Alledaags seksisme

Er zijn buurten waar je als modern geklede vrouw nauwelijks over straat kunt zonder akelig seksistische opmerkingen van doorgaans allochtone mannen naar je hoofd te krijgen. ’t Is verleidelijk hier eerst en vooral de staf te breken over deze hinderlijk ontremde mannen, maar misschien moeten we toch eens nadenken over onze eigen, heftig geërotiseerde cultuur, stelt ethicus Bart Voorzanger.

De komkommertijd is bijna om. Maar aangezien die gevolgd wordt door verkiezingstijd zullen we nog vele weken terugverlangen naar het achteraf gezien verfrissend relevante nieuws en de achteraf gezien verrassend relevante mediadebatten van de zomer van 2012.

Het probleem zit in de man

Een van die debatten ging over een documentaire van Sofie Peeters. Met soms verbijsterende beelden laat zij zien wat een vrouw op bepaalde plekken in de stad – in Brussel in haar geval – zoal aan opmerkingen van rondhangend manvolk te verduren krijgt. Vrijwel al die opmerkingen zijn afkomstig van Noord-Afrikaanse mannen, en daarmee is deze documentaire welkome munitie voor wie wil afgeven op de achterlijkheid of het seksisme van de Arabisch-islamitische cultuur. Peeters zelf benadrukte in een interview voor de Belgische televisie dat ze op haar wandelingen tientallen Noord-Afrikaanse mannen kon passeren voor ze er eentje trof die haar onaangenaam bejegende, maar met dat soort subtiliteiten kunnen allofoben niets. Hen laat de film vooral zien hoe seksistisch de islamitische man is. Het lastige hier is dat de uitspraak ‘moslimmannen zijn seksisten’ zowel waar als onwaar is: waar naar de inhoud, onwaar naar de onuitgesproken implicatie. Het probleem zit hem in de man, niet in de islam.

Alle (moslim)mannen zijn seksisten

’t Zal zo’n vijfentwintig jaar geleden zijn dat ik met mijn vader, een toen al bejaarde, uiterst respectabele heer in de sauna zat en me verbaasde over zijn met zichtbaar plezier ronddwalende blikken. Waar ze zo’n plezier in hadden, ontging mij niet, maar ik hoopte dat niemand mijn blikken zo zag dwalen, en dat niemand aan mijn ogen zien kon waar ik, braaf pratend over alles behalve seksuele koetjes en kalfjes, wel degelijk aan dacht … De allochtone jongens die mevrouw Peeters op straat aanspreken, en haar melden met haar uit, of liever nog maar meteen naar bed te willen, zeggen hardop wat vrijwel alle mannen die zij daar en overal elders tegenkomt, denken. Vrijwel alle moslimmannen zijn seksisten. Vrijwel alle andere mannen ook.

Bij een aantrekkelijke vrouw denken aan seks

Ik heb de hoogtijdagen van de tweede feministische golf van nabij meegemaakt, vriendinnen in kleurige overalls in vrouwenhuizen zien verdwijnen, De schaamte voorbij manmoedig uitgelezen, mijn uiterste best gedaan mij door mijn radicale mannentherapiegroep van mijn seksisme te laten genezen. Of het mijn gedrag verbeterd heeft, moeten anderen maar uitmaken, maar de gevoelens die vrouwen in de vruchtbare leeftijd bij mij oproepen, zijn gebleven. Ze zijn me lang vooral onwelkom geweest – ze wezen me treiterig op mijn falen als vrouwvriendelijke man, en hielde me uiterst onhandig af van studie en werk. Maar ik begin ze zo langzamerhand maar eens gewoon te accepteren (waarbij het beslist helpt dat ze met het klimmen der jaren minder heftig worden). Als bij een aantrekkelijke vrouw onmiddellijk aan seks denken seksistisch is, dan ben ik onherstelbaar seksistisch, en ik ben bioloog genoeg om te vermoeden dat dat voor vrijwel alle mannen geldt. U en ik zouden er niet zijn als ’t anders lag.

Waarom laten zij het zo duidelijk merken?

De vraag is dus niet waarom de mannen die mevrouw Peeters hinderen in eerste instantie aan weinig anders dan seks denken als ze haar zien langslopen. De vraag is hoogstens waarom zij dat zo duidelijk laten merken. De kans dat ze er een leuk avontuurtje aan overhouden is nihil, en dat weten ze ook. ’t Zou kunnen dat ze ermee scoren bij hun maatjes. Haantjesgedrag bij mensen is vrijwel altijd gedrag voor de bühne. Denkbaar is ook dat ze er hun – begrijpelijke – frustraties mee afreageren. ’t Zou zomaar verklaren waarom mannen die onder gunstiger sociaal-economische omstandigheden ter wereld kwamen, en die hun bühne op een subtielere manier kunnen imponeren, dit soort gedrag minder vertonen.

Wat valt eraan te doen?

De vraag is ook wat er aan zulk gedrag te doen valt. De Belgische overheid denkt aan strafbaarstelling. Wat er precies strafbaar te stellen valt, is niet helemaal duidelijk. Hardop zeggen wat je denkt van een voorbijganger, kan die voorbijganger hinderen. Ik scheer mij niet en wordt daar regelmatig op gewezen – niet zelden door jongens wier vaders en grootvaders net zo’n baard hebben als ik – en leuk is dat maar zelden. Maar strafbaarstelling botst hier al gauw met de vrijheid van meningsuiting. Dat verandert waar opdringerigheid aan aanranding grenst of die grens overschrijdt, maar aanranding ís al strafbaar.

Kleedgewoonten

Mevrouw Peeters dacht aanvankelijk dat de overlast te maken had met haar kleedgewoonten en besloot haar rokje eens voor een spijkerbroek te verwisselen. Het effect was nihil. Nauwkeuriger: beide effecten waren nihil. De mannen gingen zich niet anders gedragen, en dat ontging Peeters niet, maar wat haar wel ontging is dat haar spijkerbroek haar figuur zo mogelijk nog minder verhulde dan de rok die ze daarvoor droeg. Geen wonder dus dat die mannen bleven fluiten. Als je je werkelijk zo wilt kleden dat het gesis en de ongewenste invitaties uitblijven, zul je moeten kiezen voor kleding die je rondingen verhult in plaats van ze te accentueren.

