1. 1

  “Ongewenst zwangere vrouwen kunnen in theorie naar een van de buurlanden reizen waar abortus wel toegestaan is. Naast Nicaragua verbiedt alleen El Salvador zwangerschapsafbreking om medische redenen. Maar de meeste Nicaraguaanse vrouwen kunnen een trip naar het buitenland en een verblijf in het ziekenhuis daar niet betalen.”

  Even voorop gesteld dat ik het een grove schending van de mensenrechting vind vrouwen het recht te ontnemen hun eigen leven te redden door een abortus om medische redenen te laten plegen.

  Als je bovenstaande quote leest, kun je je echter afvragen of vrouwen die geen ziekenhuisverblijf in het buitenland kunnen betalen, een ziekenhuisverblijf in eigen land wel konden betalen voordat de wet in werking trad. Met de bus vanuit Nicaragua naar een buurland reizen zal niet meer dan een paar dollar kosten en het goedkoopste hotel in El Salvador kost waarschijnlijk ook niet meer dan een dollar per nacht. De werkelijk significante kosten zitten hem in de ziekenhuisopname en de abortus zelf.

  Het grootste probleem, hoe belachelijk de wet ook is, is daarom denk ik niet het verbieden van alle abortussen, maar de grote armoede in het land. Ik verwacht dan ook eigenlijk niet dat het kraambedsterftecijfer veel zal oplopen, omdat de vrouwen die in het kraambed sterven, ook zonder de wet zouden zijn gestorven omdat ze ook in eigen land geen abortus hadden kunnen betalen.

 2. 2

  Oeps foutje, In El Salvador mag het juist ook niet en het is niet eens een buurland. In het vorige bericht moet daarom ‘Honduras’ of ‘Costa Rica’ gelezen worden.

 3. 5

  En allemaal in de verdediging schieten omdat een “links” figuur met iets negatiefs in verband gebracht wordt. Ik zou eerder aangeven dat het een beetje twijfelachtig is of die Ortega wel links is. Dit plannetje klinkt mij in ieder geval niet sociaal in de oren (een beetje op de zorg bezuinigen door arbortus onder alle omstandigheden te verbieden).