zo moeilijk was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Roy

@22: ik heb het wel over communicatie, omdat er twee partijen nodig zijn voor een goed verloop ervan. Als de spreker in zeer grote woorden spreekt, vol van generalisaties en dingen roept die niet overeen komen met de geest van de grondwet, kan ik me voorstellen dat de communicatie niet goed verloopt

Wat mij opvalt, is dat je enerzijds voor Het Vrije Woord (de nieuwe theologie voor querulanten en andere trollen) bent, maar anderzijds de grenzen van de wet scherper wil stellen als het om geweld gaat.

Anyway, als het zo makkelijk is, leg het dan nog maar een keer uit. Maar probeer het nu eens helder te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 TRS

“Wat mij opvalt, is dat je enerzijds voor Het Vrije Woord bent, maar anderzijds de grenzen van de wet scherper wil stellen als het om geweld gaat.”

Die twee horen idd. bij elkaar.

“Het Vrije Woord (de nieuwe theologie voor querulanten en andere trollen)”

Ach, kijk aan, weer een nieuwe apostel van de gedachte politie en dictatuur. Jij bent zeker ook zo iemand die vindt dat de democratie niet meer voldoet he?

Wat die communicatie betreft, daar ging de discussie niet over, daar begin jij over, en is bovendien weinig relevant in deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Roy

@25: hoe je erbij komt dat ik vind dat de democratie niet meer voldoet weet ik niet, maar het is aperte onzin. Als je dat uit mijn teksten kunt halen ben je een groot fantast, niet heel intelligent of je denkt een slim retorisch trucje uit te halen om mij in een hoek te plaatsen. Treurig.

Wat ik wil zeggen is dat beledigen tegenwoordig als een recht beschouwd wordt. Technisch gezien behoort het misschien tot de vrije meningsuiting, maar het is geen plezierige of efficiënte manier van informatieuitwisseling (communicatie, weetjewel). Veeleer wordt er beledigd om te beledigen.

Ik ben het heel erg eens met je, dat oproepen tot geweld bestraft zou moeten worden, ik begrijp alleen je selectivisme niet: op basis van de wet is een oproep tot geweld laakbaar, maar de wet verbiedt ook het koningshuis te beledigen, en toch heb je daaraan meegedaan. Wat er in de wet staat zal voor jou dus niet het uitgangspunt of leidende selectiecriterium zijn voor wat wel en niet vrij geuit mag worden.

Wat ik liever zie, is dat mensen wat rationeler zijn en hun toon wat matigen. Ik begrijp heel goed dat niet iedereen begrijpt wat Kant’s categorische imperatief inhoudt, maar het zou al helpen als mensen eerst zouden nadenken alvorens iets te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 TRS

“maar de wet verbiedt ook het koningshuis te beledigen, en toch heb je daaraan meegedaan.”

Oh, waar? (afgezien daarvan ben ik van mening dat die wet dient te worden opgeheven, sterker nog, belediging in het geheel dient uit de wet te worden gehaald, evenals de wet op overbodige wet voor vrijheid van godsdienst die hedentendage wordt misbruikt).

“maar het is geen plezierige of efficiënte manier van informatieuitwisseling”

Oh, dat zal misschien best zo zijn (of niet), maar daar gaat de discussie niet over.

“Wat er in de wet staat zal voor jou dus niet het uitgangspunt of leidende selectiecriterium zijn voor wat wel en niet vrij geuit mag worden.”

Oh, waar leid je dat uit af? Het is in ieder geval onjuist.

“maar het zou al helpen als mensen eerst zouden nadenken alvorens iets te zeggen.”

Niks mis mee, maar misschien heeft bv. Wilders dat ook wel gedaan maar zijn jullie het gewoon oneens?

