Quote du Jour – Crapool

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (40)

#1 Bismarck

Het pijnlijke is dat bovengenoemde een voorbeeld is van racisme: Twee mensen hebben iemand neergestoken om een MP3-speler en er wordt voetstoots aangenomen dat het om twee marrokanen ging. Deze week bleken het Europeanen te zijn geweest. Het stuk is zijn actualiteit nu al kwijt…

Overigens was de verontwaardigdeid vorige week toch behoorlijk buiten alle proporties. Heel Belgie stond op zijn kop en sprak schande. Ziedaar het demaskee van het Belgisch racisme.

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Vooral ‘leuk’ ook al die woedende vooringenomen reacties onder het bericht over marokkanen dit… en marokkanen dat…

Nee het waren niet de ‘havenots’ beweert de racistisch redenerende reaguurder hier: havenots zoals “vlaamse arbeiders, Chinezen, eenoudergezinnen en Poolse, Hongaarse en Oekrainse (zwart)werkers in bouw” zijn er altijd al geweest. Nee het zouden de “jong mannelijk Marokkaans crapuul uitdrukkelijk opgevoed met een fundamenteel UEBERMENSCHgevoel” zijn….

Toch jammer voor deze reaguurder dat het uiteindelijk Poolse pubers bleken te zijn (de havenots)…

Een collega van mij is drie maanden terug op Brussel Centraal berooft van zijn laptop, door drie Roemenen (ook probleemloze havenots). Truc met de shampoo op de jas, de één poetste de jas schoon en de ander jatte de laptop, hij greep de poetser hardhandig in zijn kraag en nummer drie komt sussen en het diplomatieke werk doen “gekke man waarom word je nu boos? we helpen je slechts?”. De Brusselaren steken geen poot uit en spoeden zich naar hun trein, de stoere politieagenten kijken de andere kant op zij staan daar alleen maar het terrorisme te bestrijden. Uiteindelijk liet ie de Roemeen maar weer los, op het politiebureau vertelde ze hem dat dit ongeveer tien keer op een dag gebeurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sikbock

ik ruik een actuele “oude koek-discussie” ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Allememaggies !!! en ik maar denken dat die Crachat een tikfout had gemaakt Crapool ipv crapuul…
Maar het is natuurlijk CraPool !! :-))
*nog maar een koffie*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Crachàt

Tikfout is my middle name, Carlos, maar de deze was wel degelijk bewust bedoeld :-)

Heb ook gewacht op de comments omdeze twee teksten bij te voegen. Het zijn stukken over schaamte.

Zijn excuses te veel gevraagd?

JOE Van Holsbeeck is dus niet vermoord door verschrikkelijke bruine moslims, maar door brave blanke christenen, afkomstig uit het land van wijlen Paus Johannes- Paulus II. Dit is dan het voorlopige eindpunt van een brainwashing zonder voorgaande van de hele Belgische bevolking. Iedereen – gerecht, media, publieke opinie – ging er van uit dat de moord het werk was van ,,Noord-Afrikanen”. Op basis waarvan? Getuigenverklaringen. Herinnert iemand zich nog de ontsnapping van Dutroux? Toen hij het Justitiepaleis uit stormde botste hij op een onthutste voorbijganger. Deze man, een bevoorrechte getuige dus, verklaarde nadien dat hij overvallen was door iemand die er als een Marokkaan uitzag. Het zegt iets over de betrouwbaarheid van getuigen. Ervaren speurders én journalisten weten met hoeveel omzichtigheid verhalen van ooggetuigen behandeld moeten worden. In de mp3-moord was die omzichtigheid helemaal zoek. Er waren immers de videobeelden van de bewakingscamera’s. O ja? Laat die beelden bekijken door onbevooroordeelden, mensen dus aan wie niet van tevoren gezegd is dat het om Noord-Afrikanen gaat. Zal de uitkomst dan nog dezelfde zijn? En zelfs als ook dan de indruk post vat dat de moordenaars wel degelijk Noord-Afrikanen zijn, is hier dan niet andermaal het bewijs geleverd dat conclusies op basis van uiterlijk op zijn minst voorbarig zijn?

De woordvoerder van de Moslimexecutieve werd zowat weggehoond toen hij zei: ,,Zolang de daders niet geïdentificeerd zijn, zien wij het nut niet in erover te praten. We betreuren dat de moslimgemeenschap met de vinger wordt gewezen.” (DS 25 april). Profetische woorden. Toch vond de Chef Wetstraat van deze krant het nodig om in Morgen beter de Executieve de levieten te lezen omdat ze weigerde mee te werken aan de oproep om de daders aan te geven. Het lijkt er overigens op dat alle redacties van alle media in hetzelfde bedje ziek waren, een enkele loffelijke uitzondering niet te na gesproken: klakkeloos werd een elementaire journalistieke regel overboord gezet. Die regel luidt: de identiteit van de dader staat pas vast als hij wordt opgepakt. In de gerechtelijke verslaggeving wordt wel eens meer de hand gelicht met dit elementair journalistieke fatsoen. Wijlen Louis De Lentdecker was in zijn tijd al een meester in het veroordelen van verdachten in de krant, nog voor hun proces ten einde was. Vervolgens liet hij rechtzettingen na als de rechter tot vrijspraak besloot. Zijn manier van doen heeft helaas school gemaakt. In dit geval ging het echter niet om individuen maar om een hele groep mensen die een godsdienst belijdt die ons niet welgevallig is. Schaamteloos werden bakken aal over de moslims, en de Marokkanen in het bijzonder, uitgestort. Ze werden weggezet als ouders die hun kinderen niet kunnen of willen opvoeden, die geen verantwoordelijkheid willen nemen, ja zelfs als ,,schurken die van onze samenleving alles hebben gekregen en thans onze kinderen vermoorden voor een mp3-speler”.

Maar het ergste moest nog komen. Toen de échte daders bekend waren, ging vrijwel iedereen meteen weer over tot de orde van de dag. De politici klopten zich op de borst alsof ze hoogst persoonlijk voor de ontknoping hadden gezorgd, voorop natuurlijk Patrick Dewael, die wat goed te maken heeft. Alleen Laurette Onkelinx, de gehate mevrouw van de vermaledijde PS, klaagde de stigmatisering’ aan van een hele bevolkingsgroep. Radio en televisie deden alsof ze altijd wel geweten hadden dat het om daders uit Polen ging. Het Brussels parket, dat aan de basis lag van de hetze, heeft tot nog toe als enige het fatsoen gehad om zich te verontschuldigen. Of heb ik het stuk van Jean-Marie Dedecker over de kut-Polen gemist, waarin hij ons het verband duidelijk maakt tussen katholicisme en criminaliteit?

Maar vooral: waarop wachten de media om onze moslim-medeburgers hun excuses aan te bieden? Is het nu echt te veel gevraagd dat de hoofdredacteurs – álle hoofdredacteurs – in een gezamenlijke verklaring hun spijt betuigen over een paar deontologische foutjes die zijn gemaakt? Omdat ze geloofden, alsof het een dogma was, dat misdaden in Brussel alleen door Noord-Afrikanen gepleegd kunnen zijn. Omdat hun redacties zich bijgevolg hebben laten leiden door vooroordelen, en niet door feiten, door veronderstellingen en niet door bewijzen. Omdat ze hun journalisten dingen hebben laten schrijven en zeggen die niet echt van grote dossierkennis getuigen. Omdat, kortom, nagelaten werd een regel uit de oude doos toe te passen: te checken, te checken en nog eens te checken.

Walter Zinzen(De auteur is voormalig VRT-journalist.)

De Standaard, pagina 73, 733 woorden
© 2006 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.

Stigmatiseren is verleidelijk

HET is maandagavond 24 april als ik met volle aandacht het debat op het Canvas-programma Morgen beter volg. Een debat met niemand minder dan De Standaard-redacteur Bart Brinckman, professor Carl Devos, hoofd van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke en Urbanus hemzelve.

In de nasleep van de moord op Joe Van Holsbeeck gaat het debat over allochtonen, moslims en criminaliteit. Moslim is synoniem geworden voor allochtoon en Noord-Afrikaan. Dat kan niet anders, want de twee daders waren zeer duidelijk Noord-Afrikanen en hoogstwaarschijnlijk ook moslims.

De panelgasten breken er hun hoofd over hoe het nu in ’s hemelsnaam komt dat de allochtone gemeenschap hun criminelen niet zelf aanpakt en hoe wij hen kunnen helpen om uit dat diepe dal te kruipen. Hen buitengooien kunnen we immers niet, merkt een pientere Urbanus op: ,,Dat zou oorlog betekenen!” De komiek stelt ook vast dat de Belgische bevolking nog maar net is bekomen van de cartoonaffaire en nu er dít bij krijgt.

Het debat wordt overheerst door wij-zij-stellingen. Het zijn niet langer de Belgen van allochtone afkomst maar wel zij die voor een stuk verantwoordelijk zijn voor wat er misgaat in onze samenleving en het wordt het maar eens tijd dat zij die wantoestanden aanpakken’. Misschien had kardinaal Danneels de priesters ook moeten oproepen om hun medewerking te verlenen aan de identificatie van de daders?

