Overheid: ‘Blijf thuis!’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Elke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media.

Uit het raam kijken kan af en toe wel (Foto: Flickr/zomerstorm)

In navolging van recente campagnes als Meer Veiligheid op Straat, Veiligheid Kleine Bedrijven en Veilig Internetten, begint volgende week Veilig Binnen Blijven. De burger wordt opgeroepen om ‘zo vaak mogelijk lekker thuis te blijven’. Op welke locatie het startschot voor het groots opgezette project zal worden gegeven, is uit veiligheidsoverwegingen nog niet bekendgemaakt.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een campagnefolder laten drukken, die volgende week bij elk Nederlands huishouden op de deurmat valt. De brochure raadt aan om zo veel mogelijk binnen te blijven en alleen in noodgevallen de woning te verlaten. Op de voorzijde staat in grote letters: ‘Weet u hoeveel risico u op straat loopt?’ Met die vraag wil het ministerie burgers aan het denken zetten over de gevaren die hen buitenshuis bedreigen.

Woordvoerder Jan Gerust licht tijdens de perspresentatie toe: “De straat is een onleefbare jungle geworden, waar schurken rondlopen die niets geven om een mensenleven meer of minder. Al eerder hebben wij geprobeerd de burger te wijzen op de gevaren op straat. Helaas zijn er nog steeds mensen die zomaar naar buiten gaan, met het openbaar vervoer reizen of een publieke ruimte betreden. Met Veilig Binnen Blijven hopen wij ook de onterecht onbevreesde burgers aan huis te kluisteren.”

De campagneflyer somt op welke rampen en ongelukken de Nederlander buiten bedreigen. Verkeersongelukken, terrorisme, overvallen, omvallende bomen en onbeschoftheid komen in de openbare ruimte aanmerkelijk meer voor en kunnen vaak zelfs voorkomen worden als burgers thuis blijven. Zo wijt Gerust de recente ontwrichting van het openbare leven door de sneeuwval aan de burger zelf. “Die sneeuw valt toch wel, daar kunnen wij niets aan doen en de sneeuw zelf al helemaal niet. Maar als burgers zich dan massaal op straat gaan begeven weet je dat het vroeg of laat tot problemen moet leiden. Het KNMI voorspelt het en toch gaan we de deur uit. Kennelijk meent Jantje Modaal dat we nog in de jaren vijftig leven, toen het fenomeen ‘sneeuw’ nog weinig meer omvatte dan een wit laagje op het tuinhek van je vader.”

Gerust geeft toe dat de campagne enig tegengas oproept. “Ik krijg wel eens tegengeworpen dat ‘de meeste ongelukken thuis gebeuren’. Maar dat is natuurlijk aperte onzin. Als je de hele dag thuis blijft, kun je nooit vergeten het gas uit te zetten, en keukentrapjes zijn aanmerkelijk lager dan trappen in het openbaar. Verder heb je thuis over het algemeen gewoon een verbanddoos in de buurt; kom daar maar eens om, midden in de Venserpolder.”

In de folder wordt aan de hand van 49 risico’s inzicht gegeven in de gevaren van de buitenwereld. Ieder van deze punten wordt visueel ondersteund door een illustratie van beeldend kunstenaar Roland Hawijk. Zo wordt risico 27 ? ‘Buiten loopt u de kans beschoten te worden’ ? kracht bijgezet door het tafereel ‘Hysterische Menigte Rondom Bloedend Mens’. Hawijk, zelf al jaren aan huis gekluisterd door agorafobie, paniekaanvallen en dwangneuroses, is erg enthousiast over het initiatief. “Al jaren probeer ik met mijn werk aandacht te vestigen op de gevaren die je als Nederlander op straat en in openbare ruimten loopt. Vooralsnog maakte dat weinig indruk. Deze overheidscampagne is de ideale gelegenheid voor mij om bij te dragen aan de veiligheid van mijn medeburgers.”

Gerust maakt nog wel een belangrijk voorbehoud: de overheid wil niet de illusie wekken dat het binnenshuis volkomen veilig is. “Medio januari zal daarom het vervolgproject Thuis is ook niet alles pluis van start gaan. Tot die tijd adviseer ik iedere burger alvast een Noodpakket aan te schaffen.”

Reacties (1)

#1 pedro

Staat de reden ‘er ligt sneeuw’ ook in de folder?

Dat zou dan al de tweede keer zijn, dat een voorspelling van De Speld snel uit komt…. dat begint bijna griezelig te worden.