PVV-stemmer negatief over homo’s

Oh zoete(-zure) ironie: uit onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau deed, blijkt dat 11 procent van de PVV-aanhang negatief is over homo’s. Keiharde cijfers stellen dat 11 procent van de PVV stemmers niets moet hebben van homo’s, 34 procent twijfelt en maar 55 procent accepteert zijn homoseksuele medemens. Terwijl bij D66 en Groenlinks 85 procent positief staat tegenover homo’s en slechts 0 tot 1 procent negatief. De PVV die regelmatig hoog in de boom klimt over het gevaar dat de vermeende islamisering vormt voor homo’s in Nederland blijkt hieruit zelf de grootste homofobe aanhang te hebben. Niet dat het zo verrassend is voor een partij die zich uitspreekt voor het tatoeëren van HIV-geïnfecteerde homo’s en af wil van homo-seksplekken. Maar het blijft wrang dat juist door het angstzaaien van de PVV zoveel homo’s op deze partij stemmen die nu dus zelf relatief de meeste homohaters herbergt.

 1. 1

  Wat voor de PVV-stemmende homoseksueel zwaarder weegt, lijkt mij tabel 5.5: Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders denken aanzienlijk negatiever over homoseksualiteit dan gemiddeld.

 2. 3

  Maar die stemmen toch massaal Partij voor de ‘Allochtonen’ en die andere linksche clubjes die eigenlijk zo goed scoren qua acceptatie en tolerantie? Als je die uit het politieke spectrum vist, dan krijgen de links(ig)e partijen bijna een 100%-score.

 3. 4

  Zou de conclusie niet logischer zijn dat dit een overweging zou moeten zijn voor Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders om op de PVV te stemmen?

  Voorzover het geen moslims zijn natuurlijk.

 4. 6

  Homoseksuelen hebben een “prikkel” om een anti-allochtonen partij te stemmen. Het is nou niet alsof PvdA, Groenlinks of D66 een pro-homo partijen zijn (het zijn pro-mensenrechten partijen).

 5. 7

  We weten inmiddels toch al lang dat bangmakerij uiterst effectief is in de politiek?

  Overigens is wereldwijd de acceptatie van homosexualiteit marginaal; vrijwel alleen in de West-Europese ‘fringe’ wordt het geaccepteerd. De rest van de wereld ziet ’t als een teken van decadentie. Lekker democratisch zijn we weer! De zgn. holbewoners worden verzocht onze hogere normen en waarden over te nemen, terwijl zij ons als wereldvreemde anomalieën huldigende perverselingen zien. Heus, democratie kent beperkingen die we liever niet aanvaarden.
  Verder is het in de meeste culturen gemeengoed, dat mensen alle sex gerelateerde zaken niet in het openbaar bezigen, maar hetgeen ze in de slaapkamer praktiseren een eigen zaak is. Lijkt mij een prima uitgangspunt, of willen we de jeugd nog verder sexualiseren? Nou kom maar op met de emmer stront die ik over mezelf afroep, maar ik kan dit moeilijk verzwijgen daar ik veel in de 3e wereld kom en zie dat openlijk homo zijn er eigenlijk nergens in zit, behalve op t.v. en in Amstelveen.

 6. 8

  De PVV is een vereniging van en voor dom uitschot. Het niveau van homofobie onder PVV stemmers is derhalve zeer sterk gecorreleerd met het niveau van homofobie onder dom uitschot. Die laatste is stevig.

 7. 9

  Dat is toch onderdeel van een indirecte democratie, en verder niet zo speciaal.
  Er is voor mij ook geen enkele partij waar ik het 100% mee eens ben, dus waarom zou dat hier anders zijn.

 8. 10

  Alles is relatief. SGP en andere kleine partijen vielen even buiten beeld, maar samen niet. Van de mensen die minstens ééns per week naar de kerk gaan is 50% negatief over homo’s. VIJFTIG. Da’s heel wat meer dan die niet-westerse allochtonen.

  En een moskee is geen kerk, maar dat moet je even zoeken in het rapport.

 9. 11

  Het kan toch niet verrassen dat veel mensen met een aversie tegen buitenlanders (anders) ook een aversie tegen homo’s (anders) hebben. Dat hele argument van moslims die onze homo’s niet accepteren is toch niet meer dan een rationalisatie voor de emotionele afkeer tegen Turken en Marokkanen? Dat interesseert de gemiddelde PVV-er toch geen reet?

 10. 12

  Ik wil hier toch enige relativeringen aanbrengen. Een ieder doet er goed aan het rapport zelf te lezen voor te reageren.

  Ten eerste is 11% dan wel relatief hoog – het is in absolute zin nog steeds erg weinig. 55% van de PVV stemmers staat nog steeds positief tegenover homoseksualiteit. Dé PVV is dus zeker niet homofoob. Dit is natuurlijk wel lager dan bij andere partijen – maar niet dan het cda: slechts 47% staat positief tegenover homoseksualiteit. (8% van de cda’ers is uitgesproken negatief).

  Ten tweede, homofobie onder allochtonen, met name Turken, is voor Nederlandse begrippen erg hoog. Van een totaal andere orde dan van ‘de PVV stemmer’. Maar ook hier past relativering: ‘voor nederlandse begrippen’. Nederland is op alle fronten het land met de meest homovriendelijke meningen – Turken en Marokkanen hebben niveaus van acceptatie die prima mee kunnen in de europese middenmoot. Daarnaast moet gecontroleerd worden (wat in deze onderzoeken niet is gebeurd) voor religiositeit (hoog) en opleiding (laag), beiden indicaties voor meer homofobie. Het is dus niet zo dat ‘de turk’ homofoob is; de gemeenschap is verdeeld, nat als de bible belt.

  Zie dit debat dus ook vooral in perspectief. Nergens is homoseksualiteit zo geaccepteerd als in Nederland (kanttekening: het gaat om meningen). Grote kans dat dit het verwachtingspatroon van homo’s in nederland beïnvloed: de verwachte gelijkheid blijkt er in de praktijk toch niet altijd en overal te zijn.

 11. 14

  De homo-acceptatie in NL is inderdaad goed nieuws.

  Kanttekening bij die 11%: Als je in een enquete al twijfelt of homoseksualiteit acceptabel is, dan voorspelt dat niet veel goeds voor de praktijk.

 12. 16

  Jammer dat het SCP de krantenlezers niet apart heeft onderzocht. Vooral op de ‘walging’ vraag zouden de telegraaflezers nog wel eens een genante uitschieter kunnen maken…

 13. 18

  Ik las laatst een stuk waaruit bleek dat de PVV in de tweede kamer structureel meestemt met de christelijke partijen als het om homoseksualiteit gaat. Dat hangen ze alleen niet aan de grote klok.

 14. 19

  Allerminst een verbazingwekkende uitslag. Waar onverdraagzaamheid heerst jegens het een kan ook onverdraagzaamheid heersen jegens andere dingen. Homo’s, langharigen, linksen, snobs, ach ga maar door. Zolang het maar van de doorsnee norm afwijkt.

 15. 22

  Hoe kan dat nou? Wilders NEUKT ze toch? O shitnee, dat was Pimmie.
  Wilders neukt een gekleurde vrouw. Dat maakt alles toch weer net dat beetje anders in perspectief zo in de jaren ’10.

 16. 26

  Mijn ervaring is dat mensen die problemen met homo’s hebben over het algemeen er weinig kennen. Past wel bij de PVV dus, de meeste PVV-stemmers wonen ook gewoon in een weinig multiculturele periferie. Die mensen hebben allemaal niet zozeer angst voor of afkeer van iets, maar zijn gewoon nog nooit buiten de dorpsgrenzen gekomen.

 17. 32

  Ja… “de PVV-stemmer” bestaat dus blijkbaar niet. Ik vermoed dat de meeste PVV-stemmers in de Randstad wonen. Vijftig procent van alle Rucphenaren is nog steeds vrij weinig mensen.

 18. 33

  Waar baseer jij die ‘90%’op? Vooral voor jou gaat dat je eerst eens het rapport zou moeten lezen voor te reageren.
  Dan zie je in de tabel dat 33% van de Turken en 41% van de Marokkanen positief is over homo’s. Bedenk dat slechts 21% van de mensen die elke week naar de kerk gaat positief staat tegenover homoseksualiteit.

 19. 35

  @richard | 7 september 2011 | 07:21

  Jouw site heet niet voor niets ‘logicfree’. Er staat een plaatje, maar waar je dat vandaan haalt is een raadsel.

  Bovendien ziet iedereen die ook maar een klein beetje verstand heeft van verkiezingsuitslagen dat het complete onzin is.

 20. 37

  Dat er zoveel Homos op de PVV stemmen heeft te maken met het “Onveiligheids gevoel” waar de PVV op kapitaliseert. Homosexuelen voelen zich onveilig, niet omdat het een echt bewijsbare reden heeft, maar meer omdat ze het gevoel krijgen. Dit is niet alleen hun, maar ook de heterosexueel. De PVV kapitaliseert dit voor stemmen, door het een klein beetje aan te wakkeren en dan tegen te ageren.

  Daar is niks vreemds aan, maar het is een volkomen menselijke reactie.

 21. 39

  @vandyke: percentages verwarren met absolute aantallen iseen beginnersfout. ja een hoger percentage Limburgers stemt PVV, maar er wonen meer PVV stemmers in de randstad. want: er wonen meer mensen in de randstad plus buiten Utrecht en Amsterdam om wordt e relatief veel PVV gestemd in de randstad.

 22. 41

  Het is mij een raadsel waarom. Ik ken geen groep die grover gebekt is over homoseksualiteit dan de PVV clan, aangevoerd door de Roze Khmer. En volgens het Nieuw Politiek Correctheid (NPC) mag je er ook niks van zeggen, want de heaumeux die ze kennen doen er net zo hard aan mee.. zeggen ze.

 23. 42

  Dat ligt er maar net aan wat je aan wilt tonen. Het enige dat we volgens mij kunnen stellen is dat allochtonen meer geconcentreerd zijn in de Randstad dan dat PVV-stemmers dat zijn.

  In de verdeling van PVV-stemmers zie je meer een noord/zuid scheiding dan een Randstad/provincie scheiding.

 24. 43

  Als je goed naar die twee plaatjes kijkt, dan zie je dat mensen die aan de rand van een door allochtonen zwaar bevolkt gebied wonen meer geneigd zijn op de PVV te stemmen (met als uitzondering Rotterdam) dan de mensen die daadwerkelijk in de concentratie wonen. Dat is ook de reden waarom jouw verhaal niet klopt, jsk, aangezien de Randstad een groot gebied is waar de allochtonenconcentratie toch vooral rond Amsterdam en Rotterdam/Den Haag lijkt te liggen. Buiten Rotterdam komt het aandeel PVV niet boven de 25 procent, boven het gebied rondom Den Haag en Rotterdam is het meerendeel zelfs max. 19 procent. Om te zeggen dat de mensen die ‘met de problemen’ leven dan vooral PVV stemmen en niet de mensen die ze vooral via de media opvangen, is in mijn ogen echt onzin. Percentages geven inderdaad geen absolute getallen weer, maar de spreiding van percentages toont wel aan waar het gedachtengoed meer aanslaat en dat is, met Rotterdam als enige uitzondering, niet in de gebieden waar daadwerkelijk de multiculturele samenleving zich gemanifesteerd heeft. Sterker nog, de enige plek waar het boven de dertig procent uitkomt, is de regio waar de allochtonen die er zijn niet zozeer marokanen of turken zijn, maar vooral katholieke Poolse gastarbeiders.

 25. 44

  @ JSK

  Het is toch echt waar: de PVV-stemmer komt uit de plekken waar ‘de allochtonen’ niet wonen. Niets nieuws. Nederland zit vol met Rucphen’s, Texels, en Volendammen.

 26. 47

  Geen nieuws. De onverdraagzamen, die PVV stemmen, zijn echt niet alleen onverdraagzaam richting allochtonen, maar ook naar linksch, naar homo´s, naar Oost Europeanen, naar vrouwen, enz. Die groep haalt haar bestaansrecht uit haar eigen onverdraagzaamheid.

  Ter Braak beschreef het al: “het is een beweging, waarvan de inspiratie voortkomt uit de rancune, of, als men wil, het ressentiment; twee termen, die ongeveer hetzelfde gebied bestrijken, wier betekenis voor de cultuur echter zelden in volle omvang wordt gewaardeerd”; “naarmate het bezit van cultuur meer als een recht wordt gevoeld, wordt de afstand, die er bestaat tussen dat recht op alles en het bezit van weinig in de practijk, meer beseft als een onrecht; een onrecht, waarvan men echter de wortels niet vermag op te sporen, omdat men evenmin weet, waar dat beroemde recht op cultuur vandaan komt; de raté, de mens van het ressentiment, weet alleen, dat hij het meerdere bezit van de ander niet verdragen kan, dat het hem hels maakt een ander bevoorrecht te zien; hij wrokt, omdat hij in de wrok althans de lust beleeft der permanente ontevredenheid; hij koestert de wraakgedachte zoals de artist het ‘l’art pour l’art’, en het is typerend voor zijn wraakzucht, dat de ontlading daarvan hem meestal geen verlichting brengt”.

 27. 48

  De conclusie “PVV-stemmer negatief over homo’s” is ongepast. Er zijn relatief meer homofoben onder PVV’ers maar de meesten zijn nog steeds tolerant naar homo’s zoals blijkt uit dit onderzoek.

  Dit is dezelfde bullshit die xenofoben hanteren om Marokkanen te associëren met misdaad. Wanneer groep A voor 5% crimineel of homofoob is en groep B voor 20% zegt dat helemaal niks over individuen uit groep A of B.

 28. 49

  @JSK

  In dit soort zaken denk je toch in percentages. In Amsterdam wordt meer geneukt dan in Rucphen, maar dat wil niet zeggen dat Amsterdammers meer neuken van Rucphenners.

  Natuurlijk kom je met percentage’s en dat is precies wat mijn figuur liet zien.

 29. 55

  Kappen met je gelul.

  Dat NWA meer links dan rechts stemmen wil nog niet zeggen dat de PvdA de “partij van de Arabieren” is. Daarvoor stemmen nog veel te veel niet-Arabieren op die partij. En als jij het raar vindt dat moslims op hun erfvijanden zouden stemmen zoals je schrijft, waarom zouden zij dan massaal op een partij stemmen met een jood aan de leiding ?

  Je lult maar wat, zielepoot, en je zouteloze, inhoudsloze reacties hier maken je alleen maar nog belachelijker.

 30. 56

  Jos,

  Dank voor je commentaar! Ik voel mij meteen al een beter mens!

  Klein puntje: Statistiek is voor nerds! Niet voor Grote Denkerts zoals jij!

  Zeg ze de waarheid, Jos! Al die vuile pvv fascisten!

 31. 58

  @
  @ richard | 7 september 2011 | 14:01

  Bewijzen?

  Waarom zo concreet? Ik ben meer een gevoelsmens!

  Zit mijn Chakra nog wel goed? Sferische Aberraties!

  lof & pies, men!

  Je kalkt dus maar wat neer. Hier en op op je site. Dacht ik al.

  Kijk eens naar dit pareltje:

  http://logicfreezone.wordpress.com/2010/10/29/welke-partij-is-er-verantwoordelijk-voor-het-immigratiedrama/

  Hoe graai je wat cijfers bijelkaar. Nawijn bijvoorbeeld is in jouw plaatje verantwoordelijk voor een daling van de immigratie. Politieke onbenul. Je kan de LPF een hele boel verwijten, maar dat zij in die drie maanden dat zij aan het bewind zijn geweest aan regeren zijn toegekomen is echt een totaal onterecht verwijt.

  En zo kunnen we wel doorgaan. Typisch Dom Rechts.

 32. 61

  Landelijk 7%. CDA 8%. PVV 11%. Zijn de enige grote partijen die boven het gemiddelde zitten.

  De link naar het onderzoek staat in het artikel, als je nog meer vragen hebt, die we domme vragen kunnen noemen. Bij deze vraag kunnen we nog denken, dat je weinig van internet-links weet.

 33. 62

  Daniel,

  De spijker op z’n kop. De PVV stemmer is ca 5% negatiever over homo’s dan de gemiddelde Nederlander (*), maar als je naar het verschiul tussen de nederlander (90% positief) en de gemiddelde Moslim (Turk/Marokkaan) kijkt (tabel 5.6) dan is dat 90% tegen 40%.

  Het onnozele gelul van de gutmenschen hier op deze subsidiesite is stuitend: Werkelijk te dom om te poepen.

  —–

  (*) Ik weet niet over hoeveel ondervraagden dit gaat, maar bij 1000 mensen waarvan 15% PVV stemt gaat het hier over een paar mensen meer of minder. Niet eens een voetbalelftal. Geeft gelijk aan hoe weinig interesse er in de feiten is.

 34. 63

  nee, jij besluit om het te hebben over percentages. ik had het over het absolute aantal PVV-stemmer, want dat vind ik een relevante maatstaf in deze. ga dus bij iemand Andes bij de hand doen met je vastzittende grammafoonplaat. sheez ik stem niet eens PVV maar het is zo linkse kerk om de populariteit van Wilders af te doen als een vlaag van collectieve verstandsverbijstering.

 35. 64

  Ho ho Richard, die 90% gaat over autochtone stedelingen. Daar zitten dus niet veel PVV’ers bij om het gemiddelde naar beneden te trekken…
  Je moet ook nog corrigeren voor religiositeit (elke week naar de kerk: 21% positief) en opleiding.

  Als je, geheel terecht, de homofobie onder PVV’ers wil relativeren, moet je die relativering ook doortrekken naar andere groepen. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met toegeven dat jou 90% in reactie #16 al nergens op slaat, dat het iets genuanceerder ligt.

 36. 66

  “Lekker belangrijk”, “kut he”, “mijn Chakra …”, geweldige tegenargumenten heb je. Met alles wat je inbrengt wordt de vloer aangeveegd en jij kan alleen maar iets tegensputteren waar de leden van de Jostiband meewarig hun hoofden voor zouden schudden.

 37. 67

  Je vergeet de ‘Sferische Aberraties’. Voordat je je agit-prop weer rondspuit als dunne varkenspoep moet je dat eens googlen. Zie je gelijk de woordspeling.

  Het zal wel boven je pet gaan, snurkertje.

 38. 68

  Goed, dat linkse mantra bestrijd ik. Niet omdat ik types als richard en DSV meer munitie wil geven, maar omdat het *niet waar* is. Een deel van de PVV-stemmers woont inderdaad in de provincie. Maar ook in veel allochtoon-rijke steden in de Randstad is de PVV bovengemiddeld vertegenwoordigd. Zie Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Zaanstad, Vlaardingen, Schiedam, Spijkenisse, Beverwijk, Zoetermeer, Almere en Lelystad.

  Je houdt jezelf voor de gek dat je denkt dat de opkomst van de PVV geval van “onbekend maakt onbemind”. Er is gewoon een minderheid onder de (autochtone) bevolking die de (huidige) multiculturele samenleving verwerpt; niet uit onwetendheid maar omdat ze zich fijner voelt bij monoculturaliteit.

 39. 69

  En als je nou eens ingaat op de inhoud die tegen je ingebracht wordt ? Begin maar onderaaan, bij Cerridwen om 15:43.

  Ook wil ik graag van jou weten waarom moslims massaal op een partij geleid door een jood hebben gestemd bij de laatste verkiezingen.

  Ik verwacht geen degelijke antwoorden van je, daar ben je te incapabel voor, maar alleen nog meer gelul.

 40. 70

  Jos,

  Tja. Weet ik veel.

  Feit is dat jij het wonderbaarlijk vindt dat moslims op een jood stemmen. Of niet.

  Anyhow: We zijn het er over eens dat de gemiddelde moslim een antisemiet is?

  Of neuk je nu weer met condoom?

 41. 71

  Zie je wel: gelul. Vergde geen bovennatuurlijke krachten om dat te voorzien.

  Jij bent diegene die op je zielige internetpagina schrijft dat je moslims bij een christelijke partij iets raars vindt omdat christenen en joden hun erfvijanden zijn. Ik volg jouw absurde redenatie. Ik vind niks, jij moet je bullshit nader uitleggen.

  En ik geloof niet in de “gemiddelde moslim”. ik ben niet simpel zoals jij.

 42. 75

  Maar als je dan in Rotterdam gaat kijken waar die stemmen vandaan komen, zijn dat toch weer grotendeels de buitenwijken met de rijtjeshuizen met keurig aangeharkte voortuintjes, waar zelden iets spannends gebeurt.

 43. 77

  Nederland mag dan het minst homofobe land zijn, nog steeds vindt 41% van de mensen het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen. Jammer genoeg is dit niet uitgesplitst naar partij. Mijn gevoel bij PVV-stemmers is dat ze vooral vinden dat iedereen zich moet gedragen als een blanke middenklasse buitenwijkbewoner. Een homostel in het rijtjeshuis naast zich vinden ze prima.

 44. 78

  Bij GroenLinks staat slechts 0 tot 1% negatief t.o. homo’s. Ja, ja. Ik kan me anders nog een GroenLinks-lijsttrekker herinneren die in de tweede kamer riep dat “Nederlanders er maar aan moesten wennen dat ‘wij islamieten’ homoseksualiteit nu eenmaal niet accepteren”.