Asielinstroom Asielzoekers Verblijfsvergunningen

DATA - Er bestaan nog steeds grote misverstanden over de definities asielzoekers, asielinstroom en wat dit betekent voor het aantal verblijfsvergunningen.

Verwarring alom. In dit artikel -eigenlijk in één tabel- vat dat in een keer samen. Ik geef de componenten van de asielinstroom en bereken op grond van het aantal asielzoekers hoeveel verblijfsvergunningen dat oplevert. Tevens staat ook in de tabel het aantal tweede en vervolgaanvragen. Alles dus in één tabel. Ik bespreek de instroom, verblijfsvergunning en het jaar 2015.

Asielinstroom bestaat uit:

Asielzoekers (eerste aanvragers) melden zich spontaan in ons land voor bescherming op grond van het vluchtelingenverdrag
– In Nederland geboren kinderen van asielzoekers (zijn bij eerste aanvragen gevoegd)
Tweede en vervolgaanvragen (van asielzoekers van wie eerdere aanvragen zijn afgewezen)
Nareizigers hebben in ons land een verblijfsvergunning gekregen voor verblijf bij de voormalige asielzoeker met een verblijfsvergunning. Nareizigers vragen dus geen asiel aan.

Zie voor meer uitleg bijvoorbeeld dit plaatje uit dit artikel.

Het ministerie presenteert heel graag cijfers over de asielinstroom en noemt dat dan asielzoekers die naar ons land zijn gekomen. Vrijwel iedereen denkt dat ook. Politici als Zijlstra en Wilders gaan vervolgens met die asielinstroomcijfers aan de slag alsof het asielzoekers zijn en komen met zotte berekeningen als een stad als Utrecht en een half miljoen mensen per jaar.

Ook de maandelijkse rapportage van de IND is niet erg overzichtelijk.

De volgende tabel geeft een overzicht van alle aspecten van de asielinstroom en hoeveel verblijfsvergunningen die uiteindelijk opleveren:
Flip van Dyke CBS cijfers

Bron: CBS De maanden november en december heb ik geschat.

** De onderstreepte maanden (en jaar 2015) zijn voorlopige cijfers. In september was de toestroom van asielzoekers zo groot dat een grote groep (+/- 4.200) niet in die maand een verblijfsvergunning kon aanvragen. Ik neem althans aan dat die groep asielzoekers zijn en niet overige instroom.

Ik heb daarom bij september 4.200 asielzoekers bijgeteld en van oktober en november respectievelijk 2.900 en 1.300 afgetrokken.

Je zou het aantal asielzoekers kunnen optellen bij de nareis om zo tot een totaal aantal mensen te komen die ons land binnenkomen in het kader van asiel. Daar zijn een paar bezwaren tegen. Het zijn eerste asielaanvragen en verleende verblijfsvergunningen nareis. Appels en peren. Bovendien zitten In de asielaanvragen ook mensen die geen verblijfsvergunning krijgen. Voor de trends kijk je naar je naar asielaanvragen want die zorgen tenslotte voor tweede en vervolgaanvragen en de nareis. Kwestie van oorzaak en gevolg. Het is redelijk absurd om met de asielinstroom trends te berekenen want Dijkhoff dus constant doet in zijn wekelijkse nieuwsberichten. Helemaal onzin is het om tweede en vervolgaanvragen mee te tellen. Alsof iemand twee mensen wordt als hij twee aanvragen indient.

De huidige asielzoekers hebben niets te maken met de huidige nareis. De nareis die deze maand binnenkomt moet gelinkt worden aan asielzoekers die het hele jaar en zelfs vorig jaar naar ons land kwamen.

De asielinstroom is dus geen goede weerspiegeling van wat er binnenkomt. Je kan er alleen wat mee bij de opvang van COA, maar dat is een ander verhaal.
Trends kan je er niet uithalen wat iedereen helaas wel doet. Het ministerie dus zeker niet in de laatste plaats:

In de week van maandag 16 tot en met zondag 22 november kwamen evenals in de daaraan voorafgaande week ongeveer 1700 asielzoekers naar Nederland. Daarmee blijft de asielinstroom onverminderd hoog.
In 2015 zien we in tegenstelling tot eerdere jaren vooralsnog geen daling in de asielinstroom aan het einde van het jaar.

Vier keer jokken in een zo’n klein stukje tekst in het al eerder aangehaalde nieuwsbericht:

-Asielzoekers niet hetzelfde als asielinstroom.
-Er kwamen geen 1.700 ‘asielzoekers’.
-De asielinstroom bleef niet ‘onverminderd’ hoog.
-Wel degelijk een daling.

Oké, de laatste twee zijn misschien hetzelfde: 3,5 keer dan.

-Toegevoegd 10:35   Ministerie kwam zojuist met cijfers asielinstroom van afgelopen week. De toon is wat veranderd:

De asielinstroom was afgelopen week ongeveer 1.300 aanmeldingen

De instroom is nog altijd hoog voor de tijd van het jaar: in december 2014 schommelde het aantal ingediende asielaanvragen tussen de 400 en 700 (inclusief nareis) per week.

Maar laat u niet misleiden: die 1.300 is dus inclusief nareis en tweede en vervolgaanvraag. Het aantal asielzoekers was vorige week ongeveer 850. Dat gaat dus aardig in lijn met mijn verwachting voor de rest van de maand (2.500).
Bovendien haalt het ministerie een truc uit die ze wel vaker toepassen: om niet te hoeven zeggen dat er sprake is van een doorgaande sterke daling sinds oktober, maken ze ineens de vergelijking met vorig jaar. Hoe anders in mijn tabel waarin ik vergelijk zowel met vorige maand als met vorig jaar.

Verblijfsvergunningen
Het belangrijkste is hoeveel verblijfsvergunningen er worden verleend. Zowel aan asielzoekers als aan de nareis. Dat zijn de mensen die een huis moeten hebben, werk, een uitkering etcetera.
De laatste drie kolommen gaan over het aantal verblijfsvergunningen dat op grond van het aantal asielzoekers in die maand of jaar uiteindelijk zal worden verstrekt.

Ik heb al een artikel geschreven met onder andere de manier waarop ik het bereken: 75% van de asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning en die zorgen dan gemiddeld voor 0,8 nareis per vergunninghouder. Dus van de 1.000 asielzoekers krijgen er 750 een vergunning en die zorgen voor 600 nareis. Samen 1.350 oftewel vermenigvuldig het aantal asielzoekers met 1,35 en je komt op het totaal aantal verblijfsvergunningen.
Het is lastig voor mij om het nauwkeurig te berekenen omdat er geen cijfers zijn van wie nu precies nareis krijgt en hoeveel. Als die gegevens wel beschikbaar zijn dan kan je het preciezer uitrekenen. Niettemin denk ik dat mijn berekening niet ver van de werkelijkheid zal liggen.

Als je de cijfers ziet in de tabel dan is het aantal verblijfsvergunningen steeds hoger dan dan dat er werkelijk komen in dezelfde maand. Over heel 2015 is het verschil zelf 10.000. Er is dus achterstand in afhandeling asielaanvragen én nareis. De 25.000 is mijn eigen berekening.

2015
Ik heb een schatting gemaakt voor de rest van het jaar voor het aantal asielzoekers, asielinstroom en potentiële verblijfsvergunningen. Kijken we naar 2015 dan zien we ruim 42.000 asielzoekers, het aantal nareizigers dat naar ons land is gekomen bedroeg 15.000 en dat geeft samen met ruim 2.000 dubbele aanvragen een totale asielinstroom is bijna 60.000.

Het aantal verblijfsvergunningen dat op grond van het aantal asielzoekers zijn afgegeven of zullen nog worden afgegeven bedraagt dan 57.000, waarvan bijna 32.000 voor asielzoekers en ruim 25.000 voor nareizigers.

De asielinstroom was over 2015 bijna 60.000. Dat scheelt dus niet zoveel, maar toch is het verschil heel groot. Allereerst is het aantal nareis in de instroom 15.000, terwijl ik bereken dat die op grond van het aantal verblijfsvergunningen voor asielzoekers 25.000 zou zijn. Dat scheelt dus 10.000. Dan zou de instroom 70.000 zijn. Dan willen de Zijlstra’s en Wildersen van deze wereld daar nog eens effe flink nareis over gaan berekenen en je komt uit op honderdduizenden.

Het verschil met 2014 is dat dit jaar bijna 2x zoveel asielzoekers naar ons land zijn gekomen. En wat zegt directeur Lint van de IND? 4x zoveel.

Grafiekjes horen er ook bij maar bespreek ik niet verder:
Flip van Dyje Asielinstroom 2013 - 2015
Flip van Dyje Aantal verblijfsvergunningen
flip van Dyke Asielzoekers eerste aanvragen

Update 10-12-2015:
Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld:

motie sjoerdsma Kamer (klik voor groter beeld):
motie-sjoerdsma-Kamer

De aanleiding was dit artikel in de Volkskrant waarin mijn beweringen werden gefactcheckt. Conclusie: ik heb gelijk: er komt onzin van het ministerie.

