1. 2

  De intelligentsia in Frankrijk wordt langzamerhand rechtser. Ook Michel Onfray vertelde dat de gewone man zich best zorgen mag maken en zielig voelen als hij of zij ziet hoe de asielzoeker vertroeteld wordt.

 2. 3

  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/21/leeuwarden-kon-ex-tbser-niet-langer-vasthouden

  Volgens mij zijn er buiten de TBS voldoende opties. Er zitten ook mensen in richtingen omdat ze een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving zijn, terwijl ze nooit in een strafrechtelijk circuit zijn beland. Daarvoor bestaat de Wet BOPZ.

  Artikel 2 van de BOPZ:
  1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een voorlopige machtiging verlenen om iemand die gestoord is in zijn geestvermogens, in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven. Indien de betrokkene reeds vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, strekt de machtiging er toe het verblijf te doen voortduren.
  2. Een machtiging als bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van de rechter
  a. de stoornis van de geestvermogens de betrokkene gevaar doet veroorzaken, en
  b. het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren