Er niet een beetje naast zitten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het zou van politiek fatsoen getuigen als mevrouw Verdonk, die met niet geringe aspiraties een rol wil blijven spelen in de Nederlandse politiek, haar ongelijk zou erkennen. Ze zat er per slot van rekening niet een beetje naast. Bovendien bedreef ze nog politiek met haar bezwaren tegen een generaal pardon, toen ze na de verkiezingen in november 2006 als minister van vreemdelingenzaken al demissionair was. Wie zo hoog van de toren heeft geblazen, past oog in oog met de feiten een houding van deemoedigheid.

Dagblad Trouw doet een vergeefse poging om Verdonk door het stof te laten gaan voor haar opstelling als minister over het generaal pardon. Verdonk had de groep kanshebbers voor het pardon in het kamerdebat opgeblazen tot in het uiterste geval 200.000. Uiteindelijk waren dit 32.700 asielzoekers (waarvan er 5900 alsnog bakzeil haalden om verschillende redenen) blijkens de brief die staatssecretaris Albayrak (vreemdelingenbeleid) gisteren heeft gestuurd over de uitvoering van het pardon. Dicht bij de schatting van de staatssecretaris (30.000). Ook de aanzuigende werking is uitgebleven volgens Trouw.

Nou heb ik die aanzuigende werking altijd al een vreemd argument gevonden. Alsof er massaal mensensmokkelaars via de site tweedekamer.nl het debat over het generaal pardon zouden volgen, om bij een regeling voor de groep asielzoekers direct Nederland in hun opblaasboot-TomTom’s in te voeren. Ik ben overigens wel benieuwd hoe een asielzoeker nu echt zijn doel kiest (of laat kiezen door de duurbetaalde bemiddelaar).

Trouw concludeert dat de voormalig minister veel schade heeft berokkend aan het maatschappelijke klimaat en aan het beeld van Nederland in het buitenland:
“Daar komt nog een belangrijke reden bij. Het gaat hier niet om een bagatel, maar om een kwestie die in de afgelopen jaren een sterke invloed heeft gehad op het maatschappelijk klimaat jegens vreemdelingen in ons land. Dat klimaat is sterk gepolariseerd geraakt en heeft het aanzien van Nederland als gastvrij en tolerant land ernstig beschadigd. De schrikbeelden over een toestroom van nieuwe asielzoekers die de vorige minister de wereld in hielp, zijn daar allicht niet vreemd aan geweest.”

Oeps, worden Verdonk en haar oranjetrotsen hier onbedoeld aan een laatste strohalm-argument geholpen om niet te buigen voor de eis van Trouw? Want is het nou juist niet het signaal dat het in Nederland niet zo makkelijk asielzoeken (meer) is, dat de Hollandse gastvrijheid kopje onder is gegaan, waardoor immigranten Nederland mijden? En heeft Verdonk door haar demissionair gedram niet juist dat signaal uitgetoeterd? Aangenomen dat hier iets van klopt, en nog even los van de vraag ten koste van wat dit dan gebeurt, namelijk in hoeverre een daadkrachtige aanpak rekening zou moeten houden met effecten op onderlinge verhoudingen en disproportioneel polariseert (met welke vraag Rita zich niet meent bezig te moeten houden), denk ik dat zulke signaalpolitiek uiteindelijk niet zal werken. Strak, en desgewenst streng, beleid is de eigenlijke politieke weg tot houdbare oplossingen en zal ook tot meetbare (of in elk geval meetbaarder) resultaten kunnen leiden (Verdonk voerde welbeschouwd ook maar het door PvdA’er Job Cohen ingezette asielbeleid uit). Of denkt Verdonk echt dat ze straks ook alle Polen het land kan uitpolariseren?

Reacties (42)

#1 HansR

Het zou van politiek fatsoen getuigen als mevrouw Verdonk…

En daar zit de crux. Want juist dat heeft ze aangetoond niet te bezitten. Als ze een verborgen agenda heeft, bevat die toch echt het vernielen van bestaande politieke verhoudingen, misschien wel structuren.

