Pardon, kost dat zo duur?

Op Sargasso is ook plaats voor gastbijdragen. Hier een korte, actuele gastbijdrage van vaste reaguurder De Kaasploeg.

Dat nieuws subjectief is wisten we al. Dat u wordt bedonderd met de berichtgeving uit het Midden-Oosten en andere dictaturen is ons fijntjes uitgelegd door Joris Luyendijk. Maar dat het bij binnenlandse berichtgeving niet anders is, viel mij vanmiddag ineens op in de berichtgeving omtrent de kosten van de pardonregeling.
Nebahat Albayrak, staatsecretaris van Justitie presenteert een rapport met daarin wat cijfermateriaal omtrent het generaal pardon. Haar conclusie: het kost minimaal 329 miljoen euro, maar levert ook een besparing op van enkele honderden miljoenen.
Kopt het ANP: Pardonregeling kost 329 miljoen. Binnen de kortst mogelijke tijd roepen de Wildersen en de Verdonks van deze wereld dat het bedrag schandalig hoog is, dat het ten koste gaat van de lelieblanke überhollanders. Dat geld kunnen ze ook in de zorg pompen, dat werk. Over de besparingen hoor je niemand en dat een heleboel van die mensen gewoon een baan gaan hebben, belasting betalen en zodoende een
bijdrage aan zowel economie als staatsfinanciering wordt kennelijk niet doorberekend. Wie kopt er “Pardonregeling levert honderden miljoenen op“?

Eerder

 1. 4

  Die 55M is netto. het kost wat maar het levert direct ook besparing op door dat de kosten van de asielopvang fors lager worden. En dan is het feit dat ze kunnen gaan werken en dus ook nog opleveren nog niet eens meegerekend.

  Praten over bruto is een oud politiek trucje. Fortuyn deed het met het aantal immigranten dat Nederland binnen kwam. een stad als Amersfoort of zo. Maar was er weg ging werd even weggelaten.

  Burgers stinken er gemakkelijk in. Ze geloven altijd maar het halve verhaal, het hele zien ze niet eens. En dan gaan ze klagen dat de politiek niet naar ze luistert. Maar luisteren gaat alleen met goede argumenten en met het doorspreken van de details. Ik zal daar eens een stukje over schrijven.

 2. 5

  @1: Misschien is dat de beste inschatting van kosten – opbrengst? Volgens mij is “honderden miljoenen” minimaal 200 miljoen. Als het al maar een klein beetje meer dan dat minimum is, zit je al op die 55 miljoen “verlies” die je overhoudt. Als Plasterk nu slim is, regelt hij een deal dat een deel van die gepardonneerden opgeleid wordt tot leraar (alles met bovengemiddelde intelligentie dat engels, frans, duits of spaans tot moedertaal heeft bijvoorbeeld), kan hij op kosten van Albayrak een deel van zijn lerarentekort aanvullen. Scheelt dat weer in de hoeveelheid dat het collegeld omhoog moet.

 3. 6

  Over de kosten van de pardon-regeling durf ik mij niet exact uit te spreken. Ik ga ervan uit dat 1. de subMinister die erover gaat te optimistisch is, 2. er uitgesmeerd over jaren zich bij de gepardonneerden familie uit den vreemde zal voegen (gezinshereniging). Een en ander in aanmerking genomen zullen de kosten waarschijnlijk in de milliarden Euros gaan lopen. Wie dit overdreven acht, raad ik aan nu eindelijk eens Lakeman’s ‘Binnen zonder Kloppen’ te gaan lezen. Over dat boek hoor en lees je veel te weinig, wat iets zegt. ‘Binnen zonder Kloppen’ geeft een goed en realistisch inzicht in de jarenlang door regeringen, politici en politieke partijen verzwegen (verheimelijkte) kostenstructuur van de massa-immigratie die Nederland zich veroorlooft.

 4. 7

  @H Pax,
  de subMinister gaat echt niet gezinshereniging e.d. verdisconteren in de kosten hoor, dan kom je inderdaad in de miljarden uit.

 5. 9

  en dat een heleboel van die mensen gewoon een baan gaan hebben, belasting betalen en zodoende een
  bijdrage aan zowel economie als staatsfinanciering wordt kennelijk niet doorberekend. -> meer mensen in een landje stoppen levert per hoofd van de bevolking niet meer geld op… tenzij ze alleen hun werkzame leven hier doorbrengen, maar dat plan heeft nog nooit gewerkt

 6. 10

  @Freek,
  kan niet, je moet eerst een verblijf-en werkvergunning hebben om te mogen werken in Nederland.
  Asiel zoekers mogen NIET werken.

  Aangezien ze nog niet gepardonneerd zijn betekend dit vooralsnog dat ze allemaal, verplicht, werkeloos zijn.

 7. 11

  @Oplawaai,
  Dhr. Lakeman heeft eens wat cijfers bijeengesprokkeld die nooit keihard zijn weersproken, althans niet z’n hele verhaal.

 8. 12

  Overigens heeft Nederland officieel ooit een 70,000 gastarbeiders uitgenodigd.
  Een groot deel daarvan is vertrokken.
  De rest is later binnen gehobbeld, vnml door gezinshereniging.

  Er zijn nog maar verdomd weinig mensen in Nederland en hun families die ooit hard vies werk hebben gedaan.

 9. 13

  ja is inderdaad wel vreemd. Bijna net zo gek als al die milieubelastingen die we nu moeten (gaan) betalen, omdat het volgens het kabinet wel 30% reductie van CO2 en dat soort gedoe kan leiden, terwijl er al in september is doorberekend dat het maar tot 1% reductie gaat leiden, maar daar hoor je Wouter Bos uiteraard niet over, want ja, de nederlander moet uiteraard zo veel mogelijk uitgeknepen worden.

 10. 14

  Pim Fortuyn wilde overigens onmiddellijk een pardonregeling destijds, al die mensen die jarenlang door politiek en subsidiesponzen als vluchtelingenwerk aan het lijntje werden gehouden in eindeloze haarkloverij en ellende.

  Hij vond terecht dat deze door voorgaande kabinetten veroorzaakte puinhoop gestopt moest worden met 1 pennestreek.

  Wat ook mogelijk was na het aannemen van de strenge immigratie wet van Cohen

  Helaas konden de zittende partijen hier niet mee akkoord gaan daar ze dan hun eigen falen moesten toegeven.
  Afijn, 6 jaar later zitten we nog steeds met diezelfde rotzooi, totaal depressieve families die geen kant uitkunnen en niks mogen doen anders dan lijdzaam afwachten.

 11. 15

  @ vander F: Dus jij baseert je zekerheden op cijfers die nooit keihard zijn weersproken, of althans niet allemaal.

  Je #10 snap ik trouwens niet helemaal. Het gevolg van het generaal pardon is toch juist dat een hele hoop mensen wél een verblijfsvergunning krijgen en dat ze dus wel (legaal) kunnen gaan werken?

 12. 16

  @cracken,
  ach man doorzichtig als wat, beetje gillen over milieu om het volk rustig te houden.
  Ze moesten er eens achter komen dat het botte zakklopperij is, ze willen gewoon geld, maar weten niet eens waarvoor, belastingverhogingen, inflatie veroorzakend op deze manier.
  Ik ken veel gezinnen die er nu nog verder op achteruitgaan in dit land.
  Maar ik ben niet anders gewend van de PvdA.

 13. 17

  @Oplawaai.

  Ik reageerde op:
  “en dat een heleboel van die mensen gewoon een baan gaan hebben, belasting betalen en zodoende een
  bijdrage aan zowel economie als staatsfinanciering wordt kennelijk niet doorberekend’

  Ze werken (nog) niet.
  Hebben in de tussenliggende jaren geen opleiding mogen volgen, geen taalcursus etc.
  En die zie je allemaal aan het werk komen?

 14. 18

  @ vander F: Er zouden wel eens behoorlijk wat hoog opgeleide mensen tussen die gepardonneerden kunnen zitten. En het zou me niet verbazen als velen van hen goed Engels spreken. Daar kun je je uitstekend mee redden in Nederland. (Ik ken nogal wat Engelssprekenden die hier zijn beland en die klagen dat ze niet de kans krijgen om de Nederlandse taal te oefenen, omdat iedereen meteen Engels tegen ze begint te spreken).
  En verder zitten heel veel gepardonneerden al jaren niet meer in asielzoekerscentra. Die mensen hebben ondertussen wel geleerd om zich hier te redden.

  Natuurlijk zullen ze niet allemaal aan het werk komen. Maar ik geloof ook niet dat ze massaal nog jarenlang van een uitkering zullen leven. Ik heb nog geen overtuigende argumenten gehoord waarom dat zo zou zijn.

 15. 19

  Kent iemand de gegevens van de slipstream ? ( “kostenplaatje is de topic toch)?

  Btw voor mij zijn er geen grenzen maar ik heb m’n ogen en geest wel open daaromtrent en dan krijg je veelal het stempel rascist op je voorhoofd.

 16. 20

  @Oplawaai

  Dit zijn voornamelijk economische vluchtelingen hoor, daar zitten weinig hoogopgeleiden tussen omdat hoogopgeleiden bijna nooit om economische redenen hoeven te vluchten.

  En als hoogopgeleiden dan toch kiezen voor economische vlucht dan doen ze dat niet door Asiel aan te vragen maar gewoon door vanuit het land van herkomst te solliciteren op een baan in het beoogde land.

 17. 21

  Ben je soms een van de sikkeneurige en verdrieterige larie?

  [img]http://i58.photobucket.com/albums/g270/Y_Podorkin/klukkluk.jpg[/img]

  Of heeft Mammaloe je buiten gezet?
  Jammer, want ’t was toch altijd gezellie?

  “Ik heb m’n ogen en geest wel open daaromtrent”

  Nou, voor den draad ermee dan zou ik zeggen.

 18. 22

  —- Redactie: Uit spamfilter gehaald. Herhalen zelfde comment heeft weinig zin als je hem niet ziet verschijnen. —–

  Ad Oplawaai, comment 8, ref. comment 6

  De kosten van Nl-immigratie en wat daarbij hoort (integratie) zijn aan- vankelijk – en worden misschien grotendeels nog steeds – door onze regeringen niet bijgehouden. De kans is derhalve groot dat regeringslui die praten over besparingen op immigratie maar wat bazelen. Ze hebben niet eens de cijfers.

  Evenwel zijn er cijfers losgekomen even voor en vlak na de nationale verkiezingen van 1994. Een interdepartementale werkgroep waaraan de voorzittende ambtenaar Geelhoed zijn naam mocht geven, schatte toen de asielzoekerskosten op fl. 7,4 miljard over de periode 1994-98. Dit op basis van de huidige (= toenmalige) instroom. De werkgroep achtte dit overigens “een optimistische raming, die in de werkelijkheidniet onaanzienlijk hoger zal zijn.”

  Daarna ben ik zelf wat gaan cijferen, op basis van de volgende gegevens:

  1. Onderdak (huur), 2. Voeding, 3. Medische zorg, 4. Zakgeld, 5. Kinderbijslag, 6. Babypakket, 7. Inrichtingskosten, 8. de algemene bijstands¬uitkering RWW, en later 9. WW, of weer bijstand, of 10. W.A.O, 11. de kosten (in l995 gemiddeld fl. 7000,00) van boven genoemd juridisch proces ook door Nederland te betalen en 12. Schoolgeld; 1 jaar lagere school vraagt per leerling per jaar (2000 / 2001) om zo’n fl. 6000,00, maar is het kind allochtoon of doet het moeilijk (speciaal onderwijs) fl. 14.500.

  En zo kwam ik jaren geleden, maar ná Geelhoed, tot de slotsom dat de NL-immigratie het land minstens 4 milliard Euro per jaar zou gaan kosten. En toen kwam Lakeman en toen begreep ik dat ik nog veel te optimistisch was geweest. Wat betreft de inkomsten die asielzoekers en gelijkgestelden hier als ingezetenen van Nederland gaan genereren: Lakeman, maar ook het CPB, hebben becijferd dat die inkomens hoogstens henzelf ‘dekken’. Hoogstens! Het land blijft ernstig aan ze tekort komen, en wie betaalt dat?. Eenmalige besparingen door overheveling van categorie ‘afgewezenen’ naar categorie ‘geaccepteerden’ leggen geen gewicht in de schaal. En dan te bedenken dat die immigratie = Volksverhuizing nog maar in zijn kinderschoenen staat, letterlijk en figuurlijk.

 19. 24

  @Ronald
  Er zijn juist heel veel hoogopgeleide economische vluchtelingen. Roemeense doktoren enzo, die in Nederland meer kunnen verdienen in de bijstand, dan in het beste ziekenhuis in Roemenië.

 20. 25

  @HPax 25-10-07 21:57
  Het CPB over laaggeschoolde migranten 23 oktober 2007:
  “Omdat de gemiddeld laaggeschoolde arbeidsmigrant over zijn levensloop geen positieve bijdrage levert aan de publieke kas, kan permanent verblijf van deze groep de financiering van de welvaartsstaat onder druk zetten.”
  http://www.cpb.nl/nl/news/2007_31.html

 21. 26

  Alles kost geld. Uitzetten ook. Al die mensen het land uit zetten zoals weleens word geopperd is niet gratis. Nu stel ik niet voor dat dat even hoog zal zijn als de kosten voor mensen die blijven, maar je houd mensen wel voor de gek als je ze voorspiegelt dat we die volle mep met geld bij uitzetting tot het nulpunt hadden kunnen brengen.

 22. 27

  De kosten zijn eenvoudig te verminderen. In het Elsevier blijkt dat het overgrote deel van de kosten in de opvang zit. Asielzoekers willen helemaal niet in de opvang zitten. Daar worden ze knettergek.

  Oplossing: laat de asielzoekers werken en van hun loon huur betalen. Als ze succes hebben mogen ze ook wel ergens anders gaan wonen, voor de vrijgekomen plekken bestaat vast ook interesse uit Bulgarije en Polen.

 23. 28

  @22: Bedankt dat je voor de minister al een aardige raming van de besparingskosten hebt gemaakt. Klinkt vrij aardig alsof de pardonregeling al op korte termijn gaat renderen!

  @17: Niet helemaal waar: Tot een bepaalde leeftijd geldt leerplicht, voor iedereen die zich in Nederland bevindt (inclusief minderjarige illegalen). Velen werken overigens al, illegaal, danwel vrijwilligerswerk. Die komen ook wel legaal aan de arbeid.

 24. 30

  @ Larie #19: idd: als je het boek van Pieter Lakeman gelezen hebt weet je inderdaad dat die asielzoekershobby bakken met geld kost.. al het optimisme en ruimdenkendheid ten spijt

 25. 32

  Ik heb op internet eens wat gezocht over dat boek van Lakeman. Het blijkt over blijkt over immigratie over het algemeen te gaan. En daarin speelt arbeidsmigratie dus een overheersende rol. Ofwel: Turken en Marokkanen. Bij het generaal pardon hebben we het toch vooral over asielzoekers, dacht ik. Met mensen die het verschil tussen die twee groepen niet kunnen of willen zien is verder discussiëren zinloos. Dat ga ik maar niet doen, dus.

 26. 33

  @ Oplawaai: er staan in het boek van Lakeman wel degelijk berekeningen omtrent de kosten van asielzoekers, maar goed.

  Lees anders de integratiebarometer 2006 van vluchtelingenwerk maar eens ( dat is een vertrouwde bron toch?) Daaruit blijkt dat ongeveer 40% van alle asielzoekers werkeloos is..

  je begrijpt toch dat die mensen veel meer kosten dan dat ze “opleveren”?

 27. 34

  Als het gaat om de totale instroom kan je kosten nog laten meewegen, maar als eenmaal is vastgesteld dat mensen terecht asielzoeker zijn, dan is het morele/humanitaire aspect veel belangrijker dan het financiële.