Senatus Populusque

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Met de start van de toetredingsonderhandelingen met Turkije bereikt Europa een historisch punt. De uitbreiding van de Europese Unie begint steeds meer op de opkomst van het Romeinse Rijk te lijken. Nieuwe lidstaten verwerven Europese burgerrechten in ruil voor opgave van de nationale souvereigniteit, de grenzen van Europa rijken tot aan Perzie en omvatten nu afgezien van de Noord-Afrikaanse kust de gehele Middellandse Zee, Cyprus is opnieuw een belangrijke schakel in de Unie, Europese handelswaar vindt zijn weg van Ierland en Scandinavie tot Rome, en de macht van Brussel, het nieuwe Rome, kan zich langzamerhand meten met die van de andere wereldimperia zoals Amerika en China.

De toekomstige ontwikkeling van Europa en de concurrentie met een absolute wereldmacht als Amerika of China staat nu weinig meer in de weg. Met het in gang zetten van een onderhandelingsproces dat het laatste struikelblok, de toetreding van Turkije, uit de weg moet ruimen, worden alle voorwaarden geschapen om op alle vlakken als wereldmacht tot volwassenheid te groeien. De globalisering vereist van elke sterke staat dat zij in schaal vergroot, dat zij de nationale beperkingen overwoekert, en de institutionele voorwaarden schept om de fysieke macht en levensstandaard te ontwikkelen die Europa uit de as van Twee Wereldoorlogen doet herrijzen.

Dat Europa in een politiek, economisch en intellectueel web verstrikt is geraakt rond 1900 door miskleunen als Hitler, Stalin, en hun absolute maatschappijvisies, heeft het continent rampspoed gebracht, waar we zelfs nu na 100 jaar nog mee worstelen. Het kostte Europa het economische, technologische, militaire en intellectuele concurrentievoordeel die het in honderden jaren had opgebouwd en weggeroofd. Maar nu, als historicus, zie ik licht aan het einde van deze visievernauwende kloof, het diafragma gaat weer open, de sluitertijd verhoogd.

De omarming van de broedervolken die het Europese continent beslaan sluit de Europese Janus poort. Een gouden tijd van vrede en voorspoed dient zich aan. De toetreding van de Oost-Europese landen tot de EU was een kritieke gebeurtenis om de wonden van 50 jaar koude oorlog en ideologische verdeling tussen Oost en West te helen. Turkije is de laatste sleutel tot de oplossing van de 100 jarige puzzel. Met de toetreding van Turkije zal een brug geslagen worden tot een innerlijke zelfgenezing, de innerlijke sociale cohesie in Europa kan niet tot stand komen zonder de toetreding van Turkije als overwegend Islamitisch land tot de EU.

Turkije in Europa is de bevestiging voor alle moslims in Europa dat ook zij Europeaan zijn, een moderne formalisering van de betrokkenheid van Turkije in de Europese politiek die Turkije al honderden jaren onlosmakelijk aan Europa bindt. De aanwezigheid van miljoenen Europese moslims zal door de toetreding van Turkije deze 5 tot 10 % van de Europese bevolking in een klap uit de marginale positie van minderheid trekken. Wat met de opmaat tot de twee wereldoorlogen verloren ging met het Systeem van Metternich, zal met de toetreding van Turkije tot Europa weer worden hersteld. En alleen als een sterk en verenigd Europa kan Europa munt slaan als wereldmacht op het politieke wereldtoneel.

Dat de wereld gebaat is bij een invloedrijk Europa lijkt me overduidelijk, dat zij nu de omvang en het gewicht begint aan te nemen die bij een wereldmacht horen, doet me deugd. Op het Europese volk en de Europese vertegenwoordiging. Heil, mijn Europese broeders en zusters.

0

Reacties (42)

#1 Degtyarev Pekhotny

Je zou nog bijna zeggen “applaus voor JP” maar dat gaat me dan weer te ver. Voor de rest sluit ik me aan bij dit hoogwaardige betoog. Heil Europeanen ! Welkom Turken !

 • Volgende discussie
#2 Raoul Duke

Van mij mag iedereen bij Europa. Bijvoorbeeld China. Zo het niet mooi zijn als men daar plots volgens dezelfde normen en waarden zou gaan leven? Irak en Afghanistan kunnen er ook wel bij, dat zijn wel problemenkindjes, maar uiteindelijk zou het volk er beter worden, en daar gaat het uiteindelijk om. Het is natuurlijk pas klaar als de hele wereld van de europese openheid en vrijheid mag genieten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

..en het is juist zo mooi dat een christenrakker als Balkenende de turken de EU heeft binnengeloodsd! Want achteraf kan er dan geen verwijt komen uit christen-judeo-ideologische hoek dat het binnenhalen van een islamitisch land een idee was van goddeloze atheisten. Net als in het Ottomaanse Rijk zullen godsdiensten vreedzaam naast elkaar leven (alhoewel ik nog steeds goede hoop heb dat voor het begin van de 22ste eeuw het begrip religie definitief geprullebakkeerd is), voorlopig is de toetreding zoals Caprio al zei muy importante voor de innerlijke cohesie binnen de EU die nooit zonder een overwegend islamitisch land tot stand kon komen.

Alle Menschen werden Br

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Grobbo

Het zal wel goedkomen met Turkije. Het land is het beste voorbeeld van een modern islamitisch land – ook al is daar zo nu en dan een sterk leger voor nodig geweest. Ik denk dat Europa sterk genoeg is om de dynamiek die dat meebrengt aan te kunnen. Stilstand is inderdaad achteruitgang, en de nieuwe lidstaten brengen nieuwe dromen, ambities en inwoners mee die de EU goed kan gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Terrebel

Kan Isra

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 nove

Hoewel een sympathiek betoog verwacht ik nog lange jaren van assimilatieproblemen. Een europees volk? Een taal ? Het lukt europa met West Duisland als grote speler niet om oost-duisters als gelijkwaardige burgers te behandelen en die regio te vitaliseren, zowel economisch, politiek als cultureel. Het neo-fascisme en rechts-extremisme is daar sinds de capitulatie in Wageningen niet zo groot geweest. Het Iers/Brits ‘Cyprus’ conflict is in mijn ogen een tweede voorbeeld. Moeizaam, moeizaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Spuyt 12

@Terrebel: leuk dat je dat zegt, want dat is nou precies wat Europa een wereldmacht maakt, volgens de NY times. We veranderen regimes overal om ons heen, en doen dat zonder geweld. :-)

http://www.nytimes.com/2004/12/17/opinion/17gartonash.html?th

Overigens ben ik tegen het toetreden van Turkije. Erdogan was een paar jaar geleden nog een moslimfundamentalist, en nu (op een vage manier) premier.
Hij heeft gewoon een eigen agenda die hij uitvoerd. Ondertussen blijft hij met Europa praten om geen argwaan te wekken.
Pas geleden kwam er een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat 1/3 van de Turkse bevolking direct naar de rest van Europa zou migreren als het mogelijk zou zijn. Dat onderzoek was van de OVERHEID. Waarom in godsnaam zo’n onderzoek naar buiten brengen op dit moment, cruciaal voor toetreding? Volgens mij wil Erdogan stiekem helemaal niet.

Maar ok, laten we ervan uitgaan dat het allemaal te goeder trouw is. Dan komt Turkije bij Europa en is meteen de op

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Diogenes

Europa is een abstractie, Caprio meent dat de abstractie op aarde neer zal dalen: het koninkrijk gods is nabij en JP – de in God gelovende atheist, want die zijn er ook hoor, dus Carlos spreekt terecht van ‘goddeloze atheisten’ – is de profeet. Europa was zichzelve vreemd, nu heeft Europa zichzelf gevonden: ‘innerlijke genezing & sociale cohesie’ Misschien kunnen we Greet Hofmans opgraven en haar DNA fuseren met het DNA van Jomanda, JP de profeet kan een wonder verrichten en de substantie tot leven wekken. Dan krijgt iedereen in Europa een huis van chocolade en we zullen naar elkaar lachen en misschien, heel misschien, kunnen we een wet invoeren die de dood afschaft. Europa zij geprezen, lof der zotheid 2004. Amen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 caprio

@Diogenes: goed idee, heb je al een partij?

@Spuyt12: Kijk naar landen als Griekenland en dat boekhoudschandaal. Wat een fantastisch ouderwest wereldbeeld heb je nog: wij als superieur en puur goed, de rest: corrupt en puur kwaad. Dat de grootste boekhoudschandalen (Philips belastingschandaal, Bouwfraude, RDM, Shell’s olie reserves etc) en passant in Nederland zelf plaatsvinden zie ik graag even over het hoofd, prachtig staaltje anachronistische overlevingskunst, bravo! En wat zijn die landen ver van ons toch corrupt, blij dat we in Nederland wonen, housee!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Spuyt 12

@Caprio: Jij bent ook subtiel, h

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 caprio

Ach, het is maar wat je wel en niet wilt zien he.

Over het algemeen wordt de mens corrupter naarmate ie armer wordt of boven een bepaald welvaartsplafond leeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Spuyt 12

*zucht*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crach

Spuyt 12; Caprio heeft toch een absoluut punt dat corruptie GEEN punt kan zijn? Itali

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Crach

En het zeer knappe stuk van Caprio -uiteraard…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Spuyt 12

@Crach

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Carlos

Diogenes, een chocoladehuis lijkt mij wel wat.

Maar Europa is geen abstractie, als er in de afgelopen decennia geen EEG was geweest dan was na het eind van de Koude-Oorlog Europa hopeloos verloerderd geweest en het gevaar van oorlog levensgroot aanwezig. De uitdagingen op het gebied van economie, milieu en defensie kunnen alleen maar op europees niveau worden opgelost. Dat gebeurt nu al: de EU kan zich meten met machtsblokken als de VS en China.

Europa waakt nu al over de rechten van haar burgers, terwijl deze daar zelf vaak geen notie van hebben. Volledige democratisering van de EU en

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 larie

Opkomst Romeinse rijk, aardige analogie maar kijk eens verder naar het verleden , hoe liep dat toen af met die onbegrensde uitdijing . l

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Crach

Nou, Turkije produceert een paar uitstekende wijnen, en de kans dat de Koerden worden aangepakt lijkt me groter wanneer a) Turkije niet in Europa zal opgenomen worden en b) de Statenbond van over’t water zich via Irak er wel ’s even mee zou bemoeien.
Ik zie deze kans als een uitstekend man

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Diogenes

@Carlos e.a.,

Maar wel evenenveel witte als zwarte chocolade want discrimeren doen we natuurlijk niet in onze nieuwe heilstaat.

Misschien werd mijn reactie ingegeven door romantisch ressentiment maar termen als ‘de koude oorlog’ maken mij een oude lul en dan denk ik: ‘vroeger was alles beter’. Ik ben trouwens gek op oorlog, mooie beelden levert dat altijd op, en altijd wat te beleven.
Ik weet niet waar jij het criterium vandaan haalt dat onderscheid kan maken tussen verloedering en vooruitgang en ook begrijp ik niet wat de problemen zijn met defensie, economie en het milieu – ik heb van deze problemen die voor jou blijkbaar kwellend zijn in ieder geval nog nooit last van gehad. Ik geloof zonder meer niet dat problemen opgelost kunnen worden, ze kunnen hooguit vergeten worden. Ik kom ook wel eens in het Oostblok en dan denk ik vaak
‘oh nee, over tien jaar wordt dit ook een westers land, aaahhh!!!”
Soms is het goed naar de navel te staren, als je goed kijkt kan je de mensheid er in herkennen.
Adieu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 caprio

Ik geloof zonder meer niet dat problemen opgelost kunnen worden, ze kunnen hooguit vergeten worden.

Mooi, dat lijkt me standpunt 2 voor het puntenplan van die politieke partij van je, maar bestaat die nu al?

Ik neem aan dat dit niet voor wiskundige of praktische problemen geldt maar alleen voor culturele en ethische problemen?

@larie, je bent de eerste die een beetje door de euforie van het moment heen leest in het artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Diogenes

@ Caprio & Larie,

Larie: Tegen mij zeggen ze altijd ‘Diogenes, wat stink jij naar Whisky zeg!’ ik weet dus niet of jouw theorie helemaal opgaat – Wodka ruik je niet trouwens.

Caprio: Een wijs man schreef eens, enigszins pathetisch dat wel, de tien geboden van de vrije geest, waarvan het tweede gebod luidt: ‘Gij zult geen politiek bedrijven’; ik wens me daar aan te houden dus die politieke partij komt er waarschijnlijk niet. Ik geloof ook niet dat Europa zit te wachten op iemand die een synthese tussen Plato’s republiek(Diogenes filosoof/koning, regerend vanuit zijn ton) en Hobbes zijn Leviathan (zonder religie, dat spreekt voor zich) van Europa wil maken.
In je eerste reactie had je het over uitdagingen op het gebied van milieu, economie en defensie nu heb je het weer over culturele en ethische problemen, wat zijn dat toch? Wie heeft je al die zaken aangepraat? Ethiek? Dat bestaat toch helemaal niet? En cultuur, het tijdperk van culturen is echt op zijn einde, zulke ‘dingen’ zie je nog wel eens op Discovery maar dan houdt het ook op. Allemaal problemen die helemaal geen problemen zijn. Iemand zei laatst tegen mij: ‘Diogenes, jij hebt serieuze problemen met autoriteiten’ dus ik antwoord:’nee hoor, ik erken ze gewoon niet, probleem opgelost.’

Gegroet..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Grobbo

Even terzijde: Wodka ruik je niet als het gemixt is, dat kan handig zijn voor alcoholisten, de volgende ochtend echter is de wodka wel te ruiken hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Crach

dus: de volgende dag: meteen in de Wodka-mix!
En zo wordt je (reukloze) alcoholist.
Het leven is mooi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 caprio

@Diogenes, zonde, een partij die zowel voor chocolade huizen als het vergeten van problemen is, zou het ver kunnen schoppen in de Nederlandse politiek.

Met betrekking tot je andere overigens sympathieke opvattingen moet ik echter opmerken, ja en nee, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet, soms niet, soms wel, misschien niet, edoch zeker en wel.

Conclusie: je zit in een stille hoek anoniem vergetelheid en afzijdigheid te prediken. Hoezeer ik ook sympethiek tov je ideeen sta, dat spreekt me niet aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 capriool

@Grobbo

Wodka ruik je niet, gemixed of ongemixed, ook niet de volgende ochtend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 caprio

Je zou inderdaad om heel andere redenen hebben kunnen stinken, is maar wat bedoeld wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Diogenes

@ Caprio en zijn broer Capriool, Larie, Grobbo e.a.

ik geloof ook dat er ten zuidwesten van het politieke spectrum inderdaad wel ruimte is voor een partij met speerpunten als chocoladehuizen voor iedereen en het vergeten van problemen, maar ik zelf verkies inderdaad de vergetelheid en afzijdigheid boven de idiosyncratische, drempelvreesachtige, politieke polderhorizon. Dat is meer iets voor u Caprio, het taalgebruik – zelfs mijn duistere uitspraken zijn minder enigmatisch, heb je misschien uit de pot met Poetica gesnoept? – en de bijpassende opvattingen zijn er al, nu het electoraat nog.- (Tip: Maurice de Hond schijnt ook van chocolade te houden!) Ik hoop dan ook van u nog eens te horen, in Buitenhof ofiets, wat al die problemen en uitdagingen zijn waar we, met zijn allen, voor staan en wie weet sta ik op een dag – onsnapt uit mijn grot, waggelend in mijn ton – in het stemhokje aan deze conversatie terug te denken en zal dan, zonder scrupules, op de button met uw naam drukken.

Zij die de lof der zatheid zingen:

Ik geloof ook niet dat er een causaal verband bestaat tussen Wodka en geuren die in de ochtend geproduceerd worden, sterker nog, volgens mij werkt Wodka zelfs reinigend.

Samen met Jan Huygen in de….
Diogenes

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 larie

@Diogenes:Geloven is niet ter zake doende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Diogenes

@Larie

Maar heb ik ooit gepretendeerd ’ter zake doende’ te willen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 larie

@Diogenes: Oh….groetjes aan je navel dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 caprio

Ik ben niet zo’n Diogenes type, meer Schopenhauer, en ons lijden dat dient verlost te worden, afzijdigheid en onthemen is voor zwakkelingen die de niet tegen de bierkaai op kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Diogenes

Schopenhauer is een van mijn filosofische helden (ligt al jaren op het nachtkastje) en het is natuurlijk zonneklaar dat jij Schopenhauer helemaal niet gelezen hebt, waarvan je volkomen onzinnige interpretatie de kroongetuige getuige is. Juist Schopenhauer propageert afzijdigheid en ontheemding; dat is nu net de manier om van ons lijden verlost te worden. Niet voor niets speelt de eenzaamheid en afzijdigheid zo’n grote rol in zijn ‘ethische’ werken – maar ook in zijn metafysica zijn hiertoe overduidelijke zznwijzingen te vinden! –
‘Daar de mensen in de regel insolvabel zijn, dat wil zeggen in de omgang niets hebben, dat ons schadeloos zou kunnen stellen voor de verveling, de overlast en de onaangenaamheden die er inherent aan zijn, en voor de zelverloochening die de omgang met hen eist, daarom is het over het algemeen met het maatschappelijk verkeer zo gesteld dat wie het tegen de eenzaamheid ruilt goede zaken doet’ (Schop. Aphorismen zur Lebensweisheit)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Diogenes

het is natuurlijk ‘…de kroongetuige is’ en ‘aanwijzingen’ –

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 larie

@Diogenes: Ik vrees dat je er toch een beetje naastzit maar de lust ontbreekt mij. Overigens, hoe ruikt je nachtkastje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Diogenes

@ Larie: Doe toch niet zo beschaafd ‘vrees dat je er een beetje naast zit’ Zeg gewoon ‘Diogenes, je hebt zelf niks van Schopenhauer gelezen, en als je het al gelezen hebt dan heb je het in ieder geval niet begrepen. Het zwaartepunt van Schopenhauer’s filosofie ligt daar en daar…etc’ Maak me af…gaarne, niets liever – en het is zooo makkelijk, als jij het niet doet, doe ik het zelf wel. De eerste zelfmoord op Sargasso. Je kan bij Schopenhauer bladzijden vol vinden dat tegen alles indruist wat ik gezegd heb.- Of zeg iets over Schopenhauer’s visie op de kunst! Wijs daar dan op maar kom dan niet met een excuus dat je de lust ontbreekt, maak me dood of zeg gewoon niks. Ik zeg wat ik zeg om te ontlokken, anderen overtuigen lukt toch nooit. Een aardige discussie over Schopenhauer lijkt me hoogst aangenaam.
Mijn nachtkastje overigens, ruikt naar illegaal gekapt hout, delicious.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 capriool & lariekoek

@Larie/Caprio

Het lijkt mij overduidelijk dat jullie niet veel van Schopenhauer hebben begrepen, maar dat hoort ook wel een beetje bij Schopenhauer, misbegrepen worden…

@Diogenes

Zelfmoord? Richt eerst eens die chocholade-partij op, waar kan ik stemmen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 larie

@Diogenes: dat had ik gedaan bij (ijsland-blonde stoten #8), de comment hier zweven een beetje door de topics heen, ik maakte daar juist een zwaartepunt van de kunstbeleving en het lijden wat daaruit voorkomt. Understatement “ik vrees” heeft een tweede laag, vandaar. De gesuggereerde lucht was die van ontbinding (jaren een filosoof op je nachtkaste hebben liggen). Ik vind dat gedoe van hout ook een beetje van de. Nog even en we mogen niet meer op gras lopen.