 • Volgende discussie
#2 Kaj

Gisteren ‘Pauw & Witteman’ gezien?

Hilarisch.

Zat een kerel te vertellen over de moord op oran-oetangs in Indonesië. Die apen gaan dood omdat boeren, daartoe aangezet door grote bedrijven, oerwoud kappen om 1) het hout te verkopen en 2) palmolie te winnen.

Twee keer fout, dus. Die man vraagt Verdonk in de uitzending zich sterk te maken tégen de bomenkap, en te kiezen vóór de oran-oetangs.

Maar wat zegt Verdonk?

“Ja, kijk, u ziet die beesten, die apen – die oran-oetangs als wezens. En ik, ja, kijk, eh, ik zie ze als – als dieren…”

“En verder, ja, kijk, als ik – als wij tegen Indonesië iets gaan zeggen over de oran-oetangs, dan gaan de Indonesiërs ons straks vragen stellen over hoe wij hier konijnen behandelen.”

Ik was sprá-ke-loos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 mb

Het punt is onhandig gebracht, maar daarom niet onwaar. Hoe halen we het in ons hoofd te klagen over de omgang met deiren elders, als we dat hier zelf volledig geindustrialiseerd hebben?

Truien van hondenhaar in China zijn schandalig. En onze nertsen dan?

Overigens, wie kopen dat hout? wie gebruiken die palmolie? Wij creeeren vraag en kijken geirriteerd op als straatarme mensen/landen daarop inspringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kaj

@mb, #3: “Wij creeeren vraag en kijken geirriteerd op als straatarme mensen/landen daarop inspringen.”

Dat was óók een punt dat die man maakte. NL bedrijven zouden dat spul gewoon niet meer moeten verkopen.

Tegelijkertijd riep hij mensen op om die spullen niet meer te kopen, om zo de vraag weg te nemen. Maar goed, daar hebben die Chinezen geen boodschap aan…

Voorts is er wel even een verschil tussen konijnen en oran-oetangs.

Ten eerste kan ik zélfs in Amsterdam langs een groenpark fietsen, en daar hele hordes konijnen in de ‘vrije natuur’ bewonderen.

Die habitat wordt niet bedreigd.

Ten tweede zijn er heel wat meer konijnen op deze aardkloot dan oran-oetangs.

Voorts, beste mb, verdenk ik Rita Verdonk om de een of andere reden niet van grote betrokkenheid bij dierenleed…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 TheRule

Het zou van politiek fatsoen getuigen…

…als we ons kwartje terug zouden krijgen. Maar dáár hoor je het Parool niet over, want dat was een aktie van één van hun ‘helden’.

En Verdonk in Pauw&Witteman: ach

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mb

Kaj,

Natuurlijk. Betrokkenheid bij menselijk leed was al niet haar sterkste punt, laat staan bij dieren.

Maar ‘ons’ gewijs naar hoe het elders gaat, terwijl het hier vaak in wezen niet anders is of zelfs een stapje ‘verder’ gebracht, vind ik soms wat vermoeiend. Daar doelde ik meer op.
Ik snap ook wel dat dat niet het punt was van ons Rita. Althans, daar ga ik van uit.

Het verschil tussen konijnen en orangoetangs bestrijd ik in deze trouwens. Althans, vind ik niet zo relevant. Het feit dat er hier meer konijnen zijn en dat ‘hun habitat’ (overigens een importdier – ik stel voor faunallochtoon) minder bedreigd is, doet er voor me gewoonweg niet zo toe. Wij hebben alle habitat al lang ingepikt en accepteren hooguit ‘krakers’ in ons cultuurland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kaj

Nieuw woord: ‘faunallochtoon’

Hulde!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 esgigt

Grapje zeker??? Wel eens een politicus hier te lande zijn/haar ongelijk zien bekennen?? Dat geldt als politieke zelfmoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 RonvO

Off-topic: @5: zou Marius van Amelsvoort, de CDA-staatsecretaris van Financiën in Lubbers-III, een held zijn van het Parool? Want hij is het die de maatregel bedacht heeft om de accijns met 18,3 cent te verhogen. Wat vervolgens door een democratische meerderheid is aangenomen en daarna door geen enkele kamermeerderheid is teruggedraaid!

On-topic: ik merkte dat voor het eerst Verdonk kritische vragen kreeg en dat ze daar absoluut niet mee uit de voeten kon. Wat een gestuntel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 MMaas

Ze stuntelde met die orang-oetangs, maar ze viel keihard door de mand met haar meningen over het gedoogbeleid van softdrugs. “Want dat is toch gedogen…”. Op vragen wat haar oplossingen dan zijn had ze totaal geen antwoord. Had Leers goed gezien, in tegenstelling tot Pauw en Witteman, die haar lieten wegkomen. Leers was echt een toonbeeld van verlichting, vergeleken met Verdonk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lammert

@5: De zalmsnip is onder Kok II ingevoerd, compenseerde toch aardig voor jouw kwartje (22,25 guldencent = 10 eurocent) toch?

Balkenende I, II, III en IV hebben de kans gehad om het “kwartje van Kok” af te schaffen. En fatsoen was nou juist een speerpunt van Balkenende toch? “Fatsoen moet je doen!” :D

Niet dat ik een fan ben van Kok, maar dat eeuwige gezeik over die 10 eurocenten van Kok is gewoon triest, je hoort nooit iets over die andere 65 eurocenten accijns per liter benzine (bij benadering). Het is niets meer dan politieke propaganda in verkiezingstijd, geen van de grote partijen zal die accijns daadwerkelijk verlagen, ook al krijgen ze de kans krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@5: WTF komen mensen toch de hele tijd met dat kwartje van Kok op de proppen? Er is nooit door de regering beloofd dat je het terug zou krijgen en je hebt het inmiddels wel al teruggekregen. Dus nu ophouden met erover zeiken en het als vals argument gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 TheRule

@11: ‘dat eeuwige gezeik over die 10 eurocenten‘…

Er is toen bijgezegd dat het tijdelijk was, en dan moeten ‘ze’ het ook tijdelijk hóuden.

Dat Balkenende nummers één t/m zoveel dat niet gedaan hebben valt volledig in lijn met de handelswijze van die bril op andere vlakken. Ik noem maar een referendum uitschrijven en als de uitkomst niet bevalt een tweede referendum (dat fatsoenshalve *kuch* óók uitgeschreven had moeten worden) blokkeren; een ‘Fitna’ opblazen en de boel opruien vóórdat er ook maar íets over bekend is; op de knieën gaan bij ‘de vijand’ over diezelfde ‘Fitna’; willekeurige politierazzia’s op straat om het gevoel van veiligheid te vergroten, ja-ja… dat hebben we al eens eerder meegemaakt…; en het rijtje is langer, maar dat boeit niet: als er iemand is die het woord ‘fatsoen’ niet in de mond mag nemen dan is het Balkenende wel.

En dan de Zalmsnip: die is weggemoffeld door de meeste uitvoerende gemeenten in de OZB. Daar heeft niemand dus ooit iets concreets van gezien.
Overigens was het diezelfde Zalm die de euro erdoor dramde en zo effectief ons inkomen heeft gehalveerd.

Maar terug naar ‘het kwartje van Kok’: het is een belangrijk symbool voor alles wat er fout is aan de politiek c.q. de politici, en dus willen we -ik ben echt niet de enige die het niet vergeten is- het terug. Punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@8: Oke, maar je kan toch ook zonder ongelijk erkennen tot de conclusie komen dat 28.000 niet 200.000 is? Kan je altijd nog vlug erachteraan zeggen dat 28.000 ook veel is en een onverantwoorde belasting voor ons sociale stelsel en blablabla… Anders kom je voor mij toch over als iemand die los staat van de realiteit, dat maakt je niet interessanter als aspirant-stemontvanger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@13: “De bedoelde accijnsverhoging van de motorbrandstoffen vormde een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit de zogenoemde Tussenbalans 1991 (kamerstukken II, vergaderjaar 1990-1991, 21 998, nr. 2). Enerzijds diende deze maatregel mede ter dekking van de destijds ontstane budgettaire problematiek. Anderzijds was deze maatregel wenselijk met het oog op een evenwichtige ontwikkeling van de tarieven van het openbaar vervoer aan de ene kant en de autokosten aan de andere kant. Het beleidspakket bevatte namelijk ook maatregelen die leidden tot tariefstijgingen van het openbaar vervoer. De bedoelde accijnsverhoging was een structurele maatregel. Zowel in formele als in materiële zin heeft de tijdelijkheid daarvan in de discussies geen rol gespeeld.”
Bron

Niks tijdelijk. Structurele maatregel, in combinatie met een gelijktijdige verhoging van OV-tarieven. Eigenlijk zelfs een verstandige maatregel, wil je niet helemaal iedereen de auto’s injagen en zo het fileprobleem vergroten.

Wat mij betreft mag er nog wel wat meer accijns bij en de opbrengst ervan investeren in OV, zodat we eindelijk eens wat mensen uit de auto krijgen (al was het maar omdat hij onbetaalbaar wordt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Kaj

@MMaas, #10:

“Op vragen wat haar oplossingen dan zijn had ze totaal geen antwoord. Had Leers goed gezien, in tegenstelling tot Pauw en Witteman, die haar lieten wegkomen.”

Ja, natuurlijk lieten ze haar lopen; P&W durven niet kritisch te zijn uit angst dat ze voor ‘links’ worden uitgemaakt omdat ze Verdonk lastige vragen stelden.

Ook bij de Publieke Omroep voeren commerciële angsten de boventoon (vgl. Geenstijl).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JK

Leers was zeker een verlichting. Maar die man weet ook gewoon waarover hij praat.

Verdonk was diep tragisch en uitermate zwak. Ze had beter kunnen zeggen; “het volk heeft hiervoor nog geen oplossing aangedragen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 ALO

@The Rule
Er is toen bijgezegd dat het tijdelijk was, en dan moeten ‘ze’ het ook tijdelijk hóuden.

En waar is dat dan gezegd, anders dan de bewering in de Telegraaf? Want die hebben dit fabeltje in de wereld geholpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 RonvO

@13: Met “Punt.” bedoel je dus: val me niet lastig met feiten, ik heb al een mening…

Hoe krijg je al die borrelpraat-onzin in één reactie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 TheRule

@Bismarck (15):
Niks tijdelijke maatregel. Het stuk dat jij aanhaalt is zo’n typisch geval van’politiek’: achteraf (het ‘kwartje van Kok’ stamt uit 1991 en het onvolledige WikiPedia-stuk waar je de voetnoot van citeert uit 2000) de waarheid naar de hand zetten.
HIER wat de BOVAG ervan zegt (“Er werd beloofd dat het om een tijdelijke verhoging zou gaan“).

Het is pas het kabinet Balkenende-II (alwéér die vent…) geweest dat in haar regeerakkoord besloot tot niet-teruggave.

@ (18): Dat is dus niet ‘de Telegraaf die dit fabeltje in de wereld /heeft/ geholpen’, er is daadwerkelijk sprake geweest van teruggave. Ik citeer: “Toen het ‘kwartje van Kok’ in 1991 werd ingevoerd is de burger altijd voorgehouden dat dit om een tijdelijke maatregel ging“.

Het CDA (!) bepleitte in 2000 ‘afschaffen van het kwartje van Kok’.

Enz. enz.: zeg maar hoeveel meer je er wilt, ik sla je er met genoegen mee om je oren.

En dat is dus ook meteen naar @19. Degene met de vooropgestelde mening lijk je vooralsnog zelf te zijn, ik weet prima waar ik het over heb.

Dus, om in jouw woordkeus te blijven: Met ‘Punt.’ bedoel ik dus: val me niet lastig met halve feiten. Of, zoals in jouw geval, met helemaal géén feiten. Over borrelpraat gesproken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 ALO

Goh, iedereen lult mekaar blijkbaar na. Dat was me al opgevallen. Nu graag het bewijs dat de regering bij de invoering heeft beloofd dat het tijdelijk was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Eric

Kom op zeg, Verdonk doet flink maar wil nergens op argumentatie ingaan en is bovendien niet te beroerd om wat ze heel hard in de media roept bij de stemmingen even later in de Kamer heel even te vergeten.

Dat laatste flikte ze toen de beveiliging van Hirsi Ali niet langer werd betaald. Ze wist niet hoe snel ze op de radio moest komen vertellen dat het een schande was zoals er met Hirsi Ali werd omgegaan en dat natuurlijk betaald moest worden. De motie om de financiering inderdaad voort te zetten, werd verworpen door tegenstemmen van ondere andere Verdonk.

Ach, en mevrouw heeft natuurlijk nul inhoud. Ze roept heel hard dat ze de files gaat aanpakken. Hoe? “Dat ga ik aan de mensen vragen.” Ook bij Pauw en Witteman leek ze vooral haar best te doen elk ja of nee te vermijden zodra het heel even concreet dreigde te worden. Verdonk roept heel hard dat andere politici de kiezers dom vinden. Terwijl juist Verdonk rekent op de domheid van haar eigen stemmers. Hoe cynisch.

The Rule qua Zalmsnip: de eerste keer dat die werd verrekend, stond ik me in eerste instantie af te vragen of er per ongeluk een garagebox of zo was opgenomen in de OZB. Ik woon namelijk in de Goudvinklaan – in de Vogelwijk, uiteraard – en mijn ornithologische kennis reikt niet ver, dus de vogelsoort Zalmsnip leek me niet eens onwaarschijnlijk. Het duurde even voor ik zag dat er juist iets afging door die Zalmsnip. Het – destijds nog – kwartje viel eindelijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Eric

ALO: zo is ‘ie inderdaad gepresenteerd. Zalm riep een paar jaar later dat met een lastenverlichting elders dat Kwartje was teruggegeven en plots was het blijvend. Bijkomend voordeel voor VVD en CDA: het ding stond bekend als het Kwartje van Kok, dus het aanhoudend gemopper daarover was hooguit een voordeel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 ALO

Nog steeds geen bewijs. Zalm kan dat best gezegd hebben maar dat was later. Zijn uitspraak kan politiek geïnspireerd zijn.

Maar het is allemaal flauwekul. Als het in een wet staat met een einddatum, dan is het zeker tijdelijk en anders kan het worden aangepast, net zoals iedere wet of maatregel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Eric

ALO: natuurlijk, maar het ontbreken van een einddatum in een wet is evenmin bewijs voor de stelling dat de verhoging destijds niet als tijdelijk is aangemerkt, natuurlijk. Ik zou zeggen: google eens wat, dan vind je het wel. Bij alles wat je niet zint, niet zelf gaan zoeken maar “bewijs het maar!” gaan roepen is ook wat makkelijk, vind je niet? “Bewijs maar eens dat het een fabeltje is”, zou ik net zo makkelijk kunnen roepen.

