Praten met Hamas: een goed idee?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

We dachten: de Tweede Kamer met reces, eindelijk weer eens wat rust op de GeenCommentaar-redactie. Maar nee hoor, je kan ze niet eventjes alleen op reis laten gaan naar het Midden-Oosten. Een rel was geboren toen drie leden uit de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken besloten om het gesprek aan te gaan met Hamas.

Kamerleden Van Dam (PvdA), Van Bommel (SP) en Peters (GroenLinks) hebben in Syrië een gesprek gevoerd met de politieke leiding van Hamas. Balkenende betreurt het gesprek. De officiële lijn van zijn kabinet is immers dat Nederland geen contacten heeft met Hamas, vanwege het feit dat Europese Unie deze Palestijnen beschouwt als terroristische organisatie.

Het CDA, ChristenUnie, VVD en D66 distantiëren zich van het gesprek. Martijn van Dam van de PvdA verdedigt het gesprek: zonder Hamas is er geen oplossing mogelijk van het Palestijns-Israelische conflict:

?We hebben veel over Hamas gesproken en willen nu van hun kant horen hoe ze tegen de zaken aankijken. Wij wijzen het geweld dat ze tegen burgers gebruiken af. Maar we erkennen dat Hamas een sleutelrol speelt in de regio.?

Praten met Hamas, ik vind het ook een goed idee. En U?

Reacties (32)

#1 Joost

Lijkt me niets mis mee. De de PLO is een corrupte bende, eigenlijk gewoon een dictatuur. Het geld dat ze krijgen gaat vaak in de eigen zak.

Hamas als organisatie doet wat voor het volk en is veel minder corrupt, maar pleegt ook weer aanslagen. Als ze die aanslagen en extreme denkbeelden zouden afzweren zouden ze kans maken om voor het westen de partij naar keuze kunnen zijn om mee te onderhandelen.

Maar dan moeten de VS wel wat meer inschikkelijk zijn. Daarbij is vooral Israël gebaat bij een verdeel en heerspolitiek.

Maar ach, praten kan geen kwaad.

 • Volgende discussie
#2 Jan Jaap

Kijk het klopt dan zolang Hamas niet akkoord gaat er niks van terecht komt, dus ze zullen in de onderhandelingen betrokken moeten worden.

Maar dit zijn geen onderhandelingen. Dit zijn gewoon wat lokale politici die ‘komen kijken’. En dan moet je niet met ’terroristen’ gaan praten, wat je verder zelf ook van Hamas vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Paul

In diplomatie gaat het vooral om het onderhandelen met je vijanden: praten dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Ach het is goed open te staan voor andere gezichtspunten.

*wacht op de aanval*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jan Jaap

Jullie hebben het allemaal over serieuze onderhandelingen over een verdrag, dan moet je inderdaad met ze praten.

Daar ging dit niet over. Dit waren lokale politici die apies kwamen kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Arnoud

@5: ´Lokale´ politici: wie bedoel je precies?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Paul

Vóórdat er over een verdrag gepraat kan worden zijn allerlei contacten op dorps niveau nuttig om een onderhandelingsbasis te bereiken. De effectiviteit van het verbreken van elk contact met bijv. Iran, Noord Korea en Cuba zien we dagelijks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jan Jaap

@6: Nederlandse kamerleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Arnoud

@ 5+7: Tweede Kamerleden die praten met de politieke leiding van Hamas, hoezo dorpsniveau?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Annoesjka

Met praten is niets mis mee. Het lastige is dat er aan praten ook meteen weer hoop of verwachtingen gaan kleven. Dat ze geen aanslagen aan plegen bijvoorbeeld.
Of dat ze ‘ja en amen’ gaan zeggen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Arnoud

@8: Landelijke politici die zichzelf informeren ter plekke noem jij lokale politici. Het zegt volgens mij meer over jouw niveau. Jij hebt liever kamerleden die eenzijdig apies gaan kijken in Israel? Ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan Jaap

Ik vind dat Nederlandse Kamerleden zichzelf nogal overschatten op het wereldwijde toneel. Voor iedereen behalve Nederlanders zijn het lokale politici van een behoorlijk onbelangrijk land. Doe niet alsof je ook maar enige invloed gaat hebben op een akkoord of vrede daar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Troebel

Een nog onbelangrijker(?) land als Noorwegen leverde een serieuze bijdrage aan onderhandelingen in het Midden Oosten. Een onbelangrijke diplomaat als Van der Stoel werd door zijn optreden (ooit) een held in Griekenland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

@12: Wel één van de grootste donoren aan de Palestijnen. Daarnaast zijn we ook de 10e economische macht van de wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Obscura

Hardtrack heeft natuurlijk gelijk: de parlementariers hebben heus niet onderhandeld als Van der Stoel of de Noren. Zij zijn daartoe niet gemachtigd door a) de regering b) de VN en/of c) Israel. Hun gesprek had dus niet het karakter van onderhandelen, en dient dus de zaak niet als zodanig. Sterker, ze doorkruisen de huidige aanpak.
Overigens vind ik wel dat Hamas in onderhandelingen moet worden betrokken. Maar dan wel serieuze, echte onderhandelingen, en niet zomaar wat afgevaardigden van een land.
Dus: slecht en zinloos van de parlementariers, al is hun gedachtengang wel goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Is dit die missie waar Wilders niet aan meedoet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Paul

Obscura en Hardtrack hebben ongelijk. Schets een scenario waar zonder voorwerk (als dit gedoe) onderhandelingen tot stand komen.
Inderdaad, Wilders wilde niet mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jan Jaap

Is er enige indicatie dat dit ook maar ooit gaat leiden tot onderhandelingen?

