Goedgekeurde Cijfers

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De WAO herkeuringen staan onder druk. De onlangs opgerichte stichting CORV probeert langs juridische weg de herkeuringen te stoppen omdat de WAO een verzekering is waarvan de voorwaarden niet zomaar eenzijdig zouden mogen worden gewijzigd.
Tegelijkertijd geven de keuringsartsen van het UWV aan morele problemen te hebben om op basis van targets mensen te moeten herkeuren en dit heeft tot een ‘onwerkbare siuatie’ bij het UWV geleid. Ik weet niet of keuringsartsen een eed moeten zweren, maar afgezien daarvan zien zij natuurlijk direct de gevolgen van hun beslissingen, en het siert hen dat de ‘befehl ist befehl’ mentaliteit ze niet goed afgaat.

Het interne rapport (pdf) van het UWV waardoor de crisis naar buiten kwam, laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: Onhaalbare afspraken met de politiek over aantallen worden aan medewerkers opgelegd die zich daardoor professioneel genegeerd voelen, wat er toe leidt dat ze het beleid van het UWV niet kunnen verdedigen, maar zich met de patiënt gaan identificeren. Ik kan me er wel iets bij voorstellen hoe die mensen zich ’s avonds moeten voelen.

Ondertussen kijkt minister De Geus verbaasd op vanwege ontstane commotie en kan zich onmogelijk voorstellen dat er problemen zijn, ook al was hij daar al eerder van op de hoogte gesteld. Het UWV geeft als oplossing aan dat er zo snel mogelijk weer vertrouwen moet worden gekweekt tussen personeel en directie, maar wellicht dat daarvoor eerst het beleid zal moeten veranderen. Want mensen tot nummers of aantallen reduceren is geen goed idee, de vraag is echter of De Geus na twee jaar Balkenende II nog in staat is om de mensen achter de cijfers te zien.

Reacties (32)

#1 CiNNeR

*Geeft Grobbo een zoen*

Erger is dat de onvrede en gewetensnood bij verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen al vanaf het begin bekend is maar men niet met naam en toenaam naar voren durfde te komen. Het UWV is heel duidleijk geweest over ‘lyaliteit’ die verlangt wordt. Bek dicht en goedkeuren of optiefen werd door middel van onder andere de nieuwjaarsspeach bekend gemaakt.

Overigens is er juni dit jaar al een motie aangenomen (de motie Vendrik) om meer op maat te keuren bij ME-patienten. Hiervan is 84% van volledig afgekeurd naar volledig goedgekeurd gegaan met als meest voorkomende reden: ME bestaat niet volgens Hoogervorst dus u kunt weer aan het werk”

Ik hoop dat dit niet onder het tapijt eindigd. het feit dat het CDA echter ook aan het morren is geslagen, zou een goed teken kunnen zijn.

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Minister de Geus overweegt nu Jomanda tot nationale keuringsarts te bombarderen. Zo kunnen in de sporthal in Tiel 5000 wao-ers tegelijkertijd worden herkeurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

Een kleine week geleden was er hier ook al een berichtje wat hieraan gerelateerd is.

De kern van de zaak is en blijft, dat mensen als een productiemiddel worden beschouwd (niet: zijn!). Een economisch goed dus. Een WAO verzekering is leuk, maar het kan niet zo zijn, dat dat ten koste gaat van [..vult u maar in..].

Elke sociale voorziening zal altijd aan druk onderhevig zijn en zal altijd bedreigd worden met afbraak omdat er nu eenmaal een groep mensen is die vindt, dat het geld dat aan passieve productiemiddelen wordt besteed elders dient te worden geïnvesteerd. Of als ik het negatiever uitdruk: aan anderen dient toe te komen.

