De jeugd heeft de toekomst…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een veelgehoorde kreet: de jeugd heeft de toekomst. Maar sinds de moord op Fortuyn schijnen bepaalde groepen jongeren daar niet meer bij te horen en worden deze voor het gemak met z’n allen over

Reacties (25)

#1 toinerz

Nog voor ik het stukje lees: Lilith, ben je weer terug?

 • Volgende discussie
#2 Lilith

Door zeer positieve reacties van diverse personen vorig jaar na mijn besluit te stoppen heb ik na enig intern beraad (met mijzelf) besloten te blijven, edoch als sporadisch blogger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sikbock

Wat een betrokken column Lilith.. werk je zelf in de jeugdzorg?

Wat de de notitie betreft: wanneer leren ze nu eens een samenvatting in op te nemen?..

verder vind ik het, naast een aantal concrete goede aanbevelingen, veel obligaat beleidsporno waarmee oplossingen worden aangedragen als “meer integraal interdepartementaal beleid ontwikkelen” etc.

Wat ik een beetje mis in de notitie waar je naar verwijst, is de “korte klap” die ze hadden kunnen maken door etniciteit en cultuur op te nemen in het rijtje risicofactoren voor deficient gedrag.. Nu blijven ze hangen in “te individueel bepaalde” risicofactoren waar je bij het maken van beleid niet zo veel mee kunt..

Het voordeel daarvan is dat je aan de hand van die “korte klap” gericht een lijn uit kunt gaan zetten die gericht is op de achtergrond van daders.. een groep allochtonen reageert misschien anders op een peleton hulpverleners dan een groep autochtonen..

Om daar een voorbeeld bij te geven: in mijn – met vooroordelen doorspekte- beleving, zijn marokkanen veel autoriteitsgevoeliger dan autochtonen. Op grond daarvan zou je voor die groepen kunnen pleiten voor een veel grotere rol voor het gezag of straffe heropvoeding in “kampen”. De mogelijkheid bestaat immers dat “hulpverleners” uitgelachen en niet gerespecteerd worden..

Ik pleit er niet voor om iedereen maar in een kamp te zetten, maar ik denk dat we op dit gebied nog wel wat kunnen leren van de landen waar de betrokkenen vandaan komen.. (nee, ik pleit niet voor het afhakken van handjes)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sikbock

potentieel leuk programma nu bij de vpro, voorstanders van de “harde” lijn vs voorstanders van de “zachte” lijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 caprio

Ik constateer twee dingen die ik vind ontbreken in de discussie, terwijl er bij mezelf 1 ding in elk geval wel aanwezig is: complete desinteresse in het hele probleem.

Oorzaken en achtergronden worden vrijwel geheel niet meer betrokken in de probleem analyses. Ik herinner me van lang geleden dat er bij probleem analyses nog wel eens naar structurele dieperliggende oorzaken gezocht werd, maar ik moet Lilith hier gelijk geven, dat dat tegenwoordig door GS/Fortuynisten/en ander semi-neofascistische gefrustreerde witte meneren en mevrouwen alleen nog maar als boomknuffelend wordt gezien. Dit anti-intellectuele sentiment is overigens een algeheel westers probleem, George Bush is een andere politicus die drijft op dit sentiment.

Een tweede probleem zit niet bij rechts maar bij links: die menen nog steeds dat het ‘ons’ probleem is dat vrijwillige immigranten het traditionele integratie proces doorlopen met al zijn problemen en trage sociale mobiliteit. Immigranten lopen traditie getrouw een proces van beschimping en verafschuwing, langzame integratie en tenslotte gestage sociale mobiliteit. Dat is volkomen natuurgetrouw. Dit komt echter niet voor de rekening van de thuismaatschappij, maar geheel vor rekening van de immigrant. Ik snap dan ook niet waar links of rechts zich zo druk over maakt.

Laat iedereen nu toch gewoon met rust, waarom bemoeien Nederlanders zich toch altijd en overal zo graag en lustig mee. Eerst wilden we de wereld vertellen hoe het zat, goed dat hebben we afgeleerd, dat wil zeggen, geinternaliseerd, nu vertellen we iedereen en allemaal in Nederland zelf, hoe zij zich dienen te gedragen. Alle dominees het land uit graag, weg met het integratie beleid, integreren doe je zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Dr Banner

De meeste bezoekers van sargasso zijn 25-35 toch?
Als er een generatie in staat zou moeten zijn een brug te slaan tussen bezorgde oudere generatie en jongeren, bv. in het uitvoeren en pragmatisch invullen van jeugdbeleid, dan is dat die van ons. Go lillith.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Dr Banner

lilith.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Verbal Jam

Mooi zo, Lilith weer terug. Meteen een stuk gezelliger! ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Sikbock

@ Caprio: ik heb juist het idee dat sinds links het debat niet meer monopoliseert het intellectuele klimaat een stuk levendiger is..

Ik snap trouwens niet waar je het idee vandaan haalt dat desinteresse een goede voedingsbodem is voor een gedachtenwisseling.. Dat je met je sociale vaardigheden van een olifant het stuk van Lilith tussen neus en lippen door nog even diskwalificeert laat ik dan nog maar buiten beschouwing

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Dreknek

Weinig nuancering als je stelt dat je per definitie wordt uitgescholden voor boomknuffelaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 caprio

@Sikbock: levendiger wel, maar ik vind niet dat het klimaat er aangenamer van is geworden, om met rechts te spreken het debateerklimaat in dit land gaat naar de klote. Desinteresse is een verdomd goed uitgangspunt voor tolerantie, elke Nederlander terug in zijn eigen pilaar! Die hele ontcolumnalisering was een grote fout van het CDA!

@Dreknek: inderdaad, rechts zou iets diverser kunnen zijn in hun uitscheldrethoriek, ipv diezelfde blase term zonder nuance aan te brengen in de diverse soorten bomen die je wel en niet kunt knuffelen, ook zijn er leeftijdsgrenzen aan te brengen, zo zul je niet snel een boomknuffelaar vinden die boompjes jonger dan 2 jaar knuffelt, waardoor dat hele gebrek aan nuance pervers te noemen is. Pvd, mooi als iedereen het met elkaar eens is, wat een fijn gevoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lilith

Dit is dus precies, volgens mij, waarom er weinig tot nix van de grond komt. ‘Links’ en ‘rechts’ kunnen alleen naar elkaar kijken, elkaar van van alles beschuldigden (en hoe ‘ze’ het wel of niet moeten doen of hebben gedaan). Blijft er toch nog steeds een probleem over: asociale jongeren die, om diverse redenen, geen aansluiting vinden met de omgeving waar zij in wonen.

Sikbock, volgens mij wordt in het rapport/de notitie juist wel gesproken over etniciteit en cultuur: Op 1 januari 2000 telde Nederland bijna vijf miljoen personen jonger dan 25 jaar. Zij vormen samen dertig procent van de bevolking in Nederland. Met de jongeren gaat het in het algemeen goed. Ze groeien op in evenwichtige gezinsverhoudingen, in goede gezondheid en psychisch welbevinden, doen het goed op school en hebben gunstige vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de samenleving aan ingrijpende veranderingen onderhevig, die verstrekkende gevolgen hebben voor de inrichting van de samenleving en voor het dagelijks leven van de burger, en dus ook van jongeren. Belangrijke trends zijn de voortschrijdende individualisering, het streven naar economische onafhankelijkheid en de groeiende culturele diversiteit in de samenleving. Vooral dat laatste is een belangrijk aspect bij jongeren. Van de jeugd tot 25 jaar is het aandeel allochtonen ongeveer twintig procent, oplopend tot meer dan veertig procent in de grote steden. Jongeren worden gedwongen om op steeds jongere leeftijd zelf keuzes te maken. De moderne samenleving biedt daarbij kansen, maar vormt tegelijkertijd ook een bedreiging. Ik vind het trouwens grappig dat je zegt ‘ze moeten zich maar aan ons aanpassen’ (even kort door de bocht gezegd door mij) als je het hebt over groepen die hier leven en wonen & zich naar onze gebruiken moeten conformeren, maar als het op straffen aankomt je ineens terug wil grijpen op vormen van straf zoals gebruikelijk in het land van herkomst (van de ouders).

Caprio, je hebt gedeeltelijk gelijk met het proces waar een immigrant mee te maken heeft. Maar je hebt (na enige jaren) ook te maken met een generatie die tussen wal en schip valt, en volgens mij gaat het juist wat dat betreft om deze groep jongeren (die soms best wel erg jong kunnen zijn). Die kun je niet zomaar laten fladderen, zoals jij voorstelt. Dan krijg je taferelen zoals in Rotjeknor, dat een grote groep jongeren in de leeftijd van 9 tot 17 jaar stelselmatig een meisje van 13 gaat verkrachten. En als je dan desinteresse toont of hebt vertoond … wie valt er dan wat te verwijten? Tuurlijk blijven mensen verantwoordelijk voor eigen gedrag, maar je weet ook dat mensen ‘kansen’ grijpen die hen worden aangeboden, vooral als er geen ’toezicht’ wordt gehouden. Deze kinderen hebben blijkbaar aansluiting gevonden in een dergelijke groep en hebben hun gang kunnen gaan, zonder dat iemand zich er om heeft bekommerd. Gestage sociale mobiliteit kun je voornamelijk bereiken als je om je heen ziet wat er van je wordt verwacht, en als je alleen in een ‘zwarte’ wijk woont en op een ‘zwarte’ school zit, lijkt mij dat een stuk moeilijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Ini

Een vreemd licht schijnt over Sargasso… Kan het de lentezon zijn, nu al? Dat zou toch veel te vroeg zijn. Het is iets anders…

Het is Lilith!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sikbock

Lilith: met alle respect, maar ik heb niet gezegd dat in de nota etniciteit niet aan bod komt, maar dat in het rijtje risicofactoren (pagina 6)cultuur en etniciteit ontbreken. Dat lijken mij juist aangrijpingspunten waarop je beleid kunt maken.

Net zoals er al jaren minderhedenbeleid en integratiebeleid wordt gevoerd om Allochtonen te stimuleren, kun je datzelfde te doen om ze uit de criminaliteit te houden. De voorwaarde is echter wel dat je aspecten van bepaalde culturen als problematisch durft te benoemen en als oorzaken durft aan te wijzen. In het verleden was dat niet mogelijk omdat je dan direct van discriminatie, xenofobie etc. werd beschuldigd

Wat je tweede opmerking betreft vind ik inderdaad dat je wat kort door de bocht gaat. Ik vind dat allochtonen de uitgangspunten van onze democratie moeten accepteren. Een besef van mijn en dijn hoort daar bij.. verder vind ik dat ieder individu vrij moet zijn om zich te kunnen ontwikkelen zoals hij of zij wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kim Sung-Il

Ik ben het deels eens met Caprio. Integratie is iets dat vanzelf zou moeten gebeuren. Dat veel Nederlanders zich druk maken over de manier waarop dit proces verloopt, lijkt me juist een goede zaak. Ik vind desinteresse hierover een teken van maatschappelijk verval. Desinteresse lijkt juist troef bij de groep waarover de discussie plaatsvindt. Ik ben blij dat de gemoederen nog niet zijn doodgeslagen.

Lilith zoekt oorzaak van het falende “Jeugdbeleid” o.a. bij de bureaucratie daaromtrent en de slechte samenwerking. Natuurlijk, dat speelt een rol.

Wat ik mis is een oordeel over verwijtbaarheid van de betreffende minderheden zelf.

De ’tasjesdiefaffaire’ maakt het allemaal pijnlijk duidelijk. Het probleem ligt volgens mij besloten in een cultuur die in de afgelopen generaties nauwlijks is veranderd. De cultuur van het goedpraten en ontkennen. Kleine Marokkaanse jongetjes claimen met droge ogen ‘Maar iedereen steelt toch?’. ‘Het was zo’n goeie jongen’. Ali el B. is meerdere malen van zijn bed gelicht in het ouderlijk huis. Zijn oudere broer doet dit doodleuk af als ‘kwajongensstreken’. Hele drommen landgenoten zijn dezelfde mening toegedaan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 SalonSocialist

Beste Mensen,

@Kim il-Sung

Je verwijtbaarheid aangaande de minderheidsgroeperingen snap ik niet helemaal. Het is natuurlijk van de zotte om bij iedere gebeurtenis of voorval minderheidsorgansiaties aan te kijken en te vragen om of nog even hun steun aan het nederlandse vaderland wel willen betuigen.

Om het tasjesdief incident nu als bevestiging van het ontkennen en goedpraten te definieren vind ik ook erg ver gaan. In zulke terminologie is ieder cirmineel delict een bevestiging ervan, niet waar? Het tasjesdief bevstigde voor mij juist hoe zo’n iccident koren op de molen is voor rechts nederland. Zo’n beetje een ieder die zijn handen in onschuld wast (‘ nederlanders plegen geen criminaliteit en als dat wel het geval is ken ik ze in ieder geval niet’) en ondertussen wordt er (o.a op tig weblogs) geschreeuwt dat het ‘probleem’ letterlijk is opgelost. Om van te kotsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kim Sung-Il

@SalonSocialist

Mijn mening over ontkennen en goedpraten berust niet alleen op deze situatie maar ook op de uitgebreide gedachtenwisselingen die ik hierover heb gehad met een docent die jarenlang met plezier lesgaf op het Marcanti College in Amsterdam (zwarte school voor intimi). Ter verdere ondersteuning deze quote uit Parool:

Als je iets niet ziet, dan is het er ook niet. Dat is een cultureel-Marokkaans gegeven,aldus Niels Duits van de Forensisch Psychiatrische Dienst. Duits: “Onze praktijkervaring is dat er bij Marokkanen vaak sprake is van psychologische ontkenning. Wij krijgen van ouders van delinquenten vaak te horen dat hij thuis zo’n aardige jongen is.”

Een feest der herkenning voor iedereen die veel met Marokkaanse probleemjongeren te maken heeft.

Ik ben het overigens met je eens dat het ongepast is om de chauffeusse in de tasjesdief-casus nu tot heldin uit te roepen. Ik begrijp de sentimenten echter prima. Een vrouw die in het verweer komt tegen een laffe tasjesroof; dat spreekt gewoon tot de verbeelding. Zeker als het slachtoffer een niet geliefde draaideurcrimineel is en alle conventionele aanpak geen indruk heeft gemaakt (lees zijn CV in het Parool er maar op na). Eigenrichting wordt goedgepraat als andere methoden falen. Zo zal de vader van een misbruikt kind kunnen rekenen op veel sympathie als hij zelfstandig afrekent met de pedofiel die zijn straf ontloopt wegens een vormfout. Natuurlijk mag niet en is hij een moordenaar maar het is niet wereldvreemd dat velen zoiets toch toejuichen. Of wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lilith

Sikbock, ik lees toch echt (ook op blz 6, onderaan): Ten onrechte heeft de registratie van etnische herkomst van groepen
in de criminaliteit te lang in een taboesfeer verkeerd. Stigmatisering van groepen moet voorkomen worden, maar voor een gerichte aanpak is een zorgvuldige analyse op basis van correcte gegevens onontbeerlijk. De Wet bescherming persoonsgegevens staat registratie voor specifieke doeleinden toe. Het kabinet beziet welke eenduidige registratiemethode aanvaardbaar en proportioneel is om het beleidsdoel van gelijkwaardige en volwaardige participatie te bereiken. Ondanks de beperkingen van de huidige gegevensbestanden is er sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging van etnische minderheden in de criminaliteit.

Misschien dat ik het verkeerd begrijp, maar ik lees dat zij naast de ‘normale’ jeugdproblematiek/-criminaliteit zeker wel rekening houden met de etnische herkomst van iemand.

Ini, lust tot posten kwam ineens, dus de lentezon breekt lichtjes door … verwacht er niet teveel van: overdag geen tijd en mogelijkheid om Sargasso te checken (en dus ook geen tijd om een post te plaatsen). So far de lentezon.

Kim-Sung: ik vergoeielijk niets hoor en wijt het zeker niet alleen aan het falende jeugdbeleid. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag, ongeacht welke culturele achtergrond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lilith

Lees nu net trouwens de lange reeks aan delicten van manneke B. Te bizar voor woorden dat die jongen zo lang zijn gang heeft kunnen gaan … het is niet alleen een tekort van de ouders, maar ook van de betrokken organisaties zoals justitie (vrijspreken, een zaak anderhalf jaar later laten voorkomen maar vooral ook gezien de lange lijst van delicten geen actie ondernomen deze jongen eens grondig door de molen te halen qua gedragsproblematiek en hem onder toezicht te stellen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Kim Sung-Il

@Lilith
Mijn post was inderdaad een aanvulling op jouw constateringen.

@Salonsocialist
Even ter aanvulling op mijn eerste respons. Ik denk dat het woord Marokkaan gewoon gevoelig ligt.

Laten we het over woonwagenbewoners hebben:

Wat mij betreft zou Frans Bauer zich als ambassadeur van de woonwagenbewoners eens publiekelijk moeten richten tot het schorem dat zo is oververtegenwoordigd in de kring waar hij uit ontsproten is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Ro

De B. uit het Parool is niet dezelfde als ‘el B.’, de geplette tasjesdief-verdachte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Kim Sung-Il

Meen je dat Ro?

Ben ik daar toch even klakkeloos ingetuimd. Maar goed, hij kwam net van de rechter en roofde een tasje dus hij had de schijn tegen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Sikbock

Uw hele verhaal valt nu in het water Kim Sung-il ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 caprio

@Kim-Sung-IL: bezorgd zijn om lees ik als bemoeizucht.

@Lilith: tussen wal en schip: da’s dan helaas pindakaas verhaal. De ouders kozen ervoor om te emigreren, de kinderen zijn vrij om terug te keren naar Marokko. Als de wet wordt overtreden is dat een zaak van de politie, niet van de stichting jeugdzorg of het ministerie van integratie, dat is absurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Kim Sung-Il

@Caprio
Is er iets mis met bemoeizucht trouwens? Dat is een volgens mij een teken van sociale cohesie. Gebrek aan bemoeizucht lijdt tot situaties waarin steeds meer mensen drie maanden dood in hun woning liggen te rotten totdat de deurwaarder het niet vertrouwt.

 • Vorige discussie