Quote du Jour – Opgelucht

Quote du Jour
Opgelucht… Dat is het enige woord dat ik kan bedenken. Laten we hier echt dankbaar voor zijn.

Aldus oud-premier Kok in reactie op de arrestatie van Karadzic. De zwarte periode tijdens zijn regeerperiode die uiteindelijk ook leidde tot het net voor de eindstreep aftreden van zijn laatste kabinet kan hiermee afgehecht worden. De aandacht kan nu uitgaan naar de kwade genius.

 1. 1

  Wim kok moet zijn klep houden, hij was 1 van die sukkels die troepen naar Srebrinca stuurden die waardoor de moslims ongestoord de dorpen rondom Srebrenica konden aanvallen.

 2. 4

  Onvoorstelbaar slap geblaat. Niemand, werkelijk niemand gaat in op de achtergrond. Deal K. met Holbrooke bv. En keiharde opstelling NL nu tegen Servisch lidmaatschap.

  Dat is de nieuwsvoorziening. *kots*

 3. 7

  @6 Ok maar omdat je hem als enige noemde. Die Voorhoeve was ook een lekker jonk trouwens en lafbekkie Karremans in het veld. Begin hoe langer hoe meer pascifist te worden.

 4. 9

  @1 van Ronald: Srebrenica is aangevallen en gezuiverd door Serviers, dit waren geen moslims.
  Even nadenken voordat je de moslims weer de schuld geeft, ‘sukkel’

 5. 10

  @9 A’dam, de moslimstrijders die zich IN Srebrenica bevonden deden s’nachts regelmatig uitvallen naar de omliggende dorpen ‘sukkel’ waarbij geplunderd en gemoord werd of hadden de serven zich dat maar moeten laten welgevallen?

 6. 12

  geachte heer brammertz,

  “ook als teken naar andere tribunalen kun je niet accepteren dat zulke mensen ongestraft rondlopen.”
  Wie, bedoelt U daarmee? De initiatiefnemers met het doel eigenbelangen zoals Bush sr. Clinton, Albright, Holbrook, Wesley Clark, Genscher, Kohl, Kinkel c.s. o.a de EU en NAVO.

  Ik hoop dat U de schendingen v.d. Internationale Rechtspraak bedreven door en, om zeep geholpen door VN, VS en de NAVO in ere hersteld en niet langer ONZE Nederlandse Trots Hugo de Groot, nog langer verloochent.

  Dr.Karadzic is reeds veroordeeld door het wereld-publiek op basis van manipulaties, leugens, intriges ZONDER enige vorm van proces.U doet daar aan mee zo begrijp ik??

  Het is nog maar de vraag OF alle “verhalen” op waarheid berusten? Het grootste drama achter het drama Srebrenica staat als een paal en is……DE LEUGEN!!l
  WAAR ……zijn de daders van de verdijving van 1/4 miljoen Serviers uit de Krajina = vlgs.v. Dale GENOCIDE, die nooit meer terug kunnen? Zelfs in Kosovo door UCK-terroristen met projectielen uit hun schuilplaatsen bestookt respect. weggejaagd werden??

  Het is goed dat Amerika met zijn dolgedraaide oorlogs-/hebzucht uitgerangeerd is. Deze phase mag jaaaaren duren in belang van onze kinderen/kleinkinderen, totdat het volk in Amerika in moreel/ a-patriottistich opzicht tot wereldburger omgeturnd zijn. Verandering is in zicht ZONDER de oude hap eigenbelang hebbenden

  Er moest toch een ZONDEBOK zijn die (Albright) reeds in 1989 aanwees?? met alle desastreuze/criminele gevolgen?

  U kent een zijde v.d medaille v.d. aanval op soeverein Joegoslavie, (lees en hoor ik via de media) het zou U prijzen uw oor ook eens te luister te leggen bij de keerzijde v.d. medaille aan wie vanaf het begin van deze ONTERECHTE oorlog de mond gesnoerd is en…..nog erger !!

  Dr.Karadzic mag van mij de beerput openen. Hij was geen FASCIST zoals Tudjman en de huidige President v.Kroatie, grote vriend v. Tudjman/Albright, Stepe Mesic, noch een MOSLIM FUNDAMENTALIST als Izetbegovic die bij CLINTON/ALBRIGHT/HOLBROOK in de porceleinkast lagen.
  Tudjman strierf en kreeg een trap na als dank voor zijn bijdrage aan het complot/medewerking. Opeens deugde hij niet meer??!!
  Izetbegovic stierf, 5000 aanklachten bij het J.T. verdwenen in de onderste la. Generaal Rose schreef het boek “Fighting for Peace” waarin hij de aanslagen memoreert door Izetbegovic bedreven zoals 27/5/1992 bij de bakkerszaak, de aanvallen 2x op de markt MARKALA e.a.
  Zijn bijdrage aan Srebrenica.
  Philip Corwin’s “Dubieus mandaat” was de belangrijkste VN functionaris in Bosnie beschreef het enorme bloedbad bedreven aan beide zijden dat zijn hoogtepunt bereikte in 1995, dat Srebrenica als “veilige zone” nooit gedemilitariseerd werd. Op de dag 11/7/1995 v.d. val probeerde de Bosnische Regerin g hem te vermoorden toen hij over de ber Igman reed.
  Gregory Copley, voorzitter v.d. ISSA en het ISSA beleidsraad voor de Balkan beschuldigde Amerikaans ambass. Donald Hays dat hij de gekozen Bosn.Servische Leiders die hem uitnodigden om samen de gebeurtenissen in Srebrenica te onderzoeken misbruikte en dwong hen een frauduleus dokument te tekenen waarmee zij de “officiele” versie Srebrenica zouden accepteren.
  Clinton was aanwezig bij de onthuling v.het monument van 1 miljoen dollar (Oct.2003?) op verzoek v. Paddy Ashdown. B.B.C. journalist Jonathan Rooper die de gebeurtenissen Srebrenica 1995 onderzocht en op de voet gevolgd heeft onderschreef dat de regio een grote begraafplaats was van zowel Serviers als moslims maar dat dit monument voor een politiek gemanipuleerd aantal moslims “noch de waarheid noch de verzoening dient”.
  Experts v.d. inlichtingen diensten en journalisten hebben aan de voora vond v.d onthulling een verklaring uitgegeven:
  zij stellen dat het vermeende aantal moslim slachtoffers “hoog opgeblazen is en op geen enkel bewijs steunt”

  In 1994 heb ik tijdens mijn verblijf in R.S. Bill Clinton
  een brief geschreven: ” Wanneer U zoveel van die radicale Moslims houdt, haal hen naar Amerika, een crimineel meer of minder valt daar niet op en WIJ roepen U uit tot HELD van de BALKAN !
  Jammer dat hij niet geluisterd heeft zeker te weten zou het beter gaan in Europa.
  ALHOEWEL……onze “geleerden” hebben NIETS en ook totaal NIETS gedaan als Europa’s mooie multicultureel SOEVEREIN Joegoslavie aan de YANK verkwanseld!
  Ik wens U een gewetensvolle/oprechte inspiratie precies volgens onze grote Hugo de Groot.
  CHANGE is het toverwoord! Vriendelijke groeten,
  Jenny Ligtenberg

 7. 13

  m44,

  De servische regering zit net. Zo’n wit voetje halen bij het westen kan dan geen kwaad.

  Dick 7,

  lafbekkie karremans.

  Karremans werd 4 maal luchtsteun geweigerd waarvan 2 maal op 11 juli 1995. Officieel bestond er geen eenduidig mandaat voor luchtaanvallen op servische stellingen. Mijnsinziens had de gevangenschap van UN soldaten er mee vandoen: Akashi en Janvier
  lieten zich gijzelen door een non-aanvals verdrag op het moment dat er UN=soldaten gegijzeld werden. De zogenaamde herendeal.

  Ronald 9,

  Dat hadden de serven zich zeker niet moeten laten welgevallen(*/**). Maandenlang voor de val moesten de moslims terrein prijs geven. Op het laatst waren nog een paar plukjes (safe-havens) over. Sinds de donderpreek van Milosevic in 1989 in Kosovo was het duidelijk waar het heen zou gaan.

  (*) maar om nou 7500 moslims over de kling te jagen?!
  (**) hoe verhoudt jouw beschulging zich overigens tot de belegering van Sarajevo door de Serven die ruim 3 jaar aanhield?

 8. 14

  @12
  Als “Nederlander” met Servisch Montenegrijnse achtergrond zie ik mij genoodzaakt om u erop te wijzen,dat alhoewel enigzins correct uw analyze van de Balkan oorlogen naar mijn mening net zo naïef is als de motivatie van het kabinet Kok en de toenmalige 2de Kamer om Nederlandse troepen onderbewapend en onderbemand naar Srebrenica te sturen.

 9. 16

  @ 15

  Het zijn niet alleen de Serven.
  De bloed en bodem doctrine die Adolf Hitler predikte was in de gehele Balkan al +/- 2000 jaar een volksaard,met dank aan de vele veroveraars die wel dachten dat ze “die barbaren aan de Donau” hun wil konden opleggen.
  Zie het maar als het resultaat van een soort van een soort van militair Sociaal Darwinisme gecombineerd met een geografie die het onmogelijk maakte een volk daadwerkelijk uit te roeien.

 10. 17

  SREBRENICA: Toen Carla del Ponte, ten overstaan van de VN veiligheidsraad en de NAVO-vergadering, beweerde dat de Serviers hadden toegegeven dat hun leger 7.800 moslims had omgebracht, maar dat het aantal niet in het rapport werd genoemd, omdat het de commissie NIET ging om het aantal slachtoffers maar alleen het aantal VERMISTEN, en toen de moslims bevestigden dat het rapport niet in zijn geheel was gepubliceerd, dat de ‘genocide tegen moslims’ in Srebrenica beschouwd moest worden als weer een in de rij van valse beschuldigingen. Met behulp van een vals nummer zoals 7000 en roepen zij” genocide “geeft aan dat in Srebrenica is nog steeds gebruikt wordt 14 jaar later als een politieke kwestie.[Navo-woordvoerder Jamie Shea zei dat er 100,000 Kosovo Albanezen werden vermist. Het probleem is echter dat dit alles nooit heeft plaatsgevonden.Het aantal doden niet meer dan 2.100. ] Ongeveer 5000 inwoners Srebrenica zijn nog in leven en ze zijn nu in het buitenland, in andere landen ,en velen zijn teruggekeerd naar Bosnie. Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.
  Duizend keer herhaalde leugen wordt een waarheid – Goebbelsian methode leven. Goed georkestreerde mediacampagnes. Uit documenten van de Duitse overheid en andere onderzoeksrapportages dat er geen keiharde bewijzen bestaan voor etnische zuiveringen of volkerenmoord. Ook uit rapporten van forensische onderzoekers blijkt dat niet,achtduizend, maar iets meer dan tweeduizend lijken in Srebrenica teruggevonden zijn.De bevindingen van deze wetenschappers zijn nooit publiek gemaakt!Er is ook een paar honder lijken in memorial complex in Potocari begraven van mensen welke zijn op een andere locatie doodgegaan en vervolgens naar Potocari verhuist als slachtovers van Servische “genocide*. Tussen 200 en 300 blinddoekt en ligaturen zijn exhumed met organen door het Joegoslavie-tribunaal, zijn dit zeker tekenen van executie. Dus,200 tot 300 moslims oorlogsmisdadigers,die servische dorpjes met onschuldige ongewapende burgers slacht, met vreselijke nachtelijke roof, en moordpartijen vanuit de enclave waarbij slachtoffers levend en gillend de ogen uitgestoken werden of ledematen geamputeerd onder oog van familie!. Het bestaan van Mladic in Potocari kan worden geacht te ontmoedigen Serviers om hun wilde wraak, rekening houdend met de wraakzuchtige geest van de familieleden van Servische slachtoffers[3000 Servische onschuldige ongewapende burgers, werden afgeslacht rond Srebrenica]
  Vindt U het niet uiterst merkwaardig dat er meteen, nadrukkelijk en voortdurend na de val van Srebenica via alle media over 8000 tot 10000 vermoorde moslims werd gesproken terwijl dat nu nog steeds niet bewezen is? ‘Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers , schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith. Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht.Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.De Serviers kenden de mannen’, volgens een Nederlandse chauffeur.Ze hadden hele lijsten bij zich en foto’s. Ze werden er zo uitgepikt.Het doel was om zoveel mogelijk mannen in leven te laten, om ze dan later te kunnen ruilen tegen elders vastgehouden Serviers.