Dat heet de kapitalistisme.
Liberalisering.
Enzovoorts…

In vrijheid zult gij leven.
In vrijheid zult gij werken.
In vrijheid zult gij uw heren dienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HansR

kapitalisme dus :(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 CiNNeR

Vond kapitalistisme ook wel mooi klinken ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 CiNNeR

@Hans: er is echter wel een verschil tussen druk op een sociale voorziening verlichten of diezelfde sociale voorziening wegsmijten door middel van waarzeggerij en glazen bollen turen. Het geeft inderdaad wel aan dat een minder produktief mens geen lor meer waard is tegenwoordig ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 HansR

@Cinner
Het verschil tussen druk verlichten of wegsmijten is het verschil in de manier waarop je omgaat met rationalisering. Met de kentallen. Met de parameters van het model. Want iets anders dan een model om zijn beslissingen te funderen heeft de politicus niet meer.

En verder:
Het gebruiken van kentallen om te analyseren waar problemen zich bevinden in een systeem is al enkele eeuwen gemeengoed. Het gebruik van kentallen focust echter altijd alleen op datgene wat het kental beschrijft en niet op omgevingsinvloeden die wijzigen als het kental wijzigt.

Jij noemt het waarzeggerij en glazen bollen turen. Dat gaat wat ver maar het effect is ongeveer hetzelfde: de politicus weet gewoon niet genoeg en kent de invloed van het wijzigen van een kengetal op het model niet. Het model is altijd incompleet. Het is dus de visie op de mens die de politicus zijn beslissing uiteindelijk doet nemen: is die technocratisch kapitalistisch en productiegericht dan is het kental dat leidt tot winst van de kapitaalverstrekker het belangrijkst. Is die visie humanistisch of sociaal dan zal de invloed op de individuele mens van groter belang zijn, zo niet doorslaggevend. De artsenij (aanleiding van dit log) is ook maar een industrietak waar kentallen een rol spelen: zoveel patienten per arts, zoveel per dag, zoveel goedkeuren etc…

Het argument is het kental maar feitelijk doet dat er niet toe. Het is een argument en meer niet. Een argument dat afgewogen wordt tegen de mens. En in de huidige tijd zijn we weer zover, dat de menselijke waarde gereduceerd wordt tot een productie gericht kengetal. Dat is in het verleden – bewust en onbewust – al eerder gebeurt en dat heeft tot onsmakelijke taferelen geleidt.

De politici zoeken de grenzen op en die grenzen lopen vandaag de dag voorbij de technocratie waar ze vroeger voorbij het sociale liepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Spuyt 12

Om maar even een knuppel in het hoenderhok te gooien, ME is een fysiek niet-bestaande kutziekte. Hoogstwaarschijnlijk zit het in het hoofd. Dat maakt het niet minder erg, maar het wordt wel moeilijk te objectiveren. Gevolg?
Er zijn vele “ME-lijders” die faken of waar het een “gewoonteziekte” is geworden, zonder dat de zieke enige poging doet om erbovenop te komen. Deze mensen kennen de mazen in de wet en weten keer op keer aan hun uitkering te komen. In dit geval moeten de “goeden” dan weer onder de slechte lijden.

Ik bagatelliseer de gevoelens van “echte” ME-lijders niet, maar na vele verhalen uit eerste hand van een ARBO arts en ervaringen met diverse ME patienten die wel heel selectief aan hun ziekte leden kan ik veel van de klachten niet meer serieus nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HansR

@Spuyt12:
Ja.

Maar de WAO herkeuringen en het oorspronkelijk aangehaalde rapport gaan niet over ME.

Een probleem met ME moet dus als een probleem met ME worden behandeld en niet als een algemeen WAO-probleem worden neergezet of in de WAO discussie als argument worden gebruikt. En zonder ME is het probleem van het UWV nog steeds aan de orde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sikbock

Wat betreft die WAO herkeuringen ben ik het wel eens met Spuyt12: je kunt de kant van de “echt zieken” wel benadrukken maar dat doet geen recht aan de situatie..

Op een gegevn moment zat 1 op de 6 personen van de beroepsbevolking in de WAO!!.. dat ( misbruik) is dodelijk voor je stelsel..

Maatregelen waren mijns inziens dan ook onvermijdelijk en die klassifiseren als ongebreideld kapitalisme zijn wereldvreemd geneuzel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 CiNNeR

@Spuit12:”Ik bagatelliseer de gevoelens van “echte” ME-lijders niet…” Natuurlijk doe je dat wel. Je bestempelt het als “ME is een fysiek niet-bestaande kutziekte” en daarmee zeg je toch al voldoende nietwaar. (Overigens zou je iers onderzoek van gendefecten interessant vinden, tevens zou het je mening wellicht wat kunnen nuanceren)

@Hans: Hoewel ik beslist niet achterlijk ben, gaat het intellectueel geneuzel me verder ietwat boven mijn pet. In elk geval wilde ik niet de politiek als waarzeggerij bestempelen maar de WAO keuringen. Dat geven niet alleen de WAOers aan maar ook de verzekeringsartsen die al eerder dan dit aan de bel getrokken hebben. De politiek is daar deels verantwoordelijk voor maar zijn prima geadviseerd. Ze kiezen er alleen telkenmale voor die adviezen naast zich neer te leggen en zelf op de stoel van de medicus te klimmen.

ME is daarbij een uitmuntend voorbeeld al gaat de discussie daar niet over. Hoogervorst klom eveneens op de stoel van arts en besloot zonder kennis van zaken en tegen de visie van de WHO in dat er hier geen sprake is van ziekte. Aandoening werd verheven tot politiek issue en idem weggeredeneerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HansR

@Sikbock
Ik geloof dat het ongebreideld niet door mij is gebruikt.

Je zegt terecht 1op6 ZAT in de WAO. Dat is dus al geweest. Punt van mij is dat er nu doorgeschoten wordt op foute argumenten met een foute techniek. Ik zei al: De politici zoeken de grenzen op en die grenzen lopen vandaag de dag voorbij de technocratie waar ze vroeger voorbij het sociale liepen. Doorschieten dus.

De mens is ondergeschikt aan techniek en cijfers. De mens als mier of bij. Dat kun je waarderen of niet. Ik waardeer dat niet. Het is het proces van de-humanisatie dat o.a. in deze tijd zo vervreemdend werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Sikbock

HansR: uitkeringen moeten betaald en opgebracht worden. We kunnen ( al zouden sommigen misschien anders willen) niet iedereen in Nederland een uitkering geven..

Mijn beleving is dat er in het verleden teveel nadruk op het “sociale” heeft gelegen. Hele volksstammen hebben daar misbruik van gemaakt (werkgevers en werknemers). DAT heeft pas vervreemdend gewerkt in onze maatschappij. Het wordt dus tijd voor een tegenbeweging die wat mij betreft zijn doel nog lang niet heeft bereikt.

De rest van je argumenten is wat mij betreft niet helemaal “in touch”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 HansR

@Sikbock
Leg maar uit dan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sikbock

tis nogal simpel: wie niet werkt zal niet eten zeiden ze vroeger.. Dat beginsel is volledig (onterecht) losgelaten..

Vroegah zorgde je familie voor je als je arbeidsongeschikt werd.. tegenwoordig de overheid..

daardoor is er een enorme anoniem uitkeringscircus ontstaan met een aantal negatieve gevolgen..

oa: vervreemding van de burger, desintegrerende sociale verbanden en een gat in de begroting..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Sikbock

Ik heb deze gedachtenwisseling al eerder4 met Cinner gehad en zij wees me (geheel terecht) op de “zegeningen” van de verzorgingsstaat..

Ik ben het daar geheel mee eens, zou niet meer zonder willen, maar ben van mening dat we die verzorgingsstaat ( met oog op de toekomst en de betaalbaarheid) wel moeten inkrimpen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Spuyt 12

@Cinner: Nee, ik bagatelliseer niets. Een ziekte die in het hoofd zit kan evenveel (misschien nog wel meer) pijn/moeheid veroorzaken dan een ziekte met een zuivere lichamelijke oorzaak.

Maar ik blijf van mening dat er niet voldoende ondersteuning is om ME als lichamelijk te kunnen beschouwen. Waarom zou dat overigens moeten? Een psychische ziekte is net zo goed een ziekte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Degtyarev Pekhotny

ja maar omdat er zo veel fakers zijn kun je de klachten niet meer serieus nemen schreef je. Ik vraag me af waar je naar toe wou met die opmerking, ook in het licht van jouw laatste reaktie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 CiNNeR

Heb met Sickbock die discussie inderdaad gehad en we kwamen er ook op uit dacht ik dat het niet alleen het sociale stelsel was die vervreemding in de hand werkte maar ook de gevraagde flexibiliteit, mobiliteit en individualisering. En het feminisme op een bepaalde manier denk ik. ‘De kostverdiener’ verdiend zelden genoeg voor het hele gezin en ‘we’ willen dan ook graag dat iedereen gaat werken.

Toch denk ik niet dat dit systeem niet houdbaar was (wat ik ongetwijfeld toen ook gezegd heb?) Er was een overschot van vijftien miljard aan WW en WAO-premies, de wet Poortwachter wierp aanzienlijke vruchten af en nu nog steeds en de premie had zelfs omlaag gekund in nabije toekomst. Maar daar was Balkenende II en de Geus en hupsakee, we schuiven een deel WAOers naar de bijstand, schaffen in het nieuwe systeem de term arbeidsongeschiktheid bijna helemaal af en gaan massaal vele malen meer premie betalen omdat de particuliere verzekeraar er zo nodig bij moet. En lopen we tegen dit soort problemen aan als in de posting genoemd worden. Ben het verder met Hans eens, inmiddels waren de keuringen al strenger, de instroom lager en de uitstroom hoger vooor de herkeuringsoperatie begon. Daarnaast zijn veel mensen op papier WAOer maar ontvangen geen uitkering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 CiNNeR

@Spuit 12: Je zegt “Maar ik blijf van mening dat er niet voldoende ondersteuning is om ME als lichamelijk te kunnen beschouwen”. Het gekke is dat de redenering andersom nooit opgepikt wordt. Er is namelijk wetenschappelijk ook geen enkel bewijs dat het om een psychische aandoening gaat. In plaats van de wegen gewoon open te houden focused de maatschappij zich echter op de psyche en beschuldigd ondertussen (en vaak onterecht) de ME-patient ervan zich teveel te focussen op lichamelijk.

Ga je het sec na, zal je meer bewijs voor lichamelijke defecten en afwijkingen vinden en los zand op het gebied van psyche. In Nederland kiest men echter graag voor de economische weg. Cognitief Gedrags Therapie is het devies en dat het onderzoek inmiddels totaal is afgebrand in bijvoorbeeld The Lancet (vooraanstaand medisch vakblad waaraan eerst juist de status werd ontleent) weet amper iemand. Zal voor de lol noemen waar het onderzoek feitelijk op sneuvelt:

-De in de media veelgenoemde slagingspercentages van 70% zijn nooit wetenschappelijk aangetoond, in het orginele onderzoek staat 30% gemeld.
– De onderzoekspopulatie heeft verschillende groepen patienten uitgesloten, met name de ernstig zieke patienten, de bedlegerige patienten en de patienten die te ver zouden moeten reizen. Daarnaast werden ook de patienten met complicaties (van depressie tot candida) uitgesloten. Complicaties die bij ME-patienten vaak voorkomen (wat nogal wiedes is, de conditie gaat er na verloop van tijd ook aan). Je houdt de patientengroep over waarvan sowieso al een betere prognose bekend is (een deel wordt binnen een jaar beter) en sluit een meerderheid aan ernstig zieke mensen uit. Toch worden de conlusies over de gehele patientengroep gegeneraliseerd.
– Er is gebruik gemaakt van ruime criteria, dat wil zeggen men gaat uit van moeheid en spierpijn, concentratieproblemen en geheugenproblemen. Er zijn echter veel strengere criteria die de groep beter afbakenen. Probleem met ruime criteria is dat meer mensen ineens in de patientengroep vallen en dat gebeurd nu ook maatschappelijk gezien. Beetje moe en wat spierpijn en hupsakee, zonder vergaand onderzoek kan je een diagnose mee naar huis nemen. Niet best voor het onderzoek en ook niet voor de patient overigens.

Kijk ik naar mezelf heb ik menig psycholoog, psychiater, fysiotherapeut en maatschappelijk werk bezocht, verschillende vormen van gedragstherapie gevolgd en was elke conclusie opnieuw hetzelfde. Ik mankeer psychisch niets, mijn gedrag mankeert niets, er is op psychisch vlak geen oorzaak voor mijn klachten aan te wijzen. Overigens zijn er wel lichamelijke defecten vastgesteld, alleen kan geen duidelijk verklaard worden. Mijn evenwichtsorganen werken aantoonbaar niet goed, mijn bindweefsel in de ogen is niet goed, er is een huidaandoening die alleen uiting is van onderliggende ziekte. Maar wat de veroorzaker is weet men gewoonweg niet. Me opnieuw terugsturen naar een psychiater heeft daarbij echter weinig zin denk je niet.

Jouw redeneringen komen voort uit onwetendheid en bakerspraatjes. Tegenwoordig niet eens zo gek met een minister van Volksgezondheid die sprookjes vertelt.

Waarom ik zo’n lap tekst erover schrijf: wie weet kan ik een piepklein beetje kennis verspreiden en meer nuance in de discussie krijgen dan de ‘ach het bestaat niet’ en meer overtollige onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 HansR

@Sikbock
Het is wel mosterd na de maaltijd maar datheb je er van als een discussie te laat doorloopt.

Wie niet werkt zal niet vreten.

Prima maar je mist nog steeds de essentie van de discussie nl. het probleem van de UWV. Je zegt dat mijn argumenten niet helemaal ‘in touch zijn’ en vervolgens zwam je wat over wie niet werkt zal niet eten.

En dat argument is in het verleden maar al te vaak misbruikt voor van alles en nog wat. Waar het om gaat is het sluipende risico voor artsen te verworden tot Mengele klonen. En dat risico ontstaat door verkeerd omgaan met kentallen. Door economie hoger te stellen dan de mens.

Je mist elke humanistische grondslag.

En:

vroeger zorgde je familie voor je…

Ben je dom of heb je niet gezien hoe de wereld is veranderd de afgelopen 100 jaar of langer. Het is economisch goed als er mensen zijn die gratis de zorg op zich nemen. Dat laat meer geld over voor de gezonde graaiers. Rot op met je (gratis) familiezorg. Dat is alleen het argument van (ja daar gaat ie weer) kapitalistische dieven: hoe meer geld ze kunnen graaien hoe beter.

Toen je de naam van SikBock koos had je Marten Toonder goed begrepen. Een ijzingwekkende intrigant, een zuiger en een ettertje. Een echte Zieke Bok. Ben je soms van de regering?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Sikbock

Ben je boos HansR? dat mag best hoor..

Ik begrijp best dat je jezelf een modelburger vindt met een humane imborst.. Verontwaardiging ten opzichte van anders denkenden ( Nazi’s) hoort daar dan vanzelfsprekend bij..

God zal je in de hemel belonen beste man..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 CiNNeR

Het is economisch goed als er mensen zijn die gratis de zorg op zich nemen. Dat laat meer geld over voor de gezonde graaiers. Rot op met je (gratis) familiezorg. Dat is alleen het argument van (ja daar gaat ie weer) kapitalistische dieven: hoe meer geld ze kunnen graaien hoe beter.

Niet alleen hoop ik. De maatschappij zou juist een stukje sociaal terug krijgen als men elkaar ook wat meer in het oog hield en wat meer hielp. Hoewel ik je moet nageven dat het momenteel een twee snijdend zwaard is. Zodra je een familielid probeert te helpen, trekt elke helpende instantie zich terug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Sikbock

@ Cinner: meer van je genuanceerde bijdragen wat mij betreft!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 fritzie

De sociale voorzieningen worden misbruikt door Overheid, Ondernemingen en Vakbonden ( zie RSV- debacle).
Het kernprobleem is dat de sociale potten misbruikt worden, niet de sociale wetgeving zelf.

Fortuyns standpunt is deze was duidelijk.
Indien aantoonbare ziekte, dan geen probleem met uitkering.
Indien niet (wetenschappelijk) aantoonbaar: exit.
Als voorlopige norm hanteren, zijn de percentages uit de ons omringende landen. Voorlopig streven naar -50%.

Ook gemist zeker, Steeph ?

.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Grobbo

Fortuyn? Waar komt die nou ineens vandaan?

En hebben de standpunten van Fortuyn niet een ding met elkaar gemeen, namelijk dat ze nooit worden uitgevoerd? Ook niet door de partij die zijn naam draagt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 CiNNeR

@Fritzie: ach welja, wetenschap is alles en kom je onvoldoende bij van kanker ga je ook maar in de bijstand zitten. Je hebt toch zeker niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 esgigt

Vanuit de overheid herken ik een trent naar “wie niet werkt zal niet eten” getuige alle maatregelen waarmee de burger tot “zelfredzaamheid” gedwongen wordt. Een van die maatregelen is de herkeuring van WAOers.

Het rapport van UWV dat hierover uitgelekt is zou juist geschreven zijn naar aanleiding van klachten van de keuringsartsen met als bedoeling de discussie te openen. Of dat waar is kan ik niet beoordelen.

Mijn persoonlijke mening is dat een instrument van herkeuringen verdedigbaar is, immers iemands gezondheidstoestand kan wijzigen en zo ook het vermogen arbeid te verrichten. Iemand die in staat is te werken mag daarop aangesproken worden.

Goedkeuren van zieken omdat hun kwaal “politiek niet lekker ligt” is voor mij meer een reden om de verantwoordelijk politici, dwingend, de WAO(psychisch niet tot oordeelsvorming in staat) in te sturen en wekelijks te laten herkeuren.

Ik voel me meer thuis in een samenleving met een sociale benadering van mens en ziekte. En de mens is voor mij zeker geen productiemiddel, dat is slechts een van de rollen die de mens kan vervullen.

Tijd voor een echte discussie over normen en waarden in de politiek!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 fritzie

CiNNeR,

Solidariteit is één ding, profiteren een ander.
Ik weet geen beter toetsingskader dan het wetenschappelijke dat Profiteurs van echte hulpbehoevenden scheiden kan.
Jij vast wel.

Ik ben van mening dat je niet mag profiteren van iemand anders zijn inspanningen, wel gebruikmaken.

Kun je werken, werk dan en zet je in voor de gemeenschap.
Wees ruimhartig voor en solidair met de mensen die niet kunnen werken.
Voor hun is te leven met een ziek of onvolmaakt lichaam al moeilijk genoeg.

.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 CiNNeR

“Voor hun is te leven met een ziek of onvolmaakt lichaam al moeilijk genoeg.”

Dat geldt evengoed voor ziektes die nog geen wetenschappelijke verklaring hebben of beperkingen die je kan oplopen na de genezing van een ziekte. Gelukkig is dan ook formeel vastgelegd dat er gekeken moet worden naar beperkingen, niet naar diagnoses. Want jij gooit met jouw redenering rustig duizenden mensen ziek en al de straat op. Dat is niet ruimhartig en alzeker niet solidair.

Je begrijpt hoop ik wel dat ik fysiek misselijk werd dat je bovenstaande regel juist tegen mij moest vertellen. Ga je maandag mee naar de immunoloog, mijn niet-wetenschappelijk onderbouwde gezondheid bespreken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 fritzie

Cnn,

Dat geldt evengoed voor ziektes die nog geen wetenschappelijke verklaring hebben of beperkingen die je kan oplopen na de genezing van een ziekte. Gelukkig is dan ook formeel vastgelegd dat er gekeken moet worden naar beperkingen, niet naar diagnoses. ”

IK had het over “Indien niet (wetenschappelijk) aantoonbaar: …” aantoonbaarheid. zeg maar bewijsbaar.

Als je niet aan kunt tonen dat iemand ziek is, hoe kun je dan iemand tot “niet geschikt om arbeid te verrichten” te verklaren ?

Iemand anders moet dan zijn /haar inkomsten ophoesten ?
Bouwvakkers ?, kleine middenstanders ?
Is dat die solidariteit die jij zoekt ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Suffie

In 1649 viel een arbeider dood neer op het land: hersenbloeding. De voorman schopte hem tegen het hoofd en riep: “aen het werck, raddraaier! Ick zie niets aen je, dus mankeer je oock niets! Stae op en aen het werck!!”

 • Vorige discussie