Het nationale historische besef des Volkes en het internationale Socialisme

Ik verblijf sinds twee jaar in den vreemde, en ondanks wat je zoveel hoort van emigranten, mis ik Nederland nauwelijks. Ik ben wel voor het eerst in 30 jaar in staat om Nederland te romantiseren, om met plezier herinneringen op te doen aan de marcherende oudjes van de lokale Sjutterie, die achter de fanfare mannen, die achter de majorette meisjes, door de dorpsstraten trekken. In mijn kinderjaren verachtte ik die bekrompen aanhangigheid aan traditie en lokaliteit.

In mijn jaren als student Geschiedenis, las ik Karl Marx en verslond de vele volumes van Lenin en Engels van de uitgeverij Progres Moskou, die je destijds in tweedehands boekenwinkels kon kopen voor een paar kwartjes. Daar las ik over het internationale socialisme, de strijd van de onderklasse tegen de uitbuiting door het nationalisme en imperialisme, en de historische dialectiek. Sindsdien, verachtte ik het nationalisme met haar sentimentele historische zelfbewustzijn.

Wat schetst mijn verbazing! Op 28 maart 2004, luisterde ik naar OVT, het geschiedenis programma van de VPRO over de onvoltooid verleden tijd. Daar hoorde ik tot mijn rode ontsteltenis Jan Marijnissen pleiten voor een Nationaal Historisch Museum, een idee dat nog geen twee jaar geleden door de salonsocialist Rick van den Ploeg naar de prullenbak verwezen werd, op advies van de commissie nummer A3098.23.C45 zoveel.

Om mijn ontsteltenis te verifieren, las ik het pleidooi van deze kleine Stalin uit Oss op de SP site nog eens na:
Een volk zonder geschiedenis bestaat niet.

Een merkwaardige herziening van het internationale socialisme: het socialisme dat het nationale bewustzijn wil versterken? Het is geheel in lijn met de degeneratie van het linkse gedachtengoed in Nederland, dat ook al is opgeslokt door het anti-globalisme (het Franse mercantellisme) en het Fortuynisme. Hoe diep is de historische kennis aangaande het socialistische gedachtengoed van de tomaten-socialisten zelf eigenlijk?

Hoe ver moet het Nederlandse neo-nationalisme van Fortuyn de Nederlandse samenleving en haar handels-tolerantie zonder grenzen verzieken, voordat er een gezonde geest een halt toeroept aan deze nieuwe nationale bekrompenheid?

Links:
Jan Marijnissen – “Historisch besef verdient herwaardering”
VPRO OVT 28 maart 2004
The Socialist International
International Socialist Organization (ISO)
Lenin Internet Archive
Library of Marxists
20 Eeuwen Nederlandse geschiedenis

 1. 1

  Een scherpe constatering, in de gang van alledag zou je als nerderlander hier gewoon overheen lezen. Een socialist die het nationalisme predikt… achja we hebben wel gekker gezien de afgelopen jaren.

  Maar is de SP ook niet erg anti-Europa? Eigen arbeider eerst, zeg maar…

 2. 2

  Beste Carlos,

  Ik weet niet hoe gek jij het gezien hebt, maar een socialist die historisch besef predikt zou toch op zijn minst wel enig inzicht in de socialistische theorie omtrent internationaal bewustzijn en verderfelijk nationalisme mogen hebben.

  Maar ik zeg altijd maar zo: doe maar normaal dan doe je al gek genoeg, oftewel: het moet niet gekker worden.

  per siempre
  rc

 3. 3

  Voor de internationalisten moet je bij de volgelingen van ome Trotski zijn. Het schijnt dat ze in de wandelgangen van de Amerikaanse regering te vinden zijn….

 4. 5

  Opzich heb ik trouwens niets tegen musea.
  Zelfs niet Musea voor Nationalistische Geschiedenis. Maar wat ik me wel afvraag, komt er dan aan het eind van de rondgang een Pim-Paviljoen?

 5. 6

  idd zeer goed opgemerkt.
  Eén opmerking. Een ondergetekende buitenlander kan zich weleens afvragen of die ”haar handels-tolerantie zonder grenzen” wel meteen een garantie inhoudt op een gebrek aan nationale bekrompenheid.
  Achter een handelsvlag hebben zich al heel wat intoleranties kunnen nestelen. En of die ‘toleranties’ allemaal even socialistisch waren…?
  Overigens: schit-te-ren-de linkerbalk, Sargassisten!

 6. 9

  @kaahaa: wat ik met handels-tolerantie bedoel is een absentie van moraal, de enige garantie op een gebrek aan bekrompenheid. Dat menig Nederlander graag een domineestoontje erop naslaat, staat weer direct garant voor bekrompenheid, zoals elke moraal.

 7. 10

  Ik zie niet wat nationaal historisch besef met nationalisme te maken heeft. Overigens waren ook de communisten, zoals u als historicus ongetwijfeld weet, enthousiast geschiedschrijvers.

  Sterker nog, in de communistische historiografie neemt de Nederlandse Opstand een prominente plaats in!

 8. 11

  Wel een beetje veel ‘-ismen’ in één stukje. Dit getuigt van een gezonde hokjesgeest in een verkokerd lichaam!
  Ik zal mij niet opwerpen als de verdediger van Marijnissen (die de geschiedenis zal ingaan als de voorman van het Nationaal Marijnisme), maar het gaat mij wat ver om hem als kleine Stalinist af te schilderen. Dit soort etiketteringen is weinig wetenschappelijk. Moet een socialist trouwens altijd binnen de gestaalde denkkaders blijven?
  Ik meen mij overigens vaag te herinneren -maar ik kan het mis hebben- dat Marijnissen dat museum bedacht als middel voor inburgering, bewustwording van de Nederlandse cultuur. Met name in relatie tot emancipatieprocessen die wij in onze geschiedenis hebben doorgemaakt. En daar is best wat voor te zeggen. Zolang we niet met onze hand op het hart elke morgen het Wilhelmus hoeven te zingen mag hij van mij dergelijke ideetjes best aandragen.

 9. 13

  Marijnissen een stalinist is inderdaad wel wat vergezocht. Ik weet niet hoe het is om onder deze man als SP-lakei te dienen, maar de enige echte oppositieleider van Nederland verdiend beter.

  Jan M. bevindt zich echter in goed gezelschap, want de dame die al om 05.51 naast haar bed stond om de Wachttoren te verspreiden heeft mij ook eens stalinist genoemd. Zolang het in dit Telletubbielandje nergens over gaat vind ik dat we elkaar ongestraft voor rotte (historische) vis mogen uitmaken. Maar pas op met meneer Clitoris, want die is wat overgevoelig!

 10. 14

  Ik zie het probleem niet.
  Er is naar mijn mening een behoorlijk groot verschil tussen ingesleten traditie en een museum over geschiedenis.
  Volgens mij ban je de halsstarrige hang naar traditie (waar volgens mij een hoopp nationalisme op gebaseerd is) zelfs beter uit door het in een museum ten toon te stellen.
  Maar goed, mijn mening.

 11. 15

  @Verbal Jam: dat klopt wat je schrijft over de bewustwording van de Nederlandse cultuur.

  Er is daarom geen enkele link tussen historisch besef en nationalisme. Nogal kort door de bocht, Caprio.

  Ik vind het een goed idee van Marijnissen en vooral omdat hij het museum in het Paleis op de Dam wil vestigen. Niet zo ver van mijn huis en hopelijk zo educatief dat ik daar regelmatig kan gaan grasduinen.

 12. 17

  Ik vind het helemaal geen slecht idee. Er is toch ook een Amsterdams en een Joods Historisch Museum nietwaar? Dus waarom dan geen Nederlands Historisch Museum? Ik zie het probleem niet eerlijk gezegd, de Nederlandse geschiedenis is verdomd interessant.

  De vaderlandse geschiedenis is nu te bewonderen in diverse musea, en een groot thema museum lijkt mij gewoon heel erg nuttig én leuk.

 13. 20

  Historisch besef is niet wat Marijnissen heeft voorgesteld. Ik ben helemaal voor historisch besef! Maar de kleine DenUyl uit Oss (beter?), roept op tot een Nationaal Historisch Museum! Ik ben erg bang dat dit een verbasterd ‘Oranje en haar heldenrol in WW2’ museum wordt, waar geen aandacht aan de slavernij, de roofbouw van de kolonisatie, de cultuur en historie van Marokkanen, Turken, Ghanezen, etc. in te vinden zullen zijn.

  Ik weet niet of mensen ooit wel eens de historie der Nederlanden tentoonstelling (volgens mij is ie permanent) gezien hebben, maar dat is om te walgen, zo’n verheerlijking van het verleden.

  Marijnissen wil een nationaal bewustzijn voor minderheden stimuleren, en dat zal er hoe dan ook op uitdraaien dat we een Oranje historie voorgeschoteld krijgen, terwijl de meeste minderheden sowieso al achterlijk gevoelig zijn voor dat soort poppenspel.

 14. 21

  Om maar te zeggen: niks geen landjepik door een Duitse aristocratie, maar haar rol in de ‘bevrijdingsstrijd’ tegen Spanje, niks geen pest, hongerdood verhalen terwijl de aristocratie de belastingen verhoogt, maar helden verhalen.

  Jullie gaan ervan uit, dat historie geen propaganda is, maar een onderwijs methode. Dat is zo bourgeois aan jullie interpretatie, geschiedis is 100% politieke propaganda, en de context van Nationaal bewustzijn van een volk, is gedoemd de internationale solidariteit te vermorzelen, wat er nog van over is.

  Liever, geen museum dat de idee van een NATIE versterkt, er bestaat niet zoiets als een natie, een volk. Dat is bourgeois rhetoriek.

 15. 22

  Caprio, wat moet jij blij zijn dat je niet meer in dat Vreselijke Afschuwelijke Nederland woont…
  Welhaast walgend en kotsend moet jij je jeugd doorgebracht hebben in dit verschrikkelijke land.

  Het verleden bekijken met de visie van een 21e eeuwer is zo ontzettend scheef.

 16. 23

  leestip: Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse opstand
  Auteur: Henk van Nierop

  Uit een recensie in het Reformatorisch Dagblad:
  ”Van Nierop heeft er geen doekjes om gewonden. Het beeld van de Tachtigjarige Oorlog, die tot in onze eeuw door protestanten en liberalen telkens weer is opgevoerd als een nationale heldenstrijd, wordt grondig van zijn confessionele en verzuilde trekken ontdaan. (..)
  Van Nierop gelooft dat de tijd voorbij is om aan de geschiedenis van de Nederlandse Opstand nationale, religieuze waarden te ontlenen. „Wie wil dat nog?”, is zijn retorische vraag. Welnu, het reformatorisch volksdeel, althans een steeds kleiner wordend deel daarvan, doet het nog. Zij denken, bewust of onbewust, dat God met behulp van Oranje en de geuzen rond 1572 bezig was in Nederland een staat met een kerk te vestigen, waaraan tot aan de jongste dag niet meer getornd mag worden.

  Sommigen zullen in Van Nierop weer zo’n geleerde beeldenstormer zien die de heilige huisjes van hun romantisch geschiedbeeld omverhaalt. Anderen zullen hem juist dankbaar zijn voor de evenwichtige en deskundige wijze waarop hij een zwarte bladzijde uit de vaderlandse historiografie tot een kleurrijk boek heeft uitgewerkt. Een eerlijke, kritische en vruchtbare beeldvorming en documentatie van het verleden, ook van de eigen natie en geloofstraditie, is alleen maar bij zulke studies gebaat. “

 17. 24

  @caprio: Je zegt “Jullie gaan ervan uit, dat historie geen propaganda is, maar een onderwijs methode. Dat is zo bourgeois aan jullie interpretatie, geschiedis is 100% politieke propaganda, en de context van Nationaal bewustzijn van een volk, is gedoemd de internationale solidariteit te vermorzelen, wat er nog van over is.”

  1: Ik ga er wel van uit dat geschiedenis propaganda is. Alle geschiedschrijving is per definitie gekleurd, al dan niet bewust, al dan niet vanuit propaganda oogpunt.

  2: “Jullie interpretatie”.. mag ik effe een teiltje. Ik geloof niet dat iemand hier een poging heeft ondernomen om de vaderlandse geschiedenis ter plekke te interpreteren.

  3: Je denkt teveel in hokjes. Misschien moet je het niet zo krampachtig beschouwen in het licht van de natiestaat maar meer vanuit het perspectief van de kudde mensen die in diverse samenstellingen deze lap grond heeft bewoond in de loop der tijd.

  4: Er is geen internationale solidariteit, hooguit goede wil. Maar die wordt dan weer bezoedeld door eigenbelang.

 18. 25

  @Grobbo: ik denk niet in hokjes, ik uit mij in hokjes, dat is nu eenmaal de aard van taal (als abstractie) en mijn voorkeur voor provocatie.

  solidariteit = eigenbeland voor de sociaal zwakkere individuen.

  @Jacobine: ik heb inderdaad het grootste deel van mijn jeugd in stierlijke verveling en walging doorgebracht, en heb inderdaad ook zelden zo’n opluchting gevoeld als toen ik Nederland verliet. Onwillekeurig had ik het gevoel ‘ontsnapt’ te zijn aan een geestelijke kleinzieligheid.
  Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een transnationaal ben, en vermoed dat ik eigenlijk een fransoos of een new yorker (ben er nog niet helemaal uit) ben die in het verkeerde lichaam geboren is.

 19. 27

  @Jacobine: ps, sinds kort overweeg ik ook Hong Kong en Tokyo in mijn Odysseus, op zoek naar mijn werkelijke zelf. Maar kan er nog niet al teveel over kwijt.

 20. 28

  @caprio: Ik bekeek het meer op abstract niveau, en moet dan toch constateren dat groepen mensen best bereid zijn tot solidariteit zolang het henzelf niet schaadt en goed uitkomt, maar dat dat soort idealen niet overeind blijven als er andere zaken in het spel zijn (zoals eigen overleven of de levens van ‘onze jongens’ of het in stand houden van een gesubsidieerde agrarische sector)

 21. 30

  @Grobbo: helemaal mee eens, alleen probeert het socialisme mensen nu juist te leren, dat ‘arbeiders’ over de grenzen meer eigenbelang met elkaar gemeen hebben, dan wat de bezittende klasse hen doet wil geloven met hun nationalistische propaganda. En juist tegen dat principe lult zo’n Marijnissen recht in.

  @Jacobine: je snapt er weer eens helemaal niets van, maar dat is me al vaker opgevallen. Nu maar hopen dat je tenminste niet ook nog heel lelijk bent, dan komt er misschien alsnog iets van je terecht.

 22. 32

  Langharig pretentieus hippiesnotapen, daar is Nederland vol van inderdaad. Als een land het daarvan zou moeten hebben, dan kon Nederland nog wel effe vooruit.

  Het is overigens te hopen voor je dat je niet overal niet kaal bent.
  *pompidom*

 23. 34

  Ik volg de Nederlandse politiek niet meer zo heel intens, maar haalt de SP nog wel eens het nieuws met echte socialistische onderwerpen? Of zijn ze door hun cliche’s heen? Misschien moeten ze dragqueen Dreknek eens raadplegen dan.

 24. 36

  Beste Mensen,

  In eerse instantie een aantal vragen aan het adresje van caprio;

  In welk opzicht heeft het anti-globalisme begedragen aan de degeneratie van het algemene links gedachtengoed in Nederland ?

  Het Anti-globalisme heeft juist een grote generatie, vooral jongeren, bewust gemaakt van de negatieve aspecten van het kapitalisme. Natuurlijk valt er kritiek te leveren op van allerlei zaken, maar inzake dit soort kwesties dient de krtitiek mijnsinziens zich vooral te richten op de negatieve apspecten van het kaptalisme.

 25. 37

  Caprio. Man van de wereld, transnationaal burger die misschien diep van binnen een fransoos -wie wil dat in godsnaam zijn- of een New Yorker is. Een man die zijn wijsheid, zijn krachtige denken altijd fraai weet uit te bewoorden met onschatbare vondsten als ‘dragqueen’ en de discussie weet te winnen met een ‘ja, maar jij ziet er niet uit.’ Ik zie een grote politieke carrière in het verschiet liggen voor onze verloren Nederlandse zoon. Misschien wel als gemeenteraadslid in Almelo, wie weet! (Dan is Carlos ook trots op u, die heeft het wel ERG vaak over Almelo, de laatste tijd.)

 26. 39

  De SP haalt nog wel degelijk het nieuws, soms vanwege een drammerige houding van Van Bommel waar ik me niet in kan vinden, maar soms ook door voorbij te gaan aan de ingeburgerde managerscultuur en gewoon aan de man op de werkvloer advies te vragen.

  Bijvoorbeeld over het terugdringen van bureaucratie in de zorg, waarbij bleek dat daar miljarden kunnen worden bespaard. De conclusies werden overigens redelijk breed bevestigd door de medische sector.

  Dat soort initiatieven mag ik wel omdat het een andere manier van kijken naar bezuinigen is. Meer structureel en minder ingrijpend omdat je zowel bespaart als kwaliteit verhoogt.

  Maar verder hoor je niet zo heel vaak iets van de SP, of het moet een verzoek om een spoeddebat zijn. :)

  Maar ja, wat is in deze tijd nog ‘echt socialistisch’?

 27. 40

  Die van Bommel mocht ik inderdaad wel, hij leek een vd weinigen binnen de SP die zelfstandig van Mrijnissen leek te bewegen en te spreken.

  itt voormalige topambtenaren en hun adviescommissies en professoren, zie ik graag advies van de werkvloer. Zeker mbt onderwijs, jongerenproblematiek, veiligheid en integratie beleid. Op het gebied van zorg spelen er andere problemen volgens mij, daar is het meer een kwestie van management en allocatie.

  Het is uiteraard goed dat de SP er is, alleen moet er iemand waken over de recente onzin van Marijnissen. We kunnen het geld wel beter besteden dan aan een museum om het nationaal historisch besef te versterken.