1. 3

  Voorstellen ministerie van Financiën op bezuinigingen op sociale zaken:

  Werkloosheid

  1 IOAZ: Afschaffen IOAZ
  2 BBZ: Afschaffen
  3 WWB: Afschaffen individuele inkomenstoeslag
  4 WWB: alle uitkeringen verlagen met 10%-punt
  5 WW: hoogte eerste twee maanden naar 70%
  6 WW: duurverkorting naar 12 maanden
  7 WW: korter en hoger (1e 3 mnd 80%, max. 1 jaar)
  8 WW: werkgevers betalen eerste half jaar WW

  Onderkant arbeidsmarkt
  9 Geen vakantietoeslag in de bijstand (gelijkmatige afbouw in 10 jaar)
  10 Beschut werk: invoering nieuwe voorziening loondispensatie binnen beschutte werkplek (30.000 plekken)
  11 Loondispensatie in de Participatiewet ipv loonkostensubsidie

  ANW
  12 ANW: afschaffen ANW-tegemoetkoming
  13 ANW: verlagen bijverdienregeling
  14 ANW: afschaffen voor nieuwe instroom
  15 ANW: maximeren duur uitkering op 1 jaar
  16 ANW: verrekenen nabestaandenpensioen en vermogen

  Arbeidsongeschiktheid

  17 Verlaging uitkeringshoogte AO-uitkeringen van 75% naar 70%
  18 WIA Transitieperiode:
  WIA: transitieperiode voor mensen met beschikbare mogelijkheden – uitkering na transitieperiode 70% WML behalve bij GBM
  WIA 80-100:transitieperiode voor mensen met beschikbare mogelijkheden – afhankelijk van de benodigde inspanningen
  19 WGA 80 – 100: Loonaanvulling alleen bij 50% benutten restverdiencapaciteit (zelfde als WGA 35 – 80)
  20 WIA: WGA (zowel 35-80 als 80-100) loonaanvulling alleen bij 100% benutten restverdiencapaciteit
  21 AO-tegemoetkomingen afschaffen
  22 AO-tegemoetkomingen afschaffen voor nieuwe gevallen
  23 WGA 35-80: Verdienvermogen niet 100% benut dan minimumuitkering
  24 WIA: loonkostensubsidie als re-integratieinstrument
  25 WIA: maximeren maatmanloon op maximum dagloon
  26 WIA: uitkering bij risque social naar 70% WML
  27 WIA: duur uitkering bij risque social max 5 jaar
  28 WIA: loondispensatie als re-integratieinstrument

 2. 7

  @3
  Ja, bron daarvoor graag.

  3 WWB: Afschaffen individuele inkomenstoeslag

  De personen die noodgedwongen -langdurig- aanspraak moeten maken op “ons sociaal vangnet” kunnen, indien afgeschaft, dan geen witgoed en dergelijke meer aanschaffen. Of men (overheid) moet het terugbrengen naar de eerdere langdurigheidstoeslag. Zoals deze IIT eerder heette.

  Voorheen kon de aanschaf van (bijv.) witgoed via de bijzondere bijstand. Een potje waar ook bijvoorbeeld een zwembadabbo, of onverwachte onkosten voor medicatie etc. van bekostigd werd.

  Veel daarvan is binnen die IIT geschoven, zonder relevante verhoging van deze.

  Ergo: mensen die al amper in hun kosten levensonderhoud kunnen voorzien, komen door dit soort fratsen nog verder in de problemen.

  Ik hanteer hier even ‘witgoed’ omdat het dan veelal om bedragen gaat van enkele honderden Euro’s. Een redelijke wasmachine/ koelkast kost best nog wel wat, zoals een ieder waarschijnlijk weet.

  Indien afgeschaft, dan gaat het nog drukker worden bij de voedselbanken en schuldhulpverlening. En komen er nog meer mensen (volwassen en kind) onder het bestaansminimum.

  Wat een rijk land toch, Nederland…/s

 3. 8

  Kabinet wil verplichte incasseringscursus voor Opiniemakers

  Incasseringscursussen worden nu al op vrijwillige basis aangeboden. Tijdens de training worden de opiniemakers geconfronteerd met kritiek op hun eigen uitspraken. ‘Wie dan ‘vrijheid van meningsuiting’ roept, is af’, vertelt trainer Lilianne Dijkstra. ‘Dan leggen we ze uit dat de vrijheid van meningsuiting alleen een relevant concept is als je voor de strafrechter moet verschijnen en niet als iemand op een stevige manier laat weten dat hij het niet met je eens is.'

  Maar vooral heel erg dit:

  Ook krijgen cursisten training in het daadwerkelijk reageren op belangrijke argumenten. Dijkstra: ‘Opiniemakers hebben van huis uit geleerd de meest irrelevante schreeuwer in een groep andersdenkenden te zoeken en die gelijk te stellen met de hele groep. In hun omgeving wordt dat vaak niet als zwaktebod gezien. Wij leren ze dat ze niet de slechtste, maar juist de beste tegenargumenten moeten proberen te weerleggen. Heel spannend.'

 4. 14

  @6: maar nog steeds durft Trouw de VVD als ‘liberalen’ te omschrijven. Nee, de VVD heeft haar liberale principes al lang geleden bij het grof vuil gezet. Het is een conservatieve partij die stevig het graaikapitalisme onderschrijft. Niks liberaals meer aan.

 5. 17

  Mooi he dat gedraai van de PvdA? Kunnen ze al een paar jaar via het kabinet waarin ze zitten iets doen aan werkdruk van docenten, maar torpederen ze het keer op keer. Maar dan … komen er verkiezingen aan.

  PvdA was altijd tegen de motie, maar heeft toch voorgestemd. De partij zou willen onderzoeken of de kwaliteit van het onderwijs inderdaad verbeterd wordt. Een ander belangrijk argument om voor de partij om nu wel voor te stemmen zijn de komende verkiezingen waar de partij, evenals D66, zich wil profileren op het gebied van onderwijs.

  De onoprechtheid van deze zogenaamde sociaal democraten zit zo diep dat ze het zelf niet meer lijken te zien. Of iets lijkt te schelen. Op naar zeven zetels, of misschien zelfs zes?….

  http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/07/meerderheid-kamer-steunt-motie-over-20-uur-les-voor-docenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren