1. 1

  Overschot? Op het rijk misschien, maar niet als je uitgaat van de hele overheid. Met de lagere overheden (gemeenten) en sociale fondsen erbij kwamen we mooi op een tekort uit. Zoals op pag 4 en 6 netjes wordt uitgelegd.

  “De lokale overheid zorgde daarentegen voor een verslechtering van dit saldo. Zij sloot 2005 af met een tekort van 0,3 procent van het BBP (-0,2 procent in 2004). Het overschot van de sociale fondsen van 0,1 procent van het BBP in 2004 sloeg om in een tekort van 0,1 procent in 2005. Voor de gehele overheid resulteerde per saldo een vorderingentekort van 0,3 procent van het BBP.

  Volgens de Miljoenennota 2007 zal het vorderingensaldo van de gehele overheid in 2006 uitkomen op een overschot van 0,1 procent van het BBP. Hiermee hebben de overheidsfinanciën zich hersteld van het dieptepunt in 2003, toen er een vorderingentekort was van 3,1 procent van het BBP. “

 2. 4

  Niet als je uitgaat van waarop het rapport verder op ingaat. In die zin dekt de titel de lading niet…het rijk heeft een overschot, maar als je de lage overheden meerekent niet. Lijkt me wel het vermelden waard.

  Uiteindelijk gaat het om de eindstaat.