NOS moet verantwoording afleggen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Sargasso geeft regelmatig ruimte aan gastbijdragen. Eén email naar de redactie met daarin een postenswaardig stuk is vaak voldoende. Vandaag plaatsen wij een bijdrage van C. van der Laan die een brief aan de Ombudsman schreef.

Geachte Ombudsman,

Eindelijk heeft de NOS een Ombudsman en dat is een goede zaak. Na jaren van kritiek op het functioneren van de NOS en haar geringe bereidheid tot daadwerkelijke verantwoording om maar te zwijgen van een serieuze discussie en openlijke zelfreflectie over haar handelwijze is nu een begin gemaakt met een meer transparante en openbare toetsing aan bij wet en deels zelfopgelegde uitgangspunten. Toegegeven, er is de Raad voor de Journalistiek, maar die wordt een papieren tijger genoemd en heeft een imagoprobleem, zo zijn bestaan al bekend is en serieus wordt genomen.

Bij een flinke minderheid van de bevolking is er wantrouwen jegens de media en niet in de laatste plaats waar het de openheid en objectiviteit betreft. In de recent gehouden enquete 21 minuten.nl komt dit nogmaals naar voren (pag. 65 van eindrapport).

De NOS heeft zich in de afgelopen jaren niet bepaald populair gemaakt bij groepen en individuen die kritische vragen hadden over haar neutraliteit en haar selectie en duiding van nieuwsonderwerpen. Vele malen heeft de NOS toegezegd hierover in discussie te treden, maar evenzo vaak werden deze toezeggingen niet nagekomen of werden schamele pogingen tot discussie al weer gauw afgebroken. In zekere zin was steeds sprake van een milde vorm van autisme.

Dit draagt natuurlijk niet bij aan het imago van een nieuwsinstituut dat, als onderdeel van een pluriforme publieke omroep, midden in de samenleving moet staan en zichzelf moet onderwerpen aan voortdurende en openbare verantwoording. De NOS krijgt door deze opstelling steeds het nadeel van de twijfel en dat vertaalt zich in blijvende en hardnekkige oordelen over haar neutraliteit en pluriformiteit.

Maar de tijden lijken te veranderen en dat is goed. Niet alleen is er nu een Ombudsman, maar ook heeft Minister Plasterk voorstellen gelanceerd die aangeven dat de NOS voortaan aantoonbaar en in alle opzichten intern pluriform moet zijn op basis van een instrument waarmee dat kan worden vastgesteld en zal er (zeer waarschijnlijk) ook sprake zijn van een maatschappelijk verankerde programmaraad. Dit is te lezen op pag. 16 van de brief die op: www.minocw.nl/ministerplasterk/nieuws/..

Alles beweegt zich nu naar een systeem waarin verantwoording en transparantie het hoogste goed worden en dat is een geweldige ontwikkeling. Maar er is een probleem. Met de instelling van een Ombudsman door de NOS zou je verwachten dat ook meteen wordt afgerekend met de geslotenheid die de NOS zo lang heeft kenmerkt. Maar wat zien we? De Ombudsman betracht zelf niet heel veel openheid. Waarom zien wij bijvoorbeeld niet alle binnengekomen klachten op de NOS website? Waarom zien wij niet welke klachten er wel en niet in behandeling worden genomen en op basis van welke gronden dat gebeurt? Waarom legt de Ombudsman geen verantwoording af over gemaakte keuzes om bepaalde klachten wel en andere klachten niet te behandelen in zijn columns? Het zijn terechte vragen die bij uitblijvende beantwoording wederom voeding geven aan de gedachte dat de NOS een onneembare vesting van geslotenheid is. Waarom stelt de ombudsman niet zelf onderwerpen aan de orde? Onderwerpen die al tijden worden aangesneden door kritische burgers die met serieuze vragen rondlopen over de handelwijze van de NOS? Waarom stelt de Ombudsman geen openbaar forum in waar deze onderwerpen kunnen worden geplaatst en waar er door hem op kan worden gereageerd?

U begrijpt dat ik graag antwoorden wil op deze vragen en uiteraard ook dat dit leidt tot een aanpassing van uw werkwijze. Ik verzoek u dan ook om deze brief te beantwoorden en u te verantwoorden.

Deze brief zal aan diverse kranten en fora ter publicatie worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

C. van der Laan
Rotterdam

Reacties (111)

#1 bvdbos

De NOS heeft zich in de afgelopen jaren niet bepaald populair gemaakt bij groepen en individuen die kritische vragen hadden over haar neutraliteit en haar selectie en duiding van nieuwsonderwerpen.

Geschreeuw van de GS-ers over Linkse Kerk en Staatsomroep??? Als je de reacties op GS leest dan hoop ik niet dat een minister of de NOS hun beleid hierop gaan aanpassen… Verder hoor ik weinig klachten over de NOS, behalve die van Astrid maar zij richt zich niet specifiek op de NOS maar op alle nieuws-media…

 • Volgende discussie
#2 Eric

Het is het aloude gezeur dat de media zo links zijn. Over Hart van Nederland, GS, De Telegraaf en HP/De Tijd wordt nooit zo’n poeha gemaakt.

Kritisch zijn over de verslaggeving is prima, maar het wordt doorgaans omgedraaid. Als beginstelling wordt genomen dat de media links zijn – en opvallend genoeg schijnt dat ook altijd per definitie “onbetrouwbaar” te betekenen. Vervolgens moet de NOS het tegendeel gaan *bewijzen*. Wat dat betreft zegt een van de eerste zinnen genoeg:“Na jaren van kritiek op het functioneren van de NOS en haar geringe bereidheid tot daadwerkelijke verantwoording om maar te zwijgen van een serieuze discussie en openlijke zelfreflectie”. Het oordeel is er al, en of de Ombudsman maar eens het tegendeel wil bewijzen. En dan nog wordt dat bij voorbaat als een “kleine stap” aangemerkt.

De verwijzing naar 21minuten.nl vind ik eerlijk gezegd nogal zwak. Jottem, een onderzoek! Maar wel op z’n Maurice de Honds. Simpele vragen waar geen enkele nuance naar voren komt. Ja, in de toelichtingen, maar polls zijn per definitie onbetrouwbaar. Over dezelfde onderwerpen kunnen alle bureau’s de antwoorden krijgen die de opdrachtgevers verwachten, simpelweg door de vraagstelling van enige verontwaardiging te voorzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 ijsbrand

Bij een flinke minderheid van de bevolking is er wantrouwen jegens de media en niet in de laatste plaats waar het de openheid en objectiviteit betreft.

Namen, rugnummers, details. Kritiek met een dergelijk abstractieniveau komt over als zielloos geklaag van een geborneerde geest. Waarover moet er meer aandacht komen, waarover minder? En hoezo dan wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Basszje

En wel hierom!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 S’z

Mijn naam is C. Van der Laan en wel hierom ;-) … was ook mijn eerste reactie ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

@ 4 en 5
LOL, zo ook bij mij…

Daarnaast is kritisch zijn prima maar: verantwoording en transparantie het hoogste goed worden en dat is een geweldige ontwikkeling. getuigt niet van inzicht hoe eea. werkt. Als hij vervolgens zich boos maakt over een niet functionerende ombudsman denkt hij ergens zijn gram te kunnen halen. Hoe simpel.

Kan de ombudsman van Sargasso misschien even duidelijk maken wat een postenswaardig stuk eigenlijk is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mula

@ ijsbrand mijn rugnummer is 666 / mijn naam is mula
kritikek: pak eens een willekeurige colum van de nrcombudsman, is wel een aardig uitgangspunt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Thijs de Poedel

@1,2,4,5′

Dit zijn nu goede inhoudelijke reacties. Kritische volgers van de NOS afserveren als Cor van der Laak-typen en GS-lezers. Gebrek aan argumenten??

Eric schrijft: “Het is het aloude gezeur dat de media zo links zijn. Over Hart van Nederland, GS, De Telegraaf en HP/De Tijd wordt nooit zo’n poeha gemaakt. ” Dat zijn media die niet uit publieke middelen worden betaald. De NOS wel, dus moet de NOS verantwoording afleggen. Zo simpel is dat. Het is nu geslotenheid troef.

Ga nu niet zeggen dat er bij de NOS geen voorkeur is voor links want die is er wel. Laroes is er in het verleden ronduit vooruit gekomen. Hoe kritisch waren de berichten en rapportages van de NOS over Balkenende II en III, hoe tegemoetkomend en welwillend is de berichtgeving over Balkenende 4 nu.

De opmerking over openheid van de NOS-ombudsman is wel terecht. De nationale ombudsman geeft ook inzicht in de door hem behandelde zaken, waarom de NOS-ombudsman dan niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 JSK

Wat leuk, een artikel met enkel slogans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 JSK

@Poedel:

Ga nu niet zeggen dat er bij de NOS geen voorkeur is voor links want die is er wel.

Noem eens een voorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Thijs de Poedel

@10. Een citaat van Laroes uit januari 2006

“Het is bijna onmogelijk om je bij het maken van nieuwskeuzes niet enigszins te laten leiden door je eigen visie. Wij vinden GroenLinks-stemmers aardiger dan LPF-stemmers, een bos mooier dan een snelweg en iemand in een BMW verdachter dan in een Fiat Panda. “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 richard

Het enige probleem wat ik nog zie is dat als je even lekker op gaat ruimen in de wereld die publieke omroep heet, dat je meteen weer 1000 uitkerinkjes erbij hebt.

Want wees nou eerlijk: De hans laroessen van deze wereld kunnen in de gewone wereld hun geld niet verdienen. Zou iemand hier zo’n suffert aannemen?

‘Een onrealistisch zelfbeeld’ heet dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Thijs de Poedel

@12: Het is inderdaad wel waar dat de Nederlandse publieke omroep bijzonder veel baasjes en coordinatorfuncties heeft bezet door mannetjes en vrouwtjes die allemaal met elkaar moeten vergaderen. Kost inderdaad veel geld. Plasterk schrijft ook dat de vergaderzalen in Hilversum overbevolkt zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 richard

De publieke omroep kost 750 m euro per jaar.

Ik daag iedereen uit: Wat kan de publieke omroep nou beter dan de commerciele omroepen?

En wel zo goed dat we per belastingbetaler meer dan 100 euro per jaar daarvoor betalen?

Ik maak een lijstje:
– Lingo
– DWDD
– Voetbal
– Schaatsen
– Staatsjoernaal
– Reclame
– Op-de-bon (nu op de tv)
– …

Al hing mijn leven er van af, ik zou geen enkele reden kunnen bedenken waarom de P.O., incluis de NOS, uberhaupt bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 MP

Sommige reacties lezend, lijkt het mij dat men helemaal af wil van een objectieve berichtgeving. Het kan wel zo zijn dat de NOS niet 100% objectief en neutraal is (wat is dat eigenlijk), wanneer je die afschaft houden we alleen commerciële nog organisaties over gestuurd door hun broodheren en wat mode/sensatie is.

Omdat de NOS niet objectief zou zijn moet ze afgeschaft worden waarvoor we een volledig gekleurde berichtgeving terugkrijgen. Waar zit dan precies de winst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Thijs de Poedel

Hier een linkje met info over de salarissen bij de PO

http://www.radio.nl/2003/home/medianieuws/010.archief/2007/06/120689.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Thijs de Poedel

@MP

NOS moet niet worden afgeschaft. Moet alleen meer inzicht geven in het doen en laten. Altijd objectief zijn, altijd hoor en wederhoor toepassen – niet alleen als krakers negatief in het nieuws zijn. Let op geen Harry Mens interviewtjes met voorzetjes maar kritische vragen aan alle partijen. Dus als er iemand komt vertellen dat de integratie van moslims in Amerika beter gaat dan bij ons dan ook vertellen dat er in de VS een sterk nationaal gerichte inburgering plaatsvindt, inclusief vlag en volkslied, en je als nieuwkomer wordt veronderstelt helemaal zelf in je onderhoud te voorzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Thijs de Poedel

Moet zijn “wordt verondersteld” (oei)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 tess

In zekere zin was steeds sprake van een milde vorm van autisme.

Als ik een dergelijk zinnetje in een serieus gelanceerd bericht lees, dan vrees ik het ergste ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 HansR

Dus als er iemand komt vertellen dat de integratie van moslims in Amerika beter gaat dan bij ons… etc…

Aha, daar is de aap …
Gaan we weer.

Het is gewoon weer een stukkie van het netwerk tegen de linkse kerk, tegen moslims etc… Een deel van het offensief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 HansR

#20 was gebaseerd op #17

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 tess

@ Thijs

Ik heb de link bekeken met de salarissen. Leg je hiermee een link tussen veelverdienende omroepdirecteuren en hun belangstelling voor nieuwsonderwerpen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 richard

MP,

Ik begrijp niet waarom mijn belastingcenten aan Lingo worden verknalt.

Jij zegt dat de NOS ‘objectieve berichtgeving’ waarborgt.

Ik ben sprakeloos van zoveel naiviteit.

De NOS is een staatsbedrijf dat de belangen van de zittende regering behartigt.

Wie met droge ogen beweert dat de NOS er is voor de burger, leeft echt nog in de jaren ’50.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 tess

@ Richard 23

Was de omroep er in de vijftiger jaren dan wel voor de burger en geen staatsbedrijf?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 MP

Richard,

Ik zeg niet dat de NOS objectieve berichtgeving waarborgt.

Ik ben sprakeloos van de naïviteit uwer zijde, u denkt dat commerciële nieuwsorganisaties een objectieve berichtgeving waarborgen. Het kan natuurlijk ook zijn dat u helemaal geen objectieve berichtgeving wil, maar gewoon een andere. Eentje die meer past in uw eigen wereldvisie.

Het kind met het badwater weggooien, zo komt het over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 richard

Thijs,

De NOS moet WEL worden afgeschaft.

Elke pluche minnende bureaucraat wil graag dat de pers niet te kritisch is. Liefts moet de pers de staatsberichten in urendurende uitzendingen rondbraken. Daarom heeft elk socialistisch land een staats-TV uitgevonden: lekkere zachte low-balls van meegeilende joernalisten.

Ik kies voor vrijheid. Ik wil dat de overheid verantwoording verschuldigd is aan zijn burgers. Daar hoort een sterke, onafhankelijke pers bij, die zich niet laat ***** door de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 richard

tess,

In de jaren 50 hadden veel minder mensen TV en lazen soms nog een een boek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 richard

MP,

Commerciele omroepen zijn net zo wanstaltig theater als de NOS.

Ik ben blij dat je het met mij eens bent: Er is geen verschil tussen RTL-x en de NOS.

Waarom moeten mijn belastingcenten verbrast worden aan deze staatpropaganda?

Dan nog liever SBS-y, daar betaal ik dan in ieder geval niet aan mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 MP

Richard,

De kern van uw probleem is het gebruik van uw belastingcenten voor doeleinden die uw eigen belang niet dienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 richard

MP,

Eigenaardige manier van discussieren.

Nogmaals: Kan iemand mij vertellen waarom de Staat 3 netten moet financieren, zodat er 72 uur per dag staatspropaganda, afgewisseld met Lingo en Voetbal, over de burgers uitgestort kan worden?

Niet zozeer in mijn belang, maar in het algemeen belang: De overheid dient verantwoording af te leggen. En kan dat zelfs niet voor zoiets simpels als de P.O.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JSK

@11: Nee, een voorbeeld van de vermeende linksheid van de NOS (dwz de berichtgeving). Dat journalisten over het algemeen PvdA stemmen weten we nu al wel, het gaat om de weerslag die dat heeft op het journalistieke werk.

NOS moet niet worden afgeschaft. Moet alleen meer inzicht geven in het doen en laten. Altijd objectief zijn, altijd hoor en wederhoor toepassen –

Wederom Poedel, noem eens een voorbeeld waarin dat niet gebeurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 JSK

@30: Omdat grote groepen mensen dat blijkbaar willen. Democratie enzo. Er is behoefte aan een publieke omroep, dat moge duidelijk zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 tess

@ Richard 30

Is Zembla staatspropaganda?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 tess

@ JSK 32

Ik weet eerlijk gezegd niet of ik er behoefte aan heb, maar ik ben er wel mee vergroeid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 MP

Richard,

Ow is het een discussie, ik had de stellige indruk dat het een uitwisseling van insinuaties en gemeenplaatsen was.

Maar goed, uw oplossing voor het probleem is het afschaffen van de NOS en het overlaten aan commerciële organisaties. Alleen denkt u dat de laatste ook wanstaltig zijn. Hoe leggen de commerciële organisaties verantwoording af bij eenzijdige en gekleurde berichtgeving?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 tess

Terzijde over de behoefte dan van een Nederlandse staatsteevee voor mij ;-)

Trouwens vandaag naar Duitse staatsteevee gekeken. Paardenspringen uit Stuttgart, prachtig en aansluitend de Belgische staatsteevee met het ‘afgelopen jaar van de tennisspeelster Justine Henin’. Dat was aangenaam verpozenb met name het uitrangeren van de zusjes Williams die maar niet konden geloven dat Henin ze versloeg, jawel allebei achter elkaar tijdens de Grand Slam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 tess

@ MP

Ow is het een discussie, ik had de stellige indruk dat het een uitwisseling van insinuaties en gemeenplaatsen was.

Is dit een insinuerende gemeenplaatsopmerking? :-) ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 tess

Aan wie moet een omroep verantwoording afleggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 MP

Vroeger werd op de staatsTV na de laatste uitzending het Nederlandse volkslied uitgezonden. Op enig moment is dat afgeschaft, daarna is het helemaal misgegaan met de Nederlandse identiteit en de integratie in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 richard

Tess,

De overheid moet verantwoording afleggen aan haar burgers. Dus de Staats-tv ook. Ik wil weten waarom er 72 uur tv per dag door de staat betaald wordt. Wat is het doel en is dat doel bereikt na hoeveel tijd. Dat heet verantwoording afleggen. Dat is de basis van onze democratie: De overheid is er voor de burgers, EN NIET ANDERSOM!

Dat het helemaal niet klopt, zie je bv aan de DJ Giel Beelen. Hij verdient 350.000 euro per jaar.

Kan iemand mij vertellen waarom de overheid een DJ in dienst heeft? Wat kan in vredesnaam het nut zijn van een DJ voor de overheid?

En waarom die DJ 350.000 euro per jaar moet kosten? Levert hij ook 350.000 euro per jaar op voor de burger? Waarom moet er dan geld bij?

Zembla is een programma dat betaald wordt door de Staat. Commerciele omroepen maken zulke TV niet. Betekent dat dus dat Zembla ‘goed’ is?

Als Zembla zo goed is, dan zal de financiering daarvoor ook niet zo moeilijk zijn. Maar kennelijk wil er niemand voor betalen. Dus dit is een werkgelegenheidsprojectje voor de kat z’n k*t.

De waarde van iets is waarvoor je het op de markt kan verkopen. Geen cent meer, geen cent minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 tess

@ 40

De waarde van iets is waarvoor je het op de markt kan verkopen. Geen cent meer, geen cent minder.

Dat vind ik een verarming van de werkelijkheid. Niet iedereen komt op die markt en niet iedereen kan op die markt kopen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 tess

Zembla is een programma dat betaald wordt door de Staat. Commerciele omroepen maken zulke TV niet. Betekent dat dus dat Zembla ‘goed’ is?

Als Zembla zo goed is, dan zal de financiering daarvoor ook niet zo moeilijk zijn. Maar kennelijk wil er niemand voor betalen. Dus dit is een werkgelegenheidsprojectje voor de kat z’n k*t.

Ik begrijp dit niet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 richard

MP,

Commerciele omroepen leggen verantwoording af aan de aandeelhouders. Dat is niet anders voor de TV als voor Philips, Unilever of de ABN. Of de bakker om de hoek.

Jij en ik als klant kunnen een product afnemen of niet. TV kun je uitzetten, en tegenwoordig hebben omroepen helemaal geen monopolie op info-tainment meer.

Als wij een product niet afnemen, dan gaat het bedrijf failliet. Dit is de ultimo democratie: Wie tegen de wil van de burger in gaat, gaat failliet.

Behalve de Staats TV, die gefinancierd wordt door burgers onder dwang geld afhandig te maken om zo de vieze kliekjes te betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 tess

@ Richard

Algemene middelen is iets goeds toch, en daar moeten we niet zo maar vanaf!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 tess

@ 43

Ik bedoel dus dat ‘onder dwang’ geld afhandig maken vind ik een beetje kort door de bocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 richard

tess,

Waarom is Zembla beter dan bv Lingo?

Dat is een mening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 MP

Richard,

Dat garandeert geen objectieve berichtgeving. Verder gaan commerciële nieuwsbrengers niet failliet als ze subjectief en tendentieus nieuws brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 richard

MP,

Nou, dat moet je niet zeggen. Talpa is niet meer, veronica is ook al aan de polio en er was er nog eentje die ik vergeten ben.

Maar daar gaat het niet om.

Ik kan kiezen of ik naar SBS wil kijken of niet. Ook of ik naar de NOS wil kijken. Als ik niet naar SBS kijk, kost het mij niks. Als ik wel kijk, kost het mij tijd voor reclame.

Maar ik moet de NOS betalen. Ik heb geen keus.

De overheid mag belasting heffen om het algemene doel te dienen, Social Capital. dat is zelfs een van de kerntaken van de overheid.

Maar wat is in vredes naam het doel van de NOS? Of van 72 uur TV per dag? Of van Lingo?

Ga dan liever nog een keer oorlog voeren in Afganistan of zo, dat levert tenminste nog spectaculare explosies op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Oplawaai

Richard: Waar komt dat geld van SBS dan vandaan? Van bedrijven die geldbomen hebben en daarmee reclamezendtijd kopen? Ik denk het niet. Jij en ik betalen net zo goed voor SBS als voor de publieke omroep. Als je niet mee wilt betalen aan SBS moet je de hele dag naar die zender kijken en niks meer kopen van bedrijven die daar adverteren….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Cico

Beste reageerders,

Ik moet u eerlijk zeggen dat veel van de reacties mij tegenvallen. Zeker in het begin is er weinig sprake van argumenten, maar vooral van flauwe opmerkingen en pavlov reacties. En een grap als “ik ben Cor van der Laan en wel hierom” is ongeveer een seconde leuk, maar daarna blijft vooral de leegheid over.

U bent vrij om te denken over de NOS wat u wilt. Ik pleit niet meer en niet minder dan voor een neutrale NOS die zich verantwoordt en vraag de Ombudsman hetzelfde te doen. Ik heb geen enkel goed argument tegen deze wens gezien (helaas of misschien moet ik zeggen gelukkig!).

De NOS is een vreemde eend in de bijt in de wereld van het nieuws. In tegenstelling tot alle andere nieuwsorganisaties, die als marktbedrijf een vrije keuze kunnen maken in de selectie en duiding van nieuws, is de NOS onderdeel van een bij wet geregelde publieke omroep, die in essentie “van en voor ons allemaal” is (artikel 13C mediawet). Dit brengt verplichtingen met zich mee en een van de belangrijkste uitgangspunten van de NOS is dan ook dat zij volstrekt neutraal en objectief is. Daarbij zijn er twee mogelijkheden: ofwel de NOS slaagt er in dat aantoonbaar waar te maken en zich daarover te verantwoorden dan wel zij slaagt hier niet in en opereert op basis van oncontroleerbare eigen keuzes en heeft qualitate qua alleen bestaansrecht als nieuwsorganisatie in de vrije markt op basis van private financiering. En dat zou trouwens niet zo raar zijn, want we hebben toch immers ook geen staatskranten!

Velen van u noemen het borrelpraat als het gaat om de kritiek op de NOS en vragen om voorbeelden. Door een aantal serieuze onderzoekers is de afgelopen jaren bijgehouden hoe de NOS haar berichtgeving verzorgd en zijn op basis daarvan gekomen tot het oordeel dat er sprake is van een zekere voorkeur voor wat men wel linkse onderwerpen noemt (o.a. onderzoek Henry Sturman: “het opiniejournaal”). Zeker niet altijd, zeker niet in alle gevallen, maar er is zonder meer sprake van een bias en dat is gezien haar wettelijke taak een doodzonde. Niet alleen de uitspraken van Hans Laroes geven voeding aan dit feit, maar ook andere NOS-ers hebben meermalen uitspraken gedaan die hierop duiden (Marcel Oosten: “we zijn nog wel eens vastgeroest in de onderwerpen die we behandelen. Achterstandsgroepen, allochtonen, asielzoekers. Er wordt nog te vaak automatisch aandacht aan besteed.”; Charles Groenhuijsen: “elke keer belde ze (NOS redactie) mij op om weer eens een item over anti-Irak protesten te maken”.

Maar ook heeft de NOS zelf onderzoek gedaan ten tijde van haar 50-jarig jubileum. Daar kwam uit dat ruim 36% van de bevolking het NOS journaal links vindt, terwijl slecht 2% het rechts noemt. En ook op verschillende NOS fora (die inmiddels zijn verwijderd) zijn honderden goed onderbouwde voorbeelden genoemd van gekleurde berichtgeving.

Nogmaals: discussies over de linksheid van het NOS journaal zijn van alle tijden. Ik denk dat er heel wat voor valt te zeggen,maar het leidt altijd tot welles-nietes spelletjes. Dat was ook niet de insteek van mijn stukje. Ik wil niet meer, maar ook zeker niet minder (en Plasterk nu ook) dan een NOS die de toepassing van haar uitgangspunten van neutraliteit, objectiviteit en pluriformiteit meetbaar en controleer maakt. En dat op basis van goede verantwoordingen en maximale transparantie. En dat geldt ook voor de Ombudsman. Ik heb dan ook geen enkel argument gezien tegen mijn vraag aan de Ombudsman om meer openheid te betrachten.

C. van der Laan (k)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 mescaline

Als niet-belanghebbende (geen tv, nu en dan een satellietje) vind ik sowieso het verantwoording moeten afleggen van de NOS een rare wassen Neus. In welk land heb je dat verantwoordingsgedoe in vredesnaam ? Feit is dat ook Nederlandse rechtse regeringen zich maar mondjesmaat mengen in de kleur die de NOS moet hebben. Openheid, verantwoording, praten over kleur, ik snap echt niet goed wat we als kijkburgers hiermee echt kunnen winnen.

Ik laat dit actieplan voor gezien en kijk voor de vergelijk dan eventjes liever naar de nationale uitzenders in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk (echter niet zoveel ervaring mee). Duitsland is behoorlijk bouwend/gezagsgetrouw/geen slecht nieuws. Engeland is met de BBC aan de linkse kant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 MP

Volstrekt objectieve en neutrale berichtgeving bestaat gewoon niet. Dat als eis stellen is totaal zinloos. Het blijft vreemd dat deze eis alleen lijkt te gelden voor een publieke omroep en niet voor een commerciële. Volgens mij kun je beter over gezonde journalistiek praten.

Zolang het streven objectiviteit en neutraliteit is, blijft het allemaal een beetje in balans. Als je de NOS kunt aanspreken op hun berichtgeving dan is dat al een heel aardig middel lijkt mij.

Het lijkt mij nog lastig objectiviteit en neutraliteit te meten, dat valt toch niet meteen onder de categorie harde wetenschap.

Misschien is journalistiek eigenlijk van nature een beetje links van aard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 larie

Larie notv..Tjee, alles reeds uitgesproken #51 maar wassen neus..beter de nos-clownneus zeg maar, momenteel moet ik veelal lachen rond 20:00 ;)

(om heel lang te wachten, uren, om het journaal te laten streamen is ronduit beschamend~.

[IMG]http://img162.imageshack.us/img162/1525/emailsig343yy.jpg[/IMG]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 AdK

Ik vind het altijd zo verbazingwekkend dat organisaties die subsidie krijgen meteen voor Staatsbedrijven doorgaan.

Is de stadsschouwburg een Staatsbedrijf? Waar ze Staatstoneel maken? De UVA een Staatsuniversiteit met Staatsonderwijs? Philips een Staatsbedrijf omdat het voor verschillende R&D-afdelingen subsidie ontvangt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Cico

@MP:

Je zegt:

“Volstrekt objectieve en neutrale berichtgeving bestaat gewoon niet. Dat als eis stellen is totaal zinloos.”

Waarom staat het dan in de statuten van de NOS?
En als het niet in redelijke mate is te benaderen en waar te maken waarom zou er dan nog een NOS moeten zijn op basis van belastinggeld? Laat het dan aan de markt over, net zoals in de krantenwereld.
Overigens, ook bij verschillende publieke omroepen in het buitenland worden er criteria gehanteerd en onderzoeken gedaan om neutraliteit en objectiviteit te waarborgen (ook in communicatie met het publiek).

In het Internet tijdperk verliest het NOS journaal sowieso steeds meer zijn betekenis. Duizenden nieuwssites zijn voorhanden, waarbij het erom gaat er verschillende te bezoeken om een genuanceerd beeld te krijgen. Daar heb ik de NOS niet voor nodig. En zeker geen NOS die geen verantwoording aflegt en zijn keuzes niet op basis van objectieve criteria laat toetsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Thijs de Poedel

@AdK: Dat gaat niet helemaal op. De publieke omroep- de naam zegt het al – is van ons allemaal dus mogen we er iets van vinden. De PO is van een andere orde dan een schouwburg. Is het terecht dat de PO topsalarissen betaalt aan bestuurders en presentatoren. Cruijff enkele tienduizenden euro’s ontvangt voor het leveren van commentaar, Jack van Gelder 2 x Balkenende verdient enz, enz. De PO kan zoveel beter. Zo’n programma van de VPRO over Europa. Dat smaakt toch naar meer. Lingo, voetbal, Spoorloos en andere troep lekker naar de commercielen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 mula

Ik krijg altijd van die nostalgische gevoelens wannneer ik kijk naar het NOS journaal. Ik waan mij weer als klein kind op de bank bij mijn ouders. Het avond eten is genuuttigden we ziiten met de douwe egberts koffie te wachten op wat er nu zoal is gebeurd. Buiten het nieuws veranderd er weinig tot niets aan het NOS journaal. Ondanks alle belastinggelden die er in worden gepompt blijft men de Tv variant van het lokale sufferdje produceren. Toch knap van laroes en consorten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 mula

en wederom excuses voor de typo’s

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Eric

Thijs de Peodel verwijt mij Cor van der Laak-grappen te maken dan wel te veronderstellen dat het GS-lezers betreft. Mag meneer de Poedel eerst eens beginnen met lezen, want dat heb ik nergens gezegd of geinsinueerd.

Wat ik wel zeg is dat het stuk hierboven een reeks gemeenplaatsen van jewelste bevat en dat de schrijver a/ al laat merken uit te gaan van kwade trouw, b/ van de NOS verwacht bewijzen te leveren van het tegendeel en c/ er meteen bij zegt dat dat maar een klein stapje is.

Als er dan ook nog gebabbeld wordt over staatspropaganda dan heb ik het wel gehad. Bovendien wordt daarmee het argument dat de berichtgeving altijd links is een tikkie merkwaardig. Tenzij je natuurlijk a la Wilders gemakshalve zijn standpunten als het objectieve middelpunt neemt…

Nog een aardig lijstje: Gerard van der Wulp (CDA-voorlichter, NOS Journaal, RVD), Ton Elias (Den Haag Vandaag, VVD-kamerlid), Charl Schwietert (politiek commentator NOS Journaal, VVD-staatssecretaris), Charles Groenhuijsen (schildert zichzelf graag af als rechts slachtoffer van het linkse journaal, maar heeft enorm zijn best gedaan om alle collega’s tegen zich in het harnas te jagen).

Kortom, oude wijn in nieuwe zakken, soep die niet zo heet gegeten wordt en geen Ombudsman die aan zo’n samenraapsel van opgeblazen superlatieven aandacht gaat besteden. De reden is simpel: Van der Laak heeft allang een mening, is niet van zins die op welke wijze dan ook bij te stellen en zal elke letter van de Ombudsman aangrijpen om weer te roepen dat de transparantie niet volledig is.

“Dat verantwoording en transparantie het hoogste goed worden”? Alleen als je zo hard mogelijk brullen wat nu goed overkomt om net zo makkelijk volgende week het tegengestelde te brullen voor transparantie door moet gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Cico

Is dit alles nu de denkkracht en kritische intelligentie van de geroemde Sargasso bezoekers? Waar staan de argumenten tegen mijn betogen en voorstellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 mescaline

Het is dat je er zo gretig naar vraagt @Cico, maar ik (en ieder om zijn eigen redenen) mag toch ook zeker wel ‘pas’ zeggen, toch ? Of niet ? Noudan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Cico

@ Eric:

Onze reacties hebben elkaar gekruisd. Ik moet eerlijk zeggen dat jouw reactie bol staat van de gemeenplaatsen, niet onderbouwde stellingen, verdraaiingen van genoemde punten en argumenten en niet verdedigbare stellingen.

Waarom zou de NOS zich niet moeten verantwoorden?
Waar staat dat ik de NOS te kwader trouw vind? Ik heb het over een cultuur van geslotenheid en de blijvende weigering om op serieuze vragen en kritiek in te gaan en zich te verantwoorden over gemaakte keuzes. Waar staat dat het een klein stapje is?

“Charles Groenhuijsen (schildert zichzelf graag af als rechts slachtoffer van het linkse journaal, maar heeft enorm zijn best gedaan om alle collega’s tegen zich in het harnas te jagen).”

Onderbouwen, Eric, je doet aan borrelpraat en “kent” zogenaamd alle feiten al. En ook al zou het zo zijn, is dat dan een bewijs voor het feit dat de NOS neutraal is? Op basis van welke feiten? Je argumentatie, zo al aanwezig, deugt niet en is niet onderbouwd. Ik zei het al eerder, matige discussiekwaliteit.

“Van der Laak heeft allang een mening, is niet van zins die op welke wijze dan ook bij te stellen en zal elke letter van de Ombudsman aangrijpen om weer te roepen dat de transparantie niet volledig is.”

Van der Laak? Grappig, Eric, maar de enige waarover men nu lacht ben jij! En waarom ben ik niet van plan mijn mening bij te stellen? Welke mening? Dat ik meer openheid en aantoonbare neutraliteit wil? Wie kan daar nu tegen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Cico

@61:

Dat mag natuurlijk. Maar had ik het over jou dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 tess

@ 48

Richard,

Ga dan liever nog een keer oorlog voeren in Afganistan of zo, dat levert tenminste nog spectaculare explosies op.

Dat meen je niet toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 MP

Cico, nu ben je niet objectief en neutraal! Natuurlijk moet de objectiviteit van de NOS getoetst worden en moeten ze verantwoording afleggen. Ik zet alleen kanttekeningen bij het idee dat je het maar meteen aan de markt moet overlaten wanneer er wat discussie over de objectiviteit is. Zolang binnen de vrije markt geen journalistieke criteria worden gehanteerd zal er geen objectieve en evenwichtige berichtgeving komen. Dan moet je wel wettelijke eisen stellen en die nieuwsorganisaties daarop toetsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 S’z

@#60 : geen zin in humorloos gezeik, sorry

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 tess

Die 32% die zegt dat het NOS journaal links zou zijn, zijn vast niet links maar rechts. Ik kan toch echt niks links vinden aan het NOS journaal. Het is meer een allegaartje.

Overigens, wat hebben dan die andere 60% gezegd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 tess

Maar nogmaals mijn vraag. Hoe moet het NOS journaal dan verantwoording afleggen. Wie moet dan controleren? Wat is dit voor een bigbrotherverhaal? Of zie ikke nu spoken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Cico

@66:

Welk gezeik? Wordt eens expliciet. En moeten discussies humor bevatten? Ik heb heel wat discussies gezien (waar jij aan meedeed) waar dat niet het geval is. Je hoeft echt niet reageren hoor, maar zo reageren is wel heel flauw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 richard

Cico,

Ik wens je veel succes bij het transparant krijgen van het propaganda kanaal van de Staats-TV.

Maar ik heb er een hard hoofd in. Geef maar eens een reden waarom ze met jouw brief niet gewoon hun r**t afvegen? Hun baasje is de minister en zolang die niks zegt, kan jij keffen wat je wilt.

Interesseert de parasiterende abtenaren geen spreekwoordelijke r**t.

Ik blijf van mening: Dit soort ellende moet je als een rotte plek wegsnijden & op de compost hoop gooien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 MP

Richard overdrijf je niet een klein beetje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Cico

@67 en 68:

Ten eerste is het niet 32%, maar 36 %.

Dat dit rechtse mensen zijn, zou kunnen (weet ik niet), maar het feit ligt er. Evenals het feit dat niemand het rechts vindt. Overigens vindt 60% het NOS journaal neutraal.

Hoe de NOS verantwoording moet afleggen? Dat lijkt me duidelijk: hoe zij op basis van concrete en toetsbare criteria opereert. En aan wie? Aan een onafhankelijke (visitatie)commissie met maatschappelijk draagvlak.

Dat jij er niets links aan vindt mag, maar anderen hebben een duidelijk andere mening en een niet gering aantal geinteresseerden hebben dat oordeel geveld op basis van onderzoek en honderden goed onderbouwde betogen. En ook de NOS geeft dit (soms) toe.

