1. 3

  @1: Wat zegt die statistiek over het asfalt? Volgens mij zijn er veel voertuigen in Nederland die niet in Nederland geregistreerd staan en dus niet in jouw statistiek voorkomen.

 2. 5

  @3:

  Wat zegt die statistiek over het asfalt?

  Niks. Maar sinds 2007 zijn er nieuwe snelwegen bijgekomen en sommige snelwegen zijn verbreed.

  Volgens mij zijn er veel voertuigen in Nederland die niet in Nederland geregistreerd staan en dus niet in jouw statistiek voorkomen.

  Kun je dat onderbouwen, JANC?
  En is dat aantal voertuigen de laatste jaren zo sterk toegenomen dat het van invloed is op de grafiek?

 3. 6

  @4 Voor mij is vandaag de knop om voor wat betreft de EU. Belangen van grote commerciële partijen gaan boven die van de eigen inwoners en met de ISDS in het CETA verdrag hebben grote commerciële partijen nu definitief meer rechten dan gewone burgers. Dit EU dient te worden bestreden. Ze kunnen ons niet uitleggen waarom het verdrag tussen EU en Canada, twee gebieden met een prima staat van rechtsspraak nodig is. En die laffe praatjes uit Brussel over burgers hoeven ze ook niet meer mee te komen. Zwarte dag.

 4. 7

  @5: Die onderbouwing is vrij simpel. Nog nooit voertuigen met een buitenlands kenteken in Nederland gezien? Hoe wil men van die voertuigen registreren hoeveel kilometer ze reizen in Nederland? Als we kijken naar het wegtransport (vrachtwagens) dan zien we duidelijk een verschuiving naar de Oostbloklanden. Er rijden nu substantieel meer vrachtwagen uit de Oostbloklanden dan voorheen.

 5. 8

  @6: Er is voldoende om over te treuren. Maar de beeldvorming is gek genoeg anders. De beeldvorming is die van de “gekke” Walen. En dat van de “lieve” Canadezen (mede dankzij die mevrouw in tranen). Of dat van een 0,5% die een “meerderheid” zou willen doen stoppen.

 6. 9

  @6: je hebt als consument/gewone burger wel enige macht. Je kunt stoppen om geïmporteerde spullen te kopen, die gemaakt zijn door onderbetaalden of door milieuregels te ontwijken. Ze kunnen de winkel wel volzetten met spullen. Maar ze kuynnen je niet dwingen om het te kopen.
  Ik koop geen goedkope kleding bij Primark en geen goedkope rommel bij Action. Koop spullen, die een levenlang meegaan ook al zijn ze duurder en zien ze er na 2 jaar ouderwets uit.

 7. 10

  @7: ik ga ervan uit dat het CBS het aantal gereden kilometers niet telt, maar berekent. Ik ga er ook van uit dat die berekening niet is gewijzigd sinds 2007.

  Het CBS maakt in haar tabellen wel onderscheid tussen de afstand die Nederlandse motorvoertuigen binen Nederland en buiten Nederland rijden.

  [img]https://www1.picturepush.com/photo/a/15346374/1024/2016/Schermafbeelding-2016-10-27-om-14.40.39.png[/img]
  Het totaal aantal kilometers dat Nederlandse motorvoertuigen rijden en het aantal kilometers dat binnen de landsgrenzen gereden wordt rijden stijgt niet meer sinds 2007.

  Er rijden nu substantieel meer vrachtwagen uit de Oostbloklanden dan voorheen.

  Ook deze hypothese wordt pas interessant na onderbouwing, JANC.

 8. 14

  @13: het artikel waar je naar verwijst, is meer dan een jaar oud, JANC. En het maakt gebruik van dezelfde cijfers van hetzelfde CBS, waarmee ik deze discussie opende. En inderdaad gaan die cijfers over Nederlandse motorvoertuigen.

  In het artikel en de bijgevoegde CBS-publicatie staat een aantal keer

  ”In het wegvervoer ondervinden Nederlandse bedrijven toenemende concurrentie door buitenlandse vervoersbedrijven, vooral uit Oost-Europa.”

  Maar dat wordt nergens onderbouwd met cijfers.
  Andere factoren, die mogelijk een rol spelen bij de daling van aantal kilometers dat vrachtauto’s rijden, zijn:
  – economische krimp
  – toename van vervoer per schip en per trein.

  De gemiddelde afstand die motorvoertuigen jaarlijks afleggen daalt overigens al sinds het begin van de eeuw.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2016/10/schermafbeelding-2016-10-27-om-11-02-11.png[/img]

 9. 16

  @14: A) Het artikel rept over een trend sinds 2009. Een jaar zal daar geen keertwende in brengen, of wel? Voor de volledigheid: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7374hvv&D1=2-11&D2=0&D3=a&HDR=T&STB=G2,G1&VW=T hier zien we een verdere afname van vrachtwagens en een lichte toename van trekkers. Bovendien rept het artikel over meerdere oorzaken:

  Het aantal vrachtvoertuigen neemt daarentegen sinds 2009 af, onder meer als gevolg van de economische krimp en door de toegenomen concurrentie van Oost-Europese wegtransporteurs

  dus die kritiek klopt niet.

  B) Kijk, jij doet een aanname in #1. Ik geef in mijn reactie aan dat er niet perse een causaliteit zit in je aanname. Dan vraag je mij vervolgens dingen te onderbouwen die je in #1 ook niet doet. Zelfs al zou het aantal kilometers afnemen kan het zij dat de regering extra wegen maakt vanwege filedruk. Of het kan zijn dat er asfalt bij komt in bijvoorbeeld nieuwbouwwijken.
  Bovendien gaan je cijfers over Nederlandse voertuigen, dus de buitenlandse voertuigen zouden meer afstand kunnen afleggen. Als we dan zien dat vele Nederlandse transportfirma’s bedrijfjes oprichten in het voormalige Oostblok, maar waarvan de chauffeurs met die buitenlandse voertuigen vrijwel uniek of een aanzienlijk deel van hun leven verbrengen op Nederlandse wegen. Ik onderbouw dat niet met cijfers, maar het is een fenomeen dat duidelijk zichtbaar is.

 10. 17

  @16: JANC, wat is precies de aanname, die ik in #1 doe?
  Ik leg geen enkel causaal verband tussen het aantal gereden kilometers en de hoeveelheid asfalt, die na 2007 is aangelegd. Het woordje terwijl betekent dat beide verschijnselen tegelijkertijd optreden, niets meer.

  Ik denk dat jij degene bent, die een aanname maakt. Jij denkt dat ik met het woord terwijl een causaal verband impliceer… ten onrechte.

 11. 18

  Slecht nieuws:
  Nederlandse personenwagens leggen recordafstand af in 2015!

  Ze zijn de laatste 10 jaar gezamenlijk 7% meer kilometers gaan afleggen. In Nederland zelf was de totale stijging slechts 3% maar de in het buitenland afgelegde kilometers stegen maar liefst 37%!

  Het aandeel buitenlandse personenauto’s van de in Nederland afgelegde kilometers is overigens minder dan 5% en is in tien jaar niet noemenswaardig gestegen.

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80302ned&D1=a&D2=1&D3=a&HD=161027-1707&HDR=T,G1&STB=G2&CHARTTYPE=3

 12. 19

  Het aantal in Nederland afgelegde kilometers door vrachtwagens (inclusief bestelwagens, exclusief personenbussen) is de laatste 10 jaar met ruim 5% afgenomen.

  De sterkste daling met 24% vond plaats bij de gewone vrachtwagens, gevolgd door -7% bij de bestelwagens. Het aantal kilometers door trucks met oplegger steeg echter 17%.

  Het aandeel van buitenlandse wagens in de kilometers op de Nederlandse wegen steeg minimaal van 5,3% naar 5,7%. Ook binnen de buitenlandse wagens is een sterke verschuiving naar truck met oplegger te zien.

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80302ned&D1=a&D2=2-4&D3=a&HDR=T,G1&STB=G2&CHARTTYPE=3&VW=T

 13. 24

  “Nederlandse personenwagens leggen recordafstand af in 2015!”
  Dit record is 115 299,5 en betreft binnenlandse plus buitenlandse kilometers.
  Dus ja, ik weet het zeker, mijnheer Verbeek, dit had u zelf ook kunnen bedenken en uit de tabel aflezen.

 14. 25

  @24: ja, je hebt helemaal gelijk, Frank, ik keek alleen naar de afstand die in Nederland werd afgelegd. Mijn fout, sorry.
  En die afgelegde afstand is maar liefst 115,2995 miljard kilometer.

 15. 27

  In het NRC vandaag een artikel, wat ik helaas niet online kan vinden, over Egypte. Suikerrevolutie. Wat mij interesseerde is dat de Saoedi’s tientallen miljarden euro’s investeren in Egypte. Maar nu moeilijk gaan doen. Omdat in Tsjetsjenië een bijeenkomst was van islamitische soennietische geestelijken was gehouden waarbij de conclusie werd getrokken dat het wahabbisme, de staatsgodsdienst van SA niet als soennietisch werd gezien. Egypte zou met een grote delegatie aanwezig zijn geweest. Daarom minder steun van de Saoedi’s.

  Wat is waar?

 16. 29

  @28.

  Dank u wel.

  Maar in hoeverre is er nu sprake van godsdiensttwist binnen de islam? Want de ‘tientallen miljarden Euro’s van de Saoedi’s zijn blijkbaar gekoppeld aan religieuze belangen, wat niet opzienbarend is natuurlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren