1. 2

  http://www.joop.nl/opinies/het-morele-vacuum-van-de-participatiesamenleving

  In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd de gezagsdrager een machtswellusteling. Elke uitoefening van gezag werd bestempeld als dictatoriaal, waarbij de gezagsdrager werd vergeleken met Stalin en Hitler. Dit misverstand (het verwarren van macht met gezag) heeft uiteindelijk geleid tot het morele vacuüm dat aan de wieg heeft gestaan van het neoliberalisme en de participatiesamenleving.

  Soms weet je niet wat je leest. De ‘neoliberale’ samenleving blijkt achteraf de schuld van de hippies! Kennelijk wordt er terug verlangd naar de Bromsnor die er op los knuppelt.

  Het neoliberalisme beschouwt mensen vooral als competitieve wezens, die dienen te worden beloond naar prestatie. Het credo luidt: produceren, consumeren en genieten.

  Hier krijgen we een inkijkje in de auteur. Hij schrijft kennelijk over zichzelf. Niemand heeft ooit tegen mij gezegd dat ik moet produceren, consumeren en genieten. Dat bedenken de mensen zelf, maar het neoliberalisme is kennelijk de boeman;-)

  Als je faalt, word je eigendom van de overheid, en dat is, ik gooi het hoge woord er maar eens uit, een vorm van moderne slavernij.

  Ach, hier komt de complotdenker tevoorschijn. Alles is opzet om van de burger slaven te maken.

  Natuurlijk wordt de neo-feodale maatschappij anders verkocht, met ronkende terminologie en brave politiek correcte teksten.

  Mooi woord dat neo-feodaal. Ik wou dat ik het had bedacht. Daar gaan we nog meer van horen. (van dat woord dan)

  Spreek het voor de aardigheid eens uit.

 2. 3

  @2.

  Volgens mij heeft hij meer gelijk dan jij, Lutine. Afgezien van de hippies die nog steeds dromen, blowen en zuipen, hebben de meeste een aardige carrière achter de rug; een mooi huis, tuintje en eventueel een vakantiehuisje in de Dordogne.

  Maar zij hebben wel door de instituten gedenderd en een hoop kapot gemaakt. We hebben nu een meritocratie met gelijke kansen voor iedereen, alleen als je er uit valt dan ben je ‘onrendabel’.

  Het consumentisme is vanzelfsprekend geworden, materialistisch genieten viert de boventoon. Dat is een moreel verval, een decadente onsamenhangende samenleving.

 3. 7

  @5: Ik wil je vragen voorzichtig te zijn met dergelijke benamingen. Het feit dat je van mevr. Kambouri “een” Hirsi Ali maakt, als een soort uncle Tom variant, zou er wel eens op kunnen duiden dat de mening van mevrouw één ding is, maar dat de combinatie van haar mening en haar afkomst haar mening extra bezwaarlijk maakt. Daar schuilt op een vreemde manier, want niet zo bedoeld, toch iets racistisch in.

 4. 8

  @3

  Consumentisme is een persoonlijke keuze. Het is niet het ‘neoliberalisme’ wat mensen beschouwt als competitieve wezens. Mensen zijn! competitieve wezens.

  De auteur beschikt niet over zelfkennis en geeft een ander (het neoliberalisme) de schuld voor iets wat al in de mens aanwezig is.

  Van moreel verval is ook geen sprake, want zo is de mens al duizenden jaren. (ook de mythe van de nobele wilde is onwaar)
  Moraliteit brengt ons ook nergens. Uit vermeende morele superioriteit worden dit soort onzin-stukjes geschreven. En dan wordt er net als zwarte piet met de roe gezwaaid. De roe is in dit geval neoliberalisme dat te pas en te onpas wordt ingezet.

  Die term werd gebruikt voor het beleid van Thatcher en Reagan.
  Maar de laatste 10 jaar kom je hem overal tegen.

  Moraalfilosofie brengt ons nergens.

 5. 9

  @8.

  Consumentisme heeft niet met persoonlijke keuze te maken. Er is grote welvaart. Jij krijgt op de een of andere manier geld in je handen gedrukt. Wat doe je ermee? Consumeren. En daar wordt op ingehaakt door de reclameprikkels op de psyche die constant de gehele dag overal doorgaan. Mensen worden op alle mogelijke manier vakkundig gemanipuleerd, dat is deels helemaal geen persoonlijke keuze meer.

  De nadruk op competitieve wezen was juist minder na de WO II geworden door een sterke nadruk op gelijkheidsdenken. Ook de sociaal zwakkeren mochten meedoen. Egalitarisme. Dat is veranderd. Prestatie is weer de norm.

  Neoliberalisme is een benaming voor wat al zovaak hier besproken is, dat geef je niet de schuld. Kenmerk van het neoliberalisme zoals besproken door Michel Foucault is dat door de elite de mens als een economisch wezen wordt gezien wat je terug ziet in het bedrijfsleven en in beleidsstukken. Daarom mijn opmerking over de ‘onrendabelen’.

  Moreel verval is door mij bedoeld dat de westerse beschaving op haar eind loopt. Dat zal nog wel even duren, maar je ziet de eerste barsten.

  Haha, moraalfilosofie brengt ons nergens, dan heb je het over het huidige postmodernisme dat gelukkig op haar retour is.

 6. 10

  @9

  Over een ding zijn we het eens (maar verder ook niet) en dat is dat de westerse beschaving op haar einde loopt. Europa (en haar kloon de VS) hebben honderden jaren de wereld uitgebuit. Maar dat lukt niet meer zo goed de laatste tijd.

  Vakbondslui kakelen hier over minimumloon. Om vervolgens thuis weer aan de goedkope spulletjes te gaan die zijn vervaardigd in zgn lagelonenlanden.

  Een miljard westerlingen (ik ook) hebben de fossiele brandstof er door heen gejaagd. We hebben Saoedie Arabië gepleast en de Groningse gasbel opgemaakt. Het geld hebben we er doorheen gejast. (als dat geen consumentisme meer is weet ik het ook niet)

  De mens is altijd al een competitief, egoïstisch wezen geweest. En nu het schip in Europa zinkt is het vermakelijk om te zien hoe de egoïsten alles en iedereen de schuld geven. De een geeft de ‘neoliberalen’ de schuld en de ander de immigrant.

  Iedereen heeft het gedaan behalve wijzelf natuurlijk. Typisch kenmerk van een competitief wezen. Kijk naar de referenda die gehouden worden. Het nationalisme spat er van af. Niet alleen ons eigen rancune referendum, maar ook het referendum in GB. Het gaat (GB) daar niet over de economie of de toekomst. Het gaat daar over de buitenlander die de banen inpikt, de huizen inpikt en de uitkeringen inpikt.

  Al die referenda gaan over consumentisme! Nederland verschilt niet van GB. En het vermaak schuilt er in dat de Titanic (het westen) al lang al water maakt en dat de opvarenden elkaar de hersens in slaan voor de restjes geroofde maaltijd.

  We hebben collectief gefaald. En dan voelt dat wel weer goed.
  Er is niemand om de schuld te geven. Het neoliberalisme niet en de immigrant ook niet. Wijzelf zijn de uitbuiters….

 7. 12

  @2 Als je het woord neoliberaal tegenkomt dan weet je het al, hier gaat de linkse onderbuik los. Neoliberaal is een algemeen scheldwoord wat staat voor alles wat mis is volgens links. Niemand verplicht je (iets onnodigs) te consumeren, te genieten, of een uitkering aan te vragen. Wil je dat niet, dan staat het je vrij om dat op je eigen “niet neoliberale” manier op te lossen, wat je daar ook onder wil verstaan.

 8. 13

  @12.

  Hier gaat de rechtse onderbuik los. Le R. weet het al, als de rode lap op de stier werkend, en dan: los het zelf maar op. Laissez faire. Dat is liberaal. Neo-liberaal, want eigenlijk 19e eeuws.

  En niets verplicht? Juist voor de mensen zonder geld en zonder werk zijn er talloze verplichtingen zodat ze niet uit de pas lopen, en werken werken werken. Want anders economisch onrendabel.

  Als we 1 neoliberaal hier hebben op Sargasso dan is het Le Redoutable.

 9. 14

  @10.

  Plotsklaps de overstap van individueel naar collectief. Goed zo, je begrijpt me beter dan je zelf weet.

  Maar dat doemdenken mag je achterwege laten, het is altijd zo dat om iets nieuws moois te krijgen je eerst het vorige lelijke kapot moet maken.