@capriool & lariekoek: Shame on you, je prikt zo door een vermomming achter een vermomming. Alter-ego ok maar multiple mm…minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Diogenes

Door Larie:
‘@caprio: mensen die zich bewust zijn van de illusionaire wil hollen achter de kunstenaars aan om een graantje mee te pikken, ontvangen geen geluk en blijven dus naijlen in het lijdensproces en proberen dan als alternatief zichzelf ruimtelijk te verminken door veelvraat om iets van ongemak te voelen.’

Dat de comments door de topics heen zweven vergt te veel van mijn hermeneutische vermogens. Wat je geschreven hebt versta ik echt niks van en hoe ik hier Schopenhauer’s gedachte van de ontsnapping aan de Wil door de esthetische ervaring – dat was mijn initiele suggestie voor de moord op Diogenes – in kan lezen. Bijvoorbeeld ‘..door veelvraat om iets van ongemak te voelen’ Wat?

Dat Schopenhauer al jaren op mijn nachtkastje staat is eenvoudig te verklaren, het is meer een nachtkast/miniatuur boekenkast, gezegend met boeken die ik voor het slapen wel kan lezen (veel filosofie vind ik onleesbaar voor het slapen gaan, of eigenlijk altijd onleesbaar maar het minst goed te lezen voor het slapen gaan). Montaigne en Schopenhauer zijn uitzonderingen.
Ik zit ook erg met die hout-kwestie in mijn maag,
sta je gewoon jezelf te zijn in een oerbos, wordt je gekapt, moet je naar zo’n koud kutland in de EU, en vervolgens komen er van die rakkers die je uitschelden voor illegaal – het is idd van de gekken.
@ Capriool en Lariekoek: Sukkel. Schopenhauer heeft gezegd:’Een anonieme recensent is een vent die datgene wat hij over anderen en hun werk aan de wereld meedeelt dan wel verzwijgt, niet ter harte wil nemen en daarom zichzel niet kenbaar maakt’ Come clean en check jezelf uit…je bent parasitair.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Diogenes

…in kan lezen blijft mij een raadsel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 larie

@Diogenes: Niet zo zwaar op de hand, zo is het niet bedoeld. Caprio vraagt zich af waarom de dikkebuiken de vernieuwende leuke plekjes bevolken en aldus ontzielen. Mijn antwoord was, gezien de belangstelling in Schopenhauer, iets in de trend van de lijdensweg waar die “filosoof” zo bedreven in was en hoe kunstuitingen een poging zijn aan deze illusie te ontsnappen, tevergeefs uiteraard het lijden neemt toe (wat een wereld, not mine)
Kom, neem der eentje..6 uur, koken, eten en een glaasje van…proost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Diogenes

Ik denk niet dat er iemand bestaat die ‘lichter op de hand’ is dan ondergetekende. Mijn felheid is manipulatie, ontlokking zoals ik eerder vermeldde; er moet vuur gespuwd worden op Sargasso, de weinige mensen die reageren op de topics zijn over het algemeen de redactie zelf, dat lijkt mij ongezond en uiteindelijk onhoudbaar.
Die leuke plekjes overigens, zijn allang ontzield, nog voordat ze ontzield worden, de globalisering is natuurlijk omni-present. Ik heb al eerder melding gemaakt aan het einde van multiculturaliteit, Caprio zijn vraag komt een paar eeuwen te laat.
Dat de kunst geen uitweg uit het lijden is zien we overal, de kunst is hardstikke dood
Ik neem er nog eentje om morgen weer te horen ‘Diogenes, wat stink jij naar Whiskey zeg’ en ik zal weer antwoorden ‘oh ja, dat is mijn ton, daar werd vroeger Whiskey in gestookt’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie