Eerste burgerinitiatief haalt de Tweede Kamer

Vandaag heeft de commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven groen licht gegeven voor de behandeling van het burgerinitiatief ‘Stop fout vlees’ door de Tweede Kamer. Het is voor het eerst in de parlementaire geschiedenis dat een voorstel vanuit de samenleving direct op de politieke agenda wordt gezet. Uiteindelijk kwamen er meer dan honderdduizend handtekeningen binnen van mensen die een omschakeling naar een duurzame veehouderij willen. Een veehouderij zonder dierenleed, milieuvervuiling en grootschalige import van veevoer uit landen als Brazilië of Thailand. Het voorstel dat is opgesteld door Milieudefensie omvat o.a. een milieuheffing op 85 eurocent per kilo vlees. Door dit plan kan het aantal varkens en kippen met 50% afnemen, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal boerenbedrijven. En de productie wordt wel dier- en milieuvriendelijk (Milieudefensie). Nu is de Kamer aan zet: GL (7): Voor, CDA (41): Tegen, PvdD (2): Voor, VVD (22): Tegen, SP (25): ?, CU (6): ?…

 1. 2

  Ja het is net bekend en stond nog niet op andere nieuwssites dan dit achter de actualiteit aanhobbelende politieke weblog. Een eigenstandig primeurtje dus, met dank aan ons eindeloze netwerk van direct betrokkenen en goed geïnformeerde experten.

 2. 6

  Het is niet te verwachten dat er echt maatregelen zullen komen met een groot CDA. Deze partij is immers helemaal niet geïnteresseerd in welzijn als het om dieren gaat, hooguit in een conservatieve pseudo-christelijke vorm van moraliteit betreffende de handelingen van mensen. Echter, de kamer wordt in ieder geval eindelijk eens gedwongen om over maatregelen te discussiëren en na te denken.

 3. 7

  @3: Het einde van de boerenstand, geen beter dierenwelzijn en een onmogelijke concurrentiepositie volgens het CDA. Ik weet nog niet zeker of ze ook de zondvloed of enigerlei andere natuurrampen voorspelden bij aanname.

 4. 9

  Het verbaast me wel dat de aaibaarheid van de dieren leidt tot een burgerinitiatief terwijl de hoeveelheid beton en staal sinds 1995 zo enorm is toegenomen dat ik zou verwachten dat het eerste initiatief daar wel mee te maken zou hebben. Geen extra HSL’s, snelwegen, tunnel onder het Naardermeer oid.

  Maar nee: Uitgangspunt is een omschakeling naar een duurzame veehouderij. Boeren ontvangen dan toeslagen voor milieukwaliteit en dierenwelzijn. Tegelijkertijd wordt een milieuheffing van 85 cent per kilo vlees ingevoerd. Door dit plan kan het aantal varkens en kippen met 50% afnemen, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal boerenbedrijven. En de productie wordt wel dier- en milieuvriendelijk.

  Een halvering van het aantal in NL gefokte dieren? Maar de consumptie zal echt niet gaan dalen. Waar komen die dan vandaan. Extra transporten, nieuw asfalt. En ik denk eigenlijk ook niet dat 85 ct per kilo voldoende zal zijn om de boeren te compenseren.

  Doorrekenen de vertrouwen in de politiek dan maar.

  Maar inderdaad: mooi voor de democratie.

 5. 10

  Interessant, inderdaad een heel mooi initiatief en lof voor de politiek dan ook maar meteen dat ze het overgenomen hebben, dat is wel eens een schouderklopje waard.

  Ben toevallig een boek aan het lezen over de Amerikaanse mais-industrie en de industriele schaal van de organische landbouw.

  Ik begrijp niet wat men tegen grootschalig an-Sich heeft in principe?

  Consumptie daling kun je niet loszien van duurzame landbouw inderdaad, dat is nu juist het hele probleem: diezelfde mensen die willen dat iedereen eet uit zijn eigen tuin, zijn paradoxaal genoeg diegenen die zich zo betrokken voelen bij arme landen waar men honger heeft.

  Kleinschalige organische landbouw is een luxe product van het rijke westen.

 6. 11

  Omdat de kamerleden nog niet debiel genoeg zijn geven we nu ook burgers de mogelijkheid om met wetsvoorstellen te komen :-|

  Complete popularisering van de democratie…, ie iedereen vergeten dat NL gewoon goed bestuurd moet worden?

 7. 12

  Even voor de duidelijkheid. Het burgerinitiatief heeft niets met wetsvoorstellen te maken.
  Het is alleen maar een mogelijkheid om een onderwerp in de tweede kamer te laten agenderen.
  Er moet dus over gesproken worden. Niets meer en niets minder.
  Kan dus zijn dat er daarna verder helemaal niets mee gebeurd.

  Wat de initiatiefnemers ook graag aan andere acties zouden willen zien.

 8. 13

  @caprio: met grootschalig hoeft op zich niets mis te zijn, maar in Nederland leidt dat onvermijdelijk tot ernstige misstanden op het gebied van dierenwelzijn gezien de beperkte ruimte.

  Naast, of misschien wel in plaats van

  Kleinschalige organische landbouw is een luxe product van het rijke westen.

  zou ik zeggen:

  Massale goedkope vleesconsumptie is een luxe product van het rijke westen.

 9. 14

  Kan zoiets aardigs als een burgerinitiatief niet gekaapt worden door lui die een pressiegroepje verzamelen voortdurend strafverzwaringen voor pedofielen in het bijzonder, op de agenda plaatsen?

 10. 16

  Milieudefensie: een eng clubje dat leugens over Shel vertelt (zie o.a. Elsevier); een club griezels dat samenwerkt met de achterban van Thieme, Van der Wouw en dat volk werkt weer met de moordenaar van Fortuyn. Kortom, al die alternativo’s en geitenwollensokkenclubs en hun handlangers zijn beroepscriminelen en beroepswerklozen. Dat volk is overal tegen en kan daarom het beste naar hun heilstaat Noord-Korea gaan. Dar is alles primitief.

 11. 19

  Nou, dat is in elk geval een keertje goed nieuws.

  @Anneke: de intensieve veehouderij, dat is niet primitief wou je zeggen? (Qua omgang met andere levende wezens dan!)

 12. 21

  @Rik: Wat versta jij onder goed besturen?

  @zazkia: Het burgerinitiatief kent wat beperkingen. Eerste drempel is 40.000 handtekeningen.
  Tweede drempel is dat alleen onderwerpen in aanmerking komen die de afgelopen twee jaar niet in de kamer behandeld zijn.

  @Lisette: En dan hebben we het alleen nog maar over de varkens. Wat te denken van de 90 miljoen kippen die NL houdt.

 13. 22

  @mescaline: Anneke = Heikelien = Annie =….

  In ieder geval iemand die niet graag aangesproken wordt op een stevige mening. Maar die deze wel graag te pas en te onpas onder andermans namen de wereld in slingert.

 14. 23

  @steeph oh maar met de harde kern van Ado Den Haag en wat kaalkoppen uit je eigen partij heb je dat zo bij elkaar. En we hebben zo rond de 30% latent extremistische partijen hier. In een gecoordineerde actie ben je zo 5 voorstellen verder.

 15. 24

  @zazkia: Denk dat het tegenvalt qua bereidheid om iedere keer zoveel handtekeningen op te halen.
  Ik denk dat het nog moeilijker is een onderwerp te vinden dat niet in de afgelopen twee jaar in de kamer behandeld is.
  Vergeet niet dat voordat dit initiatief deze week goedgekeurd werd, er al twee afgewezen zijn omdat het al ooit in de kamer was (iets met roken in de horeca was er eentje van).

 16. 25

  40.000 handtekeningen lijkt me niet veel. Je hebt er 25.000 nodig voor een referendum in Amsterdam.
  En met een beetje goede wil kun je inderdaad van bijna alles wel zeggen dat het al behandeld is in de kamer. Zeker als/nu de parlementaire geschiedenis al een tijdje meegaat. Of zijn daar grenzen aan?

 17. 27

  @jb: je associeert grootschalig met ongezond, ongecontroleert, verderfelijk, kapitalistisch, etc. Die begrippen hebben logisch niets met elkaar van doen.

  De meest gezonde producten zijn waarschijnlijk op commerciele, kapitalistische basis geproduceerd. Grootschalig heeft alleen een relatie met kostenvermindering en schaalvergroting, voor de rest is het een volkomen neutraal begrip, puur quantitatief enkel.

 18. 28

  @zazkia: Behandeld in de laatste 2 jaar. Niet de hele geschiedenis gelukkig.
  Voorstel was oorspronkelijk trouwens 15.000 handtekeningen. Maar CDA/VVD hebben hoger afgedwongen anders zouden ze tegenstemmen.
  Het was trouwens ook eerst 1 jaar ipv 2. Zelfde verhaal.