Onzekerheid over smeltende ijskappen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Terwijl het politieke debat over klimaatsverandering allang gewonnen is door de Groene Lobby blijven (onafhankelijke) wetenschappers bewijzen aandragen dat de werkelijkheid complexer is.

De simpele redenering dat meer CO2 tot atmosferische opwarming leidt en vervolgens tot zeespiegelstijging is te kort door de bocht. Zo blijkt ook uit een studie van C.J. van der Veen van het Byrd Polar Research Center. Hij onderzocht de gevoeligheid van Groenlandse ijsgroeimodellen:
“wat gebeurt er met de uitkomst van het model als je één parameter een beetje verandert?”

Deze gevoeligheidsanalyse bracht grote onzekerheidsmarges aan het licht. De ijskappen kunnen bij verhoging van bijvoorbeeld de lucht-temperatuur zowel groeien als slinken. Kortom we kunnen de reactie van de ijskappen en daarmee de gevreesde zeespiegelstijging nog helemaal niet (nauwkeurig) voorspellen.

In brede kring binnen de huidige samenleving – maar veel minder binnen de aardwetenschappelijke wereld – wordt aangenomen dat de ijskappen momenteel afsmelten. (KennisLink).

[Ondertussen worden dijken rigoreus verhoogd en plempen de duitsers de grensstreek vol met wanstaltige windmolens.]

0

Reacties (13)

#1 Salonsocialist

Beste Mensen,

Ik heb mij eveneens ooit eens beziggehouden met het ontstaan van ijstijdencycli. De hoofdvraag in deze kwestie was; Wat veroorzaakte het ontstaan van ijstijdencycli aan het eind van het plioceen ? Indien je de CO2 verandering bestudeerde gedurende de laatste 500.000 jaar bleek dat de er een redelijk hoge coefficient is tussen
het CO2 waarden en delta O18 waarden.

Daarentegen waren de CO2 veranderingen niet hoog genoeg om het verschil in Delta O18 waarden te verklaren.

Het verklaren van de laatste ijstijden in het algemeen gebeurt dan ook via milankovitchcycli maar naarmate men naar andere tijdsschalen kijkt zoekt men naar andere oorzaken.
Persoonlijk ben ik van mening dat warmteoverdracht (in de vorm van warm zeewater) en NADW vorming te weing bij het klimaatproces worden betrokken.
(op korte termijn althans)

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Beste SalonSocialist, u bent geslaagd !!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Salonsocialist

Beste Mensen,

Nu er toch zo druk gesproken wordt over het klimaat, de uitkomst van (althans mijn) literatuur studie bleek dat:

Als voornaamste oorzaken voor het ontstaan van ijstijden zijn:

1. Een toename in Amplitude van de obluiquity en precessional cycle.
(periode van 40.000 en 20.000 jaar)
2. Het sluiting van de Panama Isthmus zorgde voor een het ontstaan van de
NADW cirkel. Het water stroomde nu niet meer de pacifische oceaan in maar volgde nu zijn weg naar het noorden.
Volgens vooraanstaande wetenschappers leidde dit tot het toenemen van hoeveelheid regen en sneeuw in ijsland en groenland…daarbij komt dat er een toename volgde in het debiet van russisch rivieren welke afwateren in de Noordelijke ijzee en daarmee deze zee faciliteerden voor de vorming van ijs.
(water bevriest immers sneller in zoet water dan in zout water en regenwater is immers zoet).
3. Het opheffen van het siberisch plateau en een herinrichting van circulatie systemen leidde 2.6 miljoen jaar geleden tot de eerste loss afzettingen in china. De oudste loss afzettingen duiden op een zeer koud klimaat.

4. Verder zijn er een hoop additionele toevoegingen voor het ontstaan zoals.
a. het himalaya gebertge zou tussen 4-2 miljoen jaar een snelle opheffing hebben gekend en daardoor een CO2 sink geweest kunnen zijn. (dit btwijfel ik sterk het bleek naar mijn inziens tussen 18-20 en tussen 8-6 miljoen jaar geleden).
b. Hevige vulkaan erupties ongeveer 2.7 miljoen jaar geleden zouden een grote invloed gekend hebben op zonnestraling endergelijke. (naar mijn idee ridicuul)
Vulkanen werken slechts op zeer korte termijn.
c. Verder zijn er nog een aantal opwelling theorien van koudwater voor de kust van namibie en is er nog een theorie die uitgaat van plaatbewegingen langs de indonesische zee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Afgezien van dat je zegt dat vulkanen slechts op korte termijn werken ben ik het grotendeels met je eens. Grote vulkaanuitbarstingen in Siberie hebben 250 miljoen jaar geleden wel degelijk voor sterk verhoogde concentraties SO2 en CO2 gezorgd, een rol gespeeld in het uitsterven van de dinosauriers en het veranderen van het klimaat. Nou moet ik erbij zeggen dat het niet echt vulkaanuitbarstingen waren, maar meer permanente scheur(en) in de aardkorst van honderden kilometers lang.

Leuk het eens allemaal op een rij te zien. Dit soort feiten hoor je niet in de standaard Netwerk uitzending over zeespiegelstijging.

Zoals eens een groot weblogger zei: kletspraat sucks, feiten rules!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Carlos

bedoel je eigenlijk met die vulkaanuitbarstingen van 2.7 miljoen jaar geleden de basalt plateau’s in Brazilie/India/Oregon(VS) ? Want volgens mij horen die juist bij die van 250 miljoen jaar terug? (correct me if I’m wrong)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lilith

Nerds!

;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 The Horse

Mijn verklaring voor ijstijden heeft betrekking op de internet site “cumfiesta” Veel bezoekers daar doet het albedo van het aardopppervlak stijgen, waardoor sneeuw kan accumuleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Carlos

Horse, dat is pas een gedegen viezisch geografische uitleg.
Of moet ik zeggen fysisch pornografisch?!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Gorg

Die ijsbeerpic is iig geweldig ik kende hem al maar hij is goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 SalonSocialist

Beste Mensen,

Carlos waar ik op duidt zijn de vulkanen die uitbarsten ongeveer 2.7 miljoen jaar geleden langs de Aleuten
(tussen Rusland en Amerika).
Resultaten (men meet de hoeveelheiheid glas) wijzen inderdaad op een verhoogde
activiteit van vulkanen ,maar te gering naar mijninziens om het klimaat te beinvloeden (ook al zouden deze uitbarsten gingantisch geweest zijn).
Bovendien is het duidelijk dat het CO2 gehalte in de atmosfeer al sinds het mioceen niet boven de 1000 ppm is geweest.

Hedentendage gaan we richten de 400 ppm en van dat gene wat ik gelezen heb wordt voor het plioceen (ongeveer 5 -3.2miljoen jaar geleden) uitgegaan van waarden van ten hoogste 475-500 ppm.
De CO2 waarden zijn dus wel iets hoger geweest (en aan de hand valt te verklaren dat 1 of /2 graden temperatuurstijging logisch is).

Maar wat juist opvalt is dat SST
(seasurfacetemperatures) kaarten (van het plioceen) een sterk verschil met hedentendage kennen tussen 30 en 60 N breedte. D.w.z de tropen en polen waren slecht iets warmer dan nu maar vooral tussen 30 en 60 N waren groter SST verschillen met nu.

Daarentegen ben ik van mening dat de gehele CO2 daling gedurende het tertair te verklaren is aan de hand van de opheffing van het himalya gebergte.
(botsing tussen inda en euroazie vond plaats ongeveer 50 miljoen jaar geleden)
en vervolgens het CO2 gehalte gedaald van ongeveer 2500ppm (voor het tertair nog hogere waarden) naar lager dan 500 ppm. Dit vormt echter nog steeds een punt van disucussie.

Verder zijn er ook cirkelrredeneringen (zelfs wetenschappers die ook hier het ontstaan van ijstijden aan ophangen )
dat bepaalde bossoorten in siberie verdwenen en daar in plaats voor lichtkleurige (roze/witte) madeliefjes zijn gekomen en zo hele delen van siberie een lager albedo hebben gegeven.
Het is daarentegen mij onduidelijk in hoevere de invloed hier van is (op wereldschaal). Maar het lijkt een slecht idee. De eerste permafrost uit siberie dateert dan ook vanuit het plioceen.

Verder is er recent een theorie ontstaan die duidt op de invloed van submilankovitch cycle (frequentie korter dan 10.000 jaar). Simulaties duiden inderdaad aan dat gedurende bepaalde perioden submilankovitch cycli
de grotere freqentiesignalen kunnen overschaduwen. Een aantal wetenschappers verklaren immers ook zo het grillige verloop van het holoceen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 SalonSocialist

correctie,
Ik bedoel de madeliefjes theorie lijkt mij geen slecht idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Carlos

Ik kan hier eigenlijk alleen maar bewondering voor hebben. Je weet er erg veel van SalonSocialist, misschien moet je er iets mee gaan doen? AIO?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 SalonSocialist

Beste Mensen,

Slechte enkele onderwerpen
intresseren mij daning voor een AIO schap,waaronder inderdaad paleoclimatolgie er 1 van is.

 • Vorige discussie