Quote du jour | Achterhaalde theorie

SargQdJ09

Uit zijn antwoorden [over de Wet werk en zekerheid] valt af te leiden dat minister Asscher de werkgever ziet als een rationele homo economicus, want hij zegt: ‘Als de verschillen tussen flex en vast kleiner worden, zullen rationele werkgevers een goede werknemer aannemen.’ Precies hier zit hem het probleem. Gedragswetenschappers voerden het model van de mens als rationeel handelende homo economicus decennia geleden al af. Het is een achterhaalde theorie over menselijk handelen, en beleidsinterventies die op dit model gebaseerd zijn pakken vaak averechts uit. […]

Onze regering start dus vanaf 1 januari één groot experiment met werkgevers en werknemers, waarvan de effecten niet vooraf zijn onderzocht.

Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie en kroonlid van de SER, en Carsten de Dreu, hoogleraar psychologie, waarschuwen in de Volkskrant voor de mogelijke effecten van Lodewijk Asschers Wet werk en zekerheid die de bedoeling heeft de afstand tussen vast en flex op de arbeidsmarkt te verkleinen.

De auteurs zijn in ieder geval allesbehalve hoopvol dat het beoogde doel wordt bereikt.

  1. 1

    Het is niet voor niets dat ze de wetenschap terug willen geven aan het bedrijfsleven en het publiek, want onafhankelijk wetenschappenlijk onderzoek en kennis is maar lastig voor politici als Asscher c.s.

  2. 2

    Vergeet niet dat het geloof zeer sterk is. Net zoals bijbelverhalen hebben liggen rijpen om op een gegeven moment geaccepteerd te worden om te geloven, zo ook geldt dat voor dit soort theorieën. En nu is het tijd om die achterhaalde oude koek weer van stal te halen. Gewoon omdat: Wij hebben de macht; Wij hebben wat anders gelezen; Laat de geschiedenis het maar bewijzen; Is voer voor toekomstige psychologen; en last but not least; We rammen het gewoon door hun stomme strot want dat andere geloof, namelijk Het Arbeidsethos, staat nog steeds hoog in het vaandel bij de burger en verder buiten iedere discussie. Bingo!

    Nu al staat vast dat dit kabinet als zeer daadkrachtig en succesvol zijn geschiedenis aan het schrijven is. Geen verder onderzoek nodig.

    De PvdA is een kreupel paard, wie helpt het uit zijn lijden? Niet om aan te zien. Ook zij krijgen niet de zorg die het verdiend!