Foto des Tages – Trots op Hongarije

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol


Zeshonderd nieuwe leden van de extreem-rechtse Hongaarse Garde werden gisteren in het openbaar ingezworen op een plein in Boedapest. De Magyar Gárda wil met trainingen mentale en fysieke weerbaarheid kweken voor de verdediging van Hongarije. Deze nieuwe beweging staat bekend om haar felle anti-Roma standpunten, maar ook joodse organisaties maken zich ernstig zorgen over deze recente ontwikkelingen in Midden-Europa. Political analysts say the guard’s target is probably not Jews, but Hungary’s substantial Roma (gypsy) population, numbering around 600,000 of the country’s 10 million people. (Reuters)

Reacties (52)

#1 zmc

En nou zijn socialisten ineens weer extreem-rechts?! Ik volg het niet meer hoor. Kunnen we op Sargasso geen ban zetten op dit soort niet-objectieve en zelfs volstrekt onlogische politieke stickers? Dan kunnen we deze mensen weer gewoon noemen wat ze zijn: racistische autoritairen met een enorm kennishiaat in de historie-kwab.

Hoe dan ook, weg met iedere verwijzing naar het niet bestaande eendimensionale politieke spectrum!

 • Volgende discussie
#2 willemzwijgtnietmeer

Dit soort nationalistische bewegingen zal alleen maar toenemen, niet alleen in Hongarije. Het is een natuurlijke tegenkracht die wordt opgeroepen door het federalistische streven van Europese politici die de stem van het volk bewust negeren.

Het zal uiteindelijk leiden tot een grote anti-federalistische oorlog die over 25 jaar op het Europese continent woedt. Een pessimistische voorspelling die ik toevallig vandaag in mijn eigen column deed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Beste zmc, u kunt uw klachten indienen bij Reuters, zij spreken van ‘far-right’, een christelijke nieuwsbron spreekt zelfs van een ‘nazi-group’: http://www.bosnewslife.com/europe/hungary/3230-hungarian-nazi-group-inducts-600-new-members

Maar ik denk dat de Roma die binnenkort met loden pijpen aan gort worden geslagen overigens niet zo veel interesse kunnen opbrengen voor deze semantische discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Crachàt

reden te meer, Willem, om met passie de Europese zaak te gaan verdedigen, niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 willemzwijgtnietmeer

@ 4: juist niet dus. Ik zie het doorgeslagen Europese federatieve streven als de oorzaak van het naderend onheil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos

Welnee Willem, de EU brengt ons allen welvaart en voorspoed. Er moet gewoon wat meer enrgie gestoken worden in de democratisering van Unie het aankomende verdrag is daarvoor een goede aanzet. Nee nationalisme en navelstaren heeft ons ver gebracht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmc

@willemzwijgtnietmeer: voorspellen dat historische cycli zich herhalen kan iedereen:-P Maar dat maakt het niet minder waar of triest… ik vraag me zelfs af of de 25 jaar die je noemt wel als ‘pessimistisch’ geclassificeerd mag worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 ASH

@5
Dus als een oplossing voor een probleem weerstand oproept, dan is die oplossing de oorzaak van alle ellende?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 ASH

Ben trouwens benieuwd wanneer ‘Cico’ zich weer gaat roeren, met een titel als Trots op Hongarije…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Mary Servaes

Ik mag graag betogen dat de wereld niet hetzelfde is als die van de jaren dertig en dat onze huidige populisten slechts gevaarlijk vormen voor de goede smaak, maar dit zijn de soort dingen waarvan je wel op mag letten. Dit is namelijk een militie, en milities zijn the stuff they make civil war of. Verder ligt er een potentieel ethnisch conflict in deze hoek van Europa. In Slowakije heeft meneer Meciar al eens geprobeerd nationalistische sentimenten te bespelen door naar de 10% Hongaarse minderheid uit te halen en in Hongarije zijn al eens wetten geopperd om alle ethnische Hongaren staatsburger van Hongarije te maken; je voelt potentiele grensconflicten al aan je klompen. Er leven Hongaarse minderheden in Roemenie, Slowakije en in Servie (Vojvodina).

En er is dat stukje onverwerkt verleden genaamd pijlkruisers. Wij denken altijd dat de Duitsers de vernietiging van de Europese Joden op hun geweten hebben; het waren er veel meer. Hongaren, Litouwers, Slowaken, Roemenen, Oekrainers en god weet hoeveel meer lokale militia hebben actief meegedaan aan de joodse genocide. Nadat Duitsland was verslagen is het natuurlijk erg goed uitgekomen e.e.a. geheel in Duitse schoenen te schuiven.

Ter relativering: Meciar’s heeft ’t in recente verkiezingen niet gehaald en een referendum over het Hongaarse initiatief behaalde niet eens het quorum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 S’z

Trouble a-brewin’ … inzweren … samenzweren … verzweren …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Carlos

Eens met wat Mary Servaes zegt. In Oekraine heeft die pokdalige polonium survivor Viktor Yushenko vorige week de Oekrainers die dienst namen in de Wehrmacht een rehabilitatie feestje inclusief oude uniformen gegund. Het zijn en blijven puzzelstukjes maar het is wel een verdomd enge puzzel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 willemzwijgtnietmeer

@ 6

Als de Europese economische unie niet was uitgegroeid tot een politieke organisatie, en niet was uitgebreid tot een 27-koppig (en hoeveel komen er nog bij ?) monster, was ik nog net zo pro-Europees als 10 jaar geleden geweest.

Nationalisme en navelstaren hebben daar niets mee te maken, proportionaliteit en gebrek aan inspraak des te meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 willemzwijgtnietmeer

@ 8

Een oplossing die te ver doorschiet is per definitie geen oplossing meer, en wordt dan een probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Carlos

@13, volgens mij heeft opkomend nationalisme/ fascisme/ nazisme/ anti-semitisme ijn Oost-Europa meer te maken met het verdwijnen van de Sovjet repressie en nog een tijdelijk gebrek aan de Europese zegeningen (kwestie van tijd) bij bepaalde bevolkingsgroepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Steeph

@willem #14: slim weerwoord :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 zmc

@Carlos, #3: mee eens. Het was ook geen klacht jegens jouw schrijfsel, vooral jegens Reuters inderdaad. Maar als je het ermee eens bent, zou je in je volgende artikel ervoor kunnen opteren niet Reuters te volgen, maar het beestje bij zijn echte naam te noemen;-)

Ik denk dat het de Roma inderdaad weinig zal boeien, maar ik denk ook dat “extreem-rechts” in deze context een eufemisme is dat de zaak geen goed doet; we zouden er goed aan doen om deze mensen structureel als racisten te benoemen, al was het alleen maar om aan te geven dat ze niet enkel een extreem standpunt binnen het politieke spectrum innemen, maar dat ze zelfs een belangrijke basis van ons politieke stelsel – gelijkwaardigheid – niet respecteren en daarmee een direct gevaar vormen voor onze democratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Crachàt

Stèl, Willem, dat die Hydra de koppen opsteekt vanuit andere redenen dan de EU-vorming – dan zou uw analyse wel eens gevaarlijk kunnen zijn, niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@1: Helaas is een beweging als deze niet echt terug te voeren op de Europese federalisatie. Zowel in Hongarije als in een aantal omliggende landen (bv. Slowakije) is er al lang sprake van zigeuner(of PC Roma)discrimminatie en een sluimerende zigeunerhaat. De communisten hebben dat gedurende de koude oorlog natuurlijk verzwegen en openlijke uitingen de kop ingedrukt, maar direct na de val van het ijzeren gordijn is het weer volop opgeborreld, dus al lang voor die landen zelfs maar bij de EU kwamen (laat staan de huidige Eurocrisis veroorzaakt hadden met hun toetreden).

Even voor de duidelijkheid: Het gaat hier niet om recente immigranten, de Roma zijn al eeuwen in Oost-Europa. Ze zijn alleen een aparte bevolkingsgroep gebleven, net als de Joden eigenlijk (alleen zijn die in de afgelopen eeuw in grote delen van Oost-Europa vrijwel volledig uitgeroeid/weggejaagd) en eigenlijk gedurende hun gehele verblijf in Europa gediscrimmineerd. Blijkbaar wordt die oude gewoonte nu weer openlijk opgepakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 ASH

@Willem #14
Dan gaat het er dus om of ik vind dat die oplossing te ver doorschiet en dat vind ik niet. Maar ik ben dan ook een voorstander van De VS van Europa.
Maar in het algemeen heb je gelijk met je opmerking inderdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jaap

Ik denk eerlijk gezegd dat zowel de gedachte dat dit soort dingen door de EU worden veroorzaakt als dat deze er iets aan zou kunnen doen grenzeloos naief zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 willemzwijgtnietmeer

Ik zie het federalistische streven van Europese politici niet als enige reden voor de opkomst van dit soort nationalistische bewegingen, het verdwijnen van het communisme speelt uiteraard ook een rol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 zmc

@Bismarck, #19: Volgens mij bedoelde je op #2 te reageren, niet op #1.

@willemzwijgtnietmeer, #2: Zie #19;-)

Maar los daarvan, ben ik bang dat het weinig uitmaakt of de federalisatie hier nou wel of niet iets mee te maken heeft. Xenofobie schijnt nogal besmettelijk te zijn en als dit echt tot een flink (grensoverschrijdend) conflict komt, zal het zich onvermijdelijk omhoogbewegen tot de federale overheid waarna deze haar immuniteit voor het xenofobie-virus mag bewijzen. Maar dat wordt nog lastig in een echte democratie waar de xenofoob de keus heeft uit meerdere xenofobe vertegenwoordigers.

Maar ook zonder federale overheid kunnen dit soort conflicten zich met gemak ‘omhoog’ bewegen, dus laten we dit niet opvatten als argument voor of tegen een federale EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 willemzwijgtnietmeer

@ 18: hoezo ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@21: Ik zou toch mogen hopen dat een overheid wel iets kan doen aan authoitaire racistische bewegingen. Als de EU dat momenteel niet kan, mag daar van mij wel eens wat aan gedaan worden. Ik kan me overigens in zmc’s commentaar vinden dat dit meer te maken heeft met de as authoritair-libertair dan met de links-reachts as en dat de term extreemrechts wat ongelukkig/ronduit foutief is voor dit soort extreem-authoitaire clubjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@23: Je bent duidelijk beter bij de les dan ik. Op #1 zou de reactie inderdaad nogal vreemd staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 su

Jezus, mag je fascisten niet eens fascisten noemen vandaag?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 HansR

@Mary
Verder ligt er een potentieel etnisch conflict in deze hoek van Europa.

en

@Carlos
volgens mij heeft opkomend nationalisme/ fascisme/ nazisme/ anti-semitisme ijn Oost-Europa meer te maken met het verdwijnen van de Sovjet repressie en nog een tijdelijk gebrek aan de Europese zegeningen (kwestie van tijd) bij bepaalde bevolkingsgroepen.

Deze opmerkingen lijken te wijzen naar het ontstaan van problemen als gevolg van recente gebeurtenissen of het ontstaan van iets nieuws. Maar niets van dat al. Het is het probleem van de regio, van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie (As a multi-national empire and great power in an era of national awakening, it found its political life dominated by disputes among the eleven principal national groups.) en welke complexe oplossingen er vroeger al niet zijn gevonden om allerlei bevolkingsgroepen te onderdrukken. De stabiliteit die in het begin door Metternich hardhandig werd gehandhaafd heeft tot op de dag van vandaag zijn problemen. En die zien we nu.

Het probleem zit hem volgens mij in:
1) racisme tussen groepen
2) het gebrek aan ruimte voor identiteit die groepen krijgen

Alles wordt gezet op het overkoepelende systeem (de staat: vroeger het keizerrijk, het communistisch systeem, nu EU). Die groepen zien de ene staatsgolf na de andere over zich heen spoelen. Dan vraag je problemen.

Het is de zoektocht naar uniformiteit in een pluriforme wereld.

Misschien moet iedereen zich eens af gaan vragen waarom die uniformiteit wordt gezocht. En of dat wel zo nuttig dan wel noodzakelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

@27: Tegenwoordig mikken we alles maar op 1 hoop, maar facisme en racisme zijn toch twee verschillende begrippen. Ze gaan misschien vaak samen (zoals waarschijnlijk ook in dit geval), maar dat geldt voor meer zaken. Ik denk dat de grootste zorg betreffnde deze groep (toch onder de reaguurders hier) eerder hun racisme dan hun facisme is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 zmc

@su: Naar goed Kafkaans gebruik noemen de fascisten van vandaag zichzelf anti-fascisten. En de anti-fascisten van gisteren noemen zich fascisten. En de fascisten van morgen die vandaag dus nog anti-fascisten heten, dat zijn vandaag dus de fascisten van gisteren die eergisteren de anti-fascisten van de dag ervoor waren.

…denk ik…

Dus het mag wel, maar het wordt er niet duidelijker op;-) Want wat maakt deze mensen dan precies fascistisch? Volgens mij kun je met een gerust hart een autoritaire xenofobe racist zijn zonder tegelijkertijd fascist te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Jimmy

@HansR

“Misschien moet iedereen zich eens af gaan vragen waarom die uniformiteit wordt gezocht. En of dat wel zo nuttig dan wel noodzakelijk is.”

Hear hear!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Yevgeny Podorkin

@ de Zwijger #5

In Zwitserland zullen ze je in ieder geval met saluutschoten ontvangen. Gelukkig hebben zij zich niét laten meeslepen in dat doorgeslagen Europese federatieve streven. Moet je niet centraal regelen: asiel/vluchtelingen/moslim/integratie. Kan een land als b.v. Nederland best zelfstandig aan. Blijkt. Nee, in Zwitserland pakken wij daarom dus de oorzaak van het naderend onheil gewoon zélf aan.

[img]http://i58.photobucket.com/albums/g270/Y_Podorkin/svpzwitserland.jpg[/img]

[/url]]Mon dieu (guttegut), die uitpuilende banken en zuivere autonome berglucht doen wonderen…

Ja hoor…écht waar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 zmc

@HansR: Zonder direct een oordeel te geven over de zoektocht naar uniformiteit: is het niet zo dat iedere drang tot wetgeving ergens diep van binnen voortkomt uit xenofobie; de drang om er vooral maar zeker van te zijn dat ook andersdenkenden (lees: iedereen behalve jijzelf) in een voor jou begrijpelijk (wettelijk) kader moeten opereren. En daar waar een wettelijk kader wordt aangelegd, wordt onherroeppelijk en doorgaans onbedoeld een zekere uniformiteit gecreeerd.

En ook weer zonder dat ik bedoel een oordeel te geven: dat zag je heel duidelijk terug in de argumentatie van de regering waarom we voor het Europese Verdrag moeten stemmen. Anders zou oorlog en armoede zich over ons uitstorten. Pure angst voor het onbekende – ik heb geen rationeel argument gehoord, heel bot stelde men zelfs “Uniformiteit is de sleutel tot het handhaven van vrede”.
De mens is blijkbaar een angstig wezen dat voortdurend bezig is de grootste (gemene?) deler van verschillende culturen te benoemen, vast te leggen en af te dwingen. Op nationale schaal zie je dat bv. terug in antidrugswetgeving, op grote schaal zie je dat bv. terug in alle mislukte pogingen om het de “Joods-Christelijke traditie” (ahum) in het Europese Verdrag vast te leggen.

Maar het is altijd gebaseerd op angst die men probeert weg te nemen door uniformiteit te bevorderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 HansR

@zmc
… is het niet zo dat iedere drang tot wetgeving ergens diep van binnen voortkomt uit xenofobie;… etc…

Mmm… Nee, ik denk het niet hoewel juridische historici daar anders over kunnen denken.

Ik denk in elk geval dat wetgeving bedoeld is om groepen onder controle te houden om de wetgevende groep rijkdom te bezorgen. De wet regelt de menselijke verhoudingen maar is per definitie onderdrukkend. Xenofoob (vreemdelingenhaat) treedt alleen op als er een economisch nadeel verwacht wordt. Het is niet inherent aan wetgeving.

Ik ben wel met je eens dat een wettelijk kader een zekere uniformiteit vormt. Maar binnen het wettelijk kader kun je pluriformiteit vangen.

