Onderzoek bewijst: Nederland evolueert toch verder. 75 procent zoekt “religie” in de wijsheid van ALLERLEI tradities en ideeën

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (21)

#1 Bismarck

Kweenie, ik lees toch dat 6/7e van de nederlanders ID-er is, dus nix evolutie.

 • Volgende discussie
#2 Dewy

@Bismarck
Grappig dat je dat zegt, vorig jaar was daar iets over in science gepubliceerd. Daar kwam uit dat 60% van de Nederlanders gelooft dat de evolutie theorie waarschijnlijk tot zeker waar is. Blijkbaar is er een grote groep die denkt dat er een soort van god bestaat die evolutie heeft geschapen. Wel valt op dat trouw de 25% in-de-kast-atheïsten (agnosten) niet noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

Uit het tweede artikel: Sinds het eerste God-in-Nederland-onderzoek, veertig jaar geleden, is het aantal katholieken en protestanten gehalveerd, van 60 naar 30 procent. Zes op de tien Nederlanders is buitenkerkelijk, en dat aandeel zal toenemen, want het kerkelijk ledenbestand vergrijst en jongeren zoeken hun heil elders. Als ze al zoeken.

Hoe kan het toch dat de politiek dit niet weerspiegeld?
En is de reli-revival dan toch niet aan de orde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JSK

Hoe kan het toch dat de politiek dit niet weerspiegeld?

De aanhang van de confessionele partijen is kleiner dan gedurende de periode 1946-1994, dus weet niet waar je je druk over maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@JSK: Correct volgens mij. Aantal zetels partijen met een duidelijke geloofsbasis (Cda, cu, sgp) is samen 49. Krap 1/3.
Aantal protestanten en katholieken samen is 30%. Klopt zo’n beetje wel dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 caprio

Mag ik die hopeloos verdwaaalde zielen als minst kwade het unitaristische universalisme aanraden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Unitarian_Universalism

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zazkia
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zazkia

6/7 ID’er?!?! En er zijn volgens tubantia 14% atheisten. Volgens mij wordt dit dubbele aantal gevormd door mensen die niet weten wat ID is. “Ja, natuurlijk heb ik un ID da es verplicht teugewordig”

Constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau vorig jaar september nog dat ondanks de kerkverlating godsdienstigheid en godsdienstige overtuigingen nog niet verdwijnen, het vierde tienjaarlijkse RKK-onderzoek ‘God in Nederland’ is daar niet meer zo zeker van. Het atheïsme rukt op in Nederland. Van zes procent in 1966, steeg het aantal atheïsten (zij die niet geloven dat God bestaat) in 1996 naar 10 procent en in 2006 naar 14 procent. Het geloof in een God die zich met ieder mens persoonlijk bezighoudt, leeft in de harten van 24 procent van de Nederlanders. In 1966 bedroeg dat aantal nog maar liefst 47 procent. Het aantal agnosten (zij die niet weten of God bestaat) is gegroeid van 16 procent in 1966 naar 26 procent in 2006. Het aantal ietsisten, zij die geloven dat ‘er wel iets is tussen hemel en aarde’, bleef de laatste tien jaar rond de 26 procent van de bevolking schommelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jacques Mattheij

95% van alle statistieken is onzin…

Overigens denk ik dat een hoop mensen die *wel* in evolutie ‘geloven’ (voor zover je een zo goed onderbouwde theorie nog geloven moet) *niet* in de politiek geloven, of zich in ieder geval niet zo makkelijk en bloc kunnen aansluiten bij een bepaalde partij.

Stemadvies van de kerk voor atheisten is er nu eenmaal niet.

Zonder hier nou meteen een debat voor/tegen evolutie van te maken vind ik het zelf eigenlijk best wel grappig dat dezelfde groep die structureel *niet* in evolutie ‘gelooft’ (de ouderen) maar wel in ‘god’ gelooft ondertussen voor heel veel van hun medicamenten afhankelijk zijn van door de evolutie theorie en de aanverwante vindingen geproduceerde medicijnen.

Beetje dubbel wel… Misschien een idee om alle medicamenten te labellen of ze wel of niet ondersteund zijn door Darwin et. al, dan maar naar de ‘creator’ ipv het ziekenhuis.

Maar goed dat we de eed van Socrates hebben….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HansR

@zazkia#7
Elke activiteit van de mens zal een gebiedje in de hersenen activeren. Zintuiglijke activiteit maar ook puur geestelijke activiteit. Dus ook als mensen zich spiritueel bezighouden zal er zonder twijfel een activiteit aan te wijzen zijn. Het zou me niet verbazen als Newton bij zijn denken over zwaartekracht hetzelfde gebied zou activeren.

Het feit dat hersenen actief zijn lijkt me geen bewijs van een afwijking noch van een god.

@Jacques Mattheij
Bedoel je niet Hippocrates?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Dewy

@7&10
Niet te vergeten, de evolutionaire wil tot onderweping: het god gen.

[img]http://shiftingbaselines.org/blog/images/praise.jpg[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HansR

@11
Ah, de wil tot onderwerping. Daar heb ik ooit het volgende over geschreven:

Omdat mensen individueel handelende wezens zijn die hun ei­gen individu [evolutio­nair] willen be­voor­delen, kan de hard­nek­kigheid van een of meerdere godsbegrippen onder de mensheid alleen worden verklaard als dit begrip nuttig is voor een of meer­dere indivi­duen. Gebruik van dit begrip is niet fy­siek, je kunt met God alleen geeste­lijk slaan. Het is dus een manipula­tief gebruik.

Het nut van God is dat als de mens een God accepteert, hij een­voudig bepaalde ge­beur­tenissen in zijn omgeving die hij niet kan verklaren aan God toe zal schrijven. Mensen kunnen dus allerlei din­gen doen en die aan God [laten] toeschrijven [ten gunste of ten koste van andere mensen].

Het is dus nuttig voor de mani­pulerende en de gemanipuleerde mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Dewy

@HansR 12

In grote lijnen zeg je ongeveer hetzelfde maar vanuit een negatievere invalshoek. Als atheïst ben ik voor wat betreft de postromeinse geschiedenis in Europa het voor een behoorlijk deel met je eens. Wel wil ik er bij aanmerken dat religie bij het ontstaan van vroege beschavingen ondanks wat donkere kanten een belangrijke en positieve rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de mensheid.

Nadat de mens werkelijk kennis begon te vergaren en religie zelfstandig een machtpositie in ging nemen zijn de problemen ontstaan die een negatieve invloed hadden en hebben op de ontwikkeling van de mensheid in het geheel maar globaal gezien vaak weer niet voor de aanhangers van de dominante religie. Evolutionair voordeel op grote schaal. Dat religie alleen nuttig is voor de manipulerende en de gemanipuleerde mens is een erg middeleeuwse kijk op de geschiedenis. Liegen, bedriegen en manipulieren is door het evolutionaire voordeel dat dit heeft opgeleverd een onderdeel van de mens geworden, daar hoef je niet religieus voor te zijn (geweest).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 HansR

@Dewy
Wel wil ik er bij aanmerken dat religie bij het ontstaan van vroege beschavingen ondanks wat donkere kanten een belangrijke en positieve rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de mensheid.

Absoluut eens.

…is een erg middeleeuwse kijk op de geschiedenis.

Absoluut oneens. Maar dat gaat voor deze mooie zondagmiddag toch wat te ver. Ik denk dat er voldoende argumenten te geven zijn, maar ik laat het echt voor nu, die het argument naar de moderne tijd door kunnen trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Stijn

Toch begrijp ik niet helemaal of dit onderzoek nu nieuws bevat. Godsdienstsociologen gebruiken al jaren een tweetal termen om de verhouding van veel Noordwest-Europeanen tot de kerk te beschrijven:

1. Dat veel mensen er alleen iets mee hebben quand les cloches sonnent pour eux: Bij geboorte, huwelijk en dood;

2. en algemener wordt vaak de quote believing without belonging gebruikt: Mensen geloven wel van alles, maar willen dat niet vertalen naar een verbinding aan een kerkgenootschap.

Die twee trends lijken zich door te zetten, en omdat de kerken grotendeels vergrijsd zijn wordt hun aandeel langzaam kleiner.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@8: Daar concludeerde ik het ook kort door de bocht uit: 14% atheist, de rest (6/7)gelooft dus wel ergens in. Dat zijn DUS ID-ers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Stijn

@ Bismarck:
Waarom zouden alle niet-atheïsten ID-ers moeten zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@17: Omdat er een iets is die de evolutie stuurt natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Rik

Ik denk niet er een reli-revival is. Wel is er met dit kabinet een revival van Christelijk geneuzel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Henrik

[img]http://jackbaty.com/files/2006/04/files/darwinfish.png[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Stijn

@ Bismarck #18

Aannemen dat de evolutie niet alleen maar toeval is, betekent nog niet aannemen dat er een design achter zit op de manier waarop ID dat meestal presenteert.

Het woordje ‘DUS’ in #16 lijkt me wat kort door de bocht.

 • Vorige discussie