Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Europese vlag met veel te weinig sterretjesDoor alle aandacht voor afbrandende cellen en bekende Nederlanders die al dood zijn, sneeuwt het internationale nieuws een beetje onder.
Gisteren heeft de EU geprobeerd met een nieuw aanbod de Doha onderhandelingen weer vlot te trekken. Deze onderhandelingen zitten al een tijdje vast. Met name vanwege de starre houding van de EU op het vlak van subsidie voor agrariers.
Onder de titel “Europe’s final offer” geeft de EU commissaris voor de handel, Peter Mandelson, aan tot hoever de onderhandelingen nu kunnen gaan.
Ik wil nu even niet in gaa op het feit dat het een schijnbaar hopeloze poging is omdat het volgens de VS en Brazilie bij lange na niet ver genoeg gaat en volgens Frankrijk (Chirac) juist veel te ver.
Waar ik even bij wil stil staan is het feit dat deze meneer Mandelson namens Europa, en dus ook namens mij, bepaalde uitspraken doet.

Twee quote’s:

Our proposals are at the limit of what is socially tolerable in Europe and we will go no further.

It is also Europe’s bottom line, because we also have to respect our responsibilities to European farmers.

Eigenlijk toont dit goed het grote probleem van Europa aan. Het bevestigt waarom mensen tegen de grondwet gestemd hebben.
Europa is een niet democratisch instituut geworden waarin op volstrekt ondoorzichtige wijze bepaald wordt welke kant we op moeten gaan.
Hebben we hier in Europa een brede discussie gevoerd over hoe ver we moeten gaan met de subsidies voor de agrariers? Hebben we daarbij bepaald dat de agrarische sector koste wat het kost beschermt moet worden? Hebben we met z’n allen expliciet toestemming gegeven om de 50 miljard euro ieder jaar te geven aan een sector die minder dan 10% van de beroepsbevolking uitmaakt? Hebben we met z’n allen een keuze kunnen maken tussen eindeloos geld pompen naar de landbouw, ten koste van bijvoorbeeld openbaar vervoer, gezondheidszorg of steenkoolmijnbouw? Wie bepaalt dat het beter is geld te geven aan boeren dan aan buschauffeurs?
Namens wie spreekt deze vent eigenlijk?
En namens wie spreekt meneer Chirac trouwens? Ik, niet hij, betaal zijn boeren om vals te kunnen blijven concureren met boeren uit derde wereld landen. Wanneer heb ik ooit uitgesproken dat het een prima idee was om bakken met geld naar Franse tomatenkwekers te sturen die vervolgens ook nog eens met enige regelmaat ervoor zorgen dat ze middels een wegblokkade voorkomen dat ik bij mijn vakantie bestemming kan komen.

Ik vind het volstrekt “socially tolerable” dat we de agrarische sector een stevige hervorming geven en de boeren tot buschauffeurs gaan omscholen. Waarom wat het twintig jaar geleden wel mogelijk de hele mijnbouw te ontmantelen en waarom nu niet de landbouw?

Zo, dat ben ik kwijt.

Reacties (23)

#1 HansR

Het eerste stuk ben ik het mee eens Steeph. Maar het ontmantelen van de boeren is niet zo slim. Historisch niet maar ook niet omdat boeren zorgen voor de stabiliteit van een maatschappij die leeft van de landbouw. Het mag nu even een globale economie zijn, dat kan (en zal dus) veranderen.

 • Volgende discussie
#2 Caprio

Op zich heb ik er geen problemen mee dat ‘iemand’ namens mij spreekt, ook al spreekt die niet letterlijk of woordelijk maar wat ik denk, zo gaat dat immers in een vertegenwoordigende democratie. Al denkt het klootjesvolk daar anders over, die willen dat politici op elk moment van de dag, over alles en nog wat exact zegt wat zij op dat moment in de onderbuik voelt, al is men te dom om dat te verwoorden.

Maar goed, uw punt hier, is natuurlijk dat niemand die vent kan wegstemmen of instemmen, met een bepaalde termijn. Wanneer krijgen wij Europeanen nu eindelijk eens het recht de Europese commissie te kiezen??? Al is het maar via het Europese parlement. Hoe directer hoe beter. Je kiest de nationale regering/parlement niet omwille van wie die regering nu eigenlijk in de commissie gepleurt heeft, maar omwille van nationale vraagstukken. De verlaging (als in lagen (layer)) van de democratie noem ik dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Caprio

@HansR: behalve dat je een vaag vermoeden hebt dat dat zo is, kun je dat ergens mee staven???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Caprio

@HansR: De afschaffing van landbouwsubsidie zorgt niet voor het verdwijnen van boeren, maar voor het verdwijnen van kleine boerenbedrijven die niet willen schaalvergroten. Jouw stelling zou dus moeten zijn: het kleine boeren familiebedrijfje met

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Caprio

hm… daar ging wat verloren:
“Jouw stelling zou dus moeten zijn: kleine boeren familie bedrijfjes met minder dan 50 koeien zijn de hoeksteen van de moderne diensten en industriele technologisch hoogontwikkelde maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@HansR: “boeren zorgen voor de stabiliteit van een maatschappij die leeft van de landbouw”???
Kan je dat toelichten?
En ik denk trouwens niet dat we alle boeren maar moeten afschaffen. Ik vind alleen dat we er eens een echte politieke discussie over moeten voeren. Iets wat de NL regering en de EU regering uit de weg gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 HansR

@Caprio
Vaag vermoeden van wat? de globale economie die wel eens zal verdwijnen of dat de boeren zorgen voor stabiliteit van een landbouwsamenleving?

Steeph noemt niet het afschaffen van subsidies (al bedoelt hij dat wellicht impliciet) maar heeft het over ontmantelen (naar analogie van de mijnbouw).

Kun je je vraag wat explicieter stellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

@Steeph en Caprio als ik het goed heb begrepen.

Punt 1: Allereerst ben ik het met iedereen eens die zegt dat de landbouwsector hervormt moet worden als Europa een geheel wordt (moet worden).

Punt 2: Het is historisch aantoonbaar, dat slecht gevoerde mensen makkelijk boos worden (revolutionair worden). De Franse en Russische revoluties zijn de grootste voorbeelden bij ons in de buurt. Stalin ging rotzooien met de landbouw in zijn eerste vijfarenplan en kon in 1933 vervolgens met de onderdrukking beginnen. Iets soortgelijks overkwam Mao die een culturele revolutie en mateloze onderdrukking van de boeren nodig had.

Boeren moet je laten boeren en daarin steunen. Dat heeft Chirac goed begrepen. Hij begrijpt denk ik ook wel dat er hervormingen nodig zijn. Dat moeten wel hervormingen zijn waar hij het mee eens is. Dat is politieke uitvoering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HansR

slecht gevoed dus:(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

@HansR: Ah, ik begrijp het. Maar daar heb je niet per se je eigen boeren voor nodig natuurlijk. Alhoewel je daarmee wel erg kwetsbaar wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Benoni

Subsidie op producten zou moeten worden vervangen door uitbesteding of subsidie van milieuzorg, sociale werkvoorziening en landschapsonderhoud.

Dit geeft de landbouwers in Afrika en de Amerika’s een eerlijke kans om te concurreren met de Europese boeren, maar compenseert wel de Europese boer voor het feit dat landbouwgrond en personeel onevenredig duur is. Doordat milieuzorg minder in de kostprijs van de producten doortelt, komen ecologische producten voor een aantrekkelijker prijs in de winkel. Bovendien wordt het inkomen van de boer stabieler, wat vooral voor kleinere agrarische bedrijven hard nodig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Carlos

Ook gekozen vertegenwoordigers kunnen belobbied worden door de landbouwsector. Maar wat mij betreft gaan we ook gelijk naar een direct gekozen commissie.

Waar ik opzich wel meer van zou willen weten is de aard van die subsidie opheffing? Het zouden wel eens slechts sluwe verschuivingen binnen het WTO boxensysteem kunnen zijn. Een deskundige legde mij laatst uit dat de Europese boeren geen veer hoeven te laten bij dergelijke “vergaande voorstellen”.
http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Spuyt 12

Ik denk dat de grootste angst van de europese leiders is afhankelijk te worden van voedsel van buiten de Unie. Dt is strategisch gezien geen goede zet, want dat maakt je afhankelijk. Was dat niet ook ooit de reden om flevoland droog te leggen?