Concluderend: de enige manier om de VVMU te behouden is om deze, binnen de grenzen van de wet, puur te houden, en geen onzinnige beperkingen obv. zoiets vaags als vermeende belediging te gaan gebruiken om deze te beperken. Als je daaraan begint is het eind zoek, iedereen gaat dan beweren door de ander te worden beledigd om zo zijn mond te snoeren. Het gevolg is een steeds verdere inperking van het Vrije Woord. Beter is als iedereen een wat dikkere huid ontwikkelt, zijn retorische kwaliteiten ontwikkelt en stopt met dreigementen en geweld. Bovendien heb ik een bloedhekel een hypocrisie en selectieve verontwaardiging, waarbij concrete oproepen tot geweld nagenoeg worden genegeerd maar uitspraken over middeleeuwse figuren opeens tot geweldige commotie leiden. Laat me niet lachen.
Laat eerst maar eens een echte discussie ontstaan over dat soort “gevoelige onderwerpen”, zonder taboes, zonder dat bepaalde groepringen meer vrijheid en bescherming krijgen dan anderen, en zul je zien dat het “beledigen” vanzelf minder wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

@27: Als je het niet met een wet eens bent, mag je hem overtreden? Dan is er ook geen gevaar voor die imams.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 knut

De strijd emotie v. ratio.
Schelden beledigen in de vorm van waarde oordeel is een uiting van emotie. Je moet dat niet verwarren met feitelijkheid. Het is puur egoïstisch want niemand zal verwachten dat de ontvanger iets opbouwend doet met je waarde-oordeel. Met een rationele benadering: aangeven waar je kritiek ligt t.a.v. bijv. vrijheid van meningsuiting danwel koran kom je een stap verder komen… Als de ontvanger dat wil. Belangrijke voorwaarde.

Het nadeel van deze werkwijze is dat ie weinig appelleert. De media negeert rationele droge discussies, emoties verkopen (neem de gouden kooi, BB, GTST, en dergelijke onzin). En dus kan de ontvanger je negeren totdat zou blijken dat je wezenlijke draagkracht in de samenleving hebt voor je punt. Ergo emotie is nodig om iets op de agenda te krijgen/houden. De oorzaak is menselijk gedrag i.c.m. media.

@1 Als ik de recente ontwikkelingen in de PvdA zie denk ik dat men nog niet aan het uitwerken vd knelpunten toekomt. Een kritische houding wordt weggemoffeld en men wil alleen positieve noten uitslaan en die voortdoen als uitwerking. (bijv. meer blijf van mijn lijf huizen voor homofiele moslims) Dat men daarbij volledig voorbij gaat aan de oorzaak en alleen maar patcht wil men nog altijd niet horen. Deze acties bestonden ook al voor PF en ook toen nam de fundamentele interpretatie van die groep alleen toe. Nee, nog 5 jaar en dan is de kritische stroming doodgebloed en zal de verzuiling verder doorgaan. In 5-10jaar heeft de randstad zijn eigen getto´s/banlieu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 troebel

“In 5-10jaar heeft de randstad zijn eigen getto´s/banlieu.” Enige gegevens waar je dit op baseert?
Of is dit een voortborduren op de bangmakerij door provinciale allochtonen-experts die achter hun bureautje weten dat blanke vrouwen in bepaalde wijken (Baarsjes-Amsterdam, Kanaleneiland-Utrecht) alleen over straat kunnen als zij tolereren dat zij zich voortdurend minstens voor hoer laten uitmaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 knut

@30 zie redenatie voor waarom. Voor feitelijke modellen t.a.v. tijd en omvang moet ik je helaas doorverwijzen naar Hari Seldon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Adriaan Pek

@30
Die ghetto’s zijn er allang, alleen nog niet zo manifest. De vraag: wat doe JIJ hier? is al vaker gesteld aan een niet allochtoon. Die vallen daar op. Nu het vakantie is, lijkt het weer een beetje op vroeger. Dat is elk jaar zo. Volgens de politie nemen het aantal inbraken en diefstallen in de aanpalende wijken in de weken voor de vakantie aanzienlijk toe. De verklaring is een extra zakcentje om mee te blitsen op vakantie in het veel geroemde moederland. Dat hangen aan het moederland en het samenklonteren in Nederland bevordert in hoge mate wat wij ghettovorming noemen, vooral als het om de achterstandsfamilies gaat.
Wat was het onderwerp ook al weer? Owja, beledigen. Beledigen is natuurlijk een vijandige daad. Als je niks anders meer hebt als verweer is het een laatste strohalm je gekwetste eergevoelens te redden. Je moet dan wel oppassen niet direct een stomp op je neus te krijgen, want niet iedereen heeft een lont van de goede lengte. Het beledigen in ghettowijken kan je maar beter geheel achterwege laten. Dat was vroeger ook al zo trouwens, toen het nog achterbuurten heetten. Het enige verschil met toen is dat er nu nog meer conflicten mogelijk zijn, niet alleen vanwege de spreekwoordelijke geldelijke armoede. Gelukkig hebben we nu Vogelaar en die gaat het allemaal oplossen. Ehhhhhhh…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Jay

@15 nee, dat ontgaat mij niet. Je begaat opnieuw de fout in termen van Absolute Regels te denken. Ik beweer nergens dat je nooit een uitspraak mag doen die (potentieel) beledigend is. Ik beweer alleen dat het, in mijn optiek, tegenwoordig vaak te snel wordt gedaan, en _ook_ in situaties waar het niet nodig is.

Dit heeft allemaal geen moer met verbieden of vrijheid te maken. Natuurlijk is iedereen vrij dat soort uitspraken te doen (binnen de grenzen van wat wetten op discriminatie, laster, etc.) toelaten. Dat wil niet zeggen dat de observatie dat er tegenwoordig wel erg onbeschoft met elkaar wordt omgegaan niet terecht is. En ja, in sommige gevallen dienen dergelijke “directe” uitspraken een doel, en kan het nut groter zijn dan het nadeel van de verstoorde verhoudingen. Maar ik denk dat dat in veel gevallen niet het geval is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 troebel

@32 Duimzuigertje Adriaan. Waar in de Baarsjes (daar woon ik nl.) moet ik zijn voor de zo gemakkelijk door jou geconstateerde misstanden?
En je bewering van wat je van de politie hebt begrepen over toename diefstallen voor vakantie kun je vast wel adstrueren met verifieerbaar materiaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Adriaan Pek

@troebelaar
Kleineren is ook een vorm van beledigen. Voor de rest moet je op Kanaleneiland zijn en bij de politie Bureau Marco Pololaan. Veel plezier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Joost

@32: Een ghetto is wel wat meer dan een probleembuurt. Ik heb twee jaar in Amsterdam Slotervaart gewoond, ook een wijk met veel buitenlanders, door sommigen ook een ghetto genoemd. Dat heb ik nooit al zodanig ervaren. Ja, het was geen goede wijk. Maar een ghetto? Heeft iemand hier ooit door een echt ghetto in de VS gelopen? Ik ook niet, maar wel per ongeluk door een slechte buurt daar.

En dat is al met niets te vergelijken hier. De treurnis, de angst, het verval. Onze probleemwijken zijn daarbij vergeleken oases van rust en netheid.

Maar als we op de huidige manier verder gaan dan zie ik het nog wel gebeuren in de toekomst. Niet binnen 10 jaar, maar het komt wel.

@TRS: Het probleem met jouw stellingen is is dat je tussen twee extremen laveert. Of je doet alles zo, of je doet alles zo. Er zit niets tussenin. Het enige wat we hier zeggen is dat het misschien beter is om het “breekijzer” belediging wat spaarzamer te gebruiken (zeker ook omdat het door gewenning al lang geen breekijzer meer is).

Vervolgens ga je er in een paar comments er opeens vanuit dat Roy beledigen wil verbieden. Aperte onzin.

Opeens zeg je dat je het niet over communicatie hebt. Niet over communicatie? Waar gaat dit artikel over? Over de edele sport van elkaar op een constuctieve manier beledigen?

Nee natuurlijk niet. Het gaat over communcieren. Praten, uitwisselingen van meningen. En dat gebeurt momenteel te weinig.

Kan je het daarmee eens zijn? Zonder te vervallen in extreme wetgeving en dergelijke? Zwartwit t.o.v. grijs, weet je wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Troebel

Adriaan Pek @35 Denk je echt dat je iets anders dan demagogie bedrijft door de locatie van een politiebureau te noemen?
Je zou met verifieerbare feiten moeten komen als je niet slechts uit bent op het smeren met pek. “Volgens de politie nemen het aantal inbraken en diefstallen in de aanpalende wijken in de weken voor de vakantie aanzienlijk toe. De verklaring is een extra zakcentje om mee te blitsen op vakantie in het veel geroemde moederland.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Adriaan Pek

Dat is de bron. Ik kan er ook niks aan doen. En ik twijfel er niet aan, want waarom zou je anders inbreken dan om je eigen inkomsten te vergroten met een extra schepje er bovenop voor je op vakantie gaat? Komt het zo hard aan dat je alles in het werk wilt stellen me de mond te snoeren? Demagogie werkt alle kanten op. Je kan het ook demagogie noemen door het tegendeel vol te houden van wat er gaande is. Ze scheuren ook met 2 man op scooters rond op zoek naar een geschikte volgende slag. Recentelijk is een agent gearresteerd die de daders van tips voorzag, daar moet je zijn, daar is wat te halen. Autoruiten intikken is hier een specialiteit. Het IBIS hotel aan de Pijperlaan doet geeneens meer aangifte, ook niet als ik de receptie binnenloop om te vertellen dat ze er net met een radio vandoor zijn gegaan. Inmiddels hebben ze een van de vluchtwegen afgesloten, om een beetje tegengas te geven. Droom maar lekker verder. Wees blij dat je in de Baarsjes woont, maar kom niet met vraagtekens als het elders wel goed fout zit. Dat is erg goedkoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Troebel

De enige bron ben jij. Een herhaling van je beweringen maakt ze nog niet waar.
Wat je hier te berde brengt moet, om betekenis te krijgen, bevestigd worden door een onafhankelijke betrouwbare bron. Waar staat het in een krant, in een persbericht op de website van je politiebureau, in een verslag van een boze buurtvergadering, op een filmpje van de Utrechtse omroep?
Een zus van mij woont in Kanaleneiland, ik mail haar of zij dit geruchtmakende nieuws gehoord heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Adriaan Pek

Ik begrijp je interesse niet persé deze gebeurtenissen te willen verhullen. Van mij betreft het eigen belevenissen, wat er in de krant heeft gestaan (als het AD) en wat de politie heeft gezegd bij het doen van aangifte. Als je wilt aantonen dat de zon toch om de aarde draait, ga je gang. Of je zus het nieuws intens volgt is mij niet bekend, ook niet of ze de genoemde paar incidenten van nabij heeft meegemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Troebel

Gebeurtenissen verhullen?? Lijd je misschien aan Pseudologia phantastica?
Sterkte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Joost

Adriaan, je redenering gaat compleet de mist in. Buiten dat je eerste zin op twee manieren gelezen kan worden (en dan preceis het tegengestelde betekent) klopt het ook nog eens niet.

Je zegt dat wij gebeurtenissen willen verhullen, waar jij alleen N=1-onderzoek (eigen ervaring) tegenover stelt. Daarna draai je het compleet om en zeg je (beledigend) dat wij willen aantonen dat de zon om de aarde draait, terwijl jij het bent die iets zegt dat afwijkt van de norm. Daardoor ligt de bewijslast bij jou. Niet bij ons.

Dus leg ons maar eens uit waarom de zon om de aarde draait. Graag omlijst met argumenten en bewijs dat we zelf ook kunnen beoordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Adriaan Pek

De aarde draait om de zon (er ging bijna iemand de brandstapel op die dat als eerste beweerde) en ik weet wat ik heb meegemaakt, gehoord en gelezen. Ik geef het op. Tegen wij, het lijkt op samenspanning, is geen kruid gewassen. Dat de Baarsjes gaat over wat in Utrecht gebeurt of mag worden geschreven is me niet bekend. Dat jullie wat ik schrijf niet goed kunnen interpreteren is een voldongen feit waar ik me bij neerleg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Troebel

Wat er in Utrecht gebeurd is, volgens jou, moet je, als het waar is, ook met een andere bron dan je eigen geest kunnen tonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Troebel

Van mijn zus:
“Ik woon niet op Kanaleneiland maar in Lombok ( iets multicultureler dan K_eiland betere mix),.
Wel werk ik al 15 jaar met veel plezier en zonder dreiging angst of andere toestanden op Kanaleneiland met veel kinderen / jongeren die wonen in de wijk.
Kanaleneiland is in de jaren vijftig gebouwd en als je als Utrechter toendertijd in de luwte van de stad wilde wonenen ging je naar K- eiland. Ruim opgezet veel groen en water ( o.a. Amsterdam Rijn Kanaal.) Veel migranten families hebben zich daar inmiddels gesetteld. Er worden veel activiteiten ontwikkelt om de sociale samenhang te versterken, ondernemers- schap en dergelijke.

Ik heb in het plaatselijke sufferdje niets gelezen van diefstalen, autos ’s in de fik banlieu achtige toestanden. Allemaal gelul en bangmakerij. Polititeburo Marco-Polo- laan is wel een van de drukste uit deze regio, en de Marokkaanse jongens met name bezorgen hen veel werk, maar ook hier zien we gelukkig een lichte verbetering.
Kortom geen Ghetto. laten we de Ghetto maar aan Elvis over!!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 knut

@45
ook kanaaleiland: Huisartspraktijken heffen zichzelf op en worden in ziekenhuis ondergebracht vanwege intolerant/intimiderend gedrag patiënten (of eigenlijk hun mannen)

ook ik even op persoonlijke noot:
De medewerker van mijn zwager is vorige jaar nog in eigen huis vastgebonden, in elkaar geslagen en beroofd (kanaaleiland).

Mijn schoonvader (klusbedrijf) werkt sinds 2 jaar niet meer in kanaaleiland omdat hij de roof van gereedschap op locatie niet meer kon bekostigen uit de opbrengsten van zijn klussen.

Sinds dit jaar heb ik idd geen feitelijke ervaringen meer uit het kanaaleiland. Vnl omdat alle mensen die ik er kende (4) er vertrokken zijn vanwege de slechte sfeer. Afname van criminaliteit-overlast (als die er al is) komt waarschijnlijk doordat er vele ingrepen en versoberingen zijn doorgevoerd. Ja, het wordt misschien nu beter maar wel tgv keihard beleid en fortificatie. Fijne buurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Adriaan Pek

@Troebel
Wel kom ik nog even terug op je prachtwijk, waar je zus dus niet woont en die een beeld schetst van het begin van de jaren 70 van die wijk.
Je kan alles anders bekijken. Kanaleneiland is voor een groot deel verlaten door de oorspronkelijke bevolking vanaf de jaren zeventig (toen was het een fijne wijk) en daarvoor in de plaats zijn migranten gekomen. De wijk kent al vele jaren grote problemen met vervuiling, criminaliteit, drugshandel en verpauperde kleinere winkelcentra. Bureau Marco Pololaan heeft het druk ja, met aangiftes en bestrijding van de criminaliteit, niet met borduren. Hetzelfde lot zijn grote delen van Overvecht toegevallen. Lombok is een wijk waar de hele week het vuil klaar staat op straat om opgehaald te worden, niet alleen op de dag dat ze komen. Ook daar hebben migranten vorige bewoners ruimschoots vervangen. Dat had uiteraard met het soort woningen te maken, groot en goedkoop, in elk geval goedkoop, dus lage huren. Kanaleneiland en Overvecht behoren niet voor niks tot de achterstandswijken van Vogelaar. In Utrecht zijn meer lokaties die dezelfde verloedering laten zien, ook in wijken die nog niet opgeofferd zijn. Kanaleneiland heeft ook nog wel delen die goed zijn, maar daar wonen dan ook vrijwel geen migranten. Het Niels Stensen College is er moeten vertrekken, eerst geen hekken, toen lage en later hoge hekken eromheen. Het mocht niet baten. Twee winkelcentra hebben het loodje gelegd, bij het grote winkelcentrum is een tot nu geslaagde renovatiepoging gedaan, alles gaat dicht na sluitingstijd en als de winkels open zijn wordt er constant wachtgelopen om verkeerde figuren weg te sturen. Recentelijk is een bende opgepakt die druk was met het stelen van motorscooters. Het ging in de 50 arrestaties. In het slechtste deel overwegen bedrijven te vertrekken of zijn vertrokken, auto’s van klanten en personeel werden te vaak geplunderd.
vrijdag 7 september 2007 Ophef om plaatsing hekken (AD)
UTRECHT – De plaatsing van hekken bij een seniorenflat aan de De Gasperilaan op Kanaleneiland heeft vrijdag voor ophef gezorgd. De ouderen moeten nu een kilometer omlopen als zij naar het winkelcentrum, de dokterspost of de bushalte willen. Ook zijn de bewoners boos omdat de hekken – die vluchtwegen moeten afluiten voor autokrakers op scooters – al zijn neergezet voordat de buurt erover mag praten. Komende maandag is daarover een informatieavond gepland. ,,De informatieavond maandagavond is mosterd na de maaltijd. Volgens mij kunnen ze hier veel beter zig-zaghekjes plaatsen. Dan kunnen de bewoners erdoor en is de vluchtweg voor scooters niet meer aantrekkelijk.?? Intussen ontstaat een samenscholing bij het hek. De uitvoerder voelt zich onprettig, vooral als een Marokkaanse jongeman dreigt de hekken te slopen. Het is niet de eerste keer die dag dat de hekkenplaatsers zulke opmerkingen te horen krijgen. Even later arriveren opgetrommelde medewerkers van het wijkbureau en woningcorporatie Mitros. Samen met de politie zijn ze verantwoordelijk voor de plaatsing van de hekken. ,,Het is een proef van drie maanden,?? zegt Esther Daals van het wijkbureau. ,,Daarna bekijken we of het zinvol is om hier mee door te gaan of niet.??
woensdag 12 september 2007 RTL-ploeg belaagd in Kanaleneiland
UTRECHT – Een televisieploeg van RTL is dinsdagmiddag in de wijk Kanaleneiland belaagd door een groepje jongeren. De jongeren sloegen een ruit in van de televisiewagen en namen wat spullen mee. De medewerkers die zich bedreigd voelden hebben aangifte gedaan bij de politie. De RTL-ploeg wilde een item maken over de hekken die rondom een seniorenflat zijn geplaatst bij de Gasperilaan. Deze krant berichtte daar vorige week over. De hekken moeten de vluchtroutes voor scooterdieven afsnijden. De oudere bewoners waren niet blij met de maatregel, omdat ze nu een stuk om moeten lopen naar het winkelcentrum en de bushalte. Het is niet de eerste keer dat medewerkers van de media bedreigd worden in Kanaleneiland. Eerder dit jaar werd een verslaggever van deze krant ook door jongeren gesommeerd de wijk te verlaten.
Mensen die onverhoopt geïnteresseerd zijn in het wel en wee (veel wee) kunnen ook nog terecht op misdaadkaart.nl. Ik kan wijken niet zwart maken, dat doen die wijken zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Paul

Mijn zus woonde in de jaren 70 bij onze ouders, maar werkt al jaren (vanaf ’92 ongeveer) in Kanaleneiland.
Dat er in Kanaleneiland van alles gebeurt wat niet door de beugel kan is ook mij volkomen duidelijk, maar wat je nu schrijft maakt een vroegere bewering nog niet waar.
De hetzerige zinnetjes, waar ik nog steeds over val, reproduceer ik voor je gemak nog even: “Nu het vakantie is, lijkt het weer een beetje op vroeger. Dat is elk jaar zo. Volgens de politie nemen het aantal inbraken en diefstallen in de aanpalende wijken in de weken voor de vakantie aanzienlijk toe. De verklaring is een extra zakcentje om mee te blitsen op vakantie in het veel geroemde moederland.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 pedro

We zullen er mee moeten leren leven, dat een gebrek aan beschaving tegenwoordig ook vrijheid van meningsuiting genoemd wordt.

Wat ik overigens erg vreemd vind, is, dat mensen hier naar de jaren 60 en 70 wijzen, of naar de tijd van de verzuiling om vergelijkingen met het huidige taalgebruik te maken. Want hoe provocerend sommige acties en hoe slecht de relaties tussen zuilen ook waren of werden ervaren, het taalgebruik was heel wat minder beledigend dan wat we nu regelmatig horen. De enige periode in de recente geschiedenis, waarin dit soort taalgebruik werd getolereerd, is al wat langer geleden. Die periode is er juist ook de oorzaak van geweest, dat we sindsdien al zo lang netjes tegen elkaar zijn gebleven, en dat we al onze zaken liever in overleg en met compromissen regelden, in plaats van steeds confronterend te proberen ons eigen gelijk te halen.