Aardig detail trouwens: onder Kok was Zalm natuurlijk óók minister van Financien. Maar ja, zoals we allemaal weten van ome Gerrit heeft hij dat acht jaar lang zeer tegen zijn zin gedaan en was hij altijd al tegen alles wat die kabinetten deden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@20: Nee dan haal je even een belangenvereniging aan, die is natuurlijk veel betrouwbaarder dan het ministerie van Financien! Dat briefje van de VVD dat je aanhaalt verzwijgt vervolgens ook nog een deel van de waarheid (let op dat de door jou als achteraf politiek beschreven beschreven brief notabene van een VVD-ministerie afkomstig is) en dateert van nog veel later, dat is pas achteraf politiek! Ik zie eigenlijk niets anders dan verwijzingen naar erg recente uitlatingen die de mythe van het tijdelijke kwartje verbreiden, zou het niet kunnen dat het om pure geschiedsvervalsing gaat door mensen die er belang bij hebben dat de mythe blijft bestaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

Met een klein beetje speurwerk is de oorsprong van de mythe ook terug te vinden en wel in Balkenende I. Daar werd in het strategisch akkoord tussen CDA, VVD en LPF afgesproken dat het “kwartje van Kok” gecomenseerd zou gaan worden, in de vorm van een accijnsverlaging (uit te voeren in 2004). Toen vervolgens het kabinet viel en D66 voor de LPF in de plaats kwam, werd dit punt geschrapt uit het nieuwe regeerakkoord (waarschijnlijk omdat CDA en VVD ook wel inzagen dat het rampzalig was om de benzineaccijns al te zeer te verlagen en dit punt op aandringen van LPF in het akkoord was gekomen).

Uit de link van het CDA-standpunt uit 2000 (toen CDA in de oppositie zat!), kun je overigens ook vrij goed opmaken dat het “kwartje van Kok” geen tijdelijke maatregel was. Er staat immers in “Burgers hebben het kwartje steeds als een tijdelijke maatregel ervaren (en dus niet kennelijk niet als een structurele maatregel)”, hoe kun je deze formulering anders gebruiken dan als de maatregel feitelijk wél structureel was bedoeld?

Kort en goed, het “tijdelijk” is destijds als pure verkiezingsrethoriek bedacht door LPF en CDA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 ALO

@Eric
Bij alles wat je niet zint, niet zelf gaan zoeken maar “bewijs het maar!” gaan roepen is ook wat makkelijk, vind je niet? “Bewijs maar eens dat het een fabeltje is”, zou ik net zo makkelijk kunnen roepen.

Het is niet bij alles wat me niet zint, het is bij het roepen dat een belofte geen gestand is gedaan. Dat is een beschuldiging en bij de beschuldiger ligt de bewijslast.

Het grote probleem bij dit alles is eenvoudig: het is niet waar en mensen lullen elkaar na. Er zijn nu eenmaal lieden die de Telegraaf geloven. Het is hun goed recht maar ik hoef niet te bewijzen dat het allemaal onzin is.

Ik wacht nog steeds op bewijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 ALO

@Bismarck
Bij het vormen van Balk 1 kwam Mat Herben triomfantelijk naar buiten: we krijgen het kwartje van Kok terug. Toen was het allang een mythe, die te pas en te onpas werd gebruikt. Het is al veel eerder ontstaan. En waarschijnlijk op het moment van de maatregel zelf. Toen schreef de T. dat het tijdelijk zou zijn. Niemand van de lezers heeft dit gecontroleerd. Waarom zou je ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 ALO

Al eerder aan de orde gewest hier op Sargasso: als het kwartje van de accijns gaat, wordt dit gat onmiddellijk gevuld door de oliemaatschappijen. We zijn blijkbaar bereid om het te betalen en de markt geeft dat echt niet aan consumenten. Behalve een mythe is het eisen van het kwartje van Kok ook nog eens vreselijk dom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 esgigt

@30 : … en vervolgens komt er een kwartje van Bos of welke andere politieke onbenul dan ook….

En nu gaat het weer meer over de brandsof/energieprijzen dan over het topic zelf… Niet??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Steeph

Over dat kwartje staat toch heel duidelijk dat het structureel was als compensatie van gestegen kosten in het OV:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartje_van_Kok
en dat het geen kwartje was natuurlijk.

Overigens maakt dat soort bedragen toch nauwelijks enig verschil in de trend. Zie hier de grafiek van na die periode:
https://sargasso.nl/archief/2008/01/29/benzineaccijns-door-de-jaren-kale-feiten/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 TheRule

Het opmerkelijke is dus dat blijkbaar niemand echt weet hoe het nou zit met dat kwartje van Kok. Bismarck zoekt wat uit maar echt oud zijn de gegevens niet, evenmin als de mijne blijkbaar. ALO roept hard ‘het is niet waar! Bewijs het maar!’ maar komt niet met hoe het dan wèl waar is, en al helemáál niet met (desnoods pogingen tót) bewijzen van hoe het dan wèl zit of zat; en ontstijgt zodoende het niveau van de door hemzelf ogenschijnlijk verfoeide dronkemans-borrelschreeuw niet, waardoor hij zich buiten welke discussie dan ook plaatst.

Nou, IK vind het raar: de waarheid omtrent het kwartje van Kok lijkt nog beter verborgen dan de waarheid omtrent de deelname aan ‘Irak’ of zo.
Dus treedt regel#1 op het gebied van de politiek in werking: IF> er iets verborgen wordt THEN> heeft het zin om dat uit te zoeken. Politiek stinkt.

Volgens mij komen we er pas uit als we de tv-opnames van de bekendmaking van deze maatregel door Kok uit de archieven kunnen halen, want ik heb een redelijk geheugen voor dergelijke zaken en meen toch zeker te herinneren dat het woord ’tijdelijk’ in de toespraak is voorgekomen.

Dus ALO: koest, af, terug naar je Telegraaf (je kent hem, zo liet je blijken, duidelijk beter dan ik). Ik heb het namelijk uit mijn (over het algemeen redelijk accurate) herinnering. En als je weer gaat roepen dat het niet waar is: ‘Bewijs het maar’, zoals je zelf zou zeggen. Kom maar op met die tv-toespraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 ALO

@The Rule
Dat je het niet kan vinden komt dus omdat het niet zo is. Iets wat niet bestaat kan je dus ook niet aantonen. En nu kan je wel door schelden en borrelpraat-wijzen proberen je gelijk te halen. maar dat is tot mislukken gedoemd. Zeker als je niets beter weet te verzinnen dan dat iemand zich buiten de discussie plaatst. Nogmaals: Je beschuldigt, jij moet aantonen, niet ik.

De simpel-rechtsaanhangers hebben een sprookje in de wereld geholpen, en het was niet het eerste (vergelijk Den Uyl = Sinterklaas) en het zal ook niet het laaste zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 su

Uit: Feiten over belasting op brandstof

Het ‘Kwartje van Kok’ is een verhoging van de accijns op autobrandstof van het kabinet Lubbers-Kok in 1991. De accijnsverhoging bedroeg 18,3 cent (8,3 eurocent) per liter ongelode benzine en 7 cent (3,18 eurocent) per liter voor diesel. De accijnsverhoging was structureel. Het kabinet heeft dit nooit bedoeld als tijdelijke maatregel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bismarck

@33: Kijk nu ga je het wel heel erg verleggen. Dat de term in geen enkel regeringsstuk terug komt, kan er simpelweg op wijzen dat het geen tijdelijke maatregel was. Jij neemt voetstoots het tegenovergestelde aan en roept meteen dat er sprake is van een doofpot, terwijl de enige reden waarom ik het niet hard kan maken is dat Parlando niet verder terug gaat dan ’95 (in de link die ik gaf staat een verwijzing naar een stuk uit ’91, daar hadden we het gewoon in terug kunnen lezen).

Als je niet hard kunt maken dat er sprake is van een tijdelijke maatregel (laat staan een doofpot), zijn uitspraken zoals
“de waarheid omtrent het kwartje van Kok lijkt nog beter verborgen dan de waarheid omtrent de deelname aan ‘Irak’ of zo.” en “Er is toen bijgezegd dat het tijdelijk was, en dan moeten ‘ze’ het ook tijdelijk hóuden.” ronduit ongefundeerd. Zeker als je die als feiten presenteert (en notabene om de aandacht af te leiden van het topic at hand, namelijk Verdonk die de kamer gewoon voorliegt dat er wel eens 200.000 mensen een generaal pardon konden gaan krijgen, als het werkelijke aantal nog geen 30.000 blijkt, zaken die wél als feit zijn vastgesteld!).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 TheRule

Ik ben gewoon op zoek naar hoe het zit, meer niet. De motivatie is een sterke herinnering aan de televisietoespraak van Kok waarin de maatregel werd afgekondigd.

Ik betwist niet dat ook mijn herinneringen fout zouden kunnen zijn, en daarom vraag ik gewoon naar informatie uit de tijd zelf [email protected]: desnoods de Telegraaf- en niet naar de informatie van tien jaar na dato. Als die informatie zou terugverwijzen naar eerdere stukken, prima, zo hoort het. Maar dat doet ze niet en dus heb ik daar vragen bij.

Er zijn onder de TheRule-bashers vast wel mensen die makkelijker dan ikzelf toegang hebben tot kranten- danwel tv-archieven.

Het enige ‘feit’ dat ik tot nu toe echter te horen krijg is dat de mythe bestaat en dat het ook een mythe is, en o wee als ik daar vragen bij durf te hebben.

Verder zie ik niet goed (@Bismarck (36)) hoe, en waarom, ik dit zou doen ‘om de aandacht af te leiden van het topic at hand’: er was een uitspraak over politiek fatsoen en daar haakte ik op in met een random opmerking over het kwartje van Kok, meer niet. Waarna het enigszins uit de klauwen liep, dat geef ik grif toe.

Maar als je het over Verdonk’s ‘200.000’ wil hebben: ik vind het een beetje merkwaardig voor een kwaliteitslog als dit dat een inschatting vooraf op één lijn gesteld wordt met een observatie achteraf. Ook het gelijktrekken van diezelfde ‘inschatting vooraf’ met ‘de Kamer voorliegen‘ vind ik een beetje opmerkelijk. Hoe is dit dan géén ‘ongefundeerd’ en ‘als feiten presenteren’?

Maar goed, het was weer leuk, gezellig en niet-informatief. We drinken een glas, doen een plas, en laten alles zoals het was. Ik ga weer wat doen met m’n dag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 TheRule

Euh, er is iets typografisch misgegaan met m’n cursiefjes. Excuus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Bismarck

@37: Ook vooraf wisten we dat het zou gaan om rond de 26.000 mensen. Verdonk heeft die 200.000 puur en alleen verzonnen om de kamer af te schrikken van het generaal pardon. Dat heet voorliegen ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 hemaworstje

die 200.000 waren hier ilegaal, die hebben dus ook gelogen.
Waarom geen extra kant tekening van het feit dat het met het uitzetten we de teller op 180 stuks hebben staan..
Verdonk raakte kant noch wal met haar recht vooruit koers, Leers is een katholiek puntmutsje
die ik geen 1 x heb horen leuteren over alcohol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Bismarck

@40: Er waren er geen 200.000, maar maar iets meer (of iets minder, dat kan ook nog) dan 30.000 en die waren er bovendien niet illegaal, want die wachtten nog op de uitslag van hun pre-2001 asielprocedure (die oneindig lang kon duren). Verder liegen illegalen ook niet perse: Illegaal in Nederland verblijven is niet gelijk aan liegen. Tenslotte logen ze niet onze volksvertegenwoordiging voor, in tegenstelling tot Verdonk, waar bovendien voor gold dat het niet haar eerste leugen, laat staan bedenkelijke handeling was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 hemaworstje

als je niets te verbergen hebt waarom ben je dan illegaal? juist.’

Een banaan krom praten gaat niet bismarck, en hoe zit het met de erbarmelijke uitvoering van de terugzending waarvan ganz nederland nu toch wel van is overtuigd dat dat plaats mag en moet plaats vinden?
wat zal mij die sociale impact boeien of we dat kunnen hebben of niet,
Principes en afspraken zijn er om aan te houden.

 • Vorige discussie