Help!

Laadt de nieuwe site niet goed? Probeer dan het volgende:

Druk CTRL+F5

Als dat niet helpt, wis dan je cookies. Dat kan als volgt:

In Internet Explorer: Tools > Delete browsing history > cookies >delete cookies

In Firefox: Extra > Opties > Privacy > individuele cookies verwijderen (dit ziet eruit als een link) > alle cookies verwijderen.