 10. 15

  @12

  Het is idd verworden tot een scheldwoord of een frame. Het zegt dan ook alleen nog iets over de gebruiker van het woord.

  @14

  Niet plotsklaps. Ik hekelde juist het individualisme en jij sprak dat tegen.

  En ook geen doemdenken. Anders zouden al die populisten er niet zijn. Want dat de zaken aan het kantelen zijn dat hebben de populisten uitstekend door. Alleen wijzen ze naar de verkeerden. Gelukkig wijzen nog altijd de andere vingers naar zichzelf. En zij leven in angst voor de toekomst. Mij is die toekomst al lang al duidelijk. Gestolen welvaart gedijt niet.

 11. 16

  @12: “Als je het woord neoliberaal tegenkomt dan weet je het al, hier gaat de linkse onderbuik los.”

  De rechtse onderbuik ook, alleen daar weten ze het nog niet en daarom zoeken ze maar een andere zondebok; buitenlanders en zo.

  Het neo-liberale probleem is dat een hele kleine groep mensen steeds absurder rijker wordt ten koste van een steeds groter wordende groep die steeds minder te besteden heeft.

 12. 17

  @15.

  Gut gut. Wat een vaag gelul zeg van Lutine. Op haar eigen planeet. De ander doet of ziet het fout. Alleen zij ziet het. Snel uitgepraat. Open houding is wel erg moeilijk.

  Neo-liberalisme is gewoon een neo-vorm van het liberalisme wat je in de 19e eeuw zag. Dat anderen die dat niet aanstaan dat als een frame of scheldwoord zien, ach.

  Voorbeeld is dat je de bijstandswet weer vervangen ziet worden door de armenwet uit 1854. Een uitkering is een gunst niet een recht. Retourneerbaar deed dat in zijn chagerijnige opmerking ook al, dat vraag je toch geen uitkering aan. Met andere woorden crepeer maar, de staat heeft niet meer als taak voor de armen te zorgen. Want dan kan mooi de belasting omlaag op vermogen en bedrijfswinst. Zoals we zien de laatste dertig jaar.

 13. 18

  Vreemd dat ik altijd maar lees over die zogenaamde 1%.
  Nooit lees ik over de (pak um beet) 40% die in armoede leeft.
  En dan bedoel ik natuurlijk echte armoede. Ergens anders op de wereld….

 14. 19

  Vreemd dat ik nooit lees over geestelijke armoede, zoals dat alom heersend is in de westerse wereld.

  Mensen creperen niet in Nederland. Alleen hun lonen worden niet verhoogd, hun sociale verzekeringen worden minder, de huren worden hoger, allemaal voor die 1%, want die betalen dan minder belasting. De middenklasse verdwijnt al in de westerse wereld.

  Nee, armoede is altijd ergens anders in de wereld. Daarin hebben de populisten wel gelijk met hun term ‘wegkijkgedrag’.

 15. 21

  neoliberalisme-redux Michel Foucault verwijst vaak naar F.Bilger. Voor wie het Frans machtig is: Le néo-libéralisme. (1969). F.Bilger en M.Foucault beschrijven hoe het neoliberaisme voor het eerst zijn kans kreeg in de “bi-zone” van het door Amerikanen gecontroleerde na-oorlogse Duitsland in de vorm van ordo-liberalisme. Over neo-feodalisme of globaal feodalisme gaf ik een paar dagen geleden de woorden weer van Willem Schinkel. Dit is ook een goed overzicht over de gevolgen van het neoliberalisme.

 16. 22

  UK government: we suspect many of those who attacked England supporters are in Russia’s uniformed services, fighting Putin’s ‘hybrid warfare’

  https://www.theguardian.com/football/2016/jun/18/whitehall-suspects-kremlin-links-to-russian-euro-2016-hooligans-vladimir-putin

  The Islamic State’s hacking army doesn’t actually work for ISIS—It’s part of the secret Russian online espionage effort against the West

  http://observer.com/2016/06/false-flags-the-kremlins-hidden-cyber-hand/

  Russia: America and the West ‘Invented’ Olympic Doping Scandal to ‘Humiliate’ Us

  http://www.thedailybeast.com/articles/2016/06/17/russia-america-and-the-west-invented-olympic-doping-scandal-to-humiliate-us.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren