Presentatie regeerakkoord

Vanaf 12.00 live te volgen op NOS Politiek 24
“Aan de achterkant van het Catshuis… want daar staat iets meer zon…?”

Motto: Samen Werken Samen Leven

Zes pijlers: actieve internationale rol, bouwen concurrerende innovatieve economie, duurzame samenleving, accent op sociale samenhang, veiligheid & respect en een slagvaardige dienstbare overheid.

De volledige tekst van het regeerakkoord (pdf)

• Balkenende: “er is een coalitie ontstaan met een nieuw elan”
• Bos: “iedereen [PvdA fractieleden] is hiermee akkoord”
• Rouvoet: “dialoog vormt wezenlijk onderdeel van stijl kabinet”
• Rutte: “samen stilstaan samen uitgeven”
• Marijnissen: “kabinet pakt middeninkomens ipv de topinkomens”

 1. 2

  Nieuwe belastingen praten we niet over.
  2,5 miljard lastenverhoging praten we niet over.
  Weer innovatie en vermindering administratieve lasten, geloof je het zelf?
  Criminaliteit 25% minder in komende periode. Zo niet, ga je dan allemaal weg?

  Stelletje schijnheilen, hier wordt Nederland niet beter van.

 2. 11

  Ik vind het regeerakkoord helemaal niks. Te weinig ambitieus, te weinig visie, te weinig radicale en consistente keuzes, voor een groot deel opnieuw pappen en nathouden, hopen op de goede wil van burgers om samen te leven (wat een naiveteit) en inderdaad betuttelend, belerend en soms ronduit regentesk. Al met al een duidelijk gekunsteld compromis tussen twee (drie?)maatschappijvisies die niet zijn te verenigen of alleen met verlies aan duidelijkheid en kracht. Het is gewoon stilstand, terug naar af. Het wachten is op de volgende verkiezingen (die hopelijk gauw komen)

 3. 15

  Ach, laten we maar eens kijken wat eruit komt. Ik vind het een beetje kleurloos compromisakkoord:

  -Rookverbod in de horeca…maar pas in 2011.
  -Ouderen meebetalen aan de AOW…maar alleen als ze eerder stoppen met werken en dan nog maar een klein beetje en pas ingaande in 2011.
  – ontslagrecht niet versoepelen maar dan ook kinderopvang niet goedkoper.
  – huurprijzen niet stijgen maar dan ook hypotheekrenteaftrek met rust laten.

  Een vleugje gematigd links, een vleugje gematigd rechts, confessioneel sausje eroverheen en als echte Nederlandse polderkeuken geen pittige smaken en overgaar laten koken tot het in ondefinieerbare brokken uit elkaar valt.

  Zo is niemand echt blij, maar stoot je ook niemand echt voor het hoofd en kun je vier jaar lang lekker doorsudderen zonder dat iemand zich over tien jaar nog herinnerd wat dit kabinet ookalweer gedaan heeft.

 4. 19

  @Steeph:

  Nou, dat vind ik nou juist wel verstandig. Als het goed gaat moet je sparen zodat je in slechte tijden kunt opnemen. Ik snap dan ook niet waar die opmerking van Rutte op slaat.

 5. 20

  @jan:???? Uh, hoe moet je sparen als je een begrotingstekort hebt? Dat bereik je toch alleen maar door een begrotingsoverschot?
  (Alhoewel sparen er voorlopig nog niet van sparen sprake is. Het is alleen extra aflossen van leningen)

 6. 21

  @JdB en Steeph:

  De kabinetten-Balkenende gingen in de afgelopen jaren bij de bepaling van het financieel beleid uit van voorzichtige groeiramingen van het Centraal Planbureau. Naar verluidt willen de toekomstige coalitiepartijen, CDA, PvdA en ChristenUnie, uitgaan van meer realistische groeicijfers. Daardoor kan het nieuwe kabinet in vier jaar zo’n 6 miljard extra besteden.