In elk geval mag de wet of de uniformiteit geen doel zijn.
Dat staat het economisch functioneren van de groepen mensen in de weg.

De wet moet de omgang tussen de groepen regelen.
En niet anders.

En de angst?

Ja, de angst wordt altijd gebruikt door heersers om onderdanen vast te houden, te reguleren en te dwingen. Om wetten te volgen en om belasting te betalen.

Of je nu Saks was en onthoofd werd door Karel de Grote te Verde.
Of je nu in 33-45 in Duitsland woonde of in 2007 in Europa.

De golfbewegingen van de beschaving zullen we maar zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bismarck

@32/33: Had hem al als linktip ingediend gisteren, met als mouse-over “Larie binnenkort terug naar Nederland?”. Ik schijn echter een slechte linktip-reputatie te heben, dus niet gehonoreerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Steeph

@Bismarck: Misschien komt het doordat larie alweer in NL is sinds een tijdje ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 zmc

@HansR: Afhankelijk van welke definitie van xenofobie je hanteert zijn we het denk ik wel met elkander eens;-) En definitiekwesties haat ik dus daar wou ik het bij laten:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Carlos

Godverdomme nou staat het Armando museum ook al in de fik…
http://www.nu.nl/news/1283227/10/Grote_brand_in_Amersfoort.html#

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 zmc

Mijn complimenten voor de briljante kop trouwens, Carlos!:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 willemzwijgtnietmeer

@ 32 Yevgeny Podorkin

Leg me nu eens uit waarom jij mijn anti-federalistisch denken in een sfeer trekt van de racistische tegenstelling tussen blank en zwart ?

Zodra hier in een discussie iemand tegen Europa, de PVDA, of één van de andere heilige huisjes schopt worden racisme, de tweede wereldoorlog, en Geert Wilders er door vaste reageerders vroeg of laat bijgesleept.

Mon dieu (guttegut).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Cerridwen

@Willemzwijgtnietmeer:
Ik ben het eens met Bismarck #19: deze beweging heeft weinig met Europa of federalisatie te maken. De geschiedenis laat zien dat dergelijke tendensen niet afhankelijk zijn van Europa of een of ander groot verband; de Europese geschiedenis staat er bol van en elders op de wereld zijn er ook genoeg bewegingen die etnische minderheden het land uit willen slaan.

Ik denk juist dat Europa hier een positieve rol vervult: mensenrechten van Roma in dit geval worden beschermd door Europese verdragen, die overgenomen zijn in het Hongaars recht. Dat veranderen stuit op weerstand en negatieve aandacht: het is veel moeilijker dan als je een of ander land in de periferie van de wereld bent, waar niemand op let.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Yevgeny Podorkin

Vervelend is dat hè de Zwijger #41. Die nare hardnekkige naïeve (vaste) EU- klanten die steeds maar weer je karretje in de poep trachten te rijden.

Ja, dat heb je er van. Die onzin in # 2 en 5.

Ach wat, kan ons het schelen, Zwitsers in zee met de SVP, hebben niks met Europa te maken. Of een extreem nationalistische militie in Hongarije? Zelf laten uitzoeken, hebben niks in ons Europa te zoeken. Laat maar, we hebben onze handen al genoeg vol aan eigen sores. Ze maken het er toch zelf naar, zijn gewoon gevalletjes van jammer, collateral damage in ons federatieve streven whatever…en laat maar wegrotten ook, dan zien we tegen die tijd dan wel (op tv onder het genot van een krat bier en een zak nootjes) hoe Onze Jongens zich doodvechten in e.o.a. wederopbouwmissietje 1300 km verderop…

Zo tevreden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Yevgeny Podorkin

Ik denk het niet.

Iets anders proberen dan.
Op het moment dat een halfaap ooit in het water keek en realiseerde “Verrek, ben ik dat?” sloeg de angst, twijfel en wantrouwen voor het onbekende hem om het hart. De geboorte van fascisme en religie (in allerlei gedaanten over de eeuwen heen). Kreeg op slag vorm. In een grotje met z’n tienen inbeukend op de barbaren in het aanpalende grotje enz. enz. En hoe je ook op je kop gaat staan, dat sla je er nooit meer uit.

Oorlog voeren…of samenwerken en bondgenoten zoeken. Aan u de keus.

The continuing story of a quack who’s going to the dogs.

The end.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Yevgeny Podorkin

Laatste poging.

En hoe groter de onzekerheid en hoe langer e.e.a. zich voortsleept, des te groter de onvrede wordt in andere landen die geen referendum hielden en evt. nieuwe lidstaten. In Turkije hebben ze in ieder geval alvast geantwoord. Het is m.i handiger om Polen, Tsjechië, Roemenië, Hongarije en Turkije mee te laten profiteren van Europese veiligheid en welvaart. Nederland is rijk zat. Moet iederéén in aandeeltjes world- online kunnen handelen? (alsnog bloemen en hulde Nina Brink) Dan ze te laten verworden tot (totalitaire) vuurhaarden?

Nog wat one- liners. Tis wat gehaast getikt. Snorry.
Onvrede en onzekerheid doen hun werk al in Nederland en België: Politiek kennelijk dood. Hebben nieuw elan nodig. Het egoïsme viert hoogtij. E.e.a. in laten vullen door de Fortuynen, de Winter’s, Wilders’ en Verdonken leidt nergens naar. Deze tussenfase moet niet te lang duren. Gevaarlijk aangezien de wereldorde naar de ideeën van Putin, Bush of Hu Jintoa op de loer ligt. Economische depressie in een verdeeld Europa maar verder zwijgen. Meteen bye-bye-zwai-zwaai tegen de Merkeltjes en JP- tjes.

Verregaand samenwerken of elkaar de hersens inslaan…tis niet anders. We moeten tegen het eind van deze eeuw sowieso van deze klomp af. De consumptiezucht is niet meer tegen te houden. De aarde als opbrandende kaars…

De machinerie, de beschaving, ergens een plekje om verder te branden…of tis uitdoven geblazen…

Dus, wees niet zo bang Willem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Bismarck

@37: Moeten we tegenwoordig ook nog met details zoals de feiten rekening gaan houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Yevgeny Podorkin

…plus dat als het brein achter die Zwitserse SVP- vlag over 5000 jaar als een soort Örtzi onder het ijs vandaan gehaald wordt…die vlag dan rechtop wapperend in de volle ochtendwind in z’n reet moge gloren…als de dooi eenmaal is ingezet dan…

Dat niemand kan zeggen dat Zwitsers geen humor kunnen hebben…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Sikbock

YP: Als je in het land waar je te gast bent een zware misdaad begaat kan dat mogelijkerwijs uitzetting betekenen (Zwitserland)

Wat is er raar aan dat idee? Als iemand je verjaarspartijtje verziekt schop je hem toch ook de deur uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Yevgeny Podorkin

Ja, dat kunnen we niet hebben inderdaad: gasten die m’n verjaardagspartijtje komen verzieken. En het zijn ook altijd dezelfden hè?

Eigen schuld, had ik ze ook maar niet moeten uitnodigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Mary Servaes

@Carlos

Mijn grondregel in dit soort dingen blijft: Follow the violence. En vooralsnog is iemand als Wilders allereerst slachtoffer van bedreiging en zijn dit minilegertjes in de dop.

Geloof me, het werkt feilloos: Follow the violence.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Bismarck

@48: Het idee van de SVP gaat toch erieus verder: Als iemand een misdaad begaat, wordt zijjn hele familie eruit gegooid. Daarnaast is een land natuurlijk geen verjaardagsfeestje (gelukkig).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Yevgeny Podorkin

Een vortex van absurde doelstellingen: alles te snel willen hervormen, slechte financiële strategie, bezuinigd op de gezondheidszorg en het onderwijs, staatsschuld tegen bankroet aan, 20% werkeloos…Hongarije heeft in de afgelopen 8 jaar alle nagejaagde doelen met betrekking tot de mogelijke invoering van de euro (2010) gemist. Daarnaast het onverwerkte trauma van verlies grondgebied sedert 1920 i.c. het Verdrag van Trianon. Vooral het verlies van Transsylvanië is niet te verkroppen.

Extremisme ligt dan al gauw op de loer.

Aldus een Hongaarse correspondent op radio 1.

 • Vorige discussie