Ik weet het, het is vloeken in de feministische kerk om hier over kleding te beginnen. ‘Ik draag waar ik me prettig in voel. Dat doen jullie toch ook!’ of ‘Ik draag wat ik draag omdat ik dat mooi vind, en niet om er iemand mee aan de haak te slaan’ heet het dan. Nog afgezien van het feit dat de meeste mannen helemaal niet dragen waar ze zich het prettigst in voelen – wie in het leven iets bereiken wil moet met heel wat ongeschreven kledingcodes rekening houden – is het vooral opmerkelijk dat de kleding waarin vrouwen zich lekker menen te voelen of die ze gewoon maar mooi menen te vinden, mannen op hun wenken bedient: kleding die alle lichaamskenmerken accentueert die op vruchtbaarheid wijzen.

Seks is een kernwaarde in onze wereld

We zien onze voorkeuren graag als uitingen van onze meest authentieke individualiteit. Helaas is dat een sprookje. Onze voorkeuren worden zo goed als volledig gedicteerd door de wereld waarin we leven, en voor die wereld is voortplanting, dus seks, een kernwaarde. Er zou geen leven op aarde zijn als ’t anders lag. Wat feministische vrouwen klaarblijkelijk ontgaat is dat hun gedrag en hun voorkeuren evenzeer worden gedicteerd door de wetten van het seksuele spel dat onze soort in stand houdt als het gedrag en de voorkeuren van de mannen waar ze zo’n last van hebben. Dat mannen opgewonden raken van de kleding die deze vrouwen ‘mooi’ vinden, is geen toeval. ’t Is precies dat effect dat die voorkeur dicteert.

De ontvanger bepaalt de boodschap

Wat de draagsters van schaars vrouwengoed al evenzeer negeren is dat ons uiterlijk een en al communicatie is. Alles wat je aan dat uiterlijk doet heeft gevolgen voor de boodschap die je uitdraagt. En helaas geldt voor deze vorm van communicatie hetzelfde als voor elke andere: je kunt je uitingen geheel zelf kiezen en vormgeven, maar welke boodschap bij anderen aankomt, bepaalt de ontvanger. Wie ‘Pak me dan!’ roept en daar in alle oprechtheid ‘Handen thuis!’ mee bedoelt, moet niet raar opkijken als ze verkeerd begrepen wordt.

Eenzelfde blindheid voor onderliggende mechanismen zien we in het volgende citaat, waarin mijn favoriete Trouwcolumniste zich stoort aan mevrouw Peeters die een verband legt

… met de luchtig geklede modellen op billboards. “Hoe kunnen we als vrouw gerespecteerd worden”, hoor je haar halverwege verzuchten, “als we constant worden afgebeeld als een soort opblaaspop?” Nogal onnozel neemt Peeters zo het magere excuus over dat plegers van seksuele intimidatie al te graag zelf gebruiken: hen treft geen blaam, het ligt altijd aan les autres. (Elma Drayer, in de Trouw van 2 augustus 2012)

Exploiteren van bezitterigheid

Die billboards met schaarsgeklede modellen exploiteren de bezitterigheid die zulke modellen bij mannen opwekken, om ze aan te zetten tot de aanschaf van allerlei producten die ze blijkens de impliciete boodschap toegang tot welgevormde, schaarsgeklede dames geeft. En ze wakkeren de koopdrift van vrouwen aan door hen het idee te geven dat ze al winkelend de aantrekkelijkheid van de afgebeelde modellen als bonus meegeleverd krijgen. Misschien is zulke reclame iets minder effectief bij mensen die beseffen welk spel hier gespeeld wordt, maar erg groot is het verschil niet, en de impliciete boodschap die vrouwen tot middel in plaats van doel verlaagt, blijft ook bij hen in hoekjes van hun onderbewuste hangen (om daar bijvoorbeeld ooit weer als kledingvoorkeur uit op te borrelen). Mevrouw Peeters heeft hier volledig gelijk, en wie bezwaren tegen erotisch getinte reclame als preutsheid afdoet, miskent de macht van ons geheel op voortplantingssucces ingestelde onderbewuste – de macht die erg veel reclame juist ten volle uitbuit. Onnozel is hier de columniste, niet de cineaste.

Misschien is onze cultuur wel de meest achterlijke

Als we willen dat vrouwen respectvol behandeld worden, zullen we toch echt eens grondiger moeten stilstaan bij de overdaad aan erotiek in de commercie, bij de commercialisering van de erotiek, en bij een modebeeld dat dit alles, deels geheel onbedoeld en onbewust, weerspiegelt. Moeten vrouwen in een hobbezak over straat? Van mij hoeft niets, maar ’t zou een hoop levens, en allereerst het hunne, een stuk makkelijker maken. Voor verstokte feministen is het natuurlijk even wennen: zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hoe je je presenteert en zelf nadenken over de relatie tussen uitgezonden signalen en hun effect. Dat past niet zo in het denken waarin hen nooit enige blaam treft en alles altijd aan ‘les autres’ ligt.

Misschien kunnen we toch nog wat leren van culturen die wat zuiniger zijn met erotische signalen langs de openbare weg, en is de meest achterlijke cultuur hier nu eens echt de onze?

Beeld: Christian Johannessen, cc Flickr Photo

 1. 1

  en is de meest achterlijke cultuur hier nu eens echt de onze?

  Geeft die gedachte de schrijver een prettig gevoel?

  Zijn hele betoog lijkt erop gericht om het getoonde culturele haantjesgedrag van Noord-Afrikanen kost wat kost om te zetten in kritiek op de eigen cultuur.

  Weg met ons!

 2. 2

  “Moeten vrouwen in een hobbezak over straat? Van mij hoeft niets, maar ’t zou een hoop levens, en allereerst het hunne, een stuk makkelijker maken.”

  Want vrouwen in Saoedi-Arabië, Iran, Egypte, etc. hebben het zoveel makkelijker dan vrouwen in West-Europa?

 3. 3

  Ik ben sprakeloos. Weet niet waar ik moet beginnen. Nu ja, hiermee misschien:

  “Moeten vrouwen in een hobbezak over straat? Van mij hoeft niets, maar ’t zou een hoop levens, en allereerst het hunne, een stuk makkelijker maken.”

  Blijkt de burka toch zo gek nog niet.

 4. 4

  Laten we vooral weer de nadruk leggen op wat er met ons zelf allemaal mis is, want dan hoeven we niet na te denken over het werkelijke probleem.

  Is het niet heerlijk in zelfgenoegzame, masochistische zelfverachting te wentelen?

 5. 5

  Wie zegt dat elke Noord Afrikaan Moslim is? Ik ben, ook al ben ik Europeaan, ook geen Christen.
  Bovendien zijn er vrouwen die het geweldig vinden om zich eindelijk eens vrouw te voelen in deze maatschappij met mannen als koelkasten.

 6. 6

  Waarom beschuldig je (bijna) alle mannen van discriminatie? Dat is seksisme tenslotte (o.b.v. geslacht – volgens de Van Dale). Dat heeft natuurlijk niets te maken met een (mooie) vrouw nakijken en wellicht denken “ik zou ‘r doen”.

  En sinds wanneer is erotiek per definitie niet respectvol? Gaat het niet om de manier waarop erotiek bedreven wordt (bijv. met wederzijdse instemming cq interesse)?

 7. 7

  Gisteren een kennis gesproken die het blonde haar van zn dochtertje van 6 (!) heeft afgeknipt omdat ze steeds lastig gevallen werd door de buurtgenoten.

  Je kan de pot op met je non-oplossing en het aan elkaar relateren van dingen die geen verband met elkaar hebben.

 8. 8

  Hallo, ik ben Hans, man, en ik wil even zeggen dat er best veel vrouwen zijn die het heerlijk vinden om voor hoer en slet uitgemaakt te worden, nagesist te worden, als derderangs burger behandeld te worden. Dit komt doordat Nederlandse autochtone mannen zo koeltjes zijn, nooit eens een keer een complimentje maken, dat die vrouwen met een zucht van opluchting zich de aandacht van deze machos laten welgevallen.

  Echt hoor, geloof me maar, ik ben een man en ik heb verstand van de vrouwtjes.

 9. 9

  Ach onze zelfbenoemde ethicus uit Staphorst weer met zijn wereldvreemde verhalen.
  Vrouwen doen het zichzelf aan en pedofilie is acceptabel.
  Kom uit die grot scheer je baard eraf opa , wake up.

 10. 10

  Het kan natuurlijk ook dat Bart Voorzanger zondagavond naar Zomergasten met Lidewij Edelkoort heeft gekeken en inspeelt op haar voorspelling dat wij onszelf steeds meer gaan bedekken. Preuts is het nieuwe sexy, weet u wel. Het zou me zelfs niets verbazen als Bart Voorzanger stiekem een agent van Lidewij Edelkoort is.

 11. 12

  Hahaha, wat een gotspe. Met een burgemeester, hoofd politie, met de naam Lokker. En een klagend VVd raadslid over de politie.

  Maar goed: we moeten dus een klacht indienen bij de politie als we vinden dat ze op een verkeerde manier hun werk uitvoeren.

  Nee, een geüniformeerde politieman schreeuwde mij laatst al toe: ‘ik hoef niet alles meer te slikken’ . Nee, het leek inderdaad wel of hij een pilletje had geslikt met zijn opgefokte gedrag.

 12. 13

  er is niks mis met zelfreflectie, het maakt je scherper.

  Bepaalt kleding niet altijd wie je bent of wie je wil zijn, binnen de gebrekkige en bekrompen conventies van een samenleving, vrienden en sociale klasse? Dat primitieve gehannes met etiquette ook altijd.
  Helpt het misschien als we kleding afschaffen?

 13. 16

  Je hebt niks van het artikel gesnapt, of je probeert moedwillig een ander beeld neer te zetten, omdat je je niet prettig voelt bij de gedachte dat seksisme niet louter en alleen aan allochtone mannen toe kan worden geschreven. Verder draag je geen enkel argument aan, behalve het wegkijken van het eigen gedrag en het wijzen naar anderen. Helaas is ook hier de eerste de beste reactie er weer een, die probeert een genuanceerde discussie te ontlopen door goed bekkende populistische platitudes te roepen.

 14. 17

  De vraag ging over vrouwen hier. En als je dan toch de vraag naar islamitische fundamentalistische staten wil stellen, moet de vraag luiden: hebben vrouwen in minirok het gemakkelijker in Saudi Arabië, Iran, enz dan vrouwen met een hoofddoek? De impliciete stelling van de auteur, dat vrouwen in een burka minder seksistische opmerkingen naar hun hoofd geslingerd krijgen, lijkt mij een waarheid als een koe. Ze krijgen dan weer wel veel meer racistische opmerkingen naar hun hoofd, maar et artikel ging over seksistisch gedrag.

 15. 18

  Om seksistisch gedrag te voorkomen is de burka inderdaad zo gek nog niet. Het is niet de juiste oplossing, volgens mij, maar dat is inderdaad de strekking van het artikel: wie zich sexy kleedt, heeft meer kans dat mannen seksistische gedachten krijgen.

 16. 23

  Gedachten zijn toch vrij? Het probleem is dat sommige mensen zich niet in kunnen houden. Dat vrouwen zich kleden om mannen op te winden, neemt niet weg dat mannen zich moeten beheersen. Dit is geen probleem in de communicatie, maar in goed fatsoen.

 17. 24

  “…Gisteren een kennis gesproken die het blonde haar van zn dochtertje van 6 (!) heeft afgeknipt omdat ze steeds lastig gevallen werd door de buurtgenoten…”

  Zonder verdere context, nogal twijfelachtig te noemen. Klinkt nogal als…

  ….het aan elkaar relateren van dingen die geen verband met elkaar hebben.

 18. 25

  Het idee dat vrouwen zich op een bepaalde manier moeten kleden omdat ze anders er zelf schuldig aan zijn dat ze door mannen worden lastiggevallen deugt voor geen meter. Eigenlijk zou de hele discussie daarmee afgelopen moeten zijn.

  Maar afgezien daarvan, “zedige” kledij helpt voor geen meter om het seksisme van mannen te voorkomen. Eind negentiende eeuw werden mannen uit de betere kringen al half gek bij het zien van een ontblote vrouwenenkel. Moeten vrouwen dan ook voortaan hun enkels bedekken? Feit is dat mannen opgewonden kunnen raken van een vage vorm zolang ze denken dat het om een vrouw gaat.

  Daarnaast garandeer ik je dat in Arabische landen vrouwen in burka of met hoofddoek op aan meer seksisme bloot staan dan de gemiddelde in minirok gehulde vrouw in Nederland. Volgens jouw theorie zou dat niet moeten kunnen, toch? Alleen al daarom is het argument van de oorspronkelijke auteur kul.

  Kortom: wegstoppen, verbergen en soortgelijke maatregelen doen helemaal niets om seksuele gevoelens weg te nemen. Integendeel, dit soort maatregelen maakt de seksuele opgefoktheid en frustratie alleen maar groter.

  Het enige resultaat van “zedigere” kledij zal zijn dat we weer fijn onderscheid kunnen gaan maken tussen sletten en fatsoenlijke meisjes. Leuk hoor.

 19. 26

  “Moeten vrouwen in een hobbezak over straat? Van mij hoeft niets, maar ’t zou een hoop levens, en allereerst het hunne, een stuk makkelijker maken. Voor verstokte feministen is het natuurlijk even wennen: zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hoe je je presenteert en zelf nadenken over de relatie tussen uitgezonden signalen en hun effect. Dat past niet zo in het denken waarin hen nooit enige blaam treft en alles altijd aan ‘les autres’ ligt.”

  En wat nu als sommige mannen enorm opgewonden worden van bedekte vrouwenlichamen? Loop je daar rond, met je burka. Tja, logisch dat je verkracht wordt.

 20. 27

  Hoe kom je bij dat ik seksisme louter en alleen aan allochtone mannen zou toeschrijven? En het wegkijken van eigen gedrag?

  Ik walg van de neiging van de schrijver om de schuld in de schoenen van het slachtoffer te schuiven. Waarom kan ongewenst haantjesgedrag niet gewoon ongewenst haantjesgedrag zijn, zonder meteen te wijzen naar het slachtoffer als de uitlokker?

 21. 29

  Toch niet onaardig dat de biologische tegenstelling M/V eens tegen de culturele tegenstelling M/V wordt gezet. Er zit een spanningsveld dat meestal onbesproken blijft. Bart heeft een punt.

  Feministen lijken niet te begrijpen, dat respect voor een vrouw en gelijke behandeling (voor zover mogelijk) onafhankelijk is van begeerte. Voor mannen geldt hetzelfde. Ik zeg lijken want er zullen ongetwijfeld deelverzamelingen van beide seksen zijn die het wel begrijpen.

  Aan de andere kant maakt die begeerte het wel lastig om gelijk te behandelen, niet om respect te hebben. Je moet wel een blauwtje durven lopen natuurlijk. Moeilijk, moeilijk, moeilijk.

  Ik leef gewoon m’n leven en zo ver gaat het me goed af maar van extreme feministen moet ik niet veel hebben.

  NB : is Pedro gelijk aan Bart?

 22. 30

  Dit klinkt als een heel normale actie van een ouder die zijn kind niet langer wil laten pesten, wat ook weer heel “normaal” is in Nederland en ver daarbuiten, onder alle soorten kinderen, van alle soorten herkomst. Jammer dat het niet zo makkelijk is voor ouders met brildragende kinderen, kinderen met een afwijkende huidskleur, of kinderen met flaporen. Als je van de groep afwijkt, mag de baas van de groep bepalen of je erbij mag horen of niet. Als je het slecht treft, moeten je ouders je haar knippen.

 23. 31

  “Het idee dat vrouwen zich op een bepaalde manier moeten kleden omdat ze anders er zelf schuldig aan zijn dat ze door mannen worden lastiggevallen deugt voor geen meter. Eigenlijk zou de hele discussie daarmee afgelopen moeten zijn
  Helemaal mee eens, Dat schreef ik ook al. Maar waarom ga je er dan vergelijkingen met andere landen bij slepen? Dan doe je dus het tegenovergestelde van wat je vindt.

  “Daarnaast garandeer ik je dat in Arabische landen vrouwen in burka of met hoofddoek op aan meer seksisme bloot staan dan de gemiddelde in minirok gehulde vrouw in Nederland. Volgens jouw theorie zou dat niet moeten kunnen, toch?”
  Wat een volslagen en onbewezen nonsens. De vergelijking is of een vrouw in één land meer last heeft van seksisme als ze een minirok draagt, of wanneer ze een burka draagt. Een vergelijking tussen verschillende landen is totale onzin. Dan ben je weer bezig de discussie af te leiden van het seksisme en wil ik je weer aan je eerst zin herinneren, waar je zelf blijkbaar geen boodschap aan hebt.

  “Kortom: wegstoppen, verbergen en soortgelijke maatregelen doen helemaal niets om seksuele gevoelens weg te nemen. Integendeel, dit soort maatregelen maakt de seksuele opgefoktheid en frustratie alleen maar groter”
  Is je argument nu dat we veel meer seks op tv en overal anders in de maatschappij moeten introduceren, en dat daarmee de seksuele opgefoktheid en frustratie verdwijnen? Ik geloof er niks van.

  “Het enige resultaat van “zedigere” kledij zal zijn dat we weer fijn onderscheid kunnen gaan maken tussen sletten en fatsoenlijke meisjes”
  Spreek voor je zelf, seksist. Ik kijk niet (bewust) naar vrouwen op die manier, en zal zeker nooit zo over ze spreken.

 24. 32

  Het artikel zegt dat de mannelijke aard (de biologie) de schuld is. En dat vrouwen, omdat heel veel mannen kennelijk niet in staat zijn om hun driften de baas te zijn, zich beter zo kuis mogelijk kleden, willen ze niet de hele tijd lastig gevallen worden door hitsige mannen die zich niet in kunnen houden omdat ze overal vrouwen zien die hun gedachten op hol doen slaan. De stap naar beweren dat vrouwen die verkracht zijn het er kennelijk naar gemaakt hebben, is niet zo heel groot.

  Ik ben ook een man. Een vrouw kan zich zodanig kleden dat het mij opwindt. Maar dat betekent niet dat ik maar alles tegen haar kan zeggen omdat ik denk dat zij het signaal geef dat ze met mij naar bed wil.

  Er is zoiets als verleidingscultuur. In onze verleidingscultuur mag een vrouw zich sexy kleden en mogen mannen haar nakijken of een drankje aanbieden en met een slap grapje proberen het gesprek te openen. Allemaal in de hoop om ooit aan onze goddelijke plicht te kunnen voldoen en ons te vermenigvuldigen. Dat er bepaalde mannen zijn die zich in het openbare leven niet kunnen beheersen en, dankzij kortsluiting in hun hoofd, van alles gaan lopen roepen (of erger), betekent niet dat de westerse vrouw zich anders moet gaan kleden.

  Het vlees is zwak, luidt een Bijbels gezegde. Dat is niet waar. Het vlees is juist sterk. Het is de geest van al die mannen die zwak is.

 25. 35

  helemaal eens met dit artikel!
  Het onderbewuste van de één bepaalt zijn/haar gedrag en is vandaaruit communicatief naar het onderbewuste van de ander. Zelfs in verhullende kledij kunnen vrouwen nog hun onderbewuste uitstralen, kwestie van natuur!

 26. 36

  “Het artikel zegt dat de mannelijke aard (de biologie) de schuld is”
  Niet letterlijk, maar dat kan ik met je eens zijn.

  “En dat vrouwen, omdat heel veel mannen kennelijk niet in staat zijn om hun driften de baas te zijn, zich beter zo kuis mogelijk kleden, willen ze niet de hele tijd lastig gevallen worden door hitsige mannen die zich niet in kunnen houden omdat ze overal vrouwen zien die hun gedachten op hol doen slaan”
  Nee dat zegt het artikel niet.

  “De stap naar beweren dat vrouwen die verkracht zijn het er kennelijk naar gemaakt hebben, is niet zo heel groot”
  Vanuit jou redenering niet, vanuit het artikel wel.

  “Er is zoiets als verleidingscultuur. In onze verleidingscultuur mag een vrouw zich sexy kleden en mogen mannen haar nakijken of een drankje aanbieden en met een slap grapje proberen het gesprek te openen. Allemaal in de hoop om ooit aan onze goddelijke plicht te kunnen voldoen en ons te vermenigvuldigen. Dat er bepaalde mannen zijn die zich in het openbare leven niet kunnen beheersen en, dankzij kortsluiting in hun hoofd, van alles gaan lopen roepen (of erger), betekent niet dat de westerse vrouw zich anders moet gaan kleden”
  Dat zegt het artikel ook.

 27. 37

  Daar gaat dit filmpje toch vooral over, of niet? Blijkbaar vinden de heren in het filmpje het lastiger om hun seksuele gevoelens in toom te houden en is het cultureel geaccepteerder om vrouwen te kleineren of te intimideren.

  En de oplossing is dus niet om vrouwen maar in verhullende kleding te steken of thuis te houden, maar om deze heren duidelijk te maken dat dit ongewenst gedrag is.

 28. 38

  Volgens het goede fatsoen van onze maatschappij gaan sommige van die mannen zeker over de schreef, maar vervolgens is wel de vraag waar de grens dan ligt.

  Als de kleding van vrouwen een vorm van communicatie richting mannen is, hoe dienen die mannen dan te reageren? Helemaal niet? Mogen ze kijken? Fluiten? Een oprechte versierpoging doen?

 29. 45

  Ik heb het gedaan. Ook die gaan niet over het filmpje, maar noemen het slechts als een voorbeeld van een volslagen foutieve benadering door een deel van de reaguurders.

 30. 46

  “De stap naar beweren dat vrouwen die verkracht zijn het er kennelijk naar gemaakt hebben, is niet zo heel groot”
  Vanuit jou redenering niet, vanuit het artikel wel.

  Het staat er toch al bijna letterlijk: “feministen” die zich niet in een “hobbezak” kleden en vervolgens niet “respectvol behandeld” blijken te worden treft zelf daarvoor “blaam” omdat zij weigeren “verantwoordelijkheid [te] nemen voor hoe je je presenteert” en na te denken over de “uitgezonden signalen en hun effect”. Sterker nog: het hangt er alleen maar vanaf hoe breed je “respectvol behandelen” trekt.

 31. 47

  Ik weet natuurlijk niet welk artikel jij gelezen hebt, maar het artikel hierboven stelt ondubbelzinnig, dat het de schuld van de mannen is. Gek ook, dat wat jij als ‘bijna letterlijk’ zegt te citeren, niet in het artikel terug te vinden is.

 32. 48

  Een vrouw alleen over straat zendt het signaal uit dat ze op zoek is naar een man. Waarom zou ze anders alleen over straat gaan? Eerst eens bedenken wat voor signaal je uitzendt.
  Het bedekken van het lichaam zou iets helpen, maar uiteindelijk zou de oplossing zijn om mannen en vrouwen wat meer gescheiden van elkaar te houden. Voor beide partijen veel fijner!

 33. 49

  Als we willen dat vrouwen respectvol behandeld worden, zullen we toch echt eens grondiger moeten stilstaan bij de overdaad aan erotiek in de commercie, bij de commercialisering van de erotiek, en bij een modebeeld dat dit alles, deels geheel onbedoeld en onbewust, weerspiegelt. Moeten vrouwen in een hobbezak over straat? Van mij hoeft niets, maar ’t zou een hoop levens, en allereerst het hunne, een stuk makkelijker maken. Voor verstokte feministen is het natuurlijk even wennen: zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hoe je je presenteert en zelf nadenken over de relatie tussen uitgezonden signalen en hun effect. Dat past niet zo in het denken waarin hen nooit enige blaam [!!!!!!!] treft en alles altijd aan ‘les autres’ ligt.

 34. 50

  Ik lees het verhaal van een man die, als slachtoffer van de tweede feministische golf, wanhopig zijn best heeft gedaan om zijn seksuele gevoelens uit te schakelen, daarin (logischerwijs) niet in is geslaagd en nu hoopt dat vrouwen, voor hun eigen bestwil, zich wat kuiser gaan kleden omdat hij weet dat heel veel mannen niet in staat zijn (zoals hij dat wel is) zich te beheersen.

 35. 51

  Hallo zeg. Dus iemand alleen is iemand “zonder man”? In jouw wereld moeten vrouwen voortaan altijd in een groep over straat om niet een “signaal uit te zenden” dat ze opzoek is naar een man?
  En mannen? Zijn die altijd op zoek naar ” een vrouw”?

  Waarom zou iemand alleen over straat gaan? Misschien op weg naar: de winkel, het zwembad, het werk, de school, het ziekenhuis (waar haar man ligt), vrienden, vriendinnen, de begraafplaats (het graf van haar man)?

  Jij bent kennelijk zo’n man waar Voorzanger over schrijft: alles = seks.

 36. 52

  Onafhankelijk van hoe vrouwen zich kleden moeten mannen zich gewoon beheersen. Moeten vrouwen zich meer bedekken omdat een paar mannen zich niet kunnen beheersen? Dat lijkt me toch niet de koers die de europese cultuur heeft (of moet hebben) in het zicht van zijn(haar?) ontwikkeling van de laatste eeuwen…

 37. 53

  Voorzanger doet niet alleen aan blaming the victim (“Wie ‘Pak me dan!’ roept en daar in alle oprechtheid ‘Handen thuis!’ mee bedoelt, moet niet raar opkijken als ze verkeerd begrepen wordt.”), hij geeft er ook blijk van niet te begrijpen waar het om gaat.

  Het probleem is niet dat hij onmiddellijk aan seks denkt als hij een aantrekkelijke vrouw ziet; het probleem is seksistische agressie, mannen die vrouwen hinderlijk lastig vallen op straat.

  En die agressie toom je niet in door vrouwenlichamen weg te stoppen (integendeel: dat wegstoppen – op last van mannen! – is slechts een andere vorm van sekstische agressie en onderwerping van vrouwenlichamen aan de tirannieke blik van de man).

  Immers, ook vrouwen die wel bedekt gaan, die zich kleden in ‘hobbezakken’ worden lastiggevallen. De meisjes van Noord-Afrikaanse komaf wordt gevraagd wie hun vader is, en wat ze alleen op straat doen.

  Het gaat er dus niet om wat iemand draagt: het gaat om macht. Om maatschappelijke losers die hun gebrek aan zelfrespect opvijzelen door macht uit te oefenen over vrouwen op straat.

 38. 55

  Ach, voor zo’n vijf Euri is Fred klaar.

  De aanblik van een aantrekkelijke vrouw is onweerstaanbaar, zo vinden veel mannen. Maar een misstap is zo gezet en daarom hebben ultraorthodoxe joodse mannen sinds kort een nieuw gadget. In Israël zijn speciale brillen op de markt gekomen die het zicht niet verbeteren, maar juist belemmeren. Voordeel: de kans op feminiene verleidingen wordt drastisch gereduceerd.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3300940/2012/08/14/Voor-vijf-euro-bant-de-bril-verleiding-uit.dhtml

 39. 58

  @049 “zullen we toch echt eens grondiger moeten stilstaan bij de overdaad aan erotiek in de commercie, bij de commercialisering van de erotiek, en bij een modebeeld dat dit alles, deels geheel onbedoeld en onbewust, weerspiegelt”
  Dat is de context waarin je de opmerkingen moet lezen.

  “Van mij hoeft niets, maar ’t zou een hoop levens, en allereerst het hunne, een stuk makkelijker maken” is niet meer dan een constatering binnen die context. Wil je wat aan de positie van de vrouwen doen, doe dan wat aan die context.

  Wel gek trouwens hoor, dat we hier nu over het advies aan vrouwen aan het eind van het artikel zitten te ouwehoeren. En dat het weer niet gaat over het seksistische gedrag van de mannen, dat de oorzaak van het probleem is.

  @050: Ik snap je niet. Mannen kunnen zich logischerwijs niet beheersen, maar vrouwen moeten zich toch sexy kleden, zodat we ons bovenmatig kunnen storen aan de mannen, die zich het slechtst kunnen beheersen? Als je constatering is, dat mannen zich logischerwijs niet kunnen beheersen als vrouwen zich sexy kleden, heeft de auteur gelijk, dat een deel van de verantwoordelijkheid bij de vrouwen zelf ligt. Ik vind zelf van niet hoor: de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de mannen, en het argument, dat zij logischerwijs hun seksuele gevoelens niet uit kunnen schakelen, is een slecht argument. Pedofilie is ook niet aanvaardbaar, omdat sommige mensen hun seksuele gevoelens niet kunnen beheersen.

 40. 59

  pedro, het staat er verdomme wel: mannen kunnen zich nu eenmaal niet inhouden en de vrouwen kunnen zich maar beter wat kuiser gaan kleden. Moeten ze maar niet van die rare signalen geven naar die mannen, daar raken ze van in de war. Dat ligt aan deze overdreven geseksualiseerde cultuur. Echt, ze kunnen er niks aan doen! Vrouwen worden dag in, dag uit als lustobject neergezet, geen wonder dat ze zich niet kunnen beheersen. Vrouwen, waarom trekken jullie dan ook van die verleidelijke kleren aan? Onderbewust willen jullie aantrekkelijk gevonden worden. En als iemand daar dan op reageert, dan is híj de schuldige! Trek dan geen sexy kleren aan! Dan vráág je er toch gewoon om??

  Dat staat er gewoon. Je mag het ermee eens zijn, maar doe niet alsof dit artikel niet net zo goed seksistische rommel is!

 41. 60

  “Het probleem is niet dat hij onmiddellijk aan seks denkt als hij een aantrekkelijke vrouw ziet; het probleem is seksistische agressie, mannen die vrouwen hinderlijk lastig vallen op straat.”

  Exáct! Het is logisch dat mannen graag en vaak aan seks denken, het is zelfs logisch dat vrouwen onderbewust zich kleden om die gedachten te cultiveren, maar dat geeft mannen geen recht vrouwen lastig te vallen!

 42. 61

  Overigens wordt er wel makkelijk geschreven over “maatschappelijke losers” en dergelijke. Wat dacht je van Lubbers, Strauss-Kahn, en vele anderen? Die gebruiken misschien andere woorden, of helemaal geen woorden. Lubbers c.s. hebben meestal succes met hun gedrag. Wordt het dus juist niet van losers gepikt, maar wel van de bosses?

  Verder vind ik dat Voorzanger wel een punt heeft. Ik sprak in de jaren tachtig eens een vrouw uit Polen die ontdaan was van de vrouwen die op straat rookten in Nederland. Ze vond dat hoerig. (En nu zien veel vrouwen uit Polen er juist allemaal zo uit…) Ik kan me goed voorstellen, dat als je uit een land komt waar alle vrouwen in het openbaar bedekt (moeten) rondlopen, je toch wel even opkijkt als je op affiches in de stad een soort soft-porno ziet staan waarmee zeep, kleding, horloges en auto’s wordt aangeprezen. Het doel van reclame is onder andere aandacht trekken door grenzen te overschrijden, te shockeren. Dat is inmiddels al zo gewoon gevonden in Nederland, dat veel mensen er niet meer van opkijken.
  De grens is echt niet zo makkelijk.
  Je bent inmiddels een sucker als je je druk maakt om openbare voorstellingen die je niet in het echt met een vrouw moet naspelen zonder te worden aangeklaagd. Je moet het artikel kopen, niet de voorstelling imiteren, ook al is het artikel soms amper te zien.
  Aanranding blijft een moeilijk te accepteren reclame-uiting, hoewel mensen het toch af en toe weer proberen: “United Colours of Mazda”, bijvoorbeeld (1988?), waar een bont en blauw geslagen vrouw in een Mazda zit, ging sommige mensen te ver, en het blad “Rails” van de NS bracht met een modereportage genaamd “Dressed to kill” veel teweeg. Die reportage was gewoon door vrouwen gemaakt. En recent had Suit Supply tamelijk naakte vrouwen die door mannen werden overmeesterd, op grote affiches staan. Deze reclame werd ook niet door iedereen begrepen.

 43. 62

  De dag dat bij mij de gedachte opkomt om de blonde krullen van mijn dochter af te knippen vanwege terugkerende intimidatie zal ik PVV stemmen. De dag dat ik daadwerkelijk noodgedwongen zal overgaan tot het afknippen van de blonde krullen van mijn dochter zal ik Gouden Dageraad stemmen als dat zou bestaan.

 44. 63

  Als een dief mijn huis binnen dringt, is hij de schuldige. Maar hoe moeilijk of gemakkelijk ik het de dief maak om binnen te komen, is mijn eigen verantwoordelijkheid. Als ik al mijn ramen en deuren open laat staan, verandert dat niks aan de verantwoordelijkheid van de dief. De dief blijft de schuldige. Toch treft mij dan ook enige blaam. Volgens mij, hoor. Ik snap dat sommigen dat anders zien.

 45. 64

  Voor mij is het duidelijk een parodie op de redenering die Voorzanger in zijn stukje volgt:

  “Wat de draagsters van schaars vrouwengoed al evenzeer negeren is dat ons uiterlijk een en al communicatie is. Alles wat je aan dat uiterlijk doet heeft gevolgen voor de boodschap die je uitdraagt. En helaas geldt voor deze vorm van communicatie hetzelfde als voor elke andere: je kunt je uitingen geheel zelf kiezen en vormgeven, maar welke boodschap bij anderen aankomt, bepaalt de ontvanger. Wie ‘Pak me dan!’ roept en daar in alle oprechtheid ‘Handen thuis!’ mee bedoelt, moet niet raar opkijken als ze verkeerd begrepen wordt.”

  Fred de Aap trekt die redenering van Voorzanger tot z’n uiterste consequentie door (en naar ik vermoed om de absurditeit en belachelijkheid ervan beter te doen uitkomen):

  “Een vrouw alleen over straat zendt het signaal uit dat ze op zoek is naar een man. Waarom zou ze anders alleen over straat gaan? Eerst eens bedenken wat voor signaal je uitzendt.”

  Die overdrijving is des te scherper omdat het precies de ervaring van de allochtone vrouwen weerspiegelt, die Peeters aan het woord laat. Als ze alleen over straat gaan, komen er mannen op hen af, die hen vragen wat ze daar alleen doen, en onder welke man (vader, echtgenoot, broer) zij vallen.

  Het correspondeert tevens met de sexe-segregatie zoals we die zien in fundamentalistische oorden als Mea Sharim, Saoedi-Arabië en Afghanistan onder de Taliban.

  Dus tenzij je denkt dat ‘Fred de Aap’ een patriarchale, fundamentalistische baardaap is, mag je er gevoeglijk vanuit gaan dat hij ironie bedrijft door Voorzangers redenering te parodiëren.

 46. 66

  “Wat dacht je van Lubbers, Strauss-Kahn, en vele anderen? Die gebruiken misschien andere woorden, of helemaal geen woorden. Lubbers c.s. hebben meestal succes met hun gedrag. Wordt het dus juist niet van losers gepikt, maar wel van de bosses?”

  Toen uitkwam wat ze hadden uitgevroten, werden ze afgeserveerd en was de maatschappelijke verontwaardiging niet van de lucht. Ik denk niet dat Lubbers kan lachen als je hem “ouwe billenknijper” noemt, en Strauss Kahn is door de hele wereld uitgekotst.

  Dus om nu te zeggen dat er selectieve verontwaardiging is, neuh…

  “Ik kan me goed voorstellen, dat als je uit een land komt waar alle vrouwen in het openbaar bedekt (moeten) rondlopen, je toch wel even opkijkt als je op affiches in de stad een soort soft-porno ziet staan waarmee zeep, kleding, horloges en auto’s wordt aangeprezen.”

  Dat argument gaat niet op. Om te beginnen zijn de meeste van die allochtone Brusselaren opgegroeid in Brussel; en orthodoxe Joden in Antwerpen of Amsterdam gedragen zich ook niet zo; noch doen orthodoxe gereformeerde jongeren uit Urk en Staphorst dat.

  Ik maak me zelfs sterk dat de eerste gastarbeiders uit het platteland van Marokko en Turkije zich zo niet gedroegen. Terwijl de cultuurshock voor hen nog groter zou moeten zijn geweest.

 47. 67

  Waarom op die extreemrechtse partijen, zoals PVV en Gouden Dageraad?

  Ik kan je evt. wel even linken, naar wat verkrachtingen door extremisten uitgevoerd hoor. Of naar wat artikelen over rechtsextremisten die zich (onlangs nog) met on- & offline kinderporno bezig hielden.

  Denk jij nu werkelijk dat je dochter, of die van je kennissen, veiliger zal zijn, wanneer jij op een rechtsextremistische partij, zoals de PVV, gaat stemmen?

  Wat als ze een extreemrechtse pedofiele blanke die geen Moslim is tegenkomt? Of een Katholieke priester, die graag aan een groen vijgeblaadje knabbelt? Op welke partij ga je dan stemmen? De Partij voor de Dieren?

  Jij geeft geen verdere informatie, over wat de exacte omstandigheden zijn waarom dat arm meiske haar haar is geknipt.

  Of moet ik nu gaan gissen, dat het heel misschien van ‘dat buitenlandse tuig’ is? Voor zover ik weet, kan het net zo goed zijn, dat haar haar is afgeknipt om haar minder aantrekkelijk te maken, voor een bepaalde “Nederlandse” kennis, die zich aan haar heeft vergrepen..

  Gissen doe ik dus maar niet.

 48. 68

  @7; Ik kan me moeilijk voorstellen dat mannen (al dan niet van N-Afrikaanse komaf) meisjes van zes lastig vallen met oneerbare voorstellen.

  Want dat is waar je hier op doelt, toch?

  Daar wil ik dan toch gewoon een filmpje van zien. Moet met een bezoekje aan de Spyshop toch niet moeilijk te regelen zijn.

 49. 69

  Heren, hier is een misverstand aan het ontstaan dat overigens niets af doet aan de discussie.
  Het zijn geen volwassen mannen in deze situatie maar jochies van 9,10,11.
  Minachting en hoon.

 50. 70

  Gadverdamme.

  – Blaiming the victim? Check!
  – Mislukte jij-bakken? Dubbel check!

  Het feit dat als ik een mooie meid tegenkom, m’n hormonen beginnen te borrelen, is niet hetzelfde als zo’n meid lastig vallen (tot verkrachtens aan toe). Als je dat verschil niet ziet wordt het tijd om jezelf weg te nuanceren.

  Nuancerings tip: over 100 jaar zijn we allemaal dood. Dus laten we reëel wezen, eigenlijk maakt het niet uit of we een willekeurig blond 15 jarig meisje van de straat plukken, met z’n 10’en verkrachten, en haar daarna de keel afsnijden. Ze ging toch al dood! Bovendien was ze een ongelovige hond. En ze was nog hoer ook, want ze had sex met ons allemaal. En die mannen in de verachtelijke westelijke cultuur moeten niet zo zeiken, want zij hebben ook wel eens sex, en ze denken ook wel eens aan sex, dus die motten nu niet opeens doen alsof ze heilig zijn, de ongelovige honden.

  Ligt dit nuance nivo laag genoeg, dat wil zeggen op het punt van de kleingeestige gemene godsdienstige deler van de schrijver van dit stukje, of moet ik nog verder wegzakken in de bullshit?

  Ow, en heb jij een moeder, vrouw, of dochter, en zo ja, als die voor hoer worden uitgemaakt door opgeschoten marokkaanst tuig vanuit hun met drugs bekostigde zwarte BMW met lichtmetalen velgen, voel jij je dan automatisch mede-schuldig omdat je ook man bent en nog van sex houdt ook? Ik niet namelijk. Ik heb wel last van plaatsvervangende schaamte als ik dat tuig bezig zie.

  Dat iemand moeite doet om dat gedrag goed te praten, en dat zoiets nog geplaatst wordt op sargasso is schokkend. Of wil sargasso z’n subsidie veilig stellen voor volgend jaar, door artikelen te plaatsen, geschreven door randdebielen maar die lekker feller reacties opleveren? Daar lijkt het wel op namelijk. Kan anders een redacteur van Sargasso (nee, niet verschuilen achter de term ‘gast’-redacteur) me anders uitleggen hoe de sargasso strijdkreet “verlicht en verlegt” van toepassing is op de zienswijze van dit artikel? “Terug naar de donkere middeleeuwen” en “hoe bekrompener hoe beter” lijkt er meer op.

 51. 71

  Volgens mij probeert de schrijver het lompe gedrag te duiden (en de reacties daarop). Dat is iets anders dan het goed te keuren of vrijpleiten.

  Ben overigens benieuwd of een vrouw met burka (uit vrije wil) die nageroepen wordt vanwege haar keuze dezelfde hartverwarmende verlichte reacties mag verwachten als hierboven.

 52. 72

  Ik denk dat de kwalificatie hoer – hoe onvriendelijk en onprettig ook – valt onder de vrijheid van meningsuiting.

  Zolang het niet fysiek wordt is er juridisch gezien weinig aan te doen denk ik.

  Hoer zeggen tegen een westerse vrouw heeft ook politieke lading. Dat maakt het aan één kant aantrekkelijker voor de dader en aan de andere kant lastiger voor de ordehandhaver omdat men niet het verwijt van politieke vervolging wil krijgen.

 53. 73

  IANAL…maar volgens mij valt dat onder het strafbare belediging. En niet onder het door extreemrechts verkrachte ‘vrijheid van meningsuiting’.

 54. 77

  Gewone belediging is alleen strafbaar als het slachtoffer een klacht indient, aldus:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Belediging

  Overigens vraag ik mij nu af, in hoeverre het e.e.a. gaat veranderen, nadat de zgn. ‘Europese internet politie’ actiever gaat controleren op de (extreem-)rechtse sites/ social media etc.. Opruiing/ verheerlijking van geweld schieten mij zo even te binnen. Belediging past m.i. hier ook wel tussen.

 55. 79

  @M: Onder beledigingen op de wikipedia staat onder andere “Iemand midden in een gesprek de rug toekeren”. LOL.

  Zie je het voor je:
  A: “heb jij een boete gekregen?”
  B: “Ja.”
  A: “Waarvoor dan?”
  B: “Ik heb me op het verkeerde moment omgedraaid.”
  A: “Huh.. LOL”

  Die strafbaarheidstelling waar jij op doelt lijkt me op dit moment volkomen kansloos, wat betreft de term hoer. Natuurlijk kunnen we het strafrecht flink aanscherpen, maar de vraag is of we dat willen i.v.m. de bij-effecten.

 56. 80

  Het duurde anders wel erg lang voordat Lubbers en DSK werden aangeklaagd. Mensen durfden pas wat te zeggen toen DSK in de bak zat. Typisch alfa-mannetjes gedoe allemaal. Je zou er een aardige natuurfilm van kunnen maken.

 57. 81

  Er is niks mis met duiding, a.k.a/ toelichten, uitleggen, verduidelijken van andere (wellicht nieuwe verfrissende) inzichten. Maar daar blijft het niet bij, de schrijver meent zich ook “ons” een boetekleed aan te moeten meten:
  “Als we willen dat vrouwen respectvol behandeld worden, zullen we ” etc.

  Nou ik wil dat wel, maar de schrijver van het stukje wil dat niet. Hij wil dat zowel vrouwen als mannen zich schuldig gaan voelen, over het sexistische gedrag van een paar horken, en daar pas ik voor. Dat is geen duiding, dat is vanaf de kansel beweren dat we allemaal zondaars zijn.

 58. 85

  Dit was ironische overdrijving…. Als je elke vrouw die er goed uitziet wil bespringen, heb je aan alles een goed excuus. Kleding, alleen over straat, te luid praten of lachen, verleidelijke ogen.

 59. 87

  Gemiddeld hebben vrouwen meer last van seksuele intimidatie op straat, maar het is een kleine groep mannen die er verreweg het meest onder lijdt: leden van boybands en acteurs in tienerseries. Als Justin Bieber zich alleen op straat zou wagen zou hij binnen 10 minuten volledig aan stukken gescheurd worden.

  Ik stel dan ook voor dat boybands overstappen op progrock en de betreffende acteurs allemaal het voorbeeld volgen van Twilight-hoofdrolspeler Robert Pattinson, die is overgestapt naar David Cronenbergfilms.