OM onderzoekt uitspraken Wilders

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (61)

#1 Stijn

Jammer.

Ik ben het met Elsbeth Etty (gisteren in de NRC) eens dat Wilders de uitspraken doet om de grenzen op te zoeken en, zo gauw hij teruggefloten wordt, te gaan klagen dat je niet alles mag zeggen.

Negeren was beter geweest.

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Wilders is een Peilingenhoer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@Stijn: Cordon Sanitair?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Odoakerston

Gordon sanitair?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Spuyt12

Precies. Ik sta ook ambivalent t.o.v. de actie. Echter, Obscura heeft wel een punt dat je sommige dingen niet kan/mag negeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

Niks cordon sanitair, niks verzwijgen.

Als je denkt dat iemand grenzen overschrijdt dan dien je een aanklacht in. Zo zit het systeem in elkaar. Als Wilders uitspraken doet om grenzen op te zoeken moet je wel toetsen of die grenzen niet overschreden worden.

Zwijgen laat een eventueel gezwel verder rotten.
Idem voor cordon sanitair.

Gewoon toetsen. Als er niets te vervolgen is is er ook niets aan de hand. Maar als hij daadwerkelijk te ver gaat moet dat wel gedetecteerd worden. Er is in elk geval aanleiding. Aangeklaagd worden is geen schande in een rechtstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Stijn

Sommige mensen zoeken de aanklacht op in de hoop er electorale winst uit te halen. Die zit je meer dwars door ze hun aanklacht niet te gunnen, dan door het spelletje mee te spelen. Ik denk dat dit zo’n geval is.

Wilders wil aandacht, meer is het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

Tja, @Stijn, misschien. Maar dan is het het kiezen tussen twee kwaden. Ik ben in elk geval dan voor de keuze van openheid en toetsing binnen het door ons gekende rechtssysteem. Hoe beperkt en tekortkomend dat systeem wellicht ook is. Het is het enige dat we hebben.

Maar wellicht moet je pas aanklagen na de verkiezingen al weet ik niet of je dan te laat bent. Daarbij weet ik niet wat zijn eventuele status als kamerlid op een eventuele terechtwijzing voor gevolg heeft. Een jurist in de zaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 TRS

LOL @ Odoakerston

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 TRS

Blijft trouwens vreemd, een wet waarvan je nooit precies weet of je haar overtreedt of niet, en dus ook niet weet wanneer je wel/niet strafbaar bent.
Was een van de uitgangspunten van onze wetgeving niet: rechtszekerheid?

http://rechten.eldoc.ub.rug.nl/FILES/departments/Algemeen/Recht1/2005/gelijkheidsbeginsel/Art_Bestwet_-_Gelijkheidsbeginsel.pdf#search=%22rechtszekerheidsbeginsel%22

“Bij het rechtszekerheidsbeginsel moet dan een onderscheid worden gemaakt tussen een materiële invulling en een meer formele invulling van het rechtszekerheidsbeginsel. De materiële invulling draait om de kenbaarheid van de norm en het vertrouwen bij de burger dat de norm wordt toegepast. Met het vastleggen van de norm in de wet is deze voor een ieder kenbaar. Dit wordt bereikt door de duur en de openbaarheid van de wetgevingsprocedure waarin de norm tot stand komt. De kenbaarheid van de norm maakt het dan mogelijk dat de burger zijn gedrag op de norm afstemt (Witteveen, 1991). In de formele variant mondt het rechtszekerheidsbeginsel uit in de eis dat de rechter uiteindelijk in staat moet zijn om vast te stellen wat in een concreet geval rechtens is. Rechtszekerheid draait in de formele variant niet om de kenbaarheid van de norm tegenover de burger, maar om de duidelijkheid ervan.
De vraag is dan hoe de rechtszekerheid, in beide varianten, gewaarborgd kan worden wanneer wetgeving vager wordt. Meer open normen, oftewel meer ruimte voor het uitvoerend bestuur, en meer eigen verantwoordelijkheid bij de burger met daarbij de aanvaarding van ongeschreven burgerplichten, zijn zowel in materieel als in formeel opzicht in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Eijlander (2004) wijst daar in zijn bespreking van het WRR-rapport al op voor wat betreft het gebruik van open normen in wetgeving.”

Is er een jurist in de zaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HansR

Da’s een mooie @TRS.

Aanvullend kan die jurist dan ook nog even kijken naar het gelijkheidsbeginsel want blijkbaar zijn politici [in verkiezingstijd] ongelijk aan andere burgers: ze mogen blijkbaar meer zeggen [in verkiezingstijd].

Het log van GC zegt : De kans op vervolging is echter gering, omdat politici ‘veel meer bandbreedte’ krijgen in verkiezingstijd, aldus het Anti-Discriminatie Bureau.

Lead by example is mij altijd geleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JSK

Uh… we zitten op de Turken te zeiken dat ze genocide-erkenners de bak gooien, doen we nu niet precies hetzelfde? Hoe kan iemand met woorden – buiten smaad en laster – ’te ver gaan’, in gerechtelijke zin?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Tim

Je mag toch zeker zeggen wat je wilt ? Wat zullen we nou krijgen. Dit is weer typisch die gedachtenpolitie die andersdenkenden de mond wil snoeren.
Hierdoor heb ik zo’n diepgewortelde haat tegen die hele linkse kliek gekregen.
Wilders heeft van A tot Z gelijk. Een tsunami van islamisering. Een islamitisch ziekenhuis zelfs. Een handenweigeraar in een jurk en met een pet op.
Die onbeschofte lulhannes zat vorige week bij Pauw en Witteman, maar denk je dat hij het fatsoen had om dat idiote mutsje van zijn luizenkop tye halen ? Welnee.

We gaan Wilders nog hard nodig hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Think Tank

@Tim: zijn stellingen missen elke onderbouwing (aantal moskees bijvoorbeeld) en gebruiken dreigende taal (tsunami) die buiten proportie is. Het ontkennen van een bestaan van gematigde islam is natuurlijk kul en bangmakerij.

Dat islamitische ziekenhuis is door een Nederlands zakenman voorgesteld. Nu jij weer.

http://www.nu.nl/news/834643/12/'Eerste_islamitische_ziekenhuis_in_Rotterdam‘.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@13: Ah natuurlijk, het links dat mensen het zwijgen oplegt via allerlei wetten natuurlijk. Ik kan me vergissen, maar ik dacht toch echt dat het de huidige rechtse regering was die met het idee kwam om terrorisme verheerlijken of vergoelijken te verbieden. Maar dat is natuurlijk iets heeeeeeel anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Tim

De beroemde socialisten uit de vorige eeuw, zoals Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, de Sovjet-clan, ze wisten allemaal precies hoe ze anderen de mond moesten snoeren. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Dus de linkse ambities om uiteindelijk de goedgekeurde meningen te laten klinken zijn duidelijk.
Anderen de mond snoeren, het liefst met de wet in de hand, om vervolgens met de rechtsstaat aan te komen. Zo werkt dat.
Maar het volk kotst van die politiek correcte meningen. Van het niet mogen benoemen van de waarheid.
Dat heeft in België het Vlaams Belang groot gemaakt. En dat zal er hier te lande uiteindelijk voor zorgen dat er weer een rechts kabinet komt.
Let op mijn woorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Eric

Tim: Hitler was een nationaal-socialist, da’s toch echt wat anders. En Videla, Stroessner, Pinochet, Mussolini en nog een rijtje van die namen waren enorm voor vrijheid van meningsuiting? Maar goed, simpele redeneringen moet je niet gaan nuanceren, dan zit de waarheid maar in de weg. Gut, wat doet dat me ineens aan Wilders denken zeg…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Tim

Ja, het duurt nooit lang voordat er iemand komt die weer niet beters weet te zeggen dan dat ik dom ben. En Wilders natuurlijk ook. Dom en ongenuanceerd.
Zo ken ik jullie weer.
Leg eens uit wat precies het verschil is tussen een socialist en een nationaal socialist. (behalve natuurlijk het nationalistische trekje) Want het is toch wel knap verwarrend.
En beste Think Tank, of iemand zijn meningen onderbouwt is toch niet zo relevant bij de discussie of je iemand voor zijn uitspraken moet vervolgen ?
Bovendien, een tsunami van islamisering, wat is daar nu kwetsend aan ? Had hij moeten zeggen een golf van islamisering.
Als je kwaad wilt kun je altijd wel een aanleiding vinden om iemand te belasteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Tim

Overigens Aboe Jahjah gaf zelf toe dat hij zijn organisatie niet langs religieuze maar langs etnisch Arabische lijn wilde ontwikkelen. Verder noemde hij zich verderop in het interview een socialist.
Toen ik vervolgens de SP verweet dus een nationaal-socialist in de gelederen te koesteren, werd men boos en stelden ze dat ik zaken verdraaide !
Vraagje aan de kenner: Is Abou Jahjah een nationaal-socialist ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Crachàt

Tim, die weet waar het ‘volk’ van kotst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Oplawaai

Tim, als je niet weet wat het verschil is tussen socialisme en nationaal-socialisme, begin hier eens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_socialisme

http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme

Af en toe eens iets opzoeken voor je wat roept kan verstandig zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Yevgeny Podorkin

Van het niet mogen benoemen van de waarheid.

# Tim 16
Kan jij benoemen dus,..ik niet,..vertel es puntsgewijs wat de waarheid is dan….doe es gek…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Tim

Beste Oplawaai, je bedient me op mijn wenken. De link die jij geeft spreekt van een aanzienlijke groep wetenschappers die het nationaal-socialisme als een vorm van socialisme zien. Hitler was ok anti-kapitalistisch en wilde een grote verzorgingsstaat.
Maar goed, waar het om ging was dat Wilders blijkbaar niet mocht spreken over een tsunami van islamisering.
Omdat onverdraagzame types vinden dat zelfs dát al te ver gaat.
Nou, ik vind Wilders een verademing.
En als er ergens tegen geprotesteerd zou moeten worden dan zijn het de onophoudelijke bedreigingen aan zijn adres. Dát is pas ziek.
Nee, Nederland verraderslans. In WO-2 zijn de Joden nergens zo definitief van het toneel verdwenen als hier. Vaak met behulp van de laffe Nederlanders die bij de Duitsers in het gevlei wilden komen.
Nu buigt een flink deel van het volk voor de terreur van de islamisten om de islmitische inquisitie gunstig te stemmen.
Staat de Deense ambassade weer in de fik ? En vinden we dat weer eigen schuld ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Tim

Sorry voor de tikfouten. Dat komt van boosheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 ALO

Ik mak allen tikbouten van de laach.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 larie

Bloemetje voor ALO:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 SciInv

Die redeneertrant, dat bloemrijke, doch ietwat kromme taalgebruik, de stortvloed aan emoties: Tim is Leon Likud!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 JSK

Nouja, hij (Tim) heeft wel een punt: iemand geeft een mening, zonder tot haat aan te zetten (dus de gebruikelijke Bismarckiaanse drogreden van #15 is niet van toepassing), en hier wordt min of meer opgeroepen tot zijn arrestatie. Beetje merkwaardig.

stellingen missen elke onderbouwing (aantal moskees bijvoorbeeld) en gebruiken dreigende taal (tsunami) die buiten proportie is.

Ja nou en? Iedereen heeft toch het recht ‘ononderbouwd’ zijn mening te spuien? Alsof Jan Marijnissen zich laat storen door enige feiten als ie weer zijn klaagzang over marktwerking laat horen, kom nou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Think Tank

@Tim: Wilders is door een aantal idiote extremisten bedreigd. Dus daarom mag Wilders een grote groep mensen die niets met die extremisten te maken hebben bruskeren en leugens over ze verspreiden?

