De val van een virtuele toren

Al eerder was hier aandacht voor de Belle van Zuylen middels een duidelijke video van Ad van der Stok. Nu de toren niet door gaat, reflecteert hij op alles wat er omheen gebeurd is.

Lokale politiek gaat vaak over de inrichting van de stad en dat weten ze in Utrecht. Vorig jaar maart viel het college over de aanleg van een invalsweg. Nadat de VVD er een pleister op plakte ging het aangepaste college verder, met op de agenda het volgende plan: het Muziekpaleis.

Ondertussen ging in de luwte van de publiciteit de voorbereiding voor de bouw van de vele malen grotere Belle van Zuylen door. Sinds 2006 stond deze 262 meter hoge toren fier overeind. Al waren er buiten het stadhuis amper voorstanders te vinden. Gelukkig deed de crisis wat de Utrechtse gemeenteraad naliet: de stekker uit het plan trekken.

Voor de Utrechter en de geïnteresseerde: een verslag van 14 maanden nieuwsgierigheid en verbazing. Nieuwsgierigheid over de motieven überhaupt zo’n toren in een nieuwbouwwijk te willen zetten. Waarom laat een wethouder of gemeenteraadslid zich overtuigen van zo’n plan?

Verbazing over het feit dat het uitgewerkte plan van mei 2008, al die tijd tegenstrijdig is geweest met het Masterplan dat in januari 2006 door de gemeenteraad zelf werd goedgekeurd. Een raad die zichzelf zo weinig serieus neemt is slecht nieuws. Zeker voor de stad waar de komende jaren het stationsgebied het decor vormt voor de meest grootschalige verbouwing van het land, à 4 miljard euro.


Voorspel
In de hoogbouwvisie van Leidsche Rijn Centrum Noord, liet Jo Coenen opnemen dat de sky de limit was. Hoogbouwvisies hebben meestal meer met hoogbouw dan met visie te maken en hoogbouw, dat laat projectontwikkelaar Burgfonds zich geen twee keer zeggen. Met een 262 meter hoog ontwerp van de Architecten Cie onder de arm stapt ze naar PvdA wethouder Bosch. Er is nog geen plan en hij omarmt prompt de aangeboden toren. In 2006 komen de eerste beelden van de Belle van Zuylen naar buiten, die nog wat aan een grap deden denken. Dat verandert in mei 2008 met de presentatie van een verder uitgewerkt plan. Ik begin de berichtgeving te volgen.

De landelijke reacties zijn afwijzend. Minister Cramer spreekt zich er publiekelijk tegen uit, net als Rijksbouwmeester Mels Crouwel, Ruimtelijk Planbureau directeur Wim Derksen en NRC architectuurrecensent Tracy Metz. De positieve geluiden komen vooral uit de lokale politiek. De ommezwaai van Aleid Wolfsen is opmerkelijk. In zijn campagne voor het burgemeesterschap is hij tegen, maar met het omhangen van de ambtsketen draait hij moeiteloos 180 graden.

Najaar 2008
De weerstand in Utrecht wordt verwoord door Utrechter Peter Tol. Hij probeert een referendum van de grond te krijgen, waarvoor hij een grote hoeveelheid handtekeningen aan de gemeenteraad overhandigt. De raad beweert dat een referendum hierover niet mogelijk is, dus het komt er niet. Al moet men oorzaak en gevolg hier wellicht omdraaien.

12 november 2008
Een debat in architectuurcentrum Aorta over de Belle – zoals de toren in weerwil van zijn voorkomen wordt genoemd. Architect Branimir Medić presenteert het plan en refereert veelvuldig aan torens in Moskou, Parijs en Malmö. Hij schetst een internationaal cachet, Utrecht is tenslotte een wereldstad. De zaal brengt hem met beide benen terug in nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Tussen neus en lippen komt ook ‘de verticale stad’ nog aan de orde. Een uitdrukking die appelleert aan de verbeelding, maar niet elke opeenstapeling van vloeren rechtvaardigt. Het panel is verdeeld, de zaal overwegend tegen. Vermeldenswaardig: de top van de toren wordt zo breed als de Dom hoog is.

29 januari 2009
Na een korte presentatie van de stedenbouwkundige volgt bij deze tweede publieke avond uitgebreid debat. Wederom lijkt er uit de gemeenteraad niemand aanwezig, maar wethouder Bosch is er wel. Overigens vooral als toehoorder en niet als debater – alles wat je als politicus zegt kan tegen je gebruikt worden. Wel sluit hij de avond af, met wat communicatie, éénrichtingverkeer dus. Pointe: we zijn blij met jullie inbreng, niets staat nog vast, maar we gaan door met ontwikkelen. Mij verbaasd ondertussen de volkomen afwezigheid van elk alternatief. Hoe kun je voor zo’n prestigieus project het beste plan kiezen, zonder dat er iets te kiezen valt.

Na het tweede debat ontmoet ik Peter Tol, die ondertussen met andere tegenstanders het Belleberaad heeft geformeerd. Een regelmatig overleg met koffie in afwisselende Utrechtse woonkamers. Ik drink koffie mee. Het gezelschap bestaat dan uit buurtbewoners, een journalist, twee planologen, een voormalig Utrechtse wethouder en naast mij nog een architect. Verschillende motieven, maar hetzelfde doel, of eigenlijk twee. Een open en transparant debat over de wenselijkheid van de Belle. Daar voeg ik het ontwikkelen van alternatieven aan toe. Ik ben niet tegen de Belle, maar voor een beter plan.

Voorjaar 2009
Om het plan goed te doorgronden verzamel ik het kaartmateriaal achter de verkoopplaatjes. Dat is niet eenvoudig, omdat het materiaal op de website van de ontwikkelaar deels achterhaald is. Tekeningen spreken elkaar tegen. Misschien niet toevallig, want waarom buitenstaanders meer inzicht geven dan nodig?

Mei 2009
Veel kritiek gaat over de hoogte: hij past niet in een nieuwbouwwijk naast het Groene Hart. De meeste problemen zitten echter in de voet van de toren. Zo komt er door de uitlopende vorm van de toren amper daglicht binnen. Terwijl zelfs Hoog Catharijne – niet het meest inspirerende winkelcentrum denkbaar – op vele plekken daglicht binnenkrijgt. Mensen hebben namelijk licht nodig, een basisingrediënt van goede architectuur.

Een ander punt is de parkeergarage die 1700 plaatsen telt en op de 6de t/m de 9de verdieping ligt. In een presentatie aan de raad, begin mei, vertel ik dat dat toch heel raar is als je erover nadenkt. Stel je zit in je auto, wilt in een winkel iets halen, maar parkeren op straat is bijna onmogelijk en dus moet je bijvoorbeeld naar de 8ste verdieping rijden om te parkeren. Dan met de lift terug naar beneden voor je aankoop en vervolgens in omgekeerde volgorde terug. Niet handig. Ook niet duurzaam trouwens. Het levert jaarlijks meer dan 600.000 * auto’s op die onnodig 6-9 verdiepingen omhoog gassen. Terwijl de ontwikkelaar beweert – het zal geen verbazing wekken – dat het een duurzaam gebouw is.

Ik schrijf een opiniestuk op het lokale weblog, AllesoverUtrecht.nl, aan de hand van één vraag. Waarom bekijkt een particuliere woningzoekende op internet en in het echt vele huizen voor er één te kopen, maar worden er bij deze half miljard dure toren welgeteld nul alternatieven bekeken? De raad krijgt het stukje in haar inbox. Reactie blijft uit.

Juni 2009
Hoewel niet verplicht, heeft de wethouder voor de locatie van de Belle een Milieu Effect Rapportage (MER) laten maken. Dat vond hij belangrijk, al gold dat blijkbaar niet voor de kwaliteit. In de windstudie zit een amateuristische fout: het gebruikte model correspondeerde niet met het ontwerp. De zonnestudie is zo klein weergegeven – het hele stedenbouwkundige plan op 15 mm – dat simpelweg niet te zien is hoe de schaduw rondom de toren valt. Over de meer dan 600.000 overbodige parkeerbewegingen staat niets vermeld. We stellen de raad op de hoogte en veel van de kritiek wordt overgenomen, wat overigens niet betekent dat daar consequenties uit getrokken worden: ze laat de MER passeren, die nu doorgaat naar de landelijke commissie.

September 2009
De woordvoerder van Burgfonds, Luc Dietz, beweert dat de intentieovereenkomst met de gemeente zo goed als klaar is. B&W lijkt gelijk akkoord te gaan en dan komt het bij de raad, die ook in meerderheid voor is. Voor de verkiezingen moet het rond zijn.

In een e-mail vraag ik de fractiewoordvoerders op welk beeldmateriaal ze hun oordeel eigenlijk baseren. Het enige beeldmateriaal dat wij voorhanden hebben, is dat van de ontwikkelaar / belanghebbende / verkoper. Uit de reacties wordt duidelijk dat ze niet meer weten dan wij, het geïnteresseerde publiek. Ik besluit in een filmpje duidelijk te maken wat er aan het beeldmateriaal niet deugt, dat het eigenlijk reclame is en niet bedoeld om je oordeel op te baseren.

Interessant aan de pro-Belle-argumenten waar de raadsleden mee komen, is dat ze nooit lijken door te dringen tot een wezenlijke vraag als, levert zo’n toren nu een goed stuk stad op? Zo vinden zowel GroenLinks als de VVD het een goed idee veel vierkante meters in dat nieuwe centrum van Leidsche Rijn te realiseren. GroenLinks omdat er dan minder in het groene hart gebouwd wordt, de VVD omdat “de OZB inkomsten op miljoenen kunnen worden geschat”. Beetje vreemd VVD standpunt – meer belastinginkomsten – maar beide legitiem. Ze hebben alleen niets te maken met de vraag of die vierkante meters in zo’n toren moeten komen. Je kunt ook elk gepland gebouw een verdieping hoger maken. Het CDA laat zich meer leiden door onderbuikgevoelens: “we zullen ze in Amsterdam laten zien waar Utrecht ligt.” Bij de PvdA halen ze de geschiedenis erbij. Geert Grote was ooit, in de 14de eeuw, tegen de Dom, maar: “Wat zou Utrecht nu zijn zonder Dom?” Dus, omdat eeuwen geleden iemand ongelijk had die de Dom niet wilde, moeten we nu een hele andere toren op een hele andere plek met gejuich verwelkomen? Retorische acrobatiek die niets te maken heeft met het bouwen van een stad. **

Oktober 2009
Zonder grote verwachtingen bezoeken we de directeur Ruimte op ’t ministerie van VROM. De minister is tenslotte tegen, bovendien is het Groene Hart een Nationaal landschap. Hij begrijpt onze bezwaren, maar de minister kan niets doen. Er is namelijk geen kader waarbinnen ze iets kan doen, zoals een nationale hoogbouwvisie. In Nederland moet je dus, om politiek te bedrijven, eerst een kader – een regeltje – hebben waar iets niet aan voldoet. Dan pas mag je als politicus zeggen dat het niet kan, omdat we dat zo niet hebben afgesproken. Calvinistenpolitiek. Je kunt als minister ook naar Utrecht afreizen en je daar voor een zaal Utrechters kritisch uitlaten. Dan ga je misschien op de tenen van de wethouder – in dit geval ook partijgenoot – staan, maar soms is dat nodig. Maar er was geen kader, dus kon de minister van Ruimtelijke Ordening niets doen.

November 2009
Het Belleberaad dient zienswijzen in op het bestemmingsplan en de MER.

Onder de naam ‘Verleiding of misleiding’ verschijnt op Sargasso ‘t filmpje over het beeldmateriaal. Te zien is dat waar de afbeeldingen een sprookjesachtig landschap tonen feitelijk een industrieterein ligt, dat op de plek van een park eigenlijk vele banen autoverkeer voorbij raast. Ook is de toren slanker weergegeven dan hij wordt. Bovendien is er op geen enkele afbeelding een windmolen te zien, terwijl de projectontwikkelaar windenergie in z’n duurzame beloften heeft staan. Waarderende reacties en NRC-columnist Marc Chavannes plaatst ‘m op zijn blog. Dan komt spindoctor Dietz in de comments in actie: “Als ontwikkelaar zijn we blij met iedere discussie over ons project. Gelukkig alleen hoeft het gemeentebestuur van Utrecht geen beslissing te nemen over de Belle op basis van onze artist impressions; daar zijn ze niet voor bedoeld.”

Januari 2010
Lezend in het Masterplan dat in januari 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld kom ik erachter dat de in mei 2008 gepresenteerde Belle daar helemaal niet aan voldoet. Want de publieke functies liggen niet aan de straat, maar verscholen in een overdekt complex en dat is niet de bedoeling. *** Er is dus meer dan anderhalf jaar voor niets gepraat, gestudeerd en geld besteed. Want als ze zichzelf serieus neemt moet de gemeenteraad het plan afkeuren. Al vraag ik me af of ze daarvan op de hoogte is.

Even lijkt het erop dat de intentieverklaring over de verkiezingen heen getild wordt, maar dan volgt op 22 januari een onverwacht bericht. In een gezamenlijke persconferentie maken wethouder Harrie Bosch en Burgfonds bekend dat de Belle er niet komt. Niet wegens de problemen die het plan kent, of omdat ze niet aan het masterplan voldoet, maar omdat door de voortdurende economische malaise de gemeente het vertrouwen in een succesvolle afloop heeft verloren. De crisis doet wat de politiek nalaat.

Burgfonds betreurt het. Na afloop van de persconferentie meldt Peter Ruigrok, directeur van Burgfonds: „Als zich vandaag een andere gemeente meldt met interesse voor de Belle van Zuylen, dan houd ik mij aanbevolen.” Waarmee hij nog maar eens laat zien dat de Belle van Zuylen met Utrecht eigenlijk niets te maken heeft.

Utrecht haalt opgelucht adem, maar misschien wel te vroeg. Na de verkiezingen komt vast een volgende ontwikkelaar met plan langs, wijzend op de 265 meter in het conceptbestemmingsplan. De vraag is of de nieuwe gemeenteraad zo’n plan wel op waarde kan schatten. Bovendien loopt er in Utrecht nog een veel groter en complexer project: de verbouwing van het stationsgebied. Niet alleen het grootste verbouwingsproject van het land, maar misschien ook het meest complexe. Alleen al door de velen dagelijkse bezoekers die ook tijdens de verbouwing blijven komen. Het zal de lokale politieke agenda de komende jaren domineren, zonder dat we moeten verwachten dat de raad er echt grip op krijgt.

* Indien elke parkeerplaats per dag door 1 auto gebruikt wordt, rijden er jaarlijks 1700 x 365 = 620.500 auto’s onnodig 6-9 verdiepingen omhoog.

** De argumenten van het CDA en de PvdA komen uit het RTV Utrecht Dossier

*** In de voet van de toren waar zoals boven te zien is weinig licht binnenkomt zit een soort binnenplein. Dit binnenplein vormt de entree voor winkels, een conferentiecentrum, horeca en andere publieke functies.

In het Masterplan voor Leidsche Rijn Centrum staat te lezen: “De publieksfuncties en entrees van gebouwen zijn per definitie gesitueerd op de begane grond, aan de straat en niet verscholen in overdekte complexen of binnengebieden.” Dit Masterplan werd op 12 januari 2006 door de gemeenteraad goedgekeurd.

 1. 1

  Interessant artikel. bij de promotie van de Belle van Zuylen zijn inderdaad zaken verdraaid en niet eerlijk voorgesteld. Aan de andere kant maakt dit artikel zich daar ook aan schuldig.

  Een voorbeeld: Het eerste plaatje met de vergelijking in schaal is natuurlijk de reinste anti-propaganda:
  – Leidsche Rijn: vredig afwisselend, met veel open ruimte en veel groen
  – Utrecht centrum: niet meer dan oude gebouwen en een zeer gedetailleerd getekende Domtoren. Kantoren en hoogbouw zijn er blijkbaar in Utrecht niet
  – Belle van Zuylen: een massief, kaal blok zonder enige details.

  Met die toren was genoeg mis, ik vind het alleen jammer met welke dogmatiek mensen in Utrecht vrijwel automatisch tegen elke hoogbouw zijn. Wat mij betreft mag Utrecht best meer de hoogte in, zo lang in de binnenstad zelf de kleinschaligheid maar bewaard blijft. Het centrum van Den Haag laat zien dat dit best mogelijk is.

  Met groot denken is niets mis, zo lang je maar blijft denken…

 2. 2

  Dit soort megalomane projecten, die altijd uit de hand lopen, zoals metrolijnen, schouwburgen, straaljagers, chipkaarten, marineschepen, parkeergarages, rekeningrijden etc. etc. worden veroorzaak door Bokito-collectivisme. Je denkt heel erg lang dat de ambtenaren alles onder controlle hebben en uiteindelijk stort de metrotunnel in en worden de budgetten een paar maal verdubbelt.

  Dit zorgt voor een ontwrichte samenleving, Het is daarom van het grootste belang dat er brede greppels worden gegraven rond ambtenaren en politici. Wouter Bos heeft dit inmiddels ook ingezien en is hard bezig een vijfde weg voor de PvdA uit te zetten. Naast kleinere en overzichtelijkere banken ook een kleinere en overzichtelijkere overheid.

 3. 3

  @kilgoretrout: je hebt wel een punt dat de toren geen details heeft en dat dat misschien vertekent. Desalniettemin klopt de detaillering wel met de schaal van de ontwikkeling. In die drie andere gebieden is alles kleinschalig ontwikkeld, dus kleinere en onderling verschillende gebouwtjes, wat overeenkomt met de diversiteit aan mensen en activiteiten. Hoewel die Belle veel verschillende functies zou moeten krijgen is dat niet af te lezen aan het gebouw, het is één groot blok. Met die grootschaligheid correspondeert het plaatje wel.

  Overigens ben ik geen Utrechter en ook niet tegen hoogbouw.

 4. 4

  Drama project, een van de positieve aspecten van de crisis tot nu toe dat dit niet doorgaat.
  Erger nog dat een gemeenteraad zo voorbijgaat aan publieke opinie, de mensen die hen hebben gekozen, die zij vertegenwoordigen en die in de stad wonen waar zo’n gedrocht moest komen.

  In Houten (mijn woonplaats) zitten we met soortgelijke regentenpolitiek opgescheept als het aankomt op de ruimtelijke inrichting.
  Men heeft besloten dat er 3 windmolens moeten komen dicht op een woonwijk, en of dat niet erg genoeg was, moet er nu ook een sportpark op het terrein komen van die windmolens.
  Iedereen verklaart ze ongeveer voor gek, de rechter stuurde de plannen al 2 keer terug, maar blijkbaar heeft Eneco (via Uwind) de gemeenteraad in haar zak?

 5. 5

  @Anton: inderdaad geen OV, culturele, defensie of andere projecten meer.
  Laat alles nu maar gewoon zoals het is, want al die dingen hebben we toch niet nodig.
  30-40 jaar wachten en we hebben na de vergrijzingsgolf weer genoeg huizen, OV-capaciteit, en plekken in de schouwburg en ruimte op de weg.
  Tot die tijd, jammer dan.

 6. 7

  @AcdS: dat zijn inderdaad kleinschalige gebieden. Maar waarom juist die gebieden?

  Waarom niet het gebied ten westen van het centraal station van Utrecht waar, tenmidden van grootschalige gebouwen, de Rabobank ook al een nieuw landmark ontwikkelt, waarom niet delen van Leidsche Rijn waar grootschalige bedrijven zitten zoals Papendorp. Als je zo selectief winkelt kan ik je betoog moeilijk serieus nemen.

  Nogmaals, met Belle van Zuylen is veel mis, maar met Leidsche Rijn nu ook. Leidsche Rijn mist nu een centrum. Een stadsdeel evengroot als Delft of Leeuwarden heeft echt een centrum nodig met een stedelijke uitstraling.

 7. 9

  Utrecht is voor mij smerige snelweg met altijd file. Het kille hoog catarijne. Teveel verkeer en te weinig parkeerplaats. Waardevolle oude gebouwen zijn zonder uitzondering slecht onderhouden.
  Een door de gemeente onderhouden trap breekt zomaar af…

  Daarbij is die toren een verademing van vooruitgang.
  Heel jammer dat enkele kleingeestige utrechters er tegen zijn. Ze doen zichzelf en het land te kort.
  Wat is er mis met zo’n landmark?

  De gastredacteur geeft in zijn artikel geen inhoudelijke argumenten. Typisch Utrechts kennelijk.

 8. 10

  @9 Er mag toch dan ook wel sprake zijn van enige relativatie.
  Trap-ongeval al weer een tijdje terug.
  Kapitale panden aan de Oudegracht zien er toch redelijk onderhouden uit dunkt me.
  Het kille hoog catharijne wordt de komende 15-20 jaar op de schop genomen, dus dat lijkt me toch niet echt kleingeestig.

  Wat ‘het land’ te maken heeft met een toren die op geen enkele wijze in het lokale landschap past weet ik niet precies, maar dat ze zichzelf te kort doen lijkt me niet.

  Je kan toch ook op andere manieren je vooruitgang tonen, zonder meteen de geldende skyline dramatisch te vervuilen.

  Teveel verkeer lijkt me toch ook iets dat niet te voorkomen is, in de 4e stad van het land, die ook nog is centraal gelegen ligt. Daardoor dus voor zowel oost-west als noord-zuid verkeer erg belangrijk.

  En de snelweg, tja, daar heb je wel gelijk in.

 9. 11

  @6 en wie bepaalt wanneer een project ‘te’ groot is? Als je dat namelijk niet vooraf besluit loop je dus altijd weer de kans dat als je een project begint dat het later fout kan gaan, zoals dat met geen enkel miljarden project volledig uit te sluiten is.
  Het is dan inderdaad zeer makkelijk om achteraf over megalomanie te praten.

  (sorry voor twee aparte posts, maar merkte reactie pas op nadat ik vorige reactie al had geschreven)

 10. 12

  Ik heb geen flauw idee wat relativatie is, maar er zijn legio argumenten te vinden voor de heer Windparken: Wiki eens op iets anders dan windparken zou ik zeggen.

  Daarnaast kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de discussie alhier overwegend gevoerd wordt door niet-Utrechters met een nogal afgesleten clichébeeld van wel-Utrechters.

  De toren komt er overigens niet Niet door kleingeestige Utrechtse burgers, net zoals hij er niet Wel gekomen zou zijn door visionaire Utrechtse politici, maar zowel Niet als Wel zouden te danken c.q. wijten zijn geweest aan de (te) Grote Dromen van een projectontwikkelaar uit het nog altijd pittoreske Zaltbommel.

  Maar het klinkt wel lekker, kleingeestige Utrechtse Burgers.

 11. 13

  Wat mij betreft is een te gedetailleerde discussie over het wel of niet aansluiten van de Belle van Zuylen op het Masterplan van Coenen niet het onderwerp dat in deze fase van de ontwikkeling van hoogbouw op deze plek aan de orde zou moeten zijn. De opgeworpen oneffenheden in de planvorming zouden nooit een struikelblok mogen zijn voor een dergelijk project in de schetsontwerpfase waarin het verkeerde. De opgeworpen oneffenheden alsmede het gevoel van megalomanie zou basis moeten zijn voor een transparantie discussie over de inhoud met maar een einddoel: kwaliteit. Dit einddoel is bij een dergelijk project zowel in het belang van de gemeente als de ontwikkelaar als de maatschappij/het publiek.

  Waar het in deze fase van de projectontwikkeling om gaat is of het publiek het vertrouwen heeft dat de betrokken partijen in staat zijn duurzame hoogbouw van dergelijke omvang de juiste vorm, functie en hoogte mee te geven zodat de impact op de ruimte en skyline voor iedereen te begrijpen valt. Dit debat zou, samen met de discussie over kwaliteit, zijn ontstaan door het proces van bestemmingsplanwijziging. Door het besluit van de gemeente en de ontwikkelaar is het proces zover niet gekomen.

  In mijn ogen representeert de Belle van Zuylen een regio en een stad die mensen:
  – Fysieke en economische veiligheid biedt;
  – Economische mogelijkheden biedt als fundament voor het welzijn van mensen;
  – Een open geest en sterk leiderschap toont;
  – Open staat voor diversiteit van mensen als voedingsbodem voor innovatie en creativiteit;
  – Een plek wil bieden waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar inspireren;

  Het gemeentebestuur heeft zich lang en in mijn ogen zeer professioneel (het is namelijk heel moeilijk om dit perfect te doen) sturing gegeven aan haar ambitie om Utrecht en haar regio een symbool te geven van haar eigen kracht. Uit de meesten posts maak ik op dat het gemeentebestuur haar mensen en de tijd te ver vooruit was…..ik ben zeer benieuwd hoe er nu inhoud aan deze plek zal worden gegeven

 12. 14

  @13 “De opgeworpen oneffenheden alsmede het gevoel van megalomanie zou basis moeten zijn voor een transparante discussie over de inhoud met maar een einddoel: kwaliteit. Dit einddoel is bij een dergelijk project zowel in het belang van de gemeente als de ontwikkelaar als de maatschappij/het publiek.”

  Eens – Ergo? Als projectontwikkelaar kun je beter eerst serieus een open discussie aangaan met overheid én publiek over je plan en het op basis van de uitkomsten daarvan optimaliseren. Dat is dus iets anders dan een communicatiebureau inschakelen.

  De Belle is, in weerwil van de schetsfase waar het project nooit uitgekomen is, van meet af aan als vaststaand feit gepresenteerd en dusdanig agressief gemarket (zie de Belle-site en de gemeentelijke campagne) dat zelfs potentiële voorstanders tegenstanders werden alleen al vanwege het proces.

  Daar valt lering uit te trekken voor Burgfonds, lijkt mij. Of was u nu van Bouwfonds?

 13. 15

  Vertrok op mijn 18de uit het steeds hoger wordende Rotterdam naar het lommerrijk omgeven, kleinschalig pittoreske utrecht. zag er op een dag foto’s van voor Hoog Catherijne. Waarom dat project, dacht ik toen? Er was ooit iets moois en het werd gesloopt, vervangen door een betonkolos en en passant werd een flink stuk stadbuitengracht geasfalteerd. verwoesting zonder ‘hulp’ van de Duitsers, voor een rotterdammer een vreemde gewaardwording. later kwam Leefbaar Utrecht op, puur vanwege het verzet van de bevolking tegen het Utrecht City Project, weer zo’n megalomaan project. En nu weer die maffe toren van 2,2 keer de Dom… is het dat ze de vierde stad van het land zijn en zich op de een of andere manier op het podium willen wringen? en waarom wil de politiek dat dan en de bevolking niet? en waarom luistert het college er dan zo slecht?

 14. 16

  Als geboren en getogen Midden Nederlander en ook enige tijd als Utrechter denk ik dat Utrecht eens af moet van die dorpse gedachte. Utrecht is het middelpunt van NL, knooppunt van wegen en een belangrijk punt voor de economie. Hier moet je juist gebruik van maken en dit moet je ook uitdragen. Ikzelf vindt hoogbouw geweldig. Als ik in een (buitenlandse) stad ben zoek ik meteen het hoogste punt op. Het is mooi omdat je dan pas een idee krijgt van hoe de stad werkt en leeft.
  Hoogbouw in Utrecht moet kunnen. Of het ontwerp van de Belle dan de juiste is, daar kan je over discusieren, deels kwestie van smaak en er zal altijd wel iemand iets op tegen hebben. Neemt niet weg dat je Utrecht best met een landmark op de kaart mag zetten. Uiteraard niet in het centrum tegen de Dom aan, maar zoals Leidsche Rijn is een mooie locatie. Er zijn genoeg steden in de wereld waar deze combinatie terugkomt: Parijs met zijn La Defense als Business District met veel hoogbouw. Beijing met zijn hoogbouw lans de ring (en niet in het historische centrum) en ook Amsterdam waar de Zuidas ook de lucht in gaat.
  Waarom dus ook niet in Utrecht langs de ring? Men vergeet verder dat tientallen jaren geleden een gebouw van 15 verdiepingen ook als hoogbouw werd gezien. Nu is dat de normaalste gang van zaken en zieje dergelijke ‘kolossen’ ook in het centrum van Utrecht (Neudeflat bijv.) Kortom; het is een kwestie van vooruitgang en ook in Utrecht kan je de klok niet stilzetten.

 15. 17

  Na de verkiezingen schrijven ze een architectuurprijsvraag uit voor nieuwe hoogbouw op het zelfde perceel.

  En over de snelwegen: die gaan onder de grond/verdiept/mooi weggewerkt tussen randjes amelisweerd.

 16. 18

  @7: Daar is niets willekeurigs aan. Leidsche Rijn en Leidsche Rijn centrum, omdat de toren daar zou komen te staan. Het oude centrum met de Dom, omdat de Belle met de Dom zou concurreren als symbool van Utrecht.

  @13: Als ik het goed begrijp is hier iemand van Burgfonds aan het woord?

  Die “opgeworpen oneffenheden” suggereren dat de toren nog niet helemaal af was in deze schetsfase, maar dat dat later wel opgelost zou worden. Het punt is dat de problemen nogal fundamenteel zijn, het gaat namelijk over de hoofdvorm van het gebouw en niet over wat kleine details achteraf. Die hoofdvorm levert een volkomen onwenselijke voet op en dat lijkt me overigens voor een ontwikkelaar ook onhandig, want slecht verhuurbaar.

  Ben het er verder helemaal mee eens dat je dit soort dingen moeilijk perfect kan doen, maar een basisfout is toch echt dat je zo’n gigantische toren wil neerzetten en geen enkel alternatief bekijkt. Dat kan ik niet professioneel noemen.

  @16: Helemaal eens dat hoogbouw kan, ook in Utrecht. Wat betreft locatie zou echter de Jaarbeurskant van het centraal station niet raar zijn. Dat wordt helemaal omgegooid en daar zou best een toren of wat kunnen staan. Dat is ook logischer: hoogbouw rendeert daar waar de druk op de ruimte groot is, naast het centraal station en de Jaarbeurs is dat het geval.

  Maar waar je het ook neerzet, de inpassing van hoogbouw is van groot belang. Mensen zien de stad terwijl ze er op straatniveau doorheen bewegen. De voet van de Belle is een voorbeeld van slechte inpassing.

 17. 19

  Wat een lelijk monster zeg, die Belle van Zuylen…

  Een dergelijk hoog ding moet ook wel een beetje in de sky-line passen en dat doet dit ding helemaal niet.

  #pakt emmertje#

 18. 20

  Het is moeilijk alle opgeworpen meningen in een keer beet te pakken.

  Het ruimtelijk ordeningsproces biedt van oudsher wettelijk ruimte voor inspraak op wijzigingen in het ruimtelijk beleid. Voor de hoogbouw bij Leidsche Rijn is deze fase (pas) ingezet in het najaar van 2009. De gemeente heeft dit proces naar mijn mening hieraan voorafgaand zeer zorgvuldig gevoerd. Ook zijn hierin alternatieven (3 kleinere torens) bekeken.

  Burgfonds heeft gemeend de hoogbouwvisie van de gemeente (waarin de behoefte aan een landmark stond genoteerd) in te vullen met een concept van ‘de publiek toegankelijke verticale stad’. Een concept waar ik gezien de unieke locatie eigenschappen in blijf geloven

  Ik word me er met de dag bewuster van wat voor invloed er in positieve zin uit kan gaan van het participeren of zelfs leiding geven aan blogs als deze. Het maatschappelijk draagvlak voor projectontwikkeling wordt hier geboren. De ontwikkeling van (social) media gaat sneller dan communicatiestrategie rond een dergelijke complexe ontwikkeling. Jammer dat nu de discussie in volle gang kan komen, het proces tot stilstand komt.

  Elke volgende ontwikkeling (groot en klein) zou begeleid moeten worden door een aantal goed geleide en respectvolle blogs vanuit stakeholders.

  Wat mij betreft wordt er nog lang na gesproken over de Belle van Zuylen als is het maar om alle volgende initiatieven van hoogbouw te begeleiden van goede input, maar ook zeker om de gemeente Utrecht de mogelijkheid te geven met hernieuwde visie te komen voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn Noord.

 19. 21

  @20 “Leiding geven” aan een blog, hoe gaat dat precies?

  “Jammer dat nu de discussie in volle gang kan komen, het proces tot stilstand komt?”
  Burgfonds had op de Belle-site vanaf het begin in 2007 een open discussie kunnen voeren en daar het proces op kunnen afstemmen, maar ik heb op de een of andere manier het idee dat u dat niet bedoelt.

  En wie bepaalt wie “stakeholder” is?

  Het manipuleren van de communis opinio wordt er in ieder geval niet makkelijker op met al die nieuwe media.

 20. 22

  @21 ‘leiding geven’ zoals de gastredacteur nu ook via deze blog doet.

  De communicatie over de Belle is een gezamenlijk traject geweest tussen Burgfonds en de gemeente, van manipulatie is nooit sprake geweest……..

 21. 24

  Wellicht zou het zo wie zo eens goed zijn
  het modieuze en ademocratische speeltje van gemeente besturen, het zogenaamde masterplan eens te ontwapenen, In Utrecht, Zeist, Soesterberg ( mvr de Bruin) en vele ander plaatsen worden de burgers er zolangzamerhand door verpletterd. Het is schijnregelgeving waaraan iedere rechtsgrond ontbreekt. In den Haag laat men zich voor het slapen gaan voorlezen door moeder de gans.
  Slaap zacht en droom je rijk.