  Het Centraal Planbureau rekende voor dat een voorzichtige groeiraming van 1,75 procent per jaar het nieuwe kabinet jaarlijks 6,5 miljard oplevert voor nieuw beleid. Door uit te gaan van 2 procent economische groei, komt daar 1,5 miljard euro per jaar bij.

  De huidige minister van Financiën, de VVD’er Zalm, noemde het woensdag „onverstandig” als een nieuw kabinet zou afstappen van de voorzichtige groeiramingen. Volgens de bewindsman neemt de kans op financiële tegenvallers daardoor toe.

  Ook de fracties van VVD en D66 in de Tweede Kamer reageren afwijzend.”
  http://www.refdag.nl/artikel/1290169/Kritiek+op+nieuw+begrotingsbeleid.html

  In het regeerakkoord staat echter in een voetnoot bij het percentage van 2% (fijntjes):
  “De vorige kabinetsperiode was de groeiraming in het hoofdlijnenakkoord 2 1/4 %.” p.45

 7. 23

  financieel kader p.45:
  De doelstelling is een verbetering van het structureel begrotingstekort in 2007 van -0,2% BBP naar een structureel overschot in 2011 +1,0% BBP (= feitelijk overschot van +1,1%).

 8. 25

  Ambtenaren toestemming geven om geen homo koppels in de echt te hoeven verbinden, is dat niet gewoon discriminatie toestaan? Mogen ambtenaren nu weigeren om joden, zwarten, idianenen, Amsterdammers of CU-leden in de echt te verbinden?

 9. 27

  Wat is het nou Steeph #17? Wordt die 350 mln extra ecotaks nu direct doorberekend in de prijs van tickets of geïnd afhankelijk aantal ”vluchten” i.c. een landend/ vertrekkend passagier- én vrachtvliegtuig dus. In laatste geval blijft doorberekening in de prijs van ticket toch verborgen?

 10. 29

  Een prima akkoord voor Nederland met zijn compromis historie. Je moet niet met een politieke traditie breken, Nederland is altijd gematigd conservatief geweest, dat daar nu een sociaal-linkse (in religieuze kringen heet dat weer respectvol en compassievol) draai krijgt is een hele vooruitgang op het Verdonk geluid dat we tandenknarsend hebben moeten aanhoren. Dat generaal-pardon is van wezenlijk belang voor een heleboel mensen… MENSEN, bedoel ik, dat moet men tegenwoordig misschien extra benadrukken, daar offer ik graag een revolutionaire omwenteling voor op, gvd die Verdonk met haar repressief-rascisme uit het pluche dat alleen al! Voor de rest valt er weinig aan af te dingen aan dit compromis, ja ok, een compromis, iedereen niet helemaal happy, maar ook niemand helemaal onhappy. En die Rouvoet, die van nature vriendelijk en fatsoenlijk is, vergeleken met Balkenende of Verdonk! Nederland heeft vooral samenhang nodig op dit moment, en dit lijkt een ruk in de juiste richting. Meer moet je ook niet van politieke processen verwachten, iedereen zit maar op een soort Hollywood einde te wachten na de verkiezingen, maar dat is domoren politiek.

 11. 30

  @Steeph: stom, foutje. Ik zat in mijn hoofd met het feit dat ze de rit willen eindigen met een overschot en las je reactie verkeerd. We zijn het dus eens.

 12. 31

  @Caprio: dat generaal pardon is nou juist het onderdeel dat er van mij uit had gemogen. De boodschap is nu dus: als je asiel aanvraagt en wordt afgewezen moet je alle beroepsmogelijkheden en vertragingstactieken gebruiken en als je gesommeerd wordt het land te verlaten het vooral niet doen maar in plaats daarvan hier blijven en zorgen dat je zelfs bewijzen hebt dat je in het land bent gebleven. Dus: eet je paspoort op in het vliegtuig, beweer dat je uit een land komt die geen terugzending accepteert, claim dat je minderjarig bent en vecht alle bot/gebitsonderzoeken die het tegendeel bewijzen af en als alles faalt, verschans je dan in een Kerk of Moskee. Er kan immers over 4, 8, 12, 100 jaar een regering komen die besluit dat er een generaal pardon komt en dat je dan alsnog een verblijfsvergunning krijgt. Ook als je nu te kort in de procedure zit om voor het generaal pardon in aanmerking te komen: gewoon blijven zitten. Over vier jaar ben je hier misschien wel al lang genoeg.

  Tsja, gooi dan gewoon de grens open en keur alle asielaanvragen met terugwerkende kracht ongelezen goed. Dat geeft tenminste rechtsgelijkheid aan alle asielzoekers en bespaart meteen fors op het ambtenarenapparaat.

 13. 32

  @Caprio #26

  Hangt ervanaf hoe je dat bekijkt. Voor degene die de gesubsidieerde arbeid verricht, is het meestal beter. Wie zijn baan is kwijtgeraakt omdat een gesubsidieerde werknemer veel goedkoper is, zal er minder blij mee zijn.

  Gesubsidieerde arbeid is per definitie verkeerd. Voor werk dat je gedaan wilt hebben, moet je als werkgever gewoon betalen. Punt.

  Langdurig werkelozen een scholingstraject insturen, is een stuk eerlijker (en op de lange termijn kansrijker).

 14. 33

  @JanDesBouvrie: ach sweetheart, strijk eens met uw hand over het hart, geef eens uitdrukking aan uw compassie, zou Nederland er niet beter van worden als we meer compassie en solidariteit zouden tonen, ok dan komen er volgend jaar 10.000 meer straatarme, van de honger omkomende vluchtelingen die keihard willen werken om hun familie thuis verlichting te bieden, moeten we nu echt bang zijn voor die mensen? Ik zie liever 10.000 straatarme, keihard werkende mensen naar Nederland komen dan 10.000 kinderen van de Nederlandse patatgenerate erbij. U zou echt eens moeten reflecteren in uw hart, of u nu echt zo rationeel, zakelijk wilt nadenken over mensen, en wat voor mensen en samenleving dat voortbrengt, vergeleken met een samenleving met mensen die bereid zijn over hun hart te strijken.

  @matthijs: De gesubsidieerde arbeid vindt niet plaats in de markt, maar in de ‘overbodige sector’ zoals straatvegers, woningopzichters, trambestuurders, etc., banen die door rechts wegbezuinigd worden en door de markt niet als winstgevend gezien worden om in te investeren. Er wordt dus niemand ‘vervangen’, maar er komen banen bij, extra banen, met extra geld, dat is een sociale investering die de markt niets oplevert maar de samenleving wel.

 15. 34

  Over het loslaten van de zalmnorm heeft Hans Goslinga deze week in Trouw een lezenswaardig stuk geschreven.

  2,5 miljard belasting verhoging? Is dat wel zo? Het zou 0,8% zijn, minder dan de inflatie.

  Arbeid in dienst van de overheid, direct of indirect is altijd gesubsidieerd. Van mij mogen ze gewoon de conciërges en de schoonmaak weer terug op school en de tuinlieden in de plantsoenen. En vuil ruimen als het even meezit. En hondenpoep verwijderen. En als ze dat nu gewone banen noemen en geen gesubsidieerde oplossingen voor werkelozen, dan is de keuze tenminste helder. Nu gaat de discussie over de verkeerde zaken.

 16. 36

  @33:het gaat me vooral om de willekeur en belonen van het overtreden van de wet. Want dat is wat er nu gebeurt. Mensen die keurig terug zijn gegaan toen hun aanvraag definitief werd afgewezen na de laatste beroepmogelijkheid komen niet in aanmerking voor het generaal pardon. Zij waren immers niet de laatste tijd in Nederland. Hetzelfde geldt voor mensen die door tante Rita gedwongen zijn uitgezet. Ook zij waren niet in Nederland en komen niet in aanmerking. Tenslotte de mensen die uit angst zo verborgen geleefd hebben dat er geen bewijzen zijn dat ze hier de laatste jaren zijn geweest. Omdat ze het geluk hadden nooit ziek te zijn, geen kinderen op een school hadden en zwart gewerkt hebben waardoor ze in geen enkel officieel bestand voorkomen. Wederom: niet in aanmerking voor het pardon want er valt niet te bewijzen dat ze de afgelopen jaren in Nederland waren.

  De enige die wel in aanmerking komen voor het generaal pardon zijn mensen die geen recht op asiel in Nederland hebben omdat ze geen politiek vluchteling zijn. Die vervolgens de sommaties tot verlaten van het land na de definitieve afwijzing van hun asiel hebben genegeerd en die handig/gelukkig genoeg zijn geweest om aan de ene kant gedwongen uitzetting te ontlopen en aan de andere kant bewijzen te verzamelen dat ze ook hier daadwerkelijk de afgelopen jaren hebben gewoond.

  Ik snap niet waarom uitsluitend de laatste categorie mensen nu opeens alsnog een verblijfsvergunning zouden moeten krijgen. Ik vind dat pure willekeur en daarmee ontzettend oneerlijk en onmenselijk voor alle mensen die niet aan de criteria voldoen.

  Van mij mogen er best meer mensen in Nederland komen wonen en van mij mogen dat ook best economische vluchtelingen zijn. Maar gebruik dan eerlijke, objectieve criteria waarbij je iedereen een kans geeft en iedereen gelijk behandelt.

 17. 37

  @crachat:

  Volgens mij is humaan zijn zeggen: Joh, als jij het echt zo slecht hebt, mag je hier komen wonen en gaan wij je helpen, want wij hebben zat geld en jij hebt niets.

  Volgens Caprio is humaan zijn zeggen: Joh, wil je hier komen wonen? Pech gehad. Had je maar niet weg moeten gaan toen we zeiden dat je weg moest gaan. Had je maar onder moeten duiken en zwart gaan werken. Nu voldoe je niet aan onze eisen dus opgesodemietert.

  Wie is hier nu humaan?

 18. 40

  @jan des bouvrie: tuurlijk dat laatste punt (het bevorderen van economische immigratie gebaseerd op qualificatie en arbeidsmarkt) had ik graag ook terug gezien in dit kabinetsbeleid, maar dat vertroebelt hier de discussie over ‘het general pardon’.

  uw standpunt is meer van ‘de wet is de wet’, u bent nog van de Guiliani generatie (rechtse Republikein) waarschijnlijk: beter helemaal slecht, dan half slecht, want half slecht is dubbel slecht en helemaal slecht slechts enkel slecht.

  Voor u zijn de asielzoekers die bleven notoire wetsovertreders, voor mij zijn het diegenen met de sterkste motivatie (hetzij armoede, vrees, schaamte) om niet terug te gaan. Diep in uw hart, beschouwt u deze mensen slecht omdat ze de wet overtraden, ook al was die wet slecht, het overtreden van een slechte wet is voor u onmogelijk als goed te beschouwen. In mijn ogen is dat akelig anaal, doet me denken aan Stanley Milgram, het gedragspatroon waarbij mensen volgzamer zijn als er een zekere formele authoriteit boven hen bestaat.

  Leest u dit eens misschien: when good people do evil:
  http://www.yalealumnimagazine.com/issues/current/milgram.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Milgram

 19. 42

  @ALO #34 : Klopt, en dat bedoelde ik ook een beetje. Als werk belangrijk genoeg is om gedaan te worden moet daarvoor gewoon betaald worden. Al die instroombanen, participatiebanen, overbruggingsbanen en wat ze nu allemaal nog meer voor -banen willen scheppen, dienen alleen om vanuit een ander potje (sociale zaken) te betalen voor publieke diensten.

  (overigens met als gevolg dat de overheid voor sommige functies niet eens meer gekwalificeerd personeel mag aannemen – aangezien ervoor betaald wordt met geld dat bedoeld is om kansarmen vooruit te helpen, is het belangrijker dat het personeel kansarm is dan dat het geschikt is voor z’n functie)

 20. 49

  Zo te zien wil de nieuwe coalitie het internet gaan censureren en al ons elektronisch berichtenverkeer gaan controleren op ongewenste communicatie:

  Hoofstuk V, blz 34:

  8. Teneinde radicaliserende boodschappen en voorlichting over de middelen van terreur te bestrijden, wordt voorzien in de mogelijkheid om het doorgeven van boodschappen door ‘internet-providers’ te verbieden.

  Goed, het is onder het mom van tereur bestrijding, maar brief geheim en privacy in elektronisch berichtenverkeer worden blijkbaar overboord gegooid.

  (Ok, ik overdrijf, ik vind het een mooi akkoord, maar dit puntje baart mij toch wat zorgen…)

 21. 52

  8. Teneinde radicaliserende boodschappen en voorlichting over de middelen van terreur te bestrijden, wordt voorzien in de mogelijkheid om het doorgeven van boodschappen door ‘internet-providers’ te verbieden.

  The Great Firewall of The Netherlands dus. Afgelopen het vingergewijs naar China..

 22. 53

  Maar even een versie van het regeer-akkoord op Sargasso geplaatst. Dat is tenminste betrouwbaarder dan deze nieuwe regering. Kennelijk.
  De link doet het dus weer.

 23. 54

  @Caprio:

  “Voor u zijn de asielzoekers die bleven notoire wetsovertreders, voor mij zijn het diegenen met de sterkste motivatie (hetzij armoede, vrees, schaamte) om niet terug te gaan. Diep in uw hart, beschouwt u deze mensen slecht omdat ze de wet overtraden, ook al was die wet slecht, het overtreden van een slechte wet is voor u onmogelijk als goed te beschouwen. In mijn ogen is dat akelig anaal, doet me denken aan Stanley Milgram, het gedragspatroon waarbij mensen volgzamer zijn als er een zekere formele authoriteit boven hen bestaat.

  Op de typische links-intellectuele “wel klagen niet luisteren” manier gecombineerd met het typische “ik-distantieer-mij-van-jou-maar-ik-behandel-je-met-respect-ondanks-mijn-superieure-intelligentie” vousvoyeren leg je me een beschrijving op waar ik me absoluut niet in herken.

  Ik vind dat mensen op basis van eerlijke criteria al dan niet moeten worden toegelaten. En als die criteria achteraf te streng of fout bleken te zijn, wat jij betoogt, dan moet je daarna alsnog alle mensen die op grond van die foute/te strenge criteria werden afgewezen toelaten. Niet zomaar een groepje mensen die, om wat voor reden dan ook, toch aantoonbaar zijn gebleven. Misschien omdat ze het sterkts gemotiveerd waren. Misschien omdat ze toevallig uit een land kwamen waar naartoe uitzetting niet mogelijk was. Misschien om hele andere redenen.

  Ik wil dus een met terugwerkende kracht aangepaste set toelatingscriteria op basis waarvan dan ook de mensen die braaf weggingen alsnog mogen komen. En dat is een veel grotere groep dan die nu mag blijven. Maar ik wil niet een regeling waarin je mensen die net zo arm en net zo zielig zijn als degenen die bleven straft voor het feit dat ze zich aan de wet hielden of gewoon de pech hadden actief uitgezet te worden, etc.

 24. 55

  Even hoor…en ik ben niet de persoon die z’n eigen gelijk wil benadrukken…of z’n vingertje opsteekt met ”zie je nou wel”…zeker niet, zo zit ik niet in elkaar…die pontificaal op een log dingen gaat zeggen als ”ik had het godverredomme dáár en dáár in die post al voorspeld..letterlijk”…die zichzelf op schouders slaat met “Zo!…en dat met zonder glazen bol”….niets van dat alles!…

  ….maar wat is de komende 4 jaar het beleid t.a.v. abortus? Nounou? ”Geen wezenlijke verandering abortuswet alleen ”iets verzonnen m.b.t. bedenktijd” YP…

  Precies!
  Mag ik éven vangen?

  Fijn Dankuwel.