Zijn van Dam, Peters en van Bommel hoge diplomaten? Buitenland experts? Getrainde onderhandelaars in buitenlandse kwesties? Twee van de drie zijn niet eens lid van een regeringspartij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Obscura

@17 Het is het doorkruisen van internationale afspraken, en het dient geen concreet doel. Lijkt me geen goede zaak.
Onderhandelingen en gesprekken starten doorgaans na over-en-weer afspraken over bijvoorbeeld een staakt-het-vuren. Dat is nu helemaal niet gebeurd. Daarmee hebben de parlementariers dus op eigen houtje gesproken met personen die terrorisme goedkeuren, aanmoedigen en zelfs plegen. Zonder dat ze daar wat voor terug hebben gevraagd en gekregen. Dat kan niet goed zijn. Dat geeft het signaal dat zulke voorwaardes tot een gesprek niet nodig zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joost

@19: ze zijn een parlementsdelegatie. Ze hebben dus niets van doen met onze regering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Troebel

Het doorkruisen van internationale afspraken, daar lusten alle partijen in het Nabije Midden Oosten wel pap van.
Sinds Bush de jongere kwam er pas een streepje onderhandelingsruimte voor Fatah (en, nadat ze de strijd in Gaza verloren hadden een opheffing van een deel van de blokkade van het geld voor de Palestijnen) nadat Hamas de verkiezingen had gewonnen.
Een topdiplomaat ben je eventueel aan het eind van een onderhandelingsproces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jan Jaap

@21: Ben je echt zo naief? Denk je echt dat een onbekende daar heen kan gaan en gewoon kan beginnen met praten en dat daar dan een jaar later een vrede uitrolt?

Het is een zeer onzeker, moeilijk en jarenlang proces van topdiplomaten en onderhandelaars die overleggen en conferenties beleggen tussen de verschillende regeringen en ‘leiders’, de eerste paar jaar buiten het nieuws en achter de schermen (terwijl ze ondertussen zeggen niet te onderhandelen). Ondetussen wisselen regeringen en kan er opeens een ‘hardere’ of een ‘zachtere’ Amerikaanse president of Israelische kabinet, etc zitten en moet je voor een deel overnieuw beginnen. En zelfs als je iets bereikt is het maar afwachten of iedereen er zich aan houdt en ook hun achterban zover kunnen krijgen.

Het enige wat deze mensen doen is in de weg lopen. Als we mazzel hebben stoten ze niemand voor het hoofd en gaan de echte onderhandelingen gewoon door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Arnoud

@18: Mariko Peters van GroenLinks is onbetwist buitenland-expert en was topdiplomaat in Afghanistan namens de Nederlandse regering. Over de andere twee kan ik niet oordelen.

wie lopen ze in de weg? Wees eens specifiek! Welke echte onderhandelingen? Je neuzelt maar wat. Doorkruisen van welke afspraken?

De discussie over wel/niet onderhandelen is was mij betreft helemaal niet interessant. Interessanter is de vraag waarom de rest van de Nederlandse politiek op z´n kop staat, omdat drie partijen zich willen laten informeren door álle partijen in een ingewikkeld conflict.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 JeCuS

@23
Er is volgens mij zelfs in Europees verband afgesproken niet met Hamas te onderhandelen voordat ze geweld afzweren en de staat Israël erkennen. Dat eerste is niet echt een probleem, maar dat tweede is wel cruciaal. Dat wordt door de kortzichtige praters nu doorkruist. Maar het is PvdA, Groenlinks en SP en dan mag het.

Ik vraag me af wat hier gezegd zou worden als Wilders zou gaan praten met de ultra-orthodoxe joden die een groot gezuiverd Israël nastreven. Roepen we dan ook praten is goed. Een van de hoofddoelen van Hamas is de vernietiging van Israël en de joden. Dus ik begrijp die parlementariërs niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Arnoud

@23: staat voor jou praten gelijk aan onderhandelen? Een gesprek voeren met jou zal vast ook prettig zijn in dat geval.

Wat me opvalt: eerst wordt het belang van Nederlandse parlementariërs geminimaliseerd (´lokale politici´) en vervolgens is het wel een ramp van Europese proporties als er een paar gaan praten met Hamas. Van twee walletjes eten is vast erg lekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 JeCuS

@25
ik hoop dat je @24 bedoelde, anders mis ik iets. Maar praten en onderhandelen is niet geleid, maar ik meende dat er niet werd gepraat dan we onderhandeld door de EU en Nederland met Hamas en dat onze regering dat niet deed op aandringen van de Tweede Kamer. Vreemd is dat er dan leden zijn die dat wel doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Obscura

@23
Politiek Nederland staat op zijn kop, omdat zou zijn afgesproken (ik heb geen bewijzen, ik heb het te doen met wat ik lees) dat tijdens dit bezoek door geen van de parlementariers gesproken zou worden met Hamas. En die afspraak is een gevolg van de Europese afspraak om niet met Hamas te spreken zolang deze (democratisch gekozen) groepering geweld en aanslagen predikt tegen haar bezetter. Ik formuleer dit zo scherp, omdat ik vind dat de afspraak misschien niet de juiste is: alleen via Hamas kun je een oplossing aldaar forceren. Maar het is wel een gemaakte afspraak en die moet je niet solistisch omzeilen, omdat het geen doel dient en oncollegiaal is. Het heeft het karakter van een actie voor de buhne, zowel voor de Palestijnse als voor de Nederlandse, en dat kan zo’n ingewikkeld conflict niet gebruiken.
Het zogenaamde ‘nut’ moet zich de komende week dan maar bewijzen, door al die verhelderende nieuwe vergezichten die de drie kamerleden zeggen te hebben opgedaan wereldkundig worden gemaakt, zodat zij op hun waarde kunnen worden beoordeeld. Dus: Van Bommel, Peters en Van Dam, dat wordt een lang artikel in een van de ochtendkranten (of op internet) waarin die vergezichten uit de doeken worden gedaan. Ik ben benieuwd of die inzichten écht zo bijzonder zijn dat het een bezoek rechtvaardigt dat in strijd is met afspraken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Abhorsen

Iedereen heeft hier zo druk over afspraken om niet met Hamas te spreken, maar dit gaat over de regering van een land die niet met ze onderhandeld. Beetje basis kennis politiek mensen, een tweede kamer delegatie is niet de regering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Obscura

@29 Dat verschil is mij vanzelfsprekend bekend. En in die zin zijn zij niet gebonden aan afspraken die regeringsleiders onderling maken, inderdaad. Maar de vraag is (letterlijk) of het voeren van een gesprek met Hamas een goed idee is (zie de kop van dit artikel). Ik zeg ‘nee, dat is geen goed idee’. Anderen zeggen: ‘Ja, dat is wel een goed idee.’ En wij allen proberen onze stellingnames met onze eigen argumenten verder te onderbouwen. Zo zeg ik oa: ‘Dat druist in tegen gemaakte afspraken (van regeringsleiders), zonder aangetoond doel’. En zo zeggen anderen oa: ‘Het is slecht om zo een belangrijke partij in het conflict buiten te sluiten, met elkaar spreken leidt naar een oplossing.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

Ze hadden beter eerst eens met Fatah kunnen praten. Jarenlang is Hamas door Shin Beth en anderen ondersteund om een tegenwicht tegen Fatah te vormen. Ondertussen werd Fatah als terroristische organisatie bestempeld, waardoor er niet mee onderhandeld werd. Het is wrang om te zien, dat deze politiek heeft geleid tot een gedeeltelijke overname van de Palestijnse staat door een echte terroristische organisatie. Nu hoeft er al weer niet gepraat te worden met de Palestijnen. Nu wordt gedaan, alsof men Fatah wil ondersteunen. Als ze werkelijk steun willen verlenen, staat Marwan Barghouti op de lijst vrij te laten personen. Het zou mij hogelijk verbazen, als dat zo is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bismarck

@30: Met Fatah wordt al eeuwig gepraat. Lost niet veel op en de partij blijft zo corrupt als de franse panamakanaal onderneming.

Hamas wordt constant maar genegeerd, niet mee gepraat. Daarmee laat je de partij ook geen andere optie dan te communiceren met geweld.

Laat eens wat mensen informeel met ze praten, aangeven dat het ook anders kan en wat ze daar mee op kunnen schieten. Kwaad kan het helemaal niet en misschien schiet je er wel wat mee op. Wat dat betreft was dit gesprekje natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, er zouden wekelijks delegaties langs moeten komen (en ook uit landen die echt iets te zeggen hebben), zodat Hamas het idee kan krijgen dat ze ook serieus genomen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

“Met Fatah wordt al eeuwig gepraat”… Hoe kom je daar nu bij? Met Fatah wordt alleen gepraat, als de Amerikanen Israël daartoe dwingen. Het commentaar daarbij was steeds, dat met Arafat niet te praten viel, omdat hij een oude terrorist was. Dat Abu Mazen dat ook is en dat mensen als Begin dat ook waren deed daarbij blijkbaar niet ter zake. Met Fatah is nooit serieus gepraat en dat heeft juist tot de opkomst van Hamas geleid. De enige Israëlische premier, die serieus geprobeerd heeft met Fatah te praten, is om die reden vermoord.

 • Vorige discussie