Maar nogmaals , ik ben hier niet uit op een “NOS is links” discussie. Ik weet hoe die verlopen, zinloze welles-nietes spelletjes waarbij argumenten maar zelden tellen. Ik heb het over niets meer dan een aantoonbaar neutrale en open, transparante NOS.

.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Cico

@65:

Geef mij eens 1 reden waarom het in de krantenwereld wel kan zonder staatssteun en bij de NOS niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 MP

Die krantenwereld is volstrekt neutraal en objectief? Noem een krant die dat is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Cico

Geen een, maar dat is hun vrije keus en er gaat geen belastinggeld naartoe. Vrije markt dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Cico

@MP:

U wilt neutraliteit en objectiviteit afdwingen aan alle (vrije) nieuwsorganisaties??? Daar gaat u niet over, het zijn free enterprises. En als de NOS geen toegevoegde waarde heeft in termen van aantoonbare neutraliteit en objectiviteit hebben ze voor mij geen toegevoegde waarde. Schrappen dan dus!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Cico

Welnu, ik ga slapen…

Teleurgesteld en al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Cico

And the winner of stupidity gaat naar…..(roffel,roffel)…#6

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 MP

Ik denk dat je dan die neutraliteit en objectiviteit moet proberen te verbeteren. Er zijn bovendien wel degelijk gedragscodes binnen de journalistiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 tess

@ 78

Leg eens uit Cico.

Overigens staat de (roffel, roffel) niet in verhouding tot de prijscategorie.

@ 79

Bedankt voor het heldere comment.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Cico

@80:

Uitleg: gram halen, simpel, niet postenswaardig stuk…daarom!

Wat is er helder aan #79?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Cico

Als je de neutraliteit en objectiviteit wilt verbeteren, dan wil je niets anders dan ik. En als alle nieuwsorganisaties daarin aantoonbaar zouden slagen, heb ik wederom geen NOS meer nodig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Cico

Nu echt slapen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 tess

@ 81

Het antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 S’z

[img]http://users.skynet.be/lit/kasparstroszek.jpg[/img]

En op het briefje staat : http://www.agjpb.be/vvj/deontologie.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Bismarck

Is de 2e kamer er niet om de NOS te controleren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Thijs de Poedel

@86

Wat wil je daarmee zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Bismarck

@87: #86 is een vraag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 richard

MP, Cico,

In nederland zijn we eigenlijk al jaren lang onze vrijheid kwijtgeraakt.

Als de amerikanen de patriot act invoeren, dan vinden we dat als nederlanders idioot. Maar als we zeggen dat wij een goede en onafhankelijke media hebben, want die wordt door de staat betaald, dan ziet niemand daar iets geks in. Als we in Utrecht kunnen kiezen uit twee PvdA’ers, dan vind niemand dat vreemd.

Jullie blijven binnen de grenzen. Lovenswaardig, maar sorry to say: het lijkt mij een hopeloze zaak. Trekken aan een dood paard.

Ik wil nederland weer terug voor de nederlanders, uit de handen van die regenten in Den Haag. Ik wil mijn vrijheid terug.

Somewhere along the way is het geaccepteerd dat je (god betere het) moet gaan vragen of de NOS misschien verantwoording wil gaan afleggen.

Dit systeem is rot en dat maak je niet beter met een actie-tje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Eric

Cico: Van der Laak was een tikfout, niet meer en niet mkinder. Excuses daarvoor.

Ik zeg niet dat de NOS zich niet zou moeten verantwoorden. Het instellen van een Ombudsman is een toe te juichen stap. Maar als je eerst roept dat er allemaal niets van deugt en dan eist dat het tegendeel bewezen wordt hoewel je dat toch niet gaat geloven wordt het een beetje zielig.

“Waar staat dat ik de NOS te kwader trouw vind? Ik heb het over een cultuur van geslotenheid en de blijvende weigering om op serieuze vragen en kritiek in te gaan en zich te verantwoorden over gemaakte keuzes. Volgens mij is dat hetzelfde in je betoog. Het gaat immers over het geen openheid willen geven, dus kwader trouw.

Dat kleine stapje noem je in het begin van je stuk waar volgens jou “nu een begin (is) gemaakt met een meer transparante en openbare toetsing aan bij wet en deels zelfopgelegde uitgangspunten”. Het is bij voorbaat alleen een begin.

Voor iemand die me graag loopt te vertellen dat ik slecht discussier en “gemeenplaatsen, niet onderbouwde stellingen, verdraaiingen van genoemde punten en argumenten en niet verdedigbare stellingen” gebruik lees je wel verdomde slecht.

Verdraaiingen? Waar?
Niet verdedigbare stellingen? Wat dacht van “Alles beweegt zich nu naar een systeem waarin verantwoording en transparantie het hoogste goed worden”? Mijn hemel wat een vaag geneuzel. Zeker de “ik zeg wat ik denk”-huiskamerfilosofie? Die heeft ons inderdaad heel wat goeds gebracht. Populisme van links tot rechts en sloganpolitiek.

Ik vind het best. Je loopt iedere keer heel hard te roepen dat ik niet kan discussieren om vooral nergens op in te gaan. Discussieer dan ook maar lekker in je eentje…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Guidje

Ben bang dat ik toch tot die 2% behoort die het NOS Journaal nogal rechts vindt. Vooral de laatste jaren: constant negatieve berichtgeving over allochtonen en vermeende terreurneigingen van moslimjongeren. Een paar jaar geleden presenteerde de AIVD een onderzoek waarin werd gesteld dat rechts-extremisme een groter gevaar is dan de dreiging van moslimterrorisme. Vorige maand werd een actieplan gepresenteerd waarin uitdrukkelijk werd gemeld dat de overheid zowel radicalisering áls polarisatie wil bestrijden. In het NOS Journaal werd enkel melding gemaakt van de bestrijding van de radicalisering; polarisatie is blijkbaar niet interessant. Ik heb het NOS Journaal daar over gemaild, maar heb tot nu toe geen reactie gehad. Erg jammer.

Rechtse mensen zullen wel weer gaan klagen als het NOS Journaal aandacht besteedt aan Geert Wilders en dit zogenaamd heel negatief doet. Maar Wilders weet ook donders goed dat het hem er vooral om gaat om in beeld te komen en als dat negatief is, kan ie altijd beweren dat het aan ‘de linkse media’ ligt. Altijd wel mensen die in die gemeenplaats trappen. Slecht in het nieuws gekomen? De linkse media! Kritische vraag gesteld? De linkse media! Het is een nogal flauwe mantra waar helaas zat mensen in geloven. (De aandacht die Geert Wilders krijgt is overigens vrij lachwekkend, met z’n negen zetels. Nog erger is de hijgerige aandacht voor Rita Verdonk, met haar ene zetel. Een gebrek aan belangstelling van die zogenaamd ‘linkse media’ voor ‘rechtse splinters’ kan ze niet ontzegd worden.)

Ik kan mij derhalve goed voorstellen dat de Ombudsman geen zin heeft om alle klachten van kijkers online te plaatsen: er zitten veel te veel van deze klachten bij. En als de Ombudsman er antwoord op geeft, dan is het toch nooit goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Bismarck

@72: Huh, de meerderheid vindt de NOS neutraal… Hoe kom je dan tot de conclusie dat de NOS niet neutraal is? Lijkt me hier eerder een stukje perceptie. Ik doe maar even een stellinkje: Rechtse mensen beschouwen iets als niet neutraal als het niet met hun mening overeen komt.