Reacties (11)

#1 Sjap

Heel mooi dat alles in 1 tabel is gekomen. 1 verbeterpuntje, mijn dringende advies is om ‘schatting’ aan te passen in ‘prognose’. Bij schatting denk ik aan ‘mening van Flip’ bij prognose denk ik aan ‘extrapolatie CBS’.

 • Volgende discussie
#2 Flip van Dyke

Inmiddels is er een motie ingediend in de Tweede Kamer.
http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2015/12/motie-sjoerdsma-Kamer.jpg

De aanleiding was dit artikel http://www.volkskrant.nl/wetenschap/was-er-in-oktober-een-recordaantal-asielzoekers~a4200389/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared%20content&hash=9088d4438e9906a02906b52e3d56f63d984c4952 in de Volkskrant waarin mijn beweringen werden gefactcheckt. Conclusie: ik heb gelijk. Er komt onzin van het ministerie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Flip van Dyke

@1 Ik was misschien te voorzichtig.
Ik heb nu zelfs aanwijzingen dat het aantal nareis waarschijnlijk lager is dan 0,8x.
Ik mijn model ga ik uit van een toekenning asielzoeker tussen de 75 en 80 procent en de nareis hetzelfde percentage.
Ik denk nu dat asielzoekers eerder 80-85% is en nareis 70-75%. Dat betekent een iets hoger aantal verblijfsvergunningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sjors van Beek

@0 Flip, waar baseer jij op (of hoe heb jij berekend) dat nareis gemiddeld 0,8 per vergunninghouder is? Ik lees het ook niet in je doorlink artikel – of kijk ik ergens overheen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Folkward

@Flip
Hoezo heb je nu (al) aanwijzingen voor een lagere nareis? Ik neem aan dat volledige cijfers over de nareis om een kwestie van járen gaat. Of is er een bepaalde verhouding tussen hoeveel er in (bijvoorbeeld) de eerste 3 maanden komen, ten opzichte van hoeveel er in de 3 maanden daarop komen?

Oh, en ik vind het rekenen met percentages niet geheel terecht, als het gaat om grote variabiliteit (niet aan jou aan te rekenen, #Flip, maar aan de mensen die ze blijven herhalen). Een krimp van 20% en een groei van 25%, in welke volgorde ook, is hetzelfde. Het gevolg is dat groeicijfers makkelijker ‘hoger’ uitvallen dan krimpcijfers, waardoor de groei ‘erger’ lijkt.

@Sjors
Als ik de posts van #Flip goed onthouden heb, is de factor 0,8 een empirische vuistregel die Flip zelf hanteert na jarenlange observatie van de cijfers. Hoewel het dus heel anders uit kan pakken, is de 0,8 een best estimate en de redelijkheid verwachting voor nareis.

P.S. Met de cijfers uit #3 zou het aantal verblijfsvergunningen ten opzichte van het aantal asielzoekers 136% (0,8*1,7) tot 143,5% (0,85*1,75) zijn, in plaats van de 135% (0,75*1’8) waar Flip eerder mee rekende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Flip van Dyke

@4 en @5
Over de hoeveelheid nareis heb ik nogal moeten uitzoeken en nadenken. Het is gebaseerd om allerlei cijfers van het CBS die met asiel en immigratie te maken hebben en Eurostat cijfers asiel en reguliere immigratie.

In 2013, toen er weinig -neem ik aan- achterstand was behalve een normale werkvoorraad, was het wat nauwkeuriger te berekenen en was de nareis waarschijnlijk iets meer dan een 0,5 per verblijfsvergunning asielzoeker.

Op 17 september publiceerde ik dit stuk http://www.flipvandyke.nl/2015/09/asielzoekers-en-asielinstroom-het-idiote-tellen/ met 0,8 voor nareis.
Aan de ene kant had je heel weinig nareis van Eritreeërs, maar heel veel -in verhouding- van Syriërs.

Het aantal vrouwen en kinderen (AMV’ers eraf getrokken) liep op van 20-30% voor Syriërs (helft van het totaal aantal asielzoekers en 60% van de verblijfsvergunningen) op van 20 naar 30 procent in augustus. In oktober, met heel veel asielaanvragen (inclusief een flink portie uit september), was het percentage opgelopen naar 36%.

Dat betekent dus minder nareis. Ik kijk dan ook extra uit naar de cijfers over november of het doorzet. Ik denk van wel want het is ook een verschijnsel te zien bij de overtocht naar Griekenland dat het aandeel vrouwen en kinderen toeneemt.
Ik verklaar dat omdat overal de wachttijden in de EU enorm oplopen voordat de nareis mag komen. De asielzoekers van nu in NL kunnen er op rekenen dat pas medio 2017 de familie mag overkomen. Dan maar met de hele familie de gevaarlijke oversteek.
Dat is de reden dat ik denk dat die 0,8 misschien wel lager moet zijn.

Deze variabelen zijn dus prima te vatten in een model en ik hoop dat die er ook komt. Ingewikkeld hoeft het zeker niet te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Flip van Dyke

@5
In mijn model staat de asiel op 75% asiel en de nareis op 80%. Als ik het andersom had gedaan dan was het aantal verblijfsvergunningen hoger geweest.

Ik vind de maand percentage ook heel lelijk, maar de IND strooit het rond. Dat geldt met name voor de maand op maand. Liever zie ik vergelijking over langere periode met het jaar daarvoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Sjors van Beek

@6: Mijn gevoel zegt me dat de factor o,8 nareis (veel) te laag is. Nog deze week was ik voor een reportage op een AZC. Allemaal gezinnen met 3, 4 of 5 kinderen. Allemaal nareis. Een incidentele observatie, dat is waar. Maar juist daarom heb ik behoefte aan harde cijfers. Bijvoorbeeld over 2012, 2013 en 2014: aantal verleende vergunningen + aantal verleende nareis. Indien over meerdere jaren bezien mag je een direct verband veronderstellen (nareis is niet pas 5 jaar na verlenen vergunning).
Zijn dit soort cijfers ergens voorhanden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Flip van Dyke

@8 Vruchtbaarheid Syrische vrouwen: 2,6 en natuurlijk komt niet iedereen met een voltooid gezin deze kant op.
Lees ook: http://www.flipvandyke.nl/2015/10/complete-onzin-bild-over-aantallen-nareis-en-elsevier-kwebbelt-het-na/

Van vóór 2013 zijn er geen betrouwbare cijfers voorhanden om dit soort dit soort berekeningen ook maar een beetje te maken en je moet vreselijk oppassen met de cijfers die de IND verstrekt.
Dit zijn de CBS-cijfers http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82027NED&D1=0&D2=0%2c26%2c77&D3=5-6&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=T
En deze zijn van Eurostat:
http://goo.gl/ceabl1

De laatste zijn zuivere asielzoekers (geen nareis) zonder beroepszaken en die van de het CBS zijn inclusief nareis, inclusief beroep en uitgenodigde vluchtelingen (500 of zo). Hierin zie je ook seks en leeftijdsgroepen.

Hier de zuivere nareis:
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80059NED&D1=a&D2=0,19,66&D3=38-39&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T

Grootste probleem is dat de cijfers allemaal jaarcijfers zijn en geen cohort. Je kan dus asielzoekers die in een bepaalde tijd ons land binnenkwamen niet verbinden aan daarna aan hun verleende asielvergunningen en vervolgens aan binnengekomen nareis.

Zo is er veel nareis binnengekomen in 2015 van asielzoekers die in 2015 hun nareis zag binnenkomen. Ga dan maar eens rekenen.

Je waarneming kan vertroebelt worden doordat niet iedere AZC hetzelfde is. Ik heb begrepen dat er AZC’s zijn die voor families zijn. Misschien heb jij die bezocht en zijn de alleenstaanden en stelletjes zonder kids elders gehuisvest.

De gegevens waaruit je dit soort dingen kan halen zijn er natuurlijk, maar er is gewoon geen belangstelling voor. Wij moeten het doen met de leugens van de asielinstroom. Tot nu toe althans, want ik hoop dat met D66 er eindelijk beweging in komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sjors van Beek

@9: Merci.
Toch blijft het gek dat dit niet eenduidig helder te krijgen is. Het aantal geïmporteerde auto’s toveren we met één druk op de knop tevoorschijn. Het aantal immigranten blijft altijd puzzelen. Het zou rust brengen in het debat als de overheid eens zou zorgen voor heldere, betrouwbare en begrijpelijke cijfers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Flip van Dyke

Dan zijn we het eens, maar we moeten ook wel vragen en eisen dat we goede cijfers krijgen. Tot nu toe is media, politiek en publiek wel heel erg passief geweest.

Vandaag berichtte veel pers voor het eerst over asielinstroom gesplitst. Dat is positief. Jaren voor geknokt. Nu nog een fatsoenlijke schatting van verblijfsvergunningen en nareis.

 • Vorige discussie