Mag het licht uit?

Vanavond kan je niet alleen met woorden, maar ook met daden een klein verschil maken. Het idee is om donderdagavond 1 februari 2007 om 19.55 uur vijf minuten lang het licht uit te doen, aan de vooravond van het verschijnen van het nieuwste klimaatrapport van de Verenigde Naties in Parijs. Hiermee vestig je de aandacht op het klimaatprobleem en dat is hard nodig.

Je bent dan niet de enige: zelfs het ministerie van Milieu, de laatste jaren toch niet echt een voorbeeld van vooruitstrevendheid, doet mee aan de actie tegen klimaatverandering.

Een koud kunstje voor een sympathieke actie. Milieuminister Pieter Winsemius, altijd sportief genoeg om aan te haken voor het goede doel, besloot gelijk om mee te doen met zijn mooie ministerie in het witte, glazen gebouw naast Den Haag Centraal.

Zo makkelijk kon het bijna niet zijn! Dat bleek ook al snel: Balkenende verklaarde zich tegenstander. Tennet waarschuwde namelijk als beheerder van het landelijke electriciteitsnet voor stroomuitval.

Hoe betrouwbaar is het netwerk als de stroom kan uitvallen als één op de zes mensen tegelijk het licht uitdoen, zoals Tennet beweert? Ik zeg, laten we het testen. In het ergste geval valt de stroom echt uit. Dat zou pas mooi zijn voor het milieu. Dan bespaar je namelijk pas echt energie.

Mag het licht uit? Natuurlijk mag dat. Schaar jezelf in het rijtje groten der aarde die burgerlijke ongehoorzaamheid predikten zoals Leo Tolstoj, Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Hanneke Groenteman. En doe mee!

Reacties zijn uitgeschakeld