Zou op zich niet eens zo vreemd zijn, gezien uitgesproken rechtse mensen heel vaak van desastreuse maatregelen van de linkse regering spreken, ondanks het feit dat die er nog nooit is geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Cico

De zielige reactie van de Ombudsman:

Geachte mevrouw/mijnheer Van der Laan,

Hartelijk dank voor uw reactie.
Als u uw vragen beantwoord wilt zien, verzoek ik u uw adres en telefoonnummer bekend te maken.
Zoals u in de klachtenprocedure kunt lezen, neemt de NOS Ombudsman geen anonieme klachten in behandeling.

Met vriendelijke groet,

Ton van Brussel
NOS Ombudsman

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Cico

Voor mensen die voorstander zijn van mijn vragen aan de Ombudsman, gaarne ook een email te sturen naar:

[email protected]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Cico

Mijn reactie aan de NOS Ombudsman:

Geachte heer Brusselmans,

Volgens mij ben ik niet anoniem. Zoals u kunt lezen ben ik C. van der Laan uit Roterdam. Ik wil u gerust mijn NAW gegevens geven, maar geeft u eens aan wat mijn identiteit voor waarde heeft voor deze fundamentele vragen? Uw wedervraag komt formalistisch en enigszins paranoide over. Als u er nog eens goed over nadenkt, moet u toch beseffen dat het een beetje raar is dat “regels zijn regels” belangrijker zijn dan het adresseren van fundamentele vragen, die verder gaan dan het belang of de bekendmaking van de eenling die ze aandraagt!

Als u geen bevredigend antwoord heeft, dan moet u er maar niet meer over praten of nadenken. Dan gaan de fundamentele vragen vanzelf over (NOT)!

Hartelijke groet,

C. van der Laan
Rotterdam

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Cico

Nog een email aan Ton van Brussel:

Geachte heer Brussel,

Ik heb nog een wedervraag. Mag ik ook uw (prive-)adresgegevens en telefoonnummer?

Mer vriendelijke groet,

C. van der Laan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 HansR

@Cico#95
Als jij dit werkelijk hebt geschreven, als jij werkelijk in contact met de ombudsman wil treden dan heb je toch nog wat te leren en blijkbaar een lange weg te gaan.

Verder eens met het stellinkje van Bismarck in #92.
En vanwege die stelling: je wilt helemaal niet met die ombudsman in discussie. Je wilt gewoon gelijk krijgen (niet hebben). Zeuren en zeiken als dagvulling.

Eigenlijk niks rechts of links.
Gewoon de nieuwe politiek.

Oh, en het telefoonboek kent slechts een C. van der Laan in Rotterdam. Dat zal jij dus wel wezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Cico

Beste HansR,

Ik heb jou al vakkundig afgeserveerd in #81. Verder te veel eer om op je tendentieuze en oppervlakkige reactie in te gaan. Kennelijk wil je het niet over de inhoud hebben, maar gewoon je frustraties van je af schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 en toen

@Cico: Moeten wij de mails ook met een schuilnaam ondertekenen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 HansR

@Cico
Laat dat beste maar achterwege hoor, die fase zijn we ruim gepasserd.

Over de inhoud van het woord vakkundig zijn we het blijkbaar niet eens en waarom je hier af wilt serveren terwijl je uitsluitend om argumenten roept is me niet helemaal duidelijk.

Je hebt het over oppervlakkigheid maar ik geef in #6 en in #97 aan dat je blijkbaar nog veel te leren hebt, Dat kun je proberen te negeren maar dat laat onverlet dat je nogal wat te leren hebt. Kun je lullig en oppervlakkig vinden maar dat dan jou probleem.

Kennelijk wil je het niet over de inhoud hebben, maar gewoon je frustraties van je af schrijven.

Inhoud en discussie worden bij jou soort vervuild met een hang naar gelijkhebberigheid. Is het niet in grote lijn, dan is het in detail.

En gefrustreerd? Tsja, ieder zijn frustraties. Maar ik haal het niet bij jou hoor.

Of is bovenstaande weer niet inhoudelijk genoeg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 HansR

Ah, nr 100 :)
Dat gebeurt me niet vaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 ReinoutS

Wat me in deze discussie opvalt is dat iedereen doet alsof de publieke omroep uitsluitend bestaat uit de NOS, aangevuld met Lingo. Maar Lingo, dat vorig jaar nog dreigde te verdwijnen – hetgeen op luid protest stuitte – wordt door de Postcodeloterij betaald.

Om de pluriformiteit van het bestel te waarborgen (verzuiling enzo) is het toch al sinds mensenheugenis zo dat eenieder een omroepvereniging kan oprichten, die dan naar rato van het aantal leden uit publieke middelen (gedeeltelijk) bekostigd wordt? En ga me nou niet vertellen dat dat in de praktijk nooit gebeurt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Cico

@102:

Het ging hier over de NOS…dus is het niet zo raar dat men het er hier over heeft. Het omroepbestel is weer een heel andere kwestie. Ook leuk.

Feit is dat het omroepbestel volstrekt achterhaald is en niet meer leidt tot een goede afspiegeling van de maatschappij. Wel eens een onderzoekje gedaan naar de gemiddelde leeftijd van het omroeplid? Het omroepsysteem is geen antwoord meer op de nieuwe tijd,met zijn nieuwe behoeften en zijn nieuwe mediagedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Cico

Harm Bruin Slot:

“Onderdeel van het onderzoek is de geregeld opduikende klacht dat de Publieke Omroep te links is. ‘De journalistieke onafhankelijkheid staat niet ter discussie. Ik heb nog nooit het NOS Journaal gebeld’, zegt voorzitter Harm Bruins Slot van de raad van de bestuur van de Publieke Omroep. ‘Maar die journalistieke onafhankelijkheid is de afgelopen jaren te veel als schild gebruikt om de discussie over de pluriformiteit te vermijden.”

I rest my case…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Ben

Het feit dat de Sargassoërs unaniem zo positief over de NOS zijn zegt op zich toch al boekdelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Cico

Eens!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 MP

Ik vind eerlijk gezegd dat sommige splinterbewegingen onevenredig vaak in het nieuws komen. Misschien moet ik ook maar eens de NOS ombudsman aan zijn mouw trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Thijs de Poedel

@104: Beter laat dan nooit. Harm Bruins Slot zit toch ook al zo’n 4 jaar bij de PO.

@105: Het zegt genoeg of het spreekt boekdelen. De bevestiging zit ook in de tegenwerping dat er op de commerciele TV al genoeg ‘rechts’ te zien is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Thijs de Poedel

Naar ik heb vernomen gaat Bruins Slot weg. Dat zou het een en ander verklaren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 MP

Op Frontaal Naakt gaan ze weer lekker te keer :)

Cico van der Laan wist deze brief afgelopen weekeinde al geplaatst te krijgen op Sargasso.nl. Check de domme reacties aldaar. Ad hominems galore.

(link)

Check de intelligente en evenwichtige reacties op FN!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Cico

——- Uit het spamfilter gevist ——-

Naar aanleiding van de meeste recente column van de NOS Ombudsman

Heer van Brussel,

U bent een schande voor uw vak en voor de objectiviteit. U laat feiten weg die niet passen in uw straatje, zoals bijvoorbeeld een eigen NOS onderzoek naar de linksheid van de NOS en de honderden goed onderbouwde voorbeelden van overduidelijke linksheid van de NOS, die vakkundig van de NOS site zijn verwijderd.
Ik ken inmiddels uw opdracht…”damage control”… met fatsoenlijk en integer ombudsmannenwerk heeft het helemaal niets te maken!
De spiegel zal u dagelijks pijn doen…elke keer als u erin kijkt ziet u een kwaadaardige geest die zijn geweten heeft verkwanseld. U negeert bewust en geslepen de feiten die u niet uitkomen en vraagt en passant en met gespeelde onwetendheid naar voorbeelden.
Mensen trappen niet in die farce en doorzien ogenblikkelijk uw werkelijke reden van bestaan, namelijk een wassen neus, een charlatan die ervoor moet zorgen dat het imago van de NOS wordt opgepoetst. Als ze al contact met u opnemen kennen ze uw weerwoord al: een ontkenning van voorbeelden en wegwuiven van terecht aangedragen argumenten. Natuurlijk reageren mensen niet meer, zie hoe ze stelselmatig en eenzijdig van het NOS forum werden gegooid. Als u een flinkerd was zou u reacties op uw column toestaan, maar hier is al aangetoond dat openheid voor u geen optie is (kijk maar op Sargasso en Frontaal Naakt waar mijn brief en uw antwoorden zijn gepubliceerd). En natuurlijk kunnen wij niet controleren hoeveel klachten u daadwerkelijk krijgt, u betracht immers geen openheid! Dat u zich laat inhuren als imagebuilder van de NOS geeft aan welke betekenis u geeft aan het woord integriteit. U bent het ongeloof zelf en verwacht serieuze reacties en klachten? Beste betreurenswaardige man… u heeft echt niet door hoe onvoorstelbaar voor gek u staat, een schande voor het vak!

De column van Ton van Brussel

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaat onderzoeken of de programma’s alle hoeken van de samenleving bereiken en of ze pluriform genoeg zijn, zeg maar niet te links of te rechts. Dat nieuwtje van voorzitter Harm Bruins Slot domineerde de afgelopen dagen de mediarubrieken en het leidde tot vragen aan de NOS Ombudsman.

Hoe staat met de vermeende linksigheid van de NOS, komen daar veel klachten over en is het NOS Journaal niet ook te veel op de randstedelijke en te weinig op de provinciale kijker gericht?
Die vragen zijn verre van nieuw, al worden ze vandaag de dag met een grotere hevigheid gesteld dan pakweg tien jaar terug. De conversatietoon in het publieke debat heeft als het om links of rechts gaat, zijn gedemptheid al enige tijd verloren.

Twee achter elkaar in De Volkskrant afgedrukte zinnen van Bruins Slot zijn debet aan het dezer dagen weer opgelaaide debat.
“Ik heb nog nooit met het NOS Journaal gebeld. Maar de journalistieke onafhankelijkheid is de afgelopen jaren te veel als schild gebruikt om de discussie over de pluriformiteit te vermijden”.

Verleiding
Dat de voorzitter nog nooit de telefoon heeft gepakt om zich met de inhoud van NOS-programma’s te bemoeien is geen memorabel feit, al konden niet al zijn voorgangers die verleiding weerstaan. In een journalistieke organisatie als de NOS zijn immers de redacties verantwoordelijk voor de inhoud, niet de voorzitters.

Bruins Slots andere zin wekt de indruk dat voor inmenging aanleiding zou zijn. Als de voorzitter die twee zinnen inderdaad achter elkaar heeft uitgesproken, zoals De Volkskrant schrijft, dan sluit hij aan bij wat dezer dagen ‘het algemene gevoelen‘ heet, dat de omroepen en ook de NOS elitair en links zijn. Bij dat gevoelen blijft het, feiten kom je in al die stukken over bereik en kleur niet tegen.

Alleen al om die reden is het een zegen dat het onderzoek er komt, je mag hopen van een zo’n onafhankelijk mogelijke instantie. Het zal trouwens nog een hele klus worden, want bereik in de randstad en de provincie kun je meten. Of berichtgeving feitelijk links is of rechts, is lastiger vast te stellen, juist omdat daarbij ‘beleving’ en ‘het eigen gelijk’ zo’n grote rol spelen.

Ontzuiling
‘Vooringenomen links’ is een verwijt dat, op een enkele uitzondering na, de journalistiek als geheel treft. Journalisten zijn wantrouwig, kritisch en niet gevoelig voor autoriteiten. Die eigenschappen worden meer met links dan met rechts in verband gebracht. De ontzuiling van de media en de emancipatie van de burger hebben dat verwijt versterkt.

Links en rechts hadden voorheen op radio- en televisie en in de krantenwereld hun eigen uitlaatkleppen en die waren doorgaans minder toegankelijk voor de andere partij. Tegenwoordig kun je Geert Wilders en Jan Marijnissen net zo goed bij de VARA horen, als bij de EO en de TROS. Wie zijn eigen gelijk bevestigd wil zien of zich niet wil ergeren aan andere opvattingen, kan niet meer schuilen bij één omroepvereniging. AVRO’s G.B.J. Hiltermann en VARA’s Karel Roskam zijn niet opgevolgd, dat wordt hier en daar als een gemis ervaren.

Nu terug naar de vragen van het begin: hoe staat met de vermeende linksigheid van de NOS, komen daar veel klachten over en is het NOS Journaal niet ook te veel op de randstedelijke en te weinig op de provinciale kijker gericht?

In de eerste twee weken van mijn bestaan als NOS Ombudsman heb ik vijf klachten ontvangen van mensen die het NOS Journaal te links vonden. In de meeste gevallen ging het om een gevoel en niet om met voorbeelden geïllustreerde kritiek. Ik kreeg de indruk dat de klagers in het verleden vaker en vruchteloos met de NOS hadden gecorrespondeerd en dat ze nu van de nieuwe mogelijkheid van een ombudsman gebruik wilden maken om alsnog gehoor te vinden.

Objectief
Na die eerste weken heb ik geen klachten over ‘linksigheid’ meer gekregen. Dat wil allerminst zeggen dat het verwijt niet leeft. Mensen kunnen de hoop hebben opgegeven dat klagen zin heeft of kunnen zo overtuigd zijn van hun gelijk, dat ze het niet hoeven te krijgen.

De NOS Journaals horen tot de best beluisterde en bekeken programma’s van de Nederlandse radio en televisie (publiek en commercieel). Er is wel onderzoek over het bereik bij leeftijdsgroepen en zogeheten leefstijlgroepen, maar niet naar onderscheid tussen de randstad en de provincie.

Onderzoek naar de waardering van het NOS Journaal wijst uit dat 68% van de Nederlandse televisiekijkers het NOS Journaal het meest objectieve nieuwsprogramma vindt. Op de tweede plaats staat het RTL Nieuws met 22 %, gevolgd door Hart van Nederland met 2%. Opmerkelijk is dat die objectiviteit nog iets meer door jongeren (70%) dan door ouderen (68%) wordt gewaardeerd. Die cijfers zouden er anders uitzien als het NOS Journaal de spreekbuis van links of rechts zou zijn.

Discussie
Ten slotte, de laatste zin van Harm Bruins Slot: “De journalistieke onafhankelijkheid is de afgelopen jaren te veel als schild gebruikt om de discussie over de pluriformiteit te vermijden”.

Ook dat is een kwalificatie waarbij geen voorbeelden worden geleverd en die de discussie niet naar het niveau brengt waarop ze gevoerd hoort te worden. Over andere omroepen ga ik niet, maar laat ik de praktijk van de NOS eens aan dat verwijt van Bruins Slot toetsen. Dan kan ik niet anders dan vaststellen dat de introductie van een journalistieke code en het aanstellen van een onafhankelijke ombudsman die de naleving van die code toetst, mij geen schild lijken om inhoudelijke discussies te vermijden.

Kijkers en luisteraars, die met concrete aanwijzingen komen van vooringenomen berichtgeving, zijn welkom bij ondergetekende.

 • Vorige discussie