Europa: quotes en koppen

“It is annoying to see to what extent the nationalistic, egotistical blocking tactics of Poland and Britain paid off” (Berliner Morgenpost)

Barroso: “We kunnen ons nu concentreren op de doelen die voor onze burgers belangrijk zijn, zoals energievoorziening en het klimaat”. (NRC)

La sagacidad de Angela Merkel salva a la Unión Europea (Hechos de Hoy)

Europe finally unites after agreeing to treaty (Guardian)

Nederland had succes EU-top (Telegrof)

François Fillon: “l’Europe est relancée” (latribune)

Prodi: “Europe has lost common spirit” (Reuters)

Ultranationalistic Polish Deputy Prime Minister Roman Giertych: “This is a situation in which one says to someone in the political sense ‘Haende Hoch!” (Javno)

 1. 1

  Ik denk dat Prodi een beetje overdrijft, de Telegraaf had duidelijk behoefte aan chocoladeletterkoppen, Warschau en Berlijn ruziën nog wat na.

  Er ligt een verdrag, doel bereikt. Tijd voor een nieuw referendum?

 2. 3

  De papieren zondagsTelegrof maakt het nog bonter met de kop: ‘Balkenende: We hebben wat we wilden’ op 1, en op pag. 6 ‘Balkenende: Grondwet is begraven’. Spin spin.

 3. 4

  Persoonlijk ben ik het wel eens met de opmerking over het verwijderen van vlag en volkslied uit de “grondwet”:

  “(…) But how can you involve citizens without involving their emotions? How can you give them pride to be European if the symbols of its pride are negated?”

  Dezelfde reden dat ik het ook belachelijk vind dat er geen concrete Europese bouwwerken of personen op de bankbiljetten staan. Hoe kun je nou van mensen verwachten dat ze zaken voor elkaar opofferen als ze niet weten wat ze bindt?

 4. 6

  Er ligt helemaal geen verdrag. De deal die afgelopen weekend werd gesloten heeft helemaal geen rechtsgeldigheid, het is een leeg stukje tekst. Bij de IGC kan Nederland gewoon weer opnieuw gaan onderhandelen, maar daar hebben Balkenende c.s. waarschijnlijk de ballen niet voor.

 5. 7

  @6: En daarom roepen ze nu zo hard mogelijk dat ze precies voor Nederland hebben gehaald wat Nederland wilde? In ieder geval heeft hij niets gedaan aan de bezwaren die ik had.

 6. 8

  Ik denk dat Balkenende wel precies gehaald heeft wat hij wilde: namelijk niet zoveel veranderingen. Vergeet niet dat de huidige politiek met uitzondering van de SP en PVV voor de oude Europese grondwet.

  Er zijn een paar kleine dingen verbetert, maar voor de rest is vrijwel alles hetzelfde gebleven. Maar wat verwacht je van mensen die het al eens waren met de oude Europese grondwet?

  Het essentiële punt voor mij persoonlijk is nog lang niet verbeterd: het gebrek aan democratie. Of we het nu een grondwet heet of niet, of we nu een Europees volkslied krijgen of niet, het kan me allemaal weinig schelen. Dat de Europese Commissie zijn macht houdt, de Europese Raad nog makkelijker dingen door kan drukken zonder vetorechten en de nationale parlementen alleen een oranje kaart krijgen wat uiteindelijk niks voorstelt, dat is waar het omgaat. En als er weer een referendum komt, stem ik dus weer NEE.

  Ik vermoed echter dat het kabinet zoveel mogelijk gaat doen om te voorkomen dat we weer een referendum krijgen…

 7. 9

  “Vergeet niet dat de huidige politiek met uitzondering van de SP en PVV voor de oude Europese grondwet.”

  Dat is niet waar. Ook Ronald Plasterk, CU en SGP waren tegen. Twee van deze partijen zitten nu zelfs in het kabinet.

 8. 10

  @Arthur:
  Het probleem met de hele EU is dat er niet zo heel veel is wat mensen bindt.

  Kijk bijvoorbeeld naar het feit dat er 22 officiële talen in de EU gesproken worden. Als je een debat in het Europees Parlement of de Europese Raad bekijkt zie wat voor problemen dat geeft. Door 2 tolken er tussen te zetten gaat alle emotie wel weg dat er van debat bijna geen sprake is.

  De EU is een mooi project, we moeten vooral blijven samenwerken, maar de EU is geen land met maar één volk. We moeten blijven samenwerken waar dat handig is, maar alles wat nationaal ook goed geregeld kan worden moet gewoon nationaal geregeld worden. En in het huidige voorstel voor een verdrag zie ik dat niet echt terug.

 9. 11

  + Europees superministerie Buitenland, Asiel en Veiligheid (bij wijze van korte samenvatting) + volstrekte onduidelijkheid over groeiende kosten.

  O ja, over positieve Europese blaattaal gesproken. De Postbank doet nu de gratis pinpas in de ban omdat “de Euopese banken hebben afgesproken dat een pinpas overal geldig moet zijn”. Je verschuilen achter gestapelde onwettige non-argumenten, dat is de business van corporate Nederland vandaag.

 10. 12

  Het is toch potsierlijk om te zien hoe politici zoals Verhofstadt in België of een Dermot in Ierland (http://www.irishexaminer.com/breaking/story.asp?j=257766570&p=z57767385&n=257767456&x=) verklaren dat er niets wezenlijks veranderd is aan het grondwettelijk verdrag. Wat hebben Balkenende, Verhagen en Timmermans (in gods naam) gedaan?! Zie ook dit zeer interessant documentje van het Engelse Open Europe instituut: http://www.openeurope.org.uk/research/byanyothername.pdf

  Shenanigans!

 11. 14

  Wat een cynisme allemaal. De vraag of Balkenende goed onderhandeld heeft moet je los zien van of je het met het resultaat eens bent. Dus hebben Balkenende c.s. goed onderhandeld wat mij betreft: de meeste eisen van Nederland zijn ingewilligd. Dat staat ook in het artikel van De Morgen, dus daar is weinig onenigheid over. En natuurlijk legt elke regeringsleider de resultaten in zijn/haar voordeel uit, zo gaat dat nu eenmaal.

  Maar wat nog het meest steekt: wat hadden de mensen die zo teleurgesteld/boos/verontwaardigd zijn dan verwacht? Het was vooraf volstrekt duidelijk dat de onderhandelingsruimte beperkt was, meer dan wat veranderingen op onderdelen/formuleringen zat er niet in. De grote meerderheid van de landen (22) wilde namelijk door met de tekst zoals die er lag, die gaan echt niet weer alles ter discussie stellen.

  De realiteit is nou eenmaal dat elk plan, hoe mooi ook, uiteindelijk gemankeerd wordt tot iets lelijks en onhandigs zodra de regeringsleiders ermee in de weer gaan. Dat is al zo sinds de EU bestaat.

  Wat mij betreft is het belangrijkste dát er een akkoord is bereikt, en we dus door kunnen met de broodnodige hervorming van de EU. Er zijn veel dingen die beter/anders moeten wat mij betreft, maar dat moet dan maar een volgende keer (en die komt heus wel). Genoeg elementen waar ik wel tevreden mee ben.

 12. 16

  De analyse van het Open Europe instituut heeft een duidelijke engels-eurosceptische insteek. Het overzichtje is nuttig, maar wel gekleurd door diep wantrouwen tegen wat voor rol voor de EU dan ook. Op mijn beurt ga ik dan weer de analyse wantrouwen.

  Kan me verder wel vinden in het Trouw commentaar, dat terecht beschrijft dat het compromis een zooitje was en dat dat komt door de nationale en politieke insteek van de regeringsleiders.

 13. 20

  @14:

  De realiteit is nou eenmaal dat elk plan, hoe mooi ook, uiteindelijk gemankeerd wordt tot iets lelijks en onhandigs zodra de regeringsleiders ermee in de weer gaan. Dat is al zo sinds de EU bestaat.

  En dat is nou net het probleem dat ik met zowel de afgekeurde grondwet, als met dit verdrag heb. De regeringsleiders hebben teveel invloed op de EU. De ministerraad is me echt een doorn in het oog, met haar veel te grote macht. Zolang er niet meer macht komt te liggen bij het Europees Parlement, blijft het bij dit soort gepruts. Aangezien de macht van de nationale parlementen ook wordt ingekort (de “rode kaart-procedure” is natuurlijk wel heel symbolisch in deze), zie ik dus geen democratie terug in de EU.

 14. 21

  @20: Wat jij wil is niet te realiseren in een keer. Ik ben het inhoudelijk met je eens, maar het is naïef om te denken dat dit doel dichterbij komt door alles bij het oude te laten.
  Het nieuwe verdrag legt meer macht bij europese instellingen (en haalt die dus weg bij de Raad en nationale regeringen), en voor die stapjes is het het waard om mee door te gaan.

  Lees de link in #12 (open europe institute) voor een indruk hoe er vanuit (engels) nationalistisch perspectief tegen aangekeken wordt. Je krijgt waarempel de indruk dat Europa een federale staat is geworden en engeland voortaan geregeerd wordt vanuit Brussel.

  Op basis van dit verdrag komt er een nieuw machtsevenwicht, en kunnen we over een jaar of 7-10 kijken hoe dat er in de praktijk uit ziet.

 15. 22

  @Cerridwen “Surly = sirly.” Engelsen hebben vanaf 300 A.D. veel ervaring met slechte overheersers en bekijken ieder voornemen van boven met groot wantrouwen. Je zult ze niet betrappen op het ongezien doorslikken van mooie woorden.

  My 1%.

 16. 23

  @21: Wat ik wil, daar beweegt dit juist van weg. Tot nu toe lag er bij de nationale parlementen altijd nog controle voor wat betreft Europees beleid. Met dit verdrag wordt dit grotendeels weggenomen, zonder dat daar (vergelijkbaar) meer controle bij het EP tegenover staat.

  Netto dus minder democratie en meer oncontroleerbare macht in handen van minder mensen.

  Ik vind dat democratisering van de EU vooraf moet gaan aan federalisatie van de EU en niet omgekeerd. Wat jij ziet als een stapje in de goede richting, kan heel makkelijk achteraf een stapje in de verkeerde richting blijken, maar dan wel een stapje dat vrijwel onomkeerbaar is (in de zin van, de mensen die nu meer macht krijgen, hebben legaal het recht om democratisering te voorkomen, terwijl verdere stappen naar ondemocratisering (excuzes le mot) moeilijker zijn tegen te houden).

 17. 24

  De discussie hier raakt nu aan een van de meest opvallende teksten in het document waar de uitkomsten van de top in staan.

  This Article, in its paragraph on
  the ordinary revision procedure, will make it clear that the Treaties can be revised to increase or reduce
  the competences conferred upon the Union. (onderstreping in het origineel, pagina 20, over de Final Provisions (VI))

  Dit lijkt een trendbreuk in de ‘ever closer cooperation’ die nu in artikel 1 van het EU-verdrag staat. Het is een klein begin, maar het kan een belangrijke beweging in gang zetten.

  Een samenwerking die omkeerbaar is, is vatbaarder voor veranderingen in politiek en maatschappij. Dan zal de EU dus moeten blijven bewijzen dat haar bemoeienis op een bepaald terrein meerwaarde heeft. ‘Binnen’ is dan niet meer ‘binnen’ als het om bevoegdheden gaat. Dat zou ook winst zijn voor het democratisch gehalte, want dat valt of staat bij veranderbaarheid.

  Ik durf nog niet te zeggen of dit zinnetje inderdaad het begin is van omkeerbaarheid van Europese integratie. Maar ik hoop het wel. Niet omdat ik vind dat Europese integratie niet goed is, integendeel. Maar omdat ik vind dat die steeds opnieuw moet blootstaan aan publiek en politiek debat.