Het mag niet zo zijn dat we later door een boycot van bijvoorbeeld de VS omdat we naaktstranden nog niet verboden hebben hongersnood gaan krijgen in Europa.

De wereldsituatie vind ik daardoor te explosief.
Maar het mag allemaal best wel wat minder, zodat we niet met overschotten komen te zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Spuyt 12

“daardoor” = daarvoor

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Carlos

Spuyt12, we zijn voor ons voedsel al afhankelijk van het buitenland. Europa heeft 2.1 Europa’s nodig om de economie te laten draaien, naast allerlei mijnbouwstoffen zijn we afhankelijk van soja uit Brazilie, palmolie uit Indonesie, vis(meel) van over de hele wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Spuyt 12

Volgens mij is dat niet geheel waar, we zouden op onze eigen interne productie kunnen terugvallen. Of we dan nog net zoveel keus zouden hebben als nu is de vraag, maar dat is geen politiek issue…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Caprio

@Spuyt12: het afschaffen van de landbouwsubsidies leidt niet in de eerste plaats tot invoer van buitelands voeder, maar tot schaalvergroting en kostenverlaging binnen Europa. Bovendien heeft Europa net de Europese graanschuren in Oost-Europa geannexeerd. Net als bij HansR is je argument een onderbuik argument zonder cijfers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Carlos

Ik heb zeer grote twijfels of onze intensieve veeteelt en biodindustrie met kippen en varkens kan overleven zonder buitenlandse importen. Ook hebben we een tekort aan bonen in Europa. Ik geloof wel dat ons continent de potentie heeft om zelfvoorzienned te zijn maar die reorgansatie zal enige jaren in beslagnemen en veel vergen van onze samenleving en boeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Spuyt 12

Sorry, een onderbuikargument? Jouw claim van “schaalvergroting en kostenverlaging” is net zo goed nergens op gebaseerd… Maar inderdaad, ik heb Oost-Europa niet meegenomen in mijn argument, dat maakt het wel anders.

Overigens vind ik het wel een positief punt om “zelfvoorzienendheid” van primaire levensbehoeften in stand te houden/uit te breiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Caprio

@Spuyt12: economische wet, als je minder inkomsten krijgt, moet je of kostenverlagen of ten onder gaan. Bovendien, is de historie van de landbouw dat zij overgaat tot schaalvergroting bij teruglopende inkomsten. Noem de laatste 30 jaar landbouwgeschiedenis maar niks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Spuyt 12

Ach, ik doe een suggestie, analoog aan de reden waarom Nederland Flevoland heeft gemaakt. (Althans, dat dacht ik, na wat gegoogle kom ik daar geen bewijs voor tegen)

Vervolgens wordt mijn suggestie op de hoop “onderbuikgevoel” gegooit, wat nergens op slaat, aangezien ik tegen de overmatige subsidies ben, en alleen maar een mogelijke overweging van de Europese leiders aandroeg.

Overigens, de door jou opgeduikeld wetmatigheid gaat ook op voor toenemende inkomsten. Kijk bijvoorbeeld wat er gebeurt is in Andalusië, waar een paar rijke boeren met Europese subsidies flink gemechaniseerd en “schaalvergroot” hebben. Dit had een desastreus effect op de werkgelegenheid aldaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

Ik snap dat hele zelfvoorzienendheid argument niet! Net alsof Europa op alle andere gebieden wel zelfvoorzienend is. Als het om energie gaat (dat lekker samenhangt met de al genoemde kolenmijnbouw) zijn we toch ook niet zelfvoorzienend? En reken maar dat mensen ook ontevreden worden (oproeren, revolutioneren) als de electriciteit te lang uitvalt of er geen benzine meer voor de auto is.

Ik beschouw zelfvoorzienendheid dus als een non-argument (in verband met de keuze omtrent kolen die Europa in het verleden heeft gemaakt). Ik wacht op betere argumenten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

Oh shit, nu heb ik me ook in de off-topic laten meeslepen!

Maar ja ik ben het met Steeph eens: De mensen die “namens ons” onderhandelen, onderhandelen helemaal niet “namens ons”. In de grondwet waar we een paar maanden terug over konden stemmen werd dit overigens ook vastgelegd en ik ben het met Steeph eens dat dat bij mij een tegenstem heeft uitgelokt.

 • Vorige discussie