1. 1

  Is dit een apart chapter van de ‘sociale partners’ ? Misschien zouden ze het eens moeten overwegen. Het is de enige club die echt regerings-beleid maakt, of die indruk heb ik in elk geval.

  Niemand vraagt mij ooit iets.

 2. 3

  Vraag me af of dit ook een visie is die wordt gedragen door de minder hoogopgeleide Marokkanen. In vind ik dit een erg positief verhaal, wat denk ik breed gedragen wordt onder studenten.

 3. 4

  ” het stimuleren van ‘circulaire migratie’ “
  Maar natuurlijk wel net als nu met behoud van NL aow, pensioen evt uitkering en bij slechte gezondheid staan ze weer op de stoep. En we hebben al de remigratiewet dik 700 euro per maand levenslang per 45plus remigrant. NL is een afhaalloket voor gratis geld in hun ogen. En dan nog over de grens spenderen, onhoudbaar.

  Dit kan alleen met een modern sociaal stelsel op individuele kapitaalsbasis. (Kan je het direct privatiseren.)

 4. 6

  @seven; Misschien is het een leuk idee om de verhouding van (niet betaalde, dus geen WW) sociale diensten relatief te maken aan het aantal en de soort van paspoorten die je houdt: heb je een Marokkaans en een Nederlands paspoort ? Da’s prima Ok, maar dan krijg je de helft NL sociale dienst en de helft van wat Marokko je in zo’n geval zou geven. Even kijken hoe snel die paspoorten ingeleverd worden. Tja, lusten en lasten, he ?

  /Sorry mijn linkse vrienden, ik trol maar wat.
  //Soms kan ik het niet laten.

 5. 7

  Weer een clubje dat overal een mening over heeft.. “meer aandacht voor taal en rekenen op school”..de overdreven aandacht voor (CITO)resultaten en waanzin als “opbrengstgericht werken” vormen nu juist stagnerende factoren in het onderwijs. Hopelijk zijn we daar in 2023 vanaf.

 6. 8

  Ik ben wel voor meer aandacht voor taal en rekenen in onderwijs, als de aandacht voor andere vakken ook maar evenredig wordt uitgebreid. Kennis en begrip van geschiedenis, biologie en aardrijkskunde onder grote delen van de bevolking is bijvoorbeeld ook beschamend.

 7. 10

  In ronkende taal een verzameling platitude’s ventileren. Nergens concreet, nergens scherp. Als een setje goede bedoelingen het beste is wat ‘young professionals’ te berde kunnen brengen zie ik de toekomst donker in.

 8. 11

  “gedeeld land” … een beetje typische verwoording.

  Persoonlijk had ik liever iets gelezen in de richting van “koppen bij elkaar” en “samen de schouders eronder”

  … ehhh, nee, geen thee graag. Liever een pilsje!

 9. 12

  @10: Wat een ongewoon positieve kritiek van jouw kant, voor een topic dat het woord Marokkanen bevat.

  Weet iemand trouwens wat “creatieve hups” zijn?

 10. 14

  Manifest NL2023 van ‘young professionals’ van Nederlands Marokkaanse afkomst is een glad geredigeerd stuk. Het jaagt je niet op de barricaden, staat bol van holle abstracties, is gewoon saai. Maar ‘close-reading’ levert toch wel curiosa op, waarop ik de aandacht wil vestigen. Ik doe dit op uitnodiging van de manifestanten zelf, vide hun: ‘Tot slot roepen wij zoveel mogelijk Nederlanders op om te reageren op onze aanzet.’

  1 ‘het creëren van een eigen ‘Harvard’, dit in verband met Nederland als kennisland’.

  De ‘young professionals’ zullen Harvard als model voor NL hebben genomen vanwege haar mondiale hoge status; W. Bush studeerde er per slot van rekening ook. Maar dit aanzien kan vrucht zijn van het feit dat Harvard een particuliere instelling is die geen degraderende staats-invloed had/heeft te vrezen. En dan is die oproep om tot een Hollandse Harvard te komen aan het verkeerde adres gericht. Zo’n instituut zullen adressanten zelf moeten oprichten. Dat ze er het toekomstige Kabinet mee lastig vallen, zou wel eens kunnen wijzen op een verkeerde (so-ciale) mentaliteit die ze zelf voor een Harvard-opleiding ongeschikt maakt.

  2 ‘het vestigen van hoogwaardige culturele instellingen in achterstandswijken ter verbetering van het imago van deze wijken.’

  Door boven een modderschuit een mooi wapperende vlag te hijsen, maak je er nog geen schoon stralend ‘cruise’-schip van.
  Triest is het om te lezen van die bekommernis om ‘imago’. Als ze zo beginnen, weet je dat het nooit veel kan worden.

  3 ‘Ook intolerantie ten opzichte van Joden, homoseksuelen en angst voor moslims zijn al ja-ren bekende fenomenen.’

  Fenomenen? Gaat het niet om aspecten van één (1) monsterlijk fenomeen?

  4 ‘Belangrijk is dat iedereen, ongeacht persoonlijke achtergrond, seksuele voorkeur, religie, ras of beperking, zichzelf kan én mag zijn.’

  Quatch. En neen, pedosexuelen die ook zo dolgraag zichzelf willen zijn, laten we niet hun gang gaan.

  5 ‘circulaire migratie’. Wat is dat?

  Marokkanen naar NL, Nederlanders naar Marokko? Of geen baan meer in Marokko, dan terug naar NL voor een uitkering? Ik noem maar iets.

  Ten slotte mijn advies aan die ‘young professionals’. Doe zelf wat. Echt. Gaat de moeilijke wijken in, bezoekt onbezoldigd daar uw lager opgeleide verwanten & aanhang, en roept die ‘fine young cannibals’ tot de orde. Dan komt véél in orde.

 11. 15

  Quote” “[…] en voelen wij ons verantwoordelijk voor een samenleving waarin zowel wij als onze kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien en zich als burger van dit land kunnen ontwikkelen.”

  Doe daar eerst zelf eens wat aan.

 12. 16

  @15: Hoe die verantwoordelijkheid uitpakt konden we onlangs weer lezen… ruim 50% van de Marokkanen van 22 jaar heeft een strafblad.