Quote du Jour | Schriftelijke stemming

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SargQdJ09…de essentie van een schriftelijke stemming is dat het niet gaat over personen en dat die dus ook niet genoemd worden…

Aldus Tweede Kamervoorzitter Verbeet gisteren. De benoeming van dhr Buruma tot de Hoge Raad was onderwerp van stemming. Je kon voor stemmen of voor stemmen. Maar blanco stemmen en dan zeggen dat je blanco gestemd hebt, dat mag dus niet. Want een schriftelijke stemming is geheim. Want het gaat over personen. Of zo.
Is dit wel terecht? Ten eerste is een stemming een farce als er eigenlijk niets te kiezen valt. En ten tweede is het natuurlijk een vreemd iets in een democratie wanneer een volksvertegenwoordiger ergens op kan stemmen zonder dat de mensen die de volksvertegenwoordiger hebben gekozen weten wat hij/zij in hun naam doet? Zelfs als het gaat over personen. Want personen in dit geval zijn publieke functies.

(Dit alles nog even los van het feit dat in Nederland het stemgedrag van politici in het verleden alleen te doorgronden is door academici met twee titels en heel veel tijd over)


Update: Nadere bestudering van deze stemming levert een aantal vraagtekens op. Kennelijk is het circus rondom zo’n benoeming toch complexer. Het is namelijk niet zo dat de Hoge Raad maar 1 kandidaat naar voren schuift. Nee, ze geven een lijst met zes kandidaten waar er eentje op plaats 1 staat. En dan mag de kamer in commissie net doen alsof ze hier enige inbreng in hebben en de lijst beperken tot drie kandidaten. En die komen dan ter stemming in de kamer waar je vervolgens alleen op nummer 1 mag stemmen. Hoe krom kan je een systeem maken.
Twee leuke weetjes. Ten eerste ging het eigenlijk om twee posities. De positie van raadsheer voor de strafkamer van de Hoge Raad was voor Buruma. De positie voor raadsheer voor de civiele kamer was voor Mr. G. Snijders.
Ten tweede is de voorzitter van de commissie voor veiligheid en justitie welke deze voorstellen heeft ingebracht niemand minder dan Raymond van Roon (PVV). Dus als commissievoorzitter dien je iets in waarvan je weet dat je partij het wil afschieten. Dat moet best pijn doen.

Reacties (12)

#1 Bismarck

Ik neem aan dat je ook tegen kon stemmen, niet? Wat mij betreft is hier trouwens het schandaal eerder dat de PVV, ondanks haar woorden over Burumi eerder, niet tegen heeft gestemd. Als je de man ongeschikt vindt, stem dan tegen!

 • Volgende discussie
#2 KJ

En wij maar met z’n allen doen alsof er iets in dit land ook maar democratisch is aan alles wat met rechtsspraak te maken heeft. Mind (voordat ik Spees weer aan de lijn krijg die mij PVV-sympathieën toeschrijft omdat er toevallig ook een politicus is die twijfels heeft geuit over de constitutie van de rechtsspraak) dat ik niet zeg dat dat zo zou moeten zijn, maar dat we niet met z’n allen zouden moeten doen alsof dat wel zo is.

Er wordt in dit land maar 1 instituut gekozen en dat is de Kamer. De rest is niet aan ons.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Anoniem

Door de kandidaat te kiezen die de Hoge Raad voordraagt zorg je dat de Hoge Raad onafhankelijk blijft en voorkom je dat de kandidaat uit het zelfde cirkeltje komt als andere politieke benoemingen. Je wilt toch niet dat mensen tot de Hoge Raad benoemt worden omdat ze de kandidaat zijn van een bepaalde partij? Terwijl ze later weer kabinetsbeleid moeten toetsen?

Dat er uberhaupt gestemd wordt is natuurlijk goed in het kader van de trias politica: de drie machten moeten elkaar controleren. De rechterlijke macht is niet verkozen en dus moet er een rem op zitten als er bijvoorbeeld sprake is van corruptie, vergaande politisering of incompetentie. Maar de kern van de praktijk zoals die nu is en waar jij je tegen verzet is dat er alleen wordt ingegrepen als dat echt nodig is, en er verder geen politieke beslissing van te maken.

Nu vindt de PVV dus dat de Hoge Raad verpolitiseerd en dus hebben ze het goede recht tegen te stemmen (of blanco) en daar moet Verbeet ook niet over zeuren.

Maar het systeem zoals dat nu echt is in mijn ogen ideaal. Ik wil geen CDA rechters en PvdA rechters die benoemt worden om beslissingen in het voordeel van hun regering te laten uitvallen.

Zolang de Hoge Raad haar zaakjes op orde heeft (en dat is aan onze volksvertegenwoordiging om dat te beoordelen) moet de politiek daar van af blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@Anoniem: Ze moeten onafhankelijk blijven en er moet controle mogelijk zijn. Maar wat is dan de rol van die stemming. Tegenstemmen kan dus niet (blanco wel). Dus wanneer kan je nou echt een Veto uitspreken?

Volgens mij kan je het beter te kennisgeving doen en een procedure in het leven roepen om benoemingen ongedaan te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anoniem

@1 Het is een verkiezing dus dan moet je voor iemand anders stemmen of je van stemming onthouden, en diegene met de meeste stemmen wordt verkozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anoniem

@4 De rol van de stemming is een moment inbouwen om controle mogelijk te maken, waar de kamer in de huidige praktijk dus geen gebruik van maakt zolang dat niet nodig is. Omdraaien en de Hoge Raad de benoemingen laten toen en dan dreigen de benoeming ongedaan te maken als de rechters iets verkeerd doen zou een verkeerde oplossing zijn. De wolk van het dreigende ontslag zou dan altijd boven de HR hangen. Rechters zijn niet voor niets nu voor het leven benoemt. Alleen zo zijn ze vrij van politieke druk.

Van een veto kan geen sprake zijn omdat het om een benoeming/verkiezing gaat, er moet iemand in de Hoge Raad komen: je kunt wel op een andere kandidaat stemmen (zelfs een die niet op het lijstje van de Hoge Raad staat) dus wat dat betreft is er niets om je zorgen over te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Eric

De enige reden dat de Hoge Raad verpolitiseert is dat de PVV er een politieke benoeming van maakt, in plaats van een benoeming op juridische kwaliteiten. Wilders beschadigt weer iemand om zijn Calimero-houding vol te kunnen houden. Iemand heeft eens iets gezegd dat je als onaardig zou kunnen uitleggen en iemand is vervolgens ongeschikt voor welke publieke functie dan ook. Nou ja, iets onaardigs zeggen en links van de PVV opereren, uiteraard.

En VVD en CDA maar gedogen dat Wilders alles en iedereen verrot mag schelden. Wilders zou zich moeten gaan inhouden in de gedoogrol, zeiden ze optimistisch. Het tegendeel is waar: Wilders gaat als vanouds tekeer, en VVD en CDA durven niet eens iets te zeggen als dat gebeurt. Sterker nog, Rutte neemt de Nederland voor de Nederlanders-taal over. Ik voorspel dat als het kabinet over twee jaar nog bestaat, we inmiddels “vol is vol” langs hebben horen komen als kabinetsbeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@Anoniem: Maar wat is de waarde van “controleren” in dit geval? Is dat niet zuiver symbolisch als je een manier hebt om in te grijpen?
Is het “stemmen” werkelijk zo belangrijk bij de controle, versus alleen geïnformeerd worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Anoniem

@8 Misschien niet ‘zo belangrijk’ maar dat is slechts een kwestie van semantiek. Het is essentieel dat de Hoge Raad niet achteraf ontslagen kan worden dus de enige plek waar je die controlerende functie kan inbouwen is bij de benoeming en de manier waarop dit nu gebeurt gaat goed. Of in een normale situatie de benoeming een hamerstuk is of alleen te vetoen maakt in de praktijk niets uit. In een probleemsituatie met het huidige systeem is de drempel voor de kamer lager en de oplossing netter omdat de kamer dan geen beslissing van de Hoge Raad hoeft terug te draaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

@9: Is het ooit wel eens voorgekomen dat een voordracht niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Anoniem

De laatste tijd niet, en dat is precies de bedoeling, maar het is fijn om te weten dat als het een keer nodig is, er een systeem ligt dat dat mogelijk maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie