Quote du Jour | De crisis

Quote du Jour

Amartya Sen over de achtergrond van de bezuinigingen in Europa:

De crisis werd toen hij toesloeg in mijn ogen terecht beschouwd als het falen van de werking van de particuliere financiële instellingen, en heeft geleid tot een brede roep om de her­introductie van een deel van het staatstoezicht, met name op de financiële markten, dat in de Amerikaanse economie geleidelijk was geëlimineerd (door de regeringen van Reagan en Bush, maar voortgezet onder het presidentschap van Clinton). Nadat de massale inzinking van de financiële markten en het ondernemersvertrouwen echter een halt was toegeroepen en tot op zekere hoogte was gekeerd door staatsinterventies hadden de staten te kampen met grote schulden. De roep om een kleinere overheid, die al eerder was begonnen, onder aanvoering van degenen die sceptisch stonden tegenover uitgebreide publieke voorzieningen, groeide nu uit tot een luid koor. Politieke leiders staken elkaar de loef af met het bang maken van het publiek met het idee dat de economie zou kunnen instorten onder het gewicht van de staatsschulden.

Uit een vertaalde, geredigeerde versie van zijn lezing op het Charleston Festival in Firle, overgenomen door De Groene Amsterdammer, 24 juni 2015 uit The New Statesman. Vertaling: Menno Grootveld

 1. 1

  Veelschrijver en denker die Sen. Ik ken hem van The Idea of Justice wat Steeph hier nog eens heeft gerecenseerd.

  Is die lezing niet ergens in zijn geheel te lezen? Sen is over het algemeen zeer lezenswaardig en context is belangrijk.

 2. 3

  @2: Dank!

  Ik geef dan ook maar even een quote :)

  The European debacle demonstrated, in effect, that you do not need economists to generate a holy mess: the financial sector can generate its own gory calamity with the greatest of elegance and ease.

  Straks nog een keer lezen.