1. 2

  Orpheus

  De strenge grenzen van den dood
  zijn overschreden zonder licht.

  Ik heb gevoeld een vederlicht
  weerstaan
  Dat in mij zonk, als lood

  Ik buig het dode uit elkaar
  en dieper gaat mijn wezen in
  De verre staat
  de bleke kim

  Achter mij sluiten zich als haar
  verhindering en siddering
  Het laatst, elastische gebaar
  der nu gesloten levensring

  (G. Achterberg)

 2. 4

  Inderdaad, heel jammer en treurig. De grootste Nederlands-talige schrijver die tot op het bot kan ontroeren is gelukkig op een “waardige” manier gestorven.

 3. 5

  Ontroeren, nou, hij kon ook aardig irriteren.

  Maar het is goed dat hij voor zijn dood geen absurd gevecht met de regerende Boekaanbidders heeft hoeven voeren.