Mieke Van Hecke ziet terecht een grote taak weggelegd voor het onderwijs en de ouders van deze kinderen, maar ze stelt wel vast dat in ,,hun cultuur” de arbeidslogica niet serieus wordt genomen. Ik kan mijn oren niet geloven, wat een platte veralgemening en een belediging voor zoveel hardwerkende allochtonen’ en voor de eerste generatie voor wie de hoofdreden van migratie arbeid was.

Ondertussen is het al bijna middernacht. Ik voel mij overspoeld door de zonden van Israël. Ik voel mij verschrikkelijk machteloos. Machteloos tegenover dat crapuul uit onze eigen gemeenschap, tegen de stigmatisering van één bepaalde bevolkingsgroep naar aanleiding van deze verschrikkelijke moord op ónze Joe. Al wat ik op dit moment wens is dat de daders snel worden opgepakt en dat er toch nog een beetje gerechtigheid geschiedt.

Mijn wens is uitgekomen. Nog geen halfuur later lees ik op het nieuwsportaal van een aantal kranten dat de daders geïdentificeerd zijn. Het gaat niet om twee Noord-Afrikanen, maar om twee Polen. Eén van de twee daders zou al opgepakt zijn. Ik hoop van harte dat de Poolse gemeenschap niet gestigmatiseerd wordt. Hoe verleidelijk het voor sommigen ook is, je kunt geen groep verantwoordelijk stellen voor misdaden die individuen begaan. Het is dan ook heel merkwaardig hoe de nationale pers steeds maar bleef verwijzen naar de Noord-Afrikaanse afkomst van de daders.

Abdelhay Ben Abdellah (De auteur is lid van de Moslimexecutieve.)

De Standaard, pagina 73, 464 woorden
© 2006 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.

(dank aan Snaporaz voor de tip, overigens…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sikbock

linkse kul: er waren gewoon videobeelden.. misschien waren het wel poolse marokkanen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

Crachat: Excuses voor mijn voortijdige reactie. Walter en Abdelhay kunnen het toch mooier zeggen dan ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Guy

Crachat, waarom noemt u LVB uiterst rechts? Dit is een oprechte vraag. Is hij enkel rechts in de zin van Liberaal/Libertarian of gaat dat verder? Ik kan de man moeilijk inschatten.

Klik op de volgende link en je begrijpt waarom ik dit vraag:

http://fistfulofeuros.net/archives/002505.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Guy

Excuses, Crachat moet zijn Crachàt.

@Sickbock: “linkse kul: er waren gewoon videobeelden.. misschien waren het wel poolse marokkanen ;-) ”

Het zijn mogelijk Poolse zigeuners…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Crachàt

LVB werkt mee aan het BrusselsJournal. Dat is een site die zich specialiseert in VS-aanbidding. En dan van de Neo-Cons-kant daar. Zij zenden ook netjes alles wat rolbevestigend zou kunnen werken door. Veel van bv Nederlandse Van Gogh-gebeurtenissen lekken zij door.
Paul Beliën en Alexandra Colen, rabiate rechtsen en VB-ers schrijven daar hun artikelen onder een dun vernisje van objectiviteit. Dat dunne vernisje hanteert LVB ook. En barstte een tijdje geleden open toen hij zich aansloot bij die zure troep. Voorwaar een man met een missie, die LVB.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Guy

Ja, die Brussels Journal link had ik ook gelegd. Maar hij is daar ‘enkel’ webmaster en niet iedereen bij BJ is VB.

In de link die ik gegeven heb zegt hij zelf niks te maken te hebben met het VB. Zoekt hij de dialoog op of is hij bewust het cordon sanitaire aan het slopen?

Zelf laat hij zich in elk geval niet betrappen op VB-achtige uitspraken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Stijn

Ik vind het overigens ook schokkend om te zien hoe hier de woorden van Danneels helemaal uit hun context getrokken worden.

Hij heeft in zijn paaspreek eerst zijn woede laten blijken over het feit dat een mensenleven blijkbaar nog maar een mp3-speler waard is. Vervolgens maakt hij ook een opmerking over een samenleving waarin zoiets gebeurt.

In de reacties valt iedereen zwaar over hem heen vanwege dat tweede, en zegt men dat hij het voor de daders opneemt: Dat zijn eerste opmerking over de moord een zware veroordeling ervan was, wordt gemakshalve verzwegen.

Klassiek: Hoe val je een verstandig pratende man aan? Je trekt zijn woorden uit hun context.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachàt

Helemaal in het begin logde hij vrolijk mee.
Bij nader inzien zal ie wel weer naar deze onderhuidse stijl overgegaan zijn. Vlaanderen is een raar land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 ALO

Er wordt gegeneralisserd en gestigmatiseerd, er wordt opgeroepen tot actie vanuit de msolimgemeenschap, argumenten dat je niet een zelf gedefinieerde groep verantwoordelijk kan stellen voor de daden van een individu, worden weggezet als politiek correct (of door de heel dommen, als oude koek) en het toppunt was het toen bij de bespreking van het WRR-rapport van Baalen de onsterfelijke woorden sprak: als liberaal eis ik..

Excuses? Nee….die hoef je niet te verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sikbock

hulde voor je bijdrage ALO!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jip

[img]http://i8.photobucket.com/albums/a25/Webharlekijn/clown20closeup20new.jpg[/img]
Triest,…triester,…triestst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 LVB

Ben ik “‘schuldig” aan VS-aanbidding, aan “neo-con”nerij, aan libertarisme? Jazeker! (neocon: in de Amerikaanse betekenis, gefocust op buitenlandse politiek). Ben ik daarom “uiterst rechts”? Dat hangt af van de definitie die je aan dat laatste begrip wil geven. Als je met “uiterst rechts” “xenofoob” bedoelt: helemaal niet, ik ben voorstander van méér immigratie van arbeidskrachten (uiteraard, in de ogen van links, een “asociaal” standpunt, omdat dit een negatieve druk op de lonen teweegbrengt).

Heeft Dedecker geschreven dat de daders “Marokkanen” waren? Nee, helemaal niet.

Heb ik met mijn kritiek op de uitspraak van Danneels (uit zijn verband gerukt, jaja) bedoeld dat Danneels “het voor de daders opneemt”? Helemaal niet, waar staat dat? Maar ik vind wel dat hij burgers en omstaanders nodeloos culpabiliseert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Stijn

Je tweede alinea suggereert door het contrast met de eerste (“In werkelijkheid”) dat Danneels de schuld van de moord tenminste ten dele bij de samenleving of de omstanders heeft gelegd. Dat is ten onrechte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Stijn

Pardon LVB, ik zag op jouw pagina het woordje ‘citaat’ over het hoofd: Mijn #18 geldt dus DeDecker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 LVB

@Stijn: mijn standpunt over Danneels staat op een andere pagina, namelijk hier: http://lvb.net/item/2636 – Ik dacht dat jouw kritiek daarop sloeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 caprio

Die linkse ‘correctheid’ ik bedoel angst en bekrompenheid om als het om jongens van marokkaanse afkomst gaat ze niet marokkaan te noemen maar europeaan of belg, lachwekkend. Als ze marokkanen zeggen is dat veelbetekender, bovendien is daar intrinsiek niets slechts mee gezegd, dat impliceert die linkse burgerman slechts. Ik vind me veel meer in de eerste typering dan in de tweede, die leeg en zonder betekenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Stijn

@LVB
Mijn oorspronkelijke punt (#12) vind ik ook op jouw stukje van toepassing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Dreknek

Was het een ipod nano of een gewone ipod?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 obsidiaan

Best wel een prestatie om een Pool met een noord afrikaan te verwarren.

De ontsteltenis in België ging natuurlijk over het moorden om een stukje speelgoed.
Ik ben blij dat moord in Belgie door een groter deel van de samenleving wordt afgekeurd als hier het geval is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Crachàt

idd obsidiaan. Ik ook. Al gaat de ”jaaaa, maar ….” alweer als een ingeslikte zucht door de samenleving.
Een zigeuner weetjewel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Crachàt

en de meest grimmig/hilarische wat betreft je eerste opmerking: toen Dutroux zijn inmiddels beruchte uitstap deed, had de man die hij op straat omver liep ook meteen duidelijk een “marokkaan” herkend in Dutroux.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Carlos

De marokkaanse Goedele Liekens, twee maal:
[img]http://www.ddeg.be/pages/miss/frames/oldmiss/1986.jpg[/img][img]http://www.standaard.be/Assets/Images_Upload/ffl210504b.jpg[/img]
“Meneer Verhofstadt waar heeft u voor het laatst seks gehad?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Crachàt

Huh? Is Goedele blànk??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 ALO

@caprio

Leuk dat je er weer bent.

Als ze marokkanen zeggen is dat veelbetekender, bovendien is daar intrinsiek niets slechts mee gezegd, dat impliceert die linkse burgerman slechts.

De linkse burgerman uit zijn kritiek niet op het feit dat de afkomst wordt vermeld maar op het feit dat er conclusies over een hele bevolkingsgroep worden getrokken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 mark

@LVB: “Heeft Dedecker geschreven dat de daders “Marokkanen” waren? Nee, helemaal niet.”

Met deze verdediging van Dedecker toont u aan niet in staat te zijn tot een enigszins objectieve benadering. En gezien het feitenverloop past eenieder die obv de verkeerde identificatie allerlei generalisaties heeft gespuid een boel meer bescheidenheid. Zeker lieden die de moord hebben aangegrepen om hun stokpaardjes over ‘kutallochtonen’ en ‘multiculturalisme’ fulminerend te bestijgen, zouden na het omwentelend inzicht dat het Polen waren, een toontje lager mogen zingen (of zelfs met de fraaie klanken van Walter Zinzen meezingen).

Maar u benadrukt als een slecht advocaat liever een zogenaamde vormfout. Dedecker noemde de daders toch geen Marokkanen? “Helemaal niet” zelfs! Niets aan de hand toch? En ondertussen denkt Dedecker vast nog steeds dat iedereen die wijst op latent racisme het verkeerd heeft, ondanks dat de mp3-moord zijn eigen latente racisme genadeloos blootlegde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 su

Ben ik “‘schuldig” aan … libertarisme? Jazeker!

Ik neem aan libertarisme van de anarcho-kapitalistische snit? Proudhon draait zich om in z’n graf..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Larie

Ook verheugd door uw aanwezigheid @ Caprio…nice:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Stijn

@ Carlos,

LOL, mooi filmpje onder de link.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Ravel

@22

Die ‘angst’ en ‘bekrompenheid’ heeft te maken met het gevaar van generalisatie en stigmatisatie. Dat dit een echt gevaar is, kunt u nalezen is talloze geschiedenis boekjes.

En dat stigmatisering aan de orde is blijkt uit uw opmerking dat het begrip marokkaan voor u betekenisvoller is. Blijkbaar hangen er allerlei connotaties aan het begrip marokkaan, en zijn die minder sterk van aard bij het woord europeaan.

Als u stelt dat met het begrip marokkaan intinsieks niks slechts is gezegd ontkent u daarmee de associatieve werking van het brein, dat aan dit begrip uiteraard allerlei minder positieve eigenschappen heeft gekoppeld onder invloed van de berichtgeving de laatste jaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Larie

@Crachàt: De lijn van deze verontrustende tijd doorgetrokken ziet U een uitweg in het verschiet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 LVB

@mark: “Zeker lieden die de moord hebben aangegrepen om hun stokpaardjes over ‘kutallochtonen’ en ‘multiculturalisme’ fulminerend te bestijgen, zouden na het omwentelend inzicht dat het Polen waren, een toontje lager mogen zingen”

Zijn Polen geen allochtonen dan?

@obsidiaan: “Best wel een prestatie om een Pool met een noord afrikaan te verwarren.”

Helemaal geen prestatie, als je weet dat die Polen Roma-zigeuners waren. Ook de getuigen (op één na) en het parket hebben zich daaraan laten vangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 mark

@LVB: Zijn Polen geen allochtonen dan?

U trekt de vormfout dus door. Uit het citaat van Hugo Camps lees ik toch echt dat Dedecker de roofmoord tevens op het conto zet van ‘het islamo-socialisme van figuren als Philippe Moureaux’.

Ten eerste is uw verweer dat Polen ook allochtonen zijn, dus hypocriet, want het was (over)duidelijk waar Dedecker op doelde. Maar ten tweede, en meer principieel, blijkt dus dat u bereid bent om iedere misdaad die wordt begaan door een persoon afkomstig van buiten Vlaanderen, ter illustratie te laten dienen bij zogenaamd hoognodige maatschappij-analyses die de noodklok luiden over de multiculturele samenleving. De vrijgeleide die u hiermee geeft aan de crywolves die dit met graagte aangrijpen om continu (te pas en vooral te onpas) de noodklok zo luid te schallen dat iedere adequate analyse verstomt, zal de daadwerkelijke aandacht die de bestaande problemen nodig hebben verdringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Bismarck

En dan is het nog de vraag of Polen wel allochtonen zijn. Het zijn immers ook EU-burgers en dus binnen de EU autochtoon. Daarnaast hebben ze dezelfde katholieke cultuur als Belgie, dus ook niets multicultureels aan (wat dat betreft is het cultuurverschil tussen Belgie en Holland groter). Uitvluchten zijn het, niets meer!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 alegria

Wat zijn de uitspraken van Jean-Marie Dedecker eigenlijk?

 • Vorige discussie