“Homohealings” bij Defensie en andere overheidsinstellingen?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (6)

#1 Herman

Als mensen kiezen voor een homohealing,zoals binnen de pinkstergemeente, moet dat mensen die handelingsbekwaam kunnen worden geacht vrij staan. Echter, het opdringen van dergelijke methoden, zoals in het VU Medisch Centrum mag wat mij betreft met onmiddelijk ontslag bestraft worden. Mensen mogen immers verwachten in dergelijke instellingen vrij te blijven van onnodige inmenging in de persoonlijke levenssfeer.

In een jeugdinstelling als Harreveld is een dergelijke opdringerigheid zo nodig nog erger. Jongeren worden immers gedwongen aan de zorg van de overheid blootgesteld. Daar past alleen een maximale bescherming bij.

  • Volgende discussie
#2 Rene

@ Herman:

Dat woordje “kunnen” in je zin één is wel waar het op hangt. Ik had er liever “moeten” zien staan want handelingsbekwaam zijn de mensen die ervoor kiezen in geen geval.

Als parallel, ik vind niet dat ouders het recht moeten hebben hun kinderen niet in te laten enten, niet op religieuze gronden, noch andere, Vanaf een bepaald moment (en na de geboorte is in ieder geval na dat moment) is een kind een zelfstandig wezen dat bescherming tegen mishandeling verdient. Hoe vrij en bekwaam, en op welke leeftijd, is een z’n hele leven lang suf-geïndoctrineerd en zelf-haat onderwezen homoseksueel kind van religie-malloten?

En ja natuurlijk, in afwezigheid van een niet subjectieve hogere moraal kun je daar verder niks mee en zal het al wel snel bij “moeten” moeten blijven, maar “handelingsbekwaam” is hier enkel een juridisch-technisch begrip, geen inhoudelijk.

Maar goed, daar gaat dit natuurlijk ook, inderdaad, niet over. Ik hoop niet dat iemand hier het niet ermee eens dat het “via” overheidswege aangeboden krijgen van dit soort van, eh, genezing in ieder geval volstrekt abject en buiten elke mogelijke zinnige definitie van moraliteit staat.

Is het interessant dat precies Trouw met dit nieuws kwam? Had de Telegraaf het net even te druk met het veroordelen van Islamitische relioten of ken ik Trouw gewoon niet goed genoeg?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 KJ

Men doet maar, maar ik heb liever niet dat een (wereldwijd) gerespecteerd medisch instituut als de VU hier aan meedoet. En zeker ook niet van mijn belastingcenten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Hans

Reactie op: Rene | 15 July 2009 | 14:02
“het interessant dat precies Trouw met dit nieuws kwam? Had de Telegraaf het net even te druk met het veroordelen van Islamitische relioten of ken ik Trouw gewoon niet goed genoeg?”

Nee het heeft te maken met het feit dat ik in contact sta met een journalist van Trouw
samen met de mensen in de andere verhalen van defensie en het VU ziekenhuis.

Fijn dat je het ermee eens bent dat dit niet kan, geeft me moed voor de toekomst.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Rene

@ Hans:

Juist. Dank voor je actieve bemoeienis met het aan de kaak stellen dan.

“Niet kan” is wat mij betreft een understatement. Ik vind het volstrekt evident dat het “via” (weer die quotes, om te benadrukken dat er inderdaad geen “van” staat) overheidswege aangeboden krijgen van dergelijke hersenwas-programma’s in een land als Nederland totaal uit den boze is. Dient te zijn.

Ik linktipte deze ook, na een tijdje terug hier juist eens over het aantal homofobie-gerelateerde waanlinks te hebben “geklaagd”, omdat dit in mijn optiek een uiterst belangrijke mensenrechten kwestie is: de overheid mag zich niet laten gebruiken als gelegenheidsgever voor onderdrukking en discriminatie. Vrijwel even essentieel als dat zij dit zelf niet mag doen.

Nu denk ik wel dat dermate veel mensen het daarmee eens zijn dat dit gaat neerkomen op een paar knuppels die ferm toegesproken dan wel ontslagen zullen worden dus de revolutie kan nog wel een weekje uitgesteld worden maar zoiets niet dood laten bloeden in de kantlijn van de komkommertijd is wel belangrijk om een eventueel toch sluipende ingang van dit soort van praktijken tegen te gaan.

Nogmaals dank dus. Als je de Harrevelder bent; ik hoop dat het goed met je gaat.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 VPE

Voor de volledige (ondertekende) persverklaring van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht en de VPE verwijzen wij u naar de website van de VPE. Het artikel kunt u bereiken via de volgende verkorte link: http://bit.ly/efhVl.

  • Vorige discussie