PS: Adriaan Pek, als ik jou was zou ik verhuizen. Je woont blijkbaar in een van de slechtste straten van Kanaleneiland. In Slotervaart in Amsterdam ken ik ook een paar van die straten. Tegenwoordig zijn het inderdaad vaak Marokkaanse jongeren die bij de opdringerige kleine criminaliteit betrokken zijn (maak je geen zorgen: hun helers zijn heel vaak nog gewone autochtonen, hoor). Vroeger wist ik in mijn geboortestad ook feilloos de straten aan te wijzen, waar je je maar beter niet kon vertonen. Toen was het echter allemaal blank tuig, dat in die straten woonde. Het blanke tuig is nu vervangen, net zoals de inwoners van die straten zijn vervangen. Wat niet veranderd is, is de lage sociaal economische positie, waarin de bewoners van die straten verkeren en die blijkbaar een veel grotere invloed op het al dan niet in de kleine criminaliteit belanden van de jongeren uit die straten heeft dan hun huidskleur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Adriaan Pek

@Troebel
Burgemeester Brouwer is er nu ook van ontdaan. Het is nu zelfs in het nieuws. Waar de hekken zijn geplaatst heeft een dochter tot 2003 gewoond. Maar Troebel weet het beter, zelfs beter dan de politie en de burgemeester.

Utrecht grijpt in in Kanaleneiland
De situatie in de Utrechtse wijk Kanaleneiland-Noord dreigt onbeheersbaar te worden. Dat zeiden burgemeester Brouwer en korpschef Heijsman in het RTL 4-programma 4 in het land. De overlast van criminele jongeren in de wijk is zo groot dat de korpschef erkent ‘hier geen passend antwoord op te hebben’. Alleen als probleemkinderen al vroeg uit huis en in heropvoedingscentra worden geplaatst, is de veiligheid in de wijk weer terug te brengen, zegt Heijsman. De korpschef noemt voorbeelden waaruit blijkt dat agenten die op straat verdachten willen oppakken, daar uiteindelijk vanaf moeten zien, omdat ze door andere criminele jongeren worden bedreigd. Burgemeester van Brouwer is zo geschrokken van de situatie dat ze in Kanaleneiland-Noord een samenscholingsverbod instelt. Bovendien trekt ze extra geld uit om meer politie in te kunnen zetten in de wijk. 4 in het land deed een paar weken onderzoek in de wijk, nadat de gemeente hekken rond een seniorenflat had geplaatst om vluchtroutes voor criminelen op scooters af te snijden. Tot drie keer toe werd de cameraploeg van RTL 4 binnen vijf minuten de wijk uitgejaagd door grote groepen criminele jongeren. De eerste keer werd daarbij een auto van RTL vernield; de camera-apparatuur die erin lag, werd gestolen. 4 in het land besloot vervolgens under cover buurtbewoners te interviewen over de stand van zaken in hun wijk. Die gaven aan de politie niet meer te bellen als hun iets overkomt: “Als je dat doet, ben je de lul, dan pakken ze je”. Met ‘ze’ doelen de buurtbewoners op de criminele jongeren van allochtone afkomst. PvdA-Kamerlid Staf Depla zal dinsdag in de Kamer vragen stellen. Hij eist van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken dat de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen om probleemjongeren sneller uit huis te kunnen plaatsen, versneld worden uitgevoerd.

Ik zal nu nog wat wijken noemen die verloederd zijn:
Laakkwartier, Den haag
Bouwlust, Vrederust, Berestein, Den Haag
Schilderskwartier als vanouds, Den Haag
Overvecht, Utrecht
In Rotterdam zijn er ook een paar. Ze hebben allemaal gemeen dat de oorspronkelijke bevolking is vervangen door immigrante, nieuwkomers, allochtonen, hoe je het ook wil noemen. In Laakkwartier heb ik gewoond tot 1958, in Bouwlust tot 1966, in Overvecht tot 1973 en mijn dochter in Kanaleneiland tot 2003.

Wat jij hetzerige zinnetjes uit onwetendheid noemt is gewoon de weergave van de werkelijkeheid. Tijdens ramadan (rammaaran) neemt de criminaliteit ook extra toe.

 • Vorige discussie