Damherten: afknallen en opeten

JACHT – Valse sentimenten liggen ten grondslag aan het verzet tegen afschieten van damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen.

In de Amsterdamse waterleidingduinen zitten zoveel damherten dat ze op forse schaal verhongeren. De remedie ligt voor de hand: afknallen en opeten. Dat is snel, efficiënt, diervriendelijk en duurzaam. Toch hikt de gemeente Amsterdam al jaren aan tegen deze beslissing.

Zelfbenoemde dierenvrienden liggen dwars. Alles is beter dan dat de dieren door mensenhand direct om het leven gebracht worden. Liefst moet het probleem vanzelf weggaan, maar anders moet het buiten het zicht van de Amsterdamse gemeenteraad opgelost worden. Toppunt van absurditeit is de gedachte dat je de damherten zou moeten vangen, transporteren naar Oost-Europa en dan uitzetten in een gebied met lekker veel roofdieren (en jagers – Roemenen hebben op dit vlak minder valse sentimenten). Na alle stress van de verplaatsing gaat een aanzienlijk deel van de dieren alsnog dood, maar Nederlandse beslissers kunnen hun handen in onschuld wassen.

Er is in sommige opzichten weinig verschil tussen de plofkipconsument die niet wil weten waar zijn vlees vandaan komt, en de dierenvriend die herten liever laat verhongeren of gruwelijk aan hun einde komen in de kaken van een wolf dan instemmen met de jacht. Beiden kijken liever weg dan dat ze de realiteit onder ogen zien (de PvdD ziet dit uiteraard anders). De prioriteit ligt bij de eigen gemoedsrust, niet bij het dierenleed.

De groene weerstand tegen plezierjacht, stroperij, pelsfokkerij en bio-industrie is logisch en noodzakelijk. Dat zijn immers geen natuurlijke activiteiten, maar uitwassen van de menselijke overbevolking van de aarde. Het vangen, doden en opeten van de scharrelherten in de overbevolkte duinen bij Zandvoort is volstrekt normaal. Sterker nog, het is een verantwoordelijkheid die de mens, als roofdier van dienst, niet zou mogen ontlopen.

Reacties (80)

#1 parallax

“..gruwelijk aan hun einde komen in de kaken van een wolf..”

Dat zinnetje mag je even duiden.

 • Volgende discussie
#2 Olav

@1: Zgn. “dierenvrienden” die overtollige herten naar Oost-Europese landen willen brengen om ze daar door de wolven te laten bejagen. Want dat is “natuurlijk”.

Een uitstekend verhaal verder. Ook eens met de welgemikte sneer naar de dierenpartij. Prima partij, goeie ideeën, gedegen parlementariërs. Behalve als het om dieren gaat. Want dan gaat het al gauw richting knettergek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Christian Jongeneel

@1 Dat kan

Wolves will literally eat an animal alive. I have seen many accounts, photographs and films of singles and packs of wolves cutting the hamstrings on an elk, deer or moose and then disembowling and eating the hams and area around the anus while the poor beast was still breathing and even struggling to stand up.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 bolke

Stadse mensen die zich bemoeien met het platteland, het moet niet gekker worden, je laat een boer toch ook niet de Dam herinrichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Maxm

Ik maak bezwaar tegen de term plezierjacht. Dat suggereert een meute psychopaten die voor de lol kleine beestjes naar het hiernamaals martelen.

De jacht is al tijden strak gereguleerd, zelfs als je eigenaar bent van het jachtgebied. Bijna alles wat ik schiet wordt opgegeten en niets smaakt zo goed als een beest wat je zelf hebt geschoten. Dat dier heeft een veel langer en natuurlijker leven achter de rug dan wat de meeste mensen in een supermarkt kopen.

Natuurbeheer is vaak gewoon nodig, of het nu vossen zijn die een uitloopkippen buffet niet kunnen weerstaand, wilde zwijnen die de Veluwse landbouwgrond omploegen of in dit geval het bewaren van een evenwicht dat niet meer bestaat in de natuur. We leven in een heel druk bevolkt land waar natuur niet altijd vrij is en dat brengt beheerstaken met zich mee. Door een deel van de damherten af te schieten krijgen mensen toegang tot uitstekend voedsel en de damherten worden verlost van veel onnodig lijden, waarom mensen daar een probleem van maken is mij een raadsel. Of u nu wilt of niet u bent een roofdier dus stop met jammeren en pak de goulashpan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Christian Jongeneel

@5 Heeft u het stuk wel gelezen? Met plezierjacht bedoel ik dit werk en zaken als stierenvechten. Jagen op dieren om ze op te eten is gewone jacht, ook als de jager er aardigheid in heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mbmb

@5
ploegende zwijnen kunnen een last zijn, maar van deze zwijnen

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/376551/wilde-zwijnen-vernielen-golfbaan.htm#.UhdDUncnuyE

moest ik toch wel lachen.

Die laten we in leven toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Christian Jongeneel

@7 Die golfbaan lijkt me een prima habitat voor het zwijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Maxm

@6: Niet meteen beginnen te wijzen. Ik heb uw stuk nu twee keer gelezen maar wat u blijkbaar specifiek bedoeld staat daar niet. U zegt enkel dat het schieten van de damherten in kwestie geen plezierjacht is. Zonder verder onderscheidt te maken suggereert u daarmee tegen uw bedoeling in dat overige jacht plezierjacht is. Ik wilde daarom even duidelijk maken dat plezierjacht in Nederland allang is weg gereguleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 zmmmmmmc

Gewoon opeten! En ondertussen liefst blijven streven naar een mensvrije natuurlijke balans.

Ik heb alleen zo’n hekel aan de teringherrie van vuurwapens, vooral in natuurgebieden. Schrik me altijd de pestpokkepleuris. Dat ze dat eens oplossen. Met lasers en shit.

Overigens schrik ik net zo hard van dat geblaf van die stomme hindes als ze met hun kalfje op stap zijn:p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Maxm

@7: Dat is hilarisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 mbmb

@11
Vooral de schaal vind ik bewonderenswaardig. 5 holes, zo ongeveer van de tee tot de hole aan flarden gereten in een weekendje tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Olav

Is dat eigenlijk geen oplossing voor het hertenprobleem? Dat we ze naar de golfbanen brengen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 sikbock

@7: AFKNALLEN!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Maxm

@12: Die schaal verrast bijna iedereen die er niet mee te maken heeft gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 majava

@Maxm: over de jacht in eigen land weet ik genoeg, maar niets over Nederland, dus vertel. Is het bijvoorbeeld toegestaan om bijvoorbeeld fazanten uit te zetten om ze vervolgens te gaan schieten?

Ben het overigens eens met @0. Jagen is goed -als de dieren talrijk genoeg zijn. Eerlijk vlees van dieren die het beter hadden dan welke bio-dier voor consumptie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Diener

Als de Oosteuropese wolven hier lucht van krijgen is er geen houden meer aan. Was er laatst niet 1 naar de Noordoostpolder gelopen? dan moeten de Waterleidingduinen toch ook haalbaar zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Maxm

@16 Er zijn altijd en overal mensen die regels aan hun laarslappen. Als uw dronken buurman uw buurvrouw heeft overreden hoeft u ook geen verantwoording af te leggen.

Verder artikel 14 lid 1 flora en fauna wet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 majava

@18: ja, maar het probleem is alleen dat die mensen die dan de regels aan de laars lappen nog altijd een jachtvergunning hebben en andere jagers dit altijd afdoen als incidenten. Wegkijken noem ik het.

Zo is in mijn land, Finland, de wolvenpopulatie in een paar jaar gehalveerd, terwijl er nauwelijks vergunningen zijn afgegeven. De jagers hebben er geen probleem mee. Incidenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Verbeek

Ik eet liever een hert, dat een mooi leven heeft gehad in de duinen. Dan een varken dat nooit daglicht heeft gezien.
https://vimeo.com/57126054

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Andy Cap

@20: Ja, want, mmmmmmmmmmm, dat proef je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bernard Weiss

De Dam ingericht door een boer? Ik durf rustig te voorspellen dat het resultaat beter zal zijn dan een door een stadse architect ingericht Museumplein…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bernard Weiss

@13: Maar dan moet je eerst die golfers afknallen, en dan begint de VVD weer te demonstreren met een dixielandorkestje…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bernard Weiss

@20: “Ik eet liever een hert, dat een mooi leven heeft gehad in de duinen. Dan een varken dat nooit daglicht heeft gezien.”

Maar een hert dat nog nooit een varken bij daglicht heeft gezien? Zielig toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 DrBanner

‘Homeopathische dichtheden’ wilde zwijnen op de Veluwe, zo typificeerde de Dierenpartij het in de link…. Dan werkt dat dus toch genezend op golfbanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 okto

Het is anders volstrekt normaal voor herten in de natuur om ’s winters om te komen van de honger. Maar kennelijk kunnen wij mensen daar niet tegen. Ik heb nieuws: het gros van de dieren in de natuur komt ’s winters om van de honger. Neem bij voorbeeld koolmezen: 9 van de 10 jongen van het voorgaande jaar komt ’s winters om van de honger. Gaan we die dan ook allemaal bij voorbaat afknallen omdat het inhumaan is.
Oh ja, dat is ook zo, die herten zijn er oorspronkelijk uitgezet. Mijns inziens geen argument. Dat uitzetten is al heel lang geleden gebeurd, en de populatie is nu zo goed als wild, en houdt zichzelf in stand.
En nog zo’n argument: er staat een hek om heen. Een onzinnig argument, als je de biologische studies er op na zoekt. Er is bij deze en vergelijkbare soorten nog nooit voedseltrek waargenomen in de winter, dus het hek is totaal irrelevant. Ook in gebieden waar geen hek is zie je ongeveer dezelfde percentages van wintersterfte door honger.

Ook is het een illusie om te denken dat de populatie uit de klauw loopt door gebrek aan predatoren. Onzin: predatoren bepalen bij grote grazers vrijwel nooit de populatieomvang. Ook met predatoren komt het grootste deel om van de honger.

Kortom: de discussie gaat er vooral om: hoe natuurlijk wil je zo’n natuurgebied hebben. Accepteer je als mens dat er in de natuur normaal altijd relatief veel dieren omkomen van de honger, of kunnen we daar niet tegen. Dat is de cruciale vraag waar het om gaat.

Wat mij betreft: gewoon doodhongeren laten. Dat is de natuur. We gaan ook niet 9 van de 10 jonge koolmezen bij voorbaat afknallen omdat het zo zielig is dat die gedoemd zijn om dood te hongeren. Als dit het criterium is kunnen we wel aan de gang blijven in de natuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Jules Vismale

Zou het misschien een goed idee zijn om een andere natuurlijke vijand van die damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen daar in te voeren? Dat is namelijk de lynx, een grote wilde kat met oorpluimpjes en bakkebaarden, en die eet dolgraag jonge wilde zwijnen, damherten, reeën maar ook verwilderde katten én vossen! Lynxen zijn minder bekend bij mensen en vrij schuw al moet je er goed voor zorgen dat ze niet in een kippenhok komen of bij jonge geiten en lammetjes worden weggehouden.
Nou weten helaas echter weinig mensen dat men in de VS, aan het begin van de 20ste eeuw, roofdieren altijd al zag als het duivelse kwaad, wreed en bloeddorstig en toen werden in talloze natuurreservaten lynxen, poema’’, coyotes, wolven en beren afgeschoten opdat de lieve aaibare herten (die zoveel op de schattige Bambi leken) zo geen natuurlijke vijanden meer hadden of omdat de Amerikaanse jagers er zelf op konden jagen! Het aantal herten steeg helaas zo snel dat ze al het groen in de reservaten verzwolgen, ze vraten akkers kaal en oude, zwakke, gewonde en zieke herten (die allang door de uitgeroeide roofdieren uit hun lijden waren verlost en opgeruimd) deden mee met de voortplanting wat hier een mismaakt en ziek nageslacht door opleverde! Gelukkig heeft men bijvoorbeeld in Yellowstone National Park dit probleem opnieuw opgelost door in 1995 de wolf daar weer los te laten. Zij jagen de herten weer op en passen op hen wederom de natuurlijke euthanasie toe.
En wie het menselijke jagen verafschuwd: in een groot aantal Oost-Europese landen schieten jagers en stropers zelfs elkaar overhoop omdat ze elkaar niets meer gunnen of hun prooien te perfect nabootsen! Daarnaast weet ik dat Oliver Hardy (de Dikke) volgens zijn biografie ook van jagen hield totdat hij een aangeschoten hert had zien sterven! Hij stopte meteen met jagen en hopelijk hield Stan Laurel (de Dunne) niét van jagen! Wie weet had dan zijn beste vriend James Finlayson, een Schotse komiek die ontzettend vals kon kijken, hen met boze ogen en opgetrokken wenkbrauwen aangestaard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 D.van Dierenvriend

Het Sprookjesbos en de Boze Jager

Een gedeelte van de Nederlandse bevolking, gelooft heilig in de mogelijkheid de natuur zijn gang te laten gaan, althans waar het de dieren betreft. Het onkruid in de tuin bestrijden we natuurlijk wel. Maar zwijnen, vossen, ganzen en kraaien zouden we met rust moeten laten, want ‘de natuur regelt het zelf wel’ en daar hebben we geen moordlustige jagers voor nodig, die voor hun ‘lol alles afschieten’. Dit nu is een illusie, die tegen alle logica ingaat. Maar ja, die reebruine ogen zijn vaak sterker dan de logica.
Liever blijven we geloven in het sprookesbos.

De afkeer van het knallende geweer gaat zover, dat de dierenliefhebbers liever duizenden dieren van honger laten creperen, dan op een fatsoenlijke manier het bestand te reguleren. Uiteindelijk moet men toch het geweer pakken, maar dan heet het ‘euthanaseren’in plaats van jagen. Het vlees laat men wegrotten of gaat naar de destructie.
Zie http://www.stophetleed.nl over de gang van zaken in de Oostvaarderplassen.

Lees alles over zin en onzin betreffende de jacht in:
http://www.jachtargumenten.nl of http://www.Kartoentje.nl

Voor boeren en buitenlui is er de site http://www.boerenweg.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 okto

@27: het verhaal over Yellowstone klopt niet helemaal. Het is niet zozeer dat de populatie de pan uit rees door gebrek aan predatoren. Uit een veelvoud van onderzoeken blijkt dat meestal de voedselvoorraad bepalend is voor de populatie, en dat de aan- of afwezigheid van predatoren nauwelijks van invloed is op de populatiegrootte, alhoewel locale omstandigheden natuurlijk kunnen verschillen.
Wat er in Yellowstone vooral veranderde als gevolg van gebrek aan predatie was het gedrag van de grazers. Ze werden achteloos, brutaal zelfs, en gingen grazen op plekken waar ze normaal nooit zouden komen wegens te link (geen overzicht e.d.). Daardoor nam de begrazingsdruk over grote delen van het gebied toch toe, hoewel de populatie zelf niet zozeer steeg. De begrazing was ook veel meer uniform, waardoor er veel minder variatie in de vegetatie ontstond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 okto

@28:
[Dit nu is een illusie, die tegen alle logica ingaat. ] Waarom? U poneert dit maar als stelling, zonder er met een argument te komen. De meeste argumenten die ik gehoord heb tegen “het de natuur z’n gang laten gaan” etaleren vooral een gebrek aan biologische kennis. Wat op zich geen schande is want het is ingewikkelde materie.

[De afkeer van het knallende geweer gaat zover, dat de dierenliefhebbers liever duizenden dieren van honger laten creperen, dan op een fatsoenlijke manier het bestand te reguleren.]

Dat is stemmingmakerij, dit zo te stellen. De keuze is: kiezen we voor natuurgebieden waar de mens zich zo min mogelijk mee bemoeit? Of kiezen we voor een zo diervriendelijk mogelijk beheer? Deze beiden sluiten elkaar voor een deel uit. Dit is een lastig dilemma, maar dat maakt nog niet dat degenen die hierin een andere keuze maken dan de uwe daarmee “onfatsoenlijk” of “irrationeel” zijn.
Als het antwoord op dit dilemma “zo natuurlijk mogelijk” is, dien je ook te accepteren dat dieren van honger creperen. Zo gaat dat namelijk in de natuur. Bij elke bekende populatie van grote grazers in vergelijkbare klimaatszones is de natuurlijke sterfte in de winter zo’n 30 tot 40%. En ja, de bulk van die sterfte is door de honger. Ook als er predatoren zijn.
De sterftepercentages die we in Nederland zien liggen in die orde van grootte, bij een strenge winter. Heel normaal dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Jan

@26:

Wat mij betreft: gewoon doodhongeren laten. Dat is de natuur. We gaan ook niet 9 van de 10 jonge koolmezen bij voorbaat afknallen omdat het zo zielig is dat die gedoemd zijn om dood te hongeren.

Als je die koolmeesjes in een volière stopt met te weinig vreten heb je een vergelijking. Nu niet. Deze situatie heeft NIETS met de natuur te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Jan

@30:

Bij elke bekende populatie van grote grazers in vergelijkbare klimaatszones is de natuurlijke sterfte in de winter zo’n 30 tot 40%. En ja, de bulk van die sterfte is door de honger. Ook als er predatoren zijn.

Niet waar:

In Mitteleuropa sind Winter nur in Einzelfällen so streng, dass sie Auswirkungen auf den Bestand haben. So führten die strengen Winter 1962/1963 und 1978/1979 zwar in Norddeutschland zu erheblichen Rückgängen beim Rehwildbestand, der Damwildbestand war davon jedoch kaum berührt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Damhirsch#Mortalit.C3.A4tsursachen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Leo van Malsen

Uit dit hele geneuzel blijkt gewoon dat de mensen die zo graag willen dat men de bio-industrie aanpakt en dat anderen meer scharrelvlees eten eigenlijk willen dat er helemaal geen dieren meer gedood worden, en al helemaal niet om ze op te eten.

Men praat over de plofkip en er worden petities getekend, ondertussen wordt er steeds meer plofkip gekocht op de momenten dat de antiplofkip campagne wordt gevoerd. De mens is dus een wezen dat zich graag mooier voordoet dan dat hij is.

Deze damharten zouden best in zo’n raster kunnen leven maar dan moet je in dat raster beheer door een jager toe staan zodat de ontbrekende factoren, migratie en predatie, kunstmatig worden ingevuld. De politiek kan dat best uitleggen aan de mens die meer dan 60% pro-jacht is, als er maar een goede reden voor bestaat. Maar tegelijk heeft de politiek de jacht besmeurd op zoek naar stemmers en zo hebben ze zichzelf klem gezet. De politiek zou dus weer uit moeten leggen aan de burger wat er werkelijk aan de hand is en hoe je dat moet oplossen op een zo (kosten)efficient en diervriendelijk mogelijke methode, beheer met het geweer dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 L.Brusselman

Heb niet alle reacties gelezen,het lijkt mij een uitgelezen gelegenheid de wolf te herintroduceren in Nederland,hoeven we ook niet te wachten tot ze vanzelf komen.Ze overleven de gehaktmolen die het autoverkeer is toch niet.
Een verkeersweg aanleggen door het duingebied kan natuurlijk ook,en dan mag je het aangereden wild zelf mee naar huis nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 majava

Wie mag eigenlijk het vlees opeten als de herten geschoten mogen worden? Wat wordt daarmee gedaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 L.Brusselman

@35: Dat verkopen die jagers aan sjieke restaurants,dacht ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 majava

@36: Dat zou kunnen. Ja, het is een oprechte vraag, want ik weet het antwoord niet. Waar ik zit in Finland, waar het echt wemelt van het groot wild -en jagers, zijn het de jagers zelf die flink hun vriezers vullen. Zij zijn dan ook bezig voor zichzelf, want we hebben het hier niet echt over wildbeheer. Toch plaats ik ook vraagtekens bij de situatie bij mij, want ondanks dat er zoveel geschoten wordt, zie ik bijna nooit iets terug op de markt. En als dat dan wel het geval is, reteduur. En jagen is echt een goedkope hobby.

Als die herten in NL dan in opdracht zouden worden geschoten, lijkt het me scheef als dan jagers van gratis vlees +enkele duizenden euro’s winst door verkoop worden voorzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Christian Jongeneel

Nederland zou Nederland niet zijn als er geen uitgebreid regelpakket bestond.

In het geval van de duinherten is het de vraag of er nog sprake is van wild. Het hele terrein is afgehekt en heeft een eigenaar. Het is feitelijk een groot hertenkamp. De opbrengst van het afschot lijkt mij eigendom van de gemeente Amsterdam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Leo van Malsen

@37: Hier kunnen we weer mooi zien hoe men zonder iets zeker te weten er lekker los op filosofeert en voor je het weet neemt de hele wereld het voor waar aan.

het is maar de vraag wie de herten gaat schieten, dat kan ook de beheerder zelf zijn. Het zou mooi zijn als het vlees naar de voedselbank gaat, maar men kan het ook laten verrotten zoals op de Oostvaardersplassen jaarlijks gebeurt.

Het is per definitie geen wild, want het gebiedje is kleiner dan 5000 ha dus zijn de dieren die er leven gehouden dieren en dus geen wild.

Dat jagers alleen maar voor zichzelf bezig zijn is nog grotere onzin. Al het wild dat ik schiet wordt gegeten. Natuurlijk door ons zelf maar ook door buren, kennissen en vrienden. En ze krijgen het nog gratis mee ook.

En dan de laatste: Jagen niet duur? Nou dat hangt helemaal af van de grootte van je beurs. Ik vind het redelijk duur. Bovendien kost jagen erg veel tijd en is het dus logisch als er jagers zijn die daar iets van terug willen zien als vergoeding.

Jagers zijn veelal goed opgeleide vrijwilligers die met hun inzet zorg dragen voor behoud van bio-diversiteit en dus de instandhouding van allerlei soorten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Arduenn

‘Natuurliefhebbers’ willen helemaal geen natuur. Het zijn compulsieve tuiniers/hertenboeren.

Echte natuur is een terrein waar geen mens zich verder mee bemoeit, met een groot hek eromheen om ervoor te zorgen dat ons cultuurlandschap niet aangetast wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 majava

Hier kunnen we weer mooi zien hoe men zonder iets zeker te weten er lekker los op filosofeert

En hier kunnen we mooi zien hoe een jager niet normaal kan communiceren en meteen in de verdediging schiet (/Seth). Want wat schreef majava: “het is een oprechte vraag, want ik weet het antwoord niet.”

Dat jagers alleen maar voor zichzelf bezig zijn is nog grotere onzin. Al het wild dat ik schiet wordt gegeten. Natuurlijk door ons zelf maar ook door buren, kennissen en vrienden.

Dat is nog altijd “voor zich zelf”. Ik + m’n kringetje staat gelijk aan jezelf.

Jagen niet duur? […] Ik vind het redelijk duur. Bovendien kost jagen erg veel tijd en is het dus logisch als er jagers zijn die daar iets van terug willen zien als vergoeding.

Heel bizar van mensen die dit omschrijven als hun hobby. Dat ze hun tijd gecompenseerd willen zien worden. Je doet ook helemaal geen uitspraken over hoe duur nu eigenlijk.

Dus voordat de hele wereld het voor waar neemt wat jij schrijft, doe eens uit de doeken hoe veel je moet opgeven voor dat vervelende werk dat toch iemand moet doen…

Disclaimer: zoals ik in m’n eerste reactie in #16 al schreef, ben ik pro-jagen. In Nederland bovendien gewoon noodzakelijk, want
compleet gefuckte “natuur”. Maar jagen goedvinden is niet hetzelfde als de jager z’n motieven en wensen altijd goedkeuren. Uit ervaring ken ik bijna evenveel natuurliefhebbers en hoeders van het evenwicht als gasten die hele andere motieven hebben. Variërend van het is cool (dat grote kanon), het is tof (kijk mij eens countryside living doen, hé), het hoort bij m’n stand, tot fuck you bambi, you’re a hazard to our traffic! In persoon heb ik talloze jagers gesproken die gewoon in your face zeggen dat de dieren er voor hen zijn en dat natuurlijke predatoren alleen maar ellende geven voor hun hobby en dus zeker allemaal uit de weg geruimd moeten worden. Maxm deed al een wegkijk demonstratie over het in Nederland verboden uitzetten van fazanten voor prijsschieten. Even zoeken of het vaak gebeurt en dan lees je gewoon dit: “in de jaren ’90 werden nog altijd zo’n 50.000 dieren per jaar in het wild uitgezet. Daarnaast worden nog altijd illegale uitzetacties geconstateerd, met name op landgoederen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 zmmmmmmcie

Uh. Herten schieten om op te eten of gewoon omdat je dat leuk vindt is ook natuur. Doe je het echter uit beheersoogpunt (zoals “schade” aan flora voorkomen of omdat de aanblik van je verhongerende herten je niet aanstaat), dan is het pas geen natuur meer.

Maar uit beheersoogpunt niet jagen, wat is dat dan? :-)

Zijn walvissen nog wel natuur nu we ze uit beheersoogpunt niet meer uitroeien? Als we de natuur zijn gang hadden laten gaan waren ze al lang uitgeroeid.

Natuurdefinitiekwesties, de hobby van menig amateurfilosoof:Pp

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Leo van Malsen

@41: Verdediging?Nee hoor, gewoon herkennen wat ik al jaren zie gebeuren.

Als je omschrijving van ‘voor je zelf’ zou kloppen is alles wat jij doet ook voor jezelf, is alles dat een kerk doet ook voor zichzelf, en ga zo nog maar even door. Complete onzin dus.

Ja, er zij mensen die schilderen en ook wel eens een schilderijtje verkopen, mensen die kippen houden en de eieren verkopen, ze kopen daarmee weer wat materiaal voor hun hobby en daar is niks mis mee.

En hoeveel die hobby kost hangt er helemaal van af wat voor jacht je hebt en hoeveel. Het antwoord ligt tussen de slagroomtaart en duizenden euro’s. Het is net zoiets als de vraag: Wat kost een auto…

Verder vind ik het wel frappant dat jij vele jagers kent die uitlatingen doen die ik nooit hoor onder jagers. En ik ken er vele. Daarin denk ik dan toch maar weer de stemmingmakerij te herkennen die ik eerder al omschreef. Want wat hebben praktijken uit de jaren 90 te maken met de heden tendaagse jacht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 majava

@Leo van Malsen: dus als in wat ik schrijf je jezelf niet herkent dan is het onzin en stemmingmakerij? Zegt wel iets over jezelf.

Zoals ik zei, je kunt niet normaal communiceren. Je gaat ook niet echt in op m’n punten en trekt rare vergelijkingen.

Praktijken uit de jaren ’90 hebben zin om te vermelden, omdat ik geen cijfers heb uit de jaren 2000, maar wel weet dat die wet om geen fazanten meer uit te zetten uit 1978 is en er dus genoeg tijd is geweest om het trucje af te leren. Maar gelukkig heb je je uitgesproken tegen die en dat soort praktijken.

Oh wacht… dat deed je niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Leo van Malsen

@44: Nogmaals, ik heb het over het herkenen van een patroon. Net zoals je schrijft dat ik in de verdediging ga terwijl ik duidelijk schrijf dat je filosofeert… Je bent dus wel degelijk bezig woorden te verdraaien en dus met stemmingmakerij.

Zeg maar waar ik rare vergelijkingen maak, ik denk daar anders over. Of is het in jouw geval zo dat als je jezelf er niet in herkent….

Nee, praktijken van enkele decennia gelden vermelden heeft geen zin. Het betekent hooguit dat er geen actuele voorbeelden zijn. En dat klopt ook, de tegenwoordige jagerij verwerpt, daar heb je dan mijn uitspraak want geldt ook voor mij, juist de oude praktijken van wild uitzetten net voordat er gejaagd werd. Dat gebeurt al jaren niet meer en is zelfs verboden. Als dit nog zou gebeuren dan stonden de kranten er bol van. En toch is er onlangs nog iemand betrapt die dat wel deed, dat kun je dus geen jagen noemen maar illegaal stropen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Leo van Malsen

@42: Uit beheersoogpunt iet jagen? Dat is wel interessant. Dan kom ik toch weer even met de Oostvaardersplassen. Hier wordt niet gejaagd/beheerd. Met extreem dierenleed tt gevolg.

Het kan echter ook zijn dat men uit beheersoogpunt niet jaagt omdat die betreffende diersoort/populatie dat niet aan kan. Je zou ze dan overbejagen. Dit is een argument dat bij jagers zwaar weegt. Logisch, als ze het veld leeg schieten zou die soort er niet meer voorkomen en zou er ook niets meer te jagen zijn. Slecht rentmeesterschap dus als het wel zou gebeuren.

Wat walvissen betreft speelt dezelfde vraag: Zijn ze in hun voortbestaan bedreigd en wil je daar als mens iets mee doen. Als ze bedreigd zijn door overbejaging is het dus goed om ermee te stoppen. Als ze bijna uitsterven omdat er geen voedsel voor ze is kun je wellicht beter aan andere maatregelen denken. Zo werkt het met de jacht ook, voorbeeld: Ganzen. Waarom zou je geen ganzen bejagen terwijl we meer dan 10 x zoveel ganzen opvangen als met de EU is overeengekomen en terwijl ze totaal niet in hun voortbestaan bedreigd worden? Het is tenslotte het ultieme scharrelvlees…. wat de damherten betreft: Het zijn teveel diere in een kunstmatige, dus geen natuur, omgeving. Geen predatoren en geen migratiemogelijkheden. Bejagen is dus een kunstmatige manier om de natuurlijke situatie zoveel mogelijk te benaderen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Diener

Om de discussie nog wat op te stoken: de damherten zijn ooit illegaal uitgezet in de waterleidingduinen door dierenactivisten. Althans volgens dit artikel:
http://www.hetedelhert.nl/cms/index.php/recent-in-de-media/3259-damherten-illegaal-uitgezet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Leo van Malsen

@47: Als het artikel klopt verbaast me dat niks. Ook hier dergelijke praktijken met bijvoorbeeld katten en steenmarters. Het bewijs kwam niet rond maar ik weet wat ik heb gezien….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 zmmmmmmcie

@Leo van Malsen, #46 Maar extreem dierenleed hoort ook bij de natuur. Zolang je er niet naar kijkt, valt het best mee :>

Rentmeesterschap is dan weer vrij duidelijk geen natuur;)

En niet jagen op walvissen gebeurt niet vrijwillig, dat wordt via de wet afgedwongen omdat we ze niet kwijt willen. Helemaal mee eens, maar duidelijk geen natuur dus.

Waarom zou je geen ganzen bejagen terwijl we meer dan 10 x zoveel ganzen opvangen als met de EU is overeengekomen en terwijl ze totaal niet in hun voortbestaan bedreigd worden?

Kan legio redenen bedenken, maar geen idee? Overigens hoef ik geen scharrelvlees van ganzen die veelvuldig in zwaar vervuild water komen. En dat zijn er nogal wat, ook in Nederland.

Bejagen is dus een kunstmatige manier om de natuurlijke situatie zoveel mogelijk te benaderen…

Bejagen is pas kunstmatig als je het doet uit beheersoverwegingen (zoals het benaderen van een situatie waarin we niet alle predatoren om zeep hebben geholpen (ik zag vorige maand een lynx trouwens!!!)). Mensen die gewoon beesten doodschieten voor de lol of om op te eten horen ook bij de natuur. Dat daarbij soms diersoorten uitsterven hoort nou eenmaal bij de ietwat snelle opkomst van een belachelijk succesvolle nieuwe diersoort als de mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 okto

[Als je die koolmeesjes in een volière stopt met te weinig vreten heb je een vergelijking. Nu niet. Deze situatie heeft NIETS met de natuur te maken.]
U doelt hierbij op het hek, naar ik aanneem. Ik ken de situatie bij damherten niet goed genoeg, maar van de edelherten en paarden in de Oostvaardersplassen weet ik dat het hek totaal niet relevant is. Dat is omdat deze diersoorten geen voedseltrek kennen. Als ze in de winter honger hebben gaan ze hun gebied niet uit om elders hun voedsel te zoeken. Dat klinkt ons mensen bizar in de oren omdat wij dat wel zouden doen, maar bij herten is dat nog nooit waargenomen.
Eem van de belangrijkste redenen hiervoor is dat niet alle dieren honger hebben. De kneuzen hebben vooral honger. Elk jaar is er nieuwe aanwas. Die nieuwe aanwas moet een deel weer van sterven om de populatie in stand te houden. De sterke dominante dieren die al lang mee gaan hebben veel minder snel honger dan de kneuzen en de eerstejaars. De dominante dieren trekken niet weg omdat ze de schuilplaatsen kennen, ze kennen de voedselplekjes, ze weten waar het veilig is. De onervaren niet-dominante dieren trekken niet weg om de simpele reden dat ze niet-dominant zijn.

Bij herten is in deze klimaatzones nog nooit voedseltrek waargenomen, en geloof me dat er veel onderzoek naar deze beesten gedaan is. Het hek is daarom niet relevant. Of er nou wel of geen hek is, de dieren trekken niet en-masse weg uit een gebied op zoek naar voedsel. Daarom klopt het argument niet dat de dieren opgesloten zitten in een te klein gebied met te weinig voedsel. Dat is relatief normaal voor een populatie herten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 okto

@32:
[In Mitteleuropa sind Winter nur in Einzelfällen so streng, dass sie Auswirkungen auf den Bestand haben. So führten die strengen Winter 1962/1963 und 1978/1979 zwar in Norddeutschland zu erheblichen Rückgängen beim Rehwildbestand, der Damwildbestand war davon jedoch kaum berührt.]

Dit verbaast mij zeer. Overigens zegt dit niet zo veel over de gemiddelde wintersterfte bij herten. Bij een normale, constante stabiele populatie kan de gemiddelde wintersterfte nog steeds elk jaar aanzienlijk zijn; die sterfte zit dan als het ware ingebakken; de dieren zorgen het volgende jaar voor voldoende aanwas om te compenseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 zmmmmmmcie

@okto, #50 Mmm da’s best interessant.

Betekent echter ook dat de kans erg klein is dat er uit zichzelf herten naar bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen zouden komen. Dat gebied lijkt me nou ook (nog) niet echt de eerste keus voor herten, die volgens mij de voorkeur geven aan bosranden en meer gemengd gebieden – ik stel me ook voor dat daar in de winter meer eetbaar spul te vinden is. Dat geldt in mindere mate ook voor de Waterleidingduinen; in duingebieden blijft in de winter relatief weinig loof en relatief veel prikkelige harde houtachtige gewassen.

Maargoed, da’s speculatie.

EDIT

Deze reactie maar even recyclen ipv er nog een te plaatsen. Ik lees dat de damherten waar we het over hebben nog niet zo heel lang geleden zijn uitgezet. Dat roept de vraag op in hoeverre dat verhongeren wordt veroorzaakt doordat ze nog niet helemaal goed aan het gebied zijn aangepast. Wellicht lost evolutie het verhongeren op termijn zelf op. Door ze nu af te schieten zouden we dat alleen maar langer laten duren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Jan

Dat is omdat deze diersoorten geen voedseltrek kennen. Als ze in de winter honger hebben gaan ze hun gebied niet uit om elders hun voedsel te zoeken. Dat klinkt ons mensen bizar in de oren omdat wij dat wel zouden doen, maar bij herten is dat nog nooit waargenomen.

U bedoelt een voedseltrek zoals we die zien bij rendierkudden? Zo’n voedseltrek nemen we inderdaad niet waar bij edelherten. We nemen echter wel waar dat deze dieren in tijden van schaarste op plaatsen komen waar ze zich in tijden van overvloed niet laten zien.

Op wiki staat het volgende:

In hooglanden (bijvoorbeeld de Schotse Hooglanden) en in berggebieden als de bergen van Noorwegen, de Karpaten en de Alpen begeven de dieren zich zomers tot boven de boomgrens. ’s Winters leven ze meer in het dal.

De herten, en de andere grazers, in de Oostvaardersplassen en de Amsterdamse waterleidingduinen hebben deze mogelijkheid niet; hun biotoop is te klein.
Er zullen een aantal sterke dieren blijven leven, die zullen zich weer gaan voortplanten tot de populatie weer te groot wordt voor het gebied, waarna de ellende weer van voren af aan begint.
Er lopen mensen in Nederland rond die van zichzelf denken dat ze voor god kunnen spelen. Prima, doe dat, herten zijn leuk om naar te kijken, maar grijp dan wel in als het fout gaat en schiet verhongerende dieren af, voer bij, steriliseer of weet ik veel wat.
Niet de natuur heeft de situatie zoals in de Oostvaardersplassen en de Amsterdamse waterleidingduinen gecreëerd, maar de mens. Neem dan als mens ook de verantwoordelijkheid om in te grijpen als het fout gaat.

@52 ja op een gegeven moment zal de evolutie er wel voor zorgen dat herten vleugels krijgen, of iets dergelijks, om over het hek naar grazige weiden te kunnen vliegen, maar dat duurt me te lang. Ik heb ook geen behoefte aan herten, koeien of paarden met vleugels trouwens. Ze zullen je maar op je kop schijten ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 zmmmmmmcie

@#53 (…) op een gegeven moment zal de evolutie er wel voor zorgen dat herten vleugels krijgen (…)

Veluwse herten wonen veel meer dan normaal in het bos. Dat is lastig met een halve boom op je hoofd, daarom/daardoor zijn de Veluwse herten relatief klein. Ze lijken zich dus wel degelijk aan hun omgeving aan te passen. Men verwacht dat de herten in de Oostvaardersplassen – die komen deels van de Veluwe – ook weer groter gaan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Jan

@54:
Ja klopt. Die verwachting is er, maar dat is geen evolutie. Integendeel, in een voedselarme biotoop is het juist handig om klein te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Maxm

@19: Wat u dwars zit is een vermoeden van gebrek aan handhaving van de wet en daarvoor moet u bij de overheid zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 D.van Dierenvriend

@54: Enig idee hoe het komt dat het gewicht van de geweien van de herten in de OVP jaarlijks lager wordt en hoe het komt dat de sterkste herten die aan de bronst deelnemen de winter niet doorkomen?
Ik in iedergeval wel ! Te veel dieren op een te kleine gebied met een hek er omheen en natuurlijk in het najaar en in de winter veel te weinig te vreten.
Deze week stond er nog op het blog van de OVP dat de herten nu nog aan het vegen waren dus zijn ze ook nog niet klaar om over een paar weken aan de bronst te beginnen.
Er staan daar nu nog een paar bomen recht op om te vegen maar als het daar zo doorgaat moeten ze over een paar jaar hun gewei aan een rietstengel vegen.
Voor de sterftecijfers van afgelopen winter moet men maar even kijken op http://www.stophetleed.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 D.van Dierenvriend

@54: Hoezo groter worden?
Ik ben nu 2 avonden achtereen naar de Veluwezoom geweest en daar kom ik herten tegen die er een stuk groter en mooier uitzien dan in de OVP waar ik ook regelmatig kom.(ook in het gebied)
En van een boompje of struikje hebben ze geen enkele last met het bijna tweemaal zo groot opgezette gewei.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Jan

@58: het staat op wikipedia: De verwachting van sommigen is dat edelherten die in een kleimoeras leven zwaarder worden dan de relatief kleine herten op de Veluwe. Maar of dat bewaarheid wordt is onzeker.

Verwachting. Het is dus nog maar zeer de vraag of het ook daadwerkelijk zál gebeuren.
Met het hongerlijden zoals nu het geval in de OVP zal het, in ieder geval de eerstkomende tijd, wel “loslopen” met die grotere herten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Kalief

@26 Het is anders volstrekt normaal voor herten in de natuur om ‘s winters om te komen van de honger.
Ja, na een paar winters went zo’n hert daar vanzelf aan.
Hoe vaak eet jij trouwens koolmees?

@46 Het kan echter ook zijn dat men uit beheersoogpunt niet jaagt omdat die betreffende diersoort/populatie dat niet aan kan. Je zou ze dan overbejagen. Logisch, als ze het veld leeg schieten zou die soort er niet meer voorkomen en zou er ook niets meer te jagen zijn.
In dat geval zou sprake zijn van overpopulatie van jagers. Die mogen we dan gaan bejagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Leo van Malsen

@50: Niet volledig waar: Wat de herten betreft hebt u gelijk. Maar de konikspaarden trekken wel. De heckrunderen weet ik niet zeker. Het verschil in beide stellingen? Koolmeesjes hebben een vrij leven en gaan en staan waar ze willen, daar hebben we beperkt verantwoordelijkheid voor. De damherten zijn er door mensen neergezet, daar moet je dan ook goed voor zorgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Leo van Malsen

@54: Bijna juist: De dieren op de OVP worden juist steeds kleiner van stuk vanwege de voedselschaarste… Maar reageren daarmee inderdaad op hun omgeving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Leo van Malsen

@49: Als er teveel ganzen zijn zoals nu dan moet je die gewoon bejagen om verschillende redenen: Schade aan gewassen bij de boer, in 2015 over de 35 miljoen euro. Schade aan natuurgebieden, aldus een nieuw rapport van Alterra richten ganzen schade aan in de natuur. Behoud van de biodiversiteit, door te grote aantallen ganzen komen allerlei soorten beschermde weidevogels nog verder in het gedrang doordat hun broedgebeiden kaalgevreten worden en ze dus hun nesten/jongen niet kunnen verbergen voor predatoren. En dan heb je wat mij betrfet het recht dat scharrelvlees te weigeren, ik wil graag de keuze het wel te kunnen eten.

Verder is niet iedereen het eens met de stelling dat jagers alles hebben uitgemoord. De PvdD bijvoorbeeld, zegt herhaaldelijk dat hoe meer je schiet, hoe meer jongen er bij komen. Jagers kunnen dus per definitie niet de oorzaak zijn van het uitroeien van een diersoort ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 okto

@53:
[In hooglanden (bijvoorbeeld de Schotse Hooglanden) en in berggebieden als de bergen van Noorwegen, de Karpaten en de Alpen begeven de dieren zich zomers tot boven de boomgrens. ‘s Winters leven ze meer in het dal.]

Klopt. Alleen biologen rekenen dat niet als voedseltrek. De belangrijkste reden voor die trek is beschutting. ’s Winters is het wel erg koud op de toppen, waardoor de dieren veel energie verliezen. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat de beschikbaarheid van voedsel geen enkele rol speelt.
Al zou dit trouwens wel voedseltrek zijn, dan nog snijdt uw opmerking hierover geen hout. Berggebieden zijn een totaal andere biotoop. In met de Oostvaardersplassen vergelijkbare biotopen is helemaal geen trek bekend van dergelijke dieren. Ik zie niet in waarom een hert in Nederland zich ineens zou moeten gaan gedragen alsof het in de bergen woont, terwijl herten in deze klimaatzone in laaglandgebieden overal op de wereld nooit voedseltrek vertonen. Ook niet in jaren van grote voedselschaarste.

[De herten, en de andere grazers, in de Oostvaardersplassen … hun biotoop is te klein.]
Er is van te voren berekend hoeveel grondgebied van een dergelijke kwaliteit nodig is voor een populatie van dergelijke omvang. Het gebied was ruim voldoende groot volgens die berekeningen. Vervolgens is die populatie gegroeid, tot aan de grenzen van haar mogelijkheden. Een heel natuurlijk verloop.

Als u beweert dat dit gebied te klein is, dan zult u daar iets meer bewijzen voor aan moeten dragen. Het gebied is volgens berekeningen met gegevens zoals die bekend zijn over herten helemaal niet te klein. Ook is de wintersterfte over de jaren heen in de zelfde orde van grootte als wat er bij andere populaties bekend is. Er is dus geen enkele grond voor de aanname dat het gebied “te klein” is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 okto

@62
[De damherten zijn er door mensen neergezet, daar moet je dan ook goed voor zorgen.]

Dat hangt er vanaf. De fazant is ook door mensen uitgezet. Toch menen we niet dat we een zorgplicht voor alle fazanten in NL hebben. Weliswaar was dat uitzetten eeuwen geleden, maar toch. Het is een wat flauwe vergelijking, maar het toont wel aan dat er op een gegeven moment een omslagpunt is waarop je als mens kunt zeggen: “OK, deze dieren redden zich zo goed, we hoeven er niet meer voor te zorgen”.
Dat “zo goed” is dan natuurlijk relatief, en zou je moeten lezen als “de populatie vertoont zonder ingrijpen van de mens over de jaren heen niet meer sterfte dan je in een geheel natuurlijk ontstane populatie in vergelijkbare gebieden zou mogen verwachten.”

Ik kan in alle eerlijkheid niet beoordelen of dit voor damherten het geval is. Heb zelf aan edelherten gewerkt, en meen vanuit die ervaring en kennis te kunnen beoordelen dat bij de edelherten in de OVP WEL aan dit criterium voldaan is. Er is daar een volstrekt normale wintersterfte, hoe akelig mensen doodhongerende herten ook mogen vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Leo van Malsen

@64: Dan kan ik u wel vertellen dat de OVP die zeg maar 5000 ha groot heet te zijn, hooguit 2000 ha habitat telt voor grote grazers en dan reken ik nog ruim. De rest is simpelweg water en daar leven grote grazers niet in. Er leven nu zo’n 5000 grote grazers in het gebied op die 2000 ha, dus op elke 50×100 meter moeten jaarrond 1,25 dieren leven. Elk kind zal snappen dat dit niet kan.

Bovendien schrijft Frans Vera in zijn boek over de OVP in ( ik meen) 1977 dat 200 edelherten voldoende zijn om het gebied in stand te houden….. Kennelijk heeft hij geen verstand van ecologie maar weet hij alles van experimenteren met dieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Jan

Klopt. Alleen biologen rekenen dat niet als voedseltrek.

Bij edelherten nemen we geen voedseltrek waar zoals bij het rendier, dit neemt niet weg dat herten niet migreren als er een tekort aan voedsel ontstaat. In wiki lezen we het volgende t.a.v. de OVP:

Want de edelherten en andere daar levende grote zoogdieren worden daar immers niet bejaagd, waarmee de populaties zich aldaar op natuurlijke wijze zullen kunnen aanpassen aan het beschikbare voedsel met dien verstande dat de Edelherten niet weg kunnen trekken uit de Oostvaardersplassen wanneer het voedsel op is en daardoor verhongeren.

T.a.v. de Weerterbossen lezen we dit:

Deze herten bevinden zich nochtans in een wildraster van 150 hectare. Het is de bedoeling dat de dieren binnen enkele jaren hun vrijheid verkrijgen en mogelijk kunnen uitzwermen over Noord-Brabant en Limburg.

verder lezen we op dezelfde pagina dit:

Elk jaar zijn er wel meldingen van op natuurlijke wijze uit Duitsland naar Nederland migrerende edelherten. In alle aan de oostgrens gelegen provincies komt dit regelmatig voor.

Er is van te voren berekend hoeveel grondgebied van een dergelijke kwaliteit nodig is voor een populatie van dergelijke omvang.

Dan heeft men dus duidelijk een jammerlijke rekenfout gemaakt.

Als u beweert dat dit gebied te klein is, dan zult u daar iets meer bewijzen voor aan moeten dragen.

Ieder hert dat ligt te creperen van de honger is een overtuigend bewijs dat hun voedselgebied te klein is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Jan

Dat hangt er vanaf. De fazant is ook door mensen uitgezet. Toch menen we niet dat we een zorgplicht voor alle fazanten in NL hebben.

Klopt, dat menen we niet. Het grote verschil met de herten is dat de fazanten niet in een afgebakend gebied leven en niet door ons toedoen van honger omkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 zmmmmmmcie

@Jan, #67 Ieder hert dat ligt te creperen van de honger is een overtuigend bewijs dat hun voedselgebied te klein is.

Klopt. Maar met die redenatie is ieder voedselgebied te klein; je kunt het gebied wel groter maken, maar de populatie zal gewoon meegroeien tot hetzelfde probleem zich weer voordoet. Als je niet wil dat een deel van het wild iedere winter de hongerdood sterft zul je dus moeten zorgen dat ze al eerder op andere manieren doodgaan. Liefst doe je dat zo vroeg mogelijk; alles wat een dier dat uiteindelijk toch het loodje legt nog opeet maakt het er alleen maar lastiger op.

@Jan, #68 Het grote verschil met de herten is dat de fazanten niet in een afgebakend gebied leven en niet door ons toedoen van honger omkomen.

Andere grote verschillen zijn dat fazanten niet zoveel eten, wel allerlei natuurlijke vijanden hebben, niet zo’n opvallend kadaver opleveren als herten doen, in de winter bijgevoederd worden en jaarlijks in aantal afnemen in gebieden waar dat niet meer gebeurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 okto

@67: Uw wiki-citaten zeggen mij niets. Ik baseer mij op onderzoeken. Ik ben zelf betrokken geweest bij onderzoeken aan edelherten, als bioloog. Verder heb ik nooit beweert dat edelherten nooit wegtrekken. Ik heb alleen beweert dat ze niet wegtrekken omdat er ergens voedselgebrek heerst. De reden daarvoor ligt heb ik voldoende uiteengezet in @50. Er zijn genoeg andere redenen voor individuele dieren of kleine subgroepjes om wel weg te trekken.

[Ieder hert dat ligt te creperen van de honger is een overtuigend bewijs dat hun voedselgebied te klein is.]
Grote onzin. Uw opmerking is van het kaliber “ziekenhuis X is een gruwelijk slachthuis omdat er mensen doodgaan”. Dat ziekenhuis is het pas als er op grote schaal substantieel meer mensen dood gaan dan in andere ziekenhuizen.
Het “bewijs” uit uw stelling over de sterfte onder herten is er pas als de sterfte door honger substantieel hoger is dan in “echte” natuurlijke populaties. En dat is niet zo. U wilt kennelijk maar niet accepteren dat verhongeren een heel normale doodsoorzaak is onder deze diersoorten in de vrije natuur. In natuurlijke populaties gaan elk jaar tientallen procenten dood van de honger, of u dat nou leuk vindt of niet. Dat blijkt uit vrijwel alle onderzoeken aan zulke populaties. En daaruit blijkt ook dat de sterftepercentages in de OVP helemaal niet buitenproportioneel zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 okto

@69 [Maar met die redenatie is ieder voedselgebied te klein; je kunt het gebied wel groter maken, maar de populatie zal gewoon meegroeien tot hetzelfde probleem zich weer voordoet. ]

Precies. En dat is precies de dynamiek waaraan elke populatie van grote grazers zal voldoen. Hetgeen ook aantoont dat in een situatie van natuurlijk evenwicht de grote grazers bijna per definitie honger kennen. Want een gebied is – ook in de natuur – nooit steeds maar groter te maken, op een zeker moment stuit je altijd op grenzen. Dit toont ook aan dat het hek in wezen niet relevant is, zoals ik al uitgelegd heb in @50.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Leo van Malsen

@71: Dit hek is alleszins relevant, er kan dan geen sprake zijn van natuur, ook al omdat er geen predatoren aanwezig zijn binnen het raster. Het is hooguit een onvolledige natuur waar dierenleed wordt gecreeerd. Eigenlijk een dierentuin waar slecht voor de gehouden dieren wordt gezorgd. Ook in wettelijk opzicht, de Ff-wet stelt namelijk dat er pas sprake is van natuur(park) als de habitat tenminste 5000 ha bedraagt, er is dan ook sprake van wild. De habitat bedraagt hier hooguit 2000 ha, 3600 ha is water, dus is er sprake van gehouden dieren en geldt de Wet Dierenwelzijn en dus ook zorgplicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Christian Jongeneel

@50 @71 Dat hek staat er omdat de damherten wel degelijk trokken, namelijk de achtertuintjes van de aanpalende villa’s in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 okto

@73: gerommel in de marge op kleine schaal. Ik heb het over structurele voedseltrek, waarbij een aanzienlijk deel van de populatie daadwerkelijk wegtrekt uit een gebied op zoek naar voedsel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 okto

@72: goed, u weet dat natuurlijk beter, als leek. Het is alleen maar mijn vakgebied als bioloog, en daar heb ik kennelijk geen verstand van.
Ik staak de discussie verder, omdat er in dit stadium alleen maar argumenten herhaald worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Jan

Uw wiki-citaten zeggen mij niets. Ik baseer mij op onderzoeken.

Doe ons es een linkje naar zo’n onderzoek dan?

Ik haal mijn kennis overigens niet uit wiki, ik heb een behoorlijke biologische achtergrond en zit hier echt niet uit m’n nek te lullen. Ik zet het hier alleen neer om mijn mening met bewijs te ondersteunen. Een mening overigens die door velen, en daaronder zijn vele biologen, ondersteund wordt.

Want een gebied is – ook in de natuur – nooit steeds maar groter te maken, op een zeker moment stuit je altijd op grenzen. Dit toont ook aan dat het hek in wezen niet relevant is, zoals ik al uitgelegd heb in

Dan is het toch wel erg vreemd dat je je nek nooit breekt over creperende edelherten in andere natuurgebieden.

Het is alleen maar mijn vakgebied als bioloog, en daar heb ik kennelijk geen verstand van.

Het gaat niet om wel of geen verstand ergens van hebben. Het was een hartstikke leuk plannetje op papier die OVP. Maar goed, op papier en in theorie kan alles. De natuur is te ingewikkeld om in een rekensom te kunnen vatten. En natuur… Waar hebben we het over? In Nederland hebben we helemaal niets wat je nog natuur kunt noemen. Hier en daar een microbiotoop, zonder predatoren die bijvoorbeeld de zwakke broeders uit hun lijden helpen als ze te zwak zijn om nog een poot voor de ander te zetten.
En dan denken dat een mini-kabouter-microbiotoop als de OVP een kans van slagen heeft? Kom op zeg. Ik zeg: ingrijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Leukgeprobeerd

@43:

Typisch dat je de jacht als “hobby” omschrijft. Dus is het toch wat wat veel mensen altijd al gevreesd hebben: jagen doet men voor het plezier, en dus is alle jacht simpelweg plezierjacht. Oftewel ben u een mens, en heeft u zichzelf omgeven met mensen, die voor hun plezier dieren doden. En dan niet heldhaftig het dier in de ogen kijken, maar het vanuit een schuilhut laf met een geweer.

Over een gezonde natuur gesproken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Leukgeprobeerd

@10:

Helemaal mee eens! Ik snap niet dat hier nog niemand over gevallen is. Enorm storend om in een open gebied continue geconfronteerd te worden met het contante “pang pang” (één schot is blijkbaar te lastig voor deze scherpschutter…). En men legt als jager ook nog eens de aandacht op zichzelf, wat het ..uhm…echte natuurbeschermers wel erg makkelijk maakt om hun locatie te vinden en hun banden aan flarden te snijden…

Met de huidige technieken moet men toch een geruisloos geweer kunnen uitvinden of gebruiken. Maar helaas zijn de meeste jagers niets anders dan kleine jongentjes die het leuk vinden om te knallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Leo van Malsen

@77: Oh, u bent dus tegen gebruik van een geweer maar wel voor het van dichtbij doodknuppelen of zo van een dier? Althans, dat vindt u heldhaftiger… Nou het gaat jagers niet om heldhaftigheid maar om humaniteit.

En dat jagen een hobby is is niet vreemd. Het is een prachtige manier om actief bij te dragen aan biodiversiteit. Door jagers is er in elk geval nog een beetje balans in de soorten die vrij bejaagd/bestreden mogen worden. En ja, daar gaan dieren bij dood. Net als in het verkeer, voor uw schoenen en andere kleding, voor voedsel van 98% van onze bevolking die wel vlees eet, Voor het verbouwen van gewassen en ga zo nog maar even door.

Bambi leeft voor altijd, in de echte wereld gaan dieren gewoon dood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Leo van Malsen

@78: En dat is wellicht het grootste verschil tussen jagers en mensen als u. Jagers vernielen geen bezittingen van hun medemens. Daarom staan velen van u onder constant toezicht van de AIVD terwijl jagers bekend staan als eerzame burgers, anders kregen ze niet eens een jachtakte.

Wat het, naar uw zeggen, constante pangpang betreft: Dat is wel erg in strijd met andere beweringen van de antijacht-lobby. Die beweren inmmers dat schieten al het wild angstig maakt en voor ontzettende verstoring zorgt. Waar schieten die jagers dan zo constant op volgens u? Of overdrijft u een beetje erg veel?

Jagers pleiten voor het gebruik van een geluiddemper toe te staan. Zolang dat nog niet mag zullen we het dus gewoon horen. Overigens is een geluiddemper op een hagelgeweer geen optie en daar worden juist de meeste schoten achter elkaar mee gelost. Niet omdat er gemist wordt, maar juist omdat het daarmee mogelijk is om 2 kraaien achter elkaar te schieten.

 • Vorige discussie