De waarheid mag gezegd worden zeg je. Onderbouw dan eens – wat Wilders nalaat – waarom er geen gematigde islam bestaat, waarom het een gewelddadige religie is (en waarom zijn judeo-christelijke niet), waarom er teveel moskeeen zijn, etcetera.

Als je claimt een waarheid te spreken die voor de rest van de wereld niet evident is, moet je je woorden kunnen bewijzen. En anders moet je je mond houden of gestraft worden voor het verspreiden van leugens. Als iemand landelijk beweert dat jij bv. steelt terwijl daar niks van klopt wil jij toch ook dat ie gedwongen wordt dat te bewijzen of op te houden?

Als je claimt dat er verhoudingsgewijs veel mensen met een moslim-achtergrond zijn die crimineel zijn, zeg ik: klopt. Daar hebben we cijfers van. Als je claimt dat dat door hun religie komt zeg ik: kom es met een bewijs. Een andere reden kan zijn dat die religie samenvalt met veel arme mensen en slecht onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt etcetera. Als je ook maar iets begrijpt van solide bewijsvoering weet je dat je alle mogelijkheden moet onderzoeken. Als je dat niet weet, ben je inderdaad dom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Tim

Die hooghartigheid, die vooringenomenheid, dat studentikoze, dat is zo typerend voor de huidige generatie socialisten. Neerbuigend naar eenieder die een andere mening is toegedaan. Arbeiders herkennen zich er al lang niet meer in.
Meer een “life-style” voor de beoefenaren van de nutteloze socio-wetenschappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Think Tank

@JSK: het gaat hier wel om mensen en niet om een of andere moeilijke economische issue waar we bewijs voor en tegen voor hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Think Tank

@30: kom es met argumenten i.p.v. meningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Yevgeny Podorkin

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Yevgeny Podorkin

Geef es antwoord aan oom Think Tank en mijn #22 Tim!,…kom op!,…anders ga je misschien de boeken in als een appelgebakkie met een tsunami aan boter op je hoofd….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Bismarck

@28: Niet scheef gaan meten! Mensen met een tsunami van islamisering bedreigen en diezelfde islam een religie van geweld noemen lijkt me meer aanzetten tot haat dan het goedpraten van terrorisme. Niks drogreden dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Tim

Argumenten ? Kijk om je heen. Je hebt toch hoop ik geen stront in je ogen. Wie niet inziet dat de islam een fascistoïde religie met imperialistische pretenties is, die heeft vanaf 1979 zitten slapen.
Trouwens podorkin, zou je dat hooghartige toontje eens willen dimmen ! Stuk stront dat je bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Stijn

Kijk, dat zijn tenminste nog eens argumenten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Spuyt12

Ik ben ook onder de indruk. Tegen huzarenstukjes als “Kijk om je heen”, “geen stront in je ogen”, “vanaf 1979 zitten slapen” en “Stuk stront dat je bent” is geen kruid gewassen.

Waarlijk het toonbeeld van een gedegen opgezet betoog. Opbouw, bewijsvoering en conclusie. Ik stel voor deze reactie in op te nemen in diverse schoolboeken zodat onze jeugd dit als lichtend voorbeeld zal gaan zien.

/cynisme

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Tim

Mensen als Podorkin verdienen geen inhoudelijke reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 mescaline

En mensen als ik ? Ik ben toch ook wel benieuwd naar je inhoud @Tim.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Chinaman

“afbraak verzorgingstaat”
“uitverkoop van Nederland”
“de tegenpartij”

Wie kan bovenstaande even netjes onderbouwen en daarbij verdedigen dat dat geen aanzetten tot haat is? (rechts)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Think Tank

Dat kan ik niet. Dit is verkiezingsretoriek van de SP neem ik aan. Stemmingmakerij, zeker. Maar aanzetten tot haat? De opmerkingen van Wilders zijn tegen een bepaaalde bevolkingsgroep gericht, wat in strijd kan zijn met wetten tegen discriminatie en haatzaaiing. SP richt zich tegen andere politieke partijen, dat is toch op zijn minst een belangrijk nuance-verschil.

Stel dat beide meningen waar zijn. Het gevolg in het ene geval is dat je VVD/CDA stemmers gaat mijden. In het andere geval ga je elke islamiet in de gehele wereld mijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Chinaman

art. 137d. Aanzetting tot discriminatie enz. bevolkingsgroep
1.Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homosexuele gerichtheid, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie.

Het liberale/kapitalistische gedachtengoed als levensovertuiging?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Pelayo

@Bismarck#35

Niet scheef gaan meten! Mensen met een tsunami van islamisering bedreigen.

Wilders *bedreigt* niet met een tsunami van islamisering.
Hij zei dat hij met de aanwezigheid van steeds meer moslims een tsunami van islamisering in Nederland *vreest*.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 SalonSocialist

@Chinaman,

Het moge duidelijk dat de verzorgingsstaat aan verandering onderhevig in het algemeen en in het bijzonder de laatste jaren. Mensen die waarde hechten aan het overeind houden van de verzorgingsstaat zoals Nederland deze kende zullen dan ook spreken van een versombering of zelfs afbraak van de verzorgingsstaat.
Het moge duidelijk zijn dat ‘afbraak van verzorgingstaat’ als slogan tegen het ingezette proces ageert. Ik kan mij dan ook moeilijk voorstellen dat zo’n slogan gedifinieerd kan worden als aanzet tot haat.

Overigens, wat ik kwalijker aan de woorden van Wilders dan de golf van Islamisering zijn de woorden waarbij meldt dat ‘hun gedrag voort vloeit uit hun relgie en cultuur verwijzende naar het feit dat 1 op de 5 jongeren geregistreerd zou staan bij de politie. Hierbij verondersteld hij mijnsinzins dat het beleden religie direct verband houdt met criminaliteit. Ik ben van mening dat wilders zich hier op glad ijs begeeft aangezien je op die manier een grote groep mensen over één kam scheert. Ten tweede slaat hij de sociale achtergrond van de geregistreerde jongeren over en dat is wat ik mis in zijn verhaal.

@Tim 23

Laat ik voorop stellen dat de bedreigingen aan het adres van Wilders inderdaad moeten stoppen. Echter, ik vind het niet kies om de situatie tijdens de WO2 te verglijken met het achterwege laten (in jouw ogen) van kritiek op moslims. Het harde regime dat heerste gedurende WO2 in Nederland staat in geen verhouding met het zogenaamde defaitisme waar Nederland nu mee kampt.
Het is anno 2006 makkelijk roepen dat Nederland voorop stond met het afvoeren van de Joden, om bij de Duitsers een wit voetje te halen, maar om dan vervolgens de verglijking door te trekken dat ‘een deel van volk ‘ buigt om de Islamistische Inquisitie gunstig te stemmen slaat de plank toch volledig mis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Chinaman

@SalonSocialist
Typisch stukje linkse retoriek die je nu weer bezigt. Er wordt niets afgebroken, maar eerder anders ingericht. Verbouwing zou een beter woord zijn. Geeft het ministerie van Sociale Zaken dan helemaal niets meer uit? Wat is nu eigenlijk het percentage van wat er minder wordt uitgegeven?

Bij immigratie wordt trouwens wel vaker gesproken over golven. Met golven werd Europa overspoeld door de Aziatische horden. Als je het dan hebt over de grootste immigratie golf van de laatste 500 jaar mag Tsunami niet? Buiten dodelijk is een Tsunami ook gewoon een erg grote golf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Spuyt12

Het gebruik van Tsunami heeft sinds de ramp in Azië een catastrofale bijsmaak.

Een golf hoeft niet per definitie slecht te zijn. Een Tsunami is dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Chinaman

Verdorie,

Ik moet de krant in de gaten gaan houden welke woorden die ik nu gebruik morgen misschien niet meer mogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 su

@Tim:

Leg eens uit wat precies het verschil is tussen een socialist en een nationaal socialist.

Stel dat Wilders zijn partij de Nationaal-Liberalen of iets dergelijks had genoemd. Zijn wortels liggen weliswaar bij de Liberalen, maar de partijpunten die de boventoon voeren en het gezicht van de partij bepalen zijn sterk nationalistisch op het xenofobe af. Je kunt je denk ik in zo’n situatie voorstellen dat een traditionele Liberaal hier weinig mee op heeft en de Liberale grondslag van zo’n partij op zijn minst discutabel zou vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Spuyt12

@Chinaman: Is dat nieuw? Sommige woorden raken door de geschiedenis uit de gratie als “positief woord”. Denk aan Swastika.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Chinaman

@Spuyt12
Tuurlijk, maar het is toch vreemd dat ik het dag 1 vrolijk heb over Swastika’s, niemand die het gek vindt, en dag 2, als jij hetzelfde doet, jij daarvoor strafrechtelijk wordt vervolgd. Dat is natuurlijk je reinste rechtsongelijkheid.

Dat is ook meteen problematisch. Je hebt het direct over het strafrecht. Je weet wel, gevangenisstraf, dikke boetes voor moordenaars, dieven, etc. etc. Maximaal 1 jaar cel voor een uit de kluiten gewassen golf vind ik persoonlijk wat overdreven.

Swastika is volgens mij trouwens in India nog prima te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Chinaman

@Spuyt12
Afbreken heeft ook een hele positieve bijsmaak, of smaken moeten verschillen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Yevgeny Podorkin

Idioten als Wilders trachten in te spelen op de angst voor álles wat de karig bedeelde geest onbekend en vreemd voorkomt en mee te slepen in een Tsunami van emotionele vooroordelen. Vinden een gehoor bij de blaaskaak aan de kassa van de supermarkt die met de telefoon aan het oor de bolle uitpuilende winkelwagen staat leeg te pleuren en ”vrouwtje” scheldend op de caissière dat het niet snel genoeg naar de zin gaat onderwijl trachtend om een om verrassingsei gillend zoontje in bedwang te houden,…of bij diegene die álle buren eng vindt bij gebrek aan allochtonen,…of bij de succesvolle zakenman die in bentley kankerend op rondhangende luie Marokkanen door de stad rijdt terwijl hij zélf zit te springen om personeel maar te besodemieterd ze een baan te geven.

Maar verder dan dit zal hij niet geraken denk ik.Wilders is géén Hitler of Stalin en zéker geen Fortuyn en zal zich netjes aan de wet houden hooguit wat grenzen opzoeken. Hij heeft daarnaast over andere zaken niets maar dan ook niets zinnigs te melden. Neemt niet weg dat je moet voorkomen dat die idioten iédereen a.h.w. gijzelen. Voorkom dat een handvol idioten het voor elkaar krijgen een héél stadion en vervolgens de sport naar de ratsmodee te helpen of een heel land mee te slepen in een zinloze oorlog.

Je moet er wel ”iets” tegenover zetten!,..anders ga je zélf uiteindelijk tóch een keer de kuikenbak in. Een soort van sterk verbond zeg maar met inspirerende leiders,… en de dommen en idioten maar laten schreeuwen en daarna een aai over de bol,….moeilijk misschien maar,..ik weet het anders ook niet….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Chinaman

Leuk!

Idioten als Marijnisse trachten in te spelen op de angst voor álles wat de karig bedeelde portemonnee onbekend en vreemd voorkomt en mee te slepen in een uitverkoop van emotionele vooroordelen. Vinden een gehoor bij de blaaskaak op het stoepje voor zijn sociale huurwoning/kraakpand die met de telefoon aan het oor het middagkrat bier zit leeg te zuipen en ”vrouwtje” scheldend op de mensen in het villawijkje ernaast waar doordeweeks overdag nooit mensen thuis zijn om de Herbalife producten af te nemen onderwijl trachtend om een om frikadel gillend zoontje in bedwang te houden,…of bij diegene die álle buren eng vindt bij gebrek aan kapitalisten,…of bij de heroïne spuitende zwerver die op gestolen fiets kankerend op het asociale kapitalistische winkelend publiek terwijl hij zélf zijn ouders aan de bedelstaf heeft gekregen door alles van ze te jatten dat las en vast zit.
Maar verder dan dit zal hij niet geraken denk ik. Marijnisse is géén Mao of Stalin en zéker geen Fortuyn en zal zich netjes aan de wet houden hooguit wat grenzen opzoeken. Hij heeft daarnaast over andere zaken niets maar dan ook niets zinnigs te melden. Neemt niet weg dat je moet voorkomen dat die idioten iédereen a.h.w. gijzelen. Voorkom dat een handvol idioten het voor elkaar krijgen een héél stadion en vervolgens de sport naar de ratsmodee te helpen of een heel land mee te slepen naar een economische vitaliteit van Mali.
Je moet er wel ”iets” tegenover zetten!,..anders ga je zélf uiteindelijk tóch een keer de kuikenbak in. Een soort van sterk verbond zeg maar met inspirerende leiders,… en de dommen en idioten maar laten schreeuwen en daarna een aai over de bol,….moeilijk misschien maar,..ik weet het anders ook niet….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Yevgeny Podorkin

Hij’s fijn Chinaman!

Maar,.. ik geef het je te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Chinaman

Och.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Think Tank

@Chinaman: je hebt natuurlijk een punt. Elke politicus is een beetje demagoog. Maar als ze over de schreef gaan, zoals in mijn optiek Wilders doet, mag de wet erbij gehaald worden om hem terug te fluiten. Grenzen opzoeken ok, grenzen overschrijden straffen. Weet iedereen waar ie staat. En uiteindelijk mag er best veel. Maar het kan zeker geen kwaad dat af en toe te toetsen aan de wet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Chinaman

@Think Tank

In jouw ogen gaat Wilders over de grens? Wedje doen? Ik zet 100 euro in dat Wilders niet veroordeelt zal worden voor het zaaien van haat vanwege de aangifte waar we nu over spreken. Poltitie onderzoekt, OM bestudeert en seponeert. Het zal niet eens voor de rechter komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Spuyt12

Denk ik ook. Maar het signaal mag toch worden gegeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Yevgeny Podorkin

Overigens Chinaman #53,….ik vind de grondhouding van de SP, hoewel ik ze persoonlijk iets té utopisch en Marijnissen de laatste tijd iets té draaikonterig vind en niet op ze zal stemmen,.overwegend positief. In tegenstelling tot die eenkennig en eenzijdig en zuur negatief orerende gefermenteerde blaaskapel van een Wilders…maar is maar een mening uiteraard….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Obscura

@ Chinaman
Ook ik, de aangever bij justitie, heb er angst voor dat het OM niet vervolgt.
Maar is dat een goede ontwikkeling?
Mogen politici leugens verspreiden en symboolwoorden misbruiken om angst aan te jagen en haat te zaaien?
Hoe komt het toch dat de tijdgeest dit tegenwoordig toelaat?
Niemand kan toch met droge ogen beweren dat ons land ‘overspoeld’ wordt door islamieten die onze cultuur overnemen en alles naar hun hand zetten? Niemand kan toch beweren dat ALLE moslims gewelddadige en terroristische inborst hebben?
Geert Wilders, politicus en voor sommigen een voorbeeld, verspreidt deze leugens. Gaarne correctie als iemand vindt dat dit WEL waar is. Met zinvolle argumenten, dus niet een incident over handen-schudden of een enkele gek met een wapen.
De vraag is nu of hij haat zaait. Ik zeg van wel. Ik sta ik nauw contact met extreem-rechtse jongeren die dit voor waar aannemen en waarbij hun haat tegen buitenlanders groeit.
Ik hoop van harte dat het OM inziet dat er een grens is overschreden. Het gif dat Wilders verspreidt moet stoppen